GVB 832, Lijn 17, Hoofdweg, 19xx

Foto: onbekend (verzameling René van Lier)

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 4 (701-880)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 701-880

Serie:
701-880
Type: Aanhangrijtuig
Bouwjaar: 1914, 1917, 1918, 1921
Fabrikant wagenbak 701-840:
Werkspoor, Amsterdam
Fabrikant wagenbak 841-880:
Hannoversche Waggonfabrik AG(HAWA),
Hannover-Linden(Deutschland)
Aantal: 180 stuks (verdeeld over 4 leveringen)
Uitvoering: tweerichtingtram
Lengte: 9200 mm (zonder stootbeugels)
Lengte:
9560 mm (met stootbeugels)
Lengte Wagenbak:
5200 mm (zonder balkons)
Lengte Balkons:
2000 mm
Breedte:
2065 mm
Hoogte:
3100 mm
Radstand:
2750 mm
Wieldiameter:
770 mm
Ledig gewicht:
6.700 kg
Passagiersindeling:
20-44
Nieuwprijs:
fl. 4.800,- (wagens 701-740)
Nieuwprijs:
fl. 6.227,- (wagens 741-770)
Nieuwprijs:
fl. 7.900,- (wagens 771-840)
Nieuwprijs:
fl. 9.100,- (wagens 841-880)In 1913 beschikte het trambedrijf over een uitgebreid wagenpark aan ruim 300 motorwagens en een kleine 200 gesloten bijwagens, waarvan er ruim 100 afkomstig waren van de paardetramexploitatie. Dit laatste aantal wagens omvatte bovendien een groep sollicitanten voor de sloop, zodat er beslist niet meer gesproken kon worden van 193 bedrijfsvaardige gesloten aanhangrijtuigen.
In augustus 1913 vatte men het plan op de 20 stoeltjesbijwagens 301-320(ex-401-420), die pas in 1910/11 waren afgeleverd, te gaan verbouwen tot motorwagens. Er waren dan 20 nieuwe bijwagens nodig ter vervanging, terwijl een uitbreiding met 10 bijwagens noodzakelijk geacht werd. Ook vond met de aanschaffing wenselijk van 20 open aanhangrijtuigen. Burgemeester en Wethouders gingen met de voorstellen van de Gemeentetram akkoord. Doch in november 1913 vond de directie van de GTr bij nader inzien de aankoop van de open bijwagens niet nodig en wilde in plaats daarvan 10 gesloten aanhangrijtuigen aanschaffen. Het eerder genomen besluit van B & W werd toen ingetrokken en het college gaf de GTr toestemming over te gaan tot het bestellen van 40 gesloten bijwagens.
De prijs kwam op fl. 4.800,- per rijtuig en in 1914 werden de wagens afgeleverd met de nummers 701-740.

Ter vervanging van het wagenpark aan paardetramrijtuigen en ter uitbreiding werd vervolgens nog drie maal een serie nabesteld van hetzelfde model. In januari 1916 kreeg de GTr van B & W toestemming tot de aanschaffing over te gaan van 30 bijwagens, zoals in 1914 geleverd. De rijtuigen werden in 1917 geleverd met de nummers 741-770 en kostten inmiddels fl. 6.227,- per stuk.

In september 1916 kreeg de Gemeentetram van B & W opnieuw toestemming om 70 gesloten bijwagens te laten bouwen van hetzelfde type. De aanschafprijs bedroeg toen fl. 7.900,- per rijtuig. Het materieel werd als volgt afgeleverd: 20 wagens in 1917 met de nummers 771-790 en 50 rijtuigen in 1918 met de nummers 791-840.

Op 16 mei 1919 begon de correspondentie te lopen met betrekking tot de aanschaffing van 20 aanhangrijtuigen van het gesloten type met grote bordessen. De GTr vroeg prijsopgaaf en leveringstijd aan Werkspoor Amsterdam, Beijnes Haarlem, Uerdingen en Van der Zypen & Cahrlier te Keulen. Ook de H.A.W.A. te Hannover werd nog benaderd. De bijwagens moesten ongeveer 1 meter korter zijn dan de no´s 701-840 met inlevering van 4 zitplaatsen, waarbij de grote bordessen moesten worden gehandhaafd. De H.A.W.A. schreef deze wagens te kunnen leveren met 18 zitplaatsen en 2x12 staanplaatsen op de balkons. Ook Uerdingen liet van zich horen en kon wagens leveren met 16 zitplaatsen en 2x12 staanplaatsen op de bordessen.
De aanschaffingsprijzen waren volgens de directeur van de Gemeentetram ontzettend hoog en na langdurige onderhandelingen, waarbij de GTr gebruik kon maken van een afbestelde bestelling door de HTM in Den Haag werd H.A.W.A. uiteindelijk gecontracteerd om een serie van 40 bijwagens te bouwen, gelijk aan de reeks 701-840, dus niet korter!!
Op 5 november 1919 gingen B & W akkoord met de aankoop, doch vooral de schaarste aan materialen in het naoorlogse Duitsland was er de oorzaak van dat de aanhangrijtuigen pas in 1921 werden afgeleverd. De kosten bedroegen rond de 9100 gulden per rijtuig.
In dit serieblad worden deze 4 subseries als één serie behandeld, waarbij de wagenparktabel ter onderscheid verdeeld in de 4 subseries wordt weergegeven.

In de perioden 1914-1921 werden alle 180 aanhangrijtuigen geleverd, die op enkele zeer kleine details na, gelijk aan elkaar waren. Zo waren de HAWA-ers boven de 5 zijruiten voorzien van klapraampjes, terwijl de Werkspoor-wagens roosters bezaten. De wagens bezaten grote balkons met achterin een aparte in- en uitgang, zodat de personeelsleden ze al snel "grootbordeswagens" gingen noemen. Door het uiterlijk, een bolvormig dak met 5 ventilatiekokers en hun in ongelijke grootte uitgevoerde 5 zijruiten, kregen ze ook de bijnaam "boldakkers", "onderzeeërs" en "vijframers" toebedeeld.
In de periode 13 oktober t/m 23 december 1914 werden de eerste 40 bijwagens afgeleverd, waarbij tussen 21 en 23-12-1914 de laatste 10 rijtuigen 731-740 werden geleverd. De wagens begonnen hun diensten achter grootbordeswagens op lijn 3, achter Unions en grootbordessers op lijn 4, achter de Stoeltjeswagens op lijn 9 en achter grootbordessers op lijn 10, waarbij deze lijn tot 1923 zelfs veelvuldig met 2 bijwagens in de dienst reed.
De serie 741-770 werd geleverd tussen 27 september en 7 december 1916(de eerste wagens 741-745 kwamen op 27 & 30-09-1916 én de laatste 10 wagens 761-770 kwamen tussen 09-11 en 07-12-1916), de reeks 771-840 tussen 20 november 1917 en 17 augustus 1918 en tenslotte de bijwagens 841-880 van 15 juni t/m
8 september 1921.
Naar gelang de wagens verder instroomden kwamen ze ook op vrijwel alle andere lijnen van het tramnet terecht, hetzij in eerder dan wel veel later stadium.
Voor een compleet overzicht van de inzet verwijzen wij naar de inzettabel onderaan dit gegevensblad.

De 820 werd afgeleverd met SKF-kogellagers.

In februari 1916 werden bij de bijwagens 701, 709 en 730 de drie kleine dakventilatoren bij wijze van proef vervangen door vijf torpedoventilatoren, die in de eigen werkplaats waren vervaardigd. Alle rijtuigen van de serie 701-740 kregen bij de bouw drie kleine dakventilatoren boven de rijtuigbak, dus niets boven de balkons. De nummers 741-880 werden afgeleverd met vijf grote dakventilatoren, die later bij de 841 en 849 een kwartslag werden gedraaid. In de loop der jaren werden bij vijf wagens de oorspronkelijke ventilatoren vervangen door vijf kleine exemplaren van het type zoals geconstrueerd voor de serie 701-740. Het betrof de bijwagens 743, 749, 779, 784 en 792. Tenslotte werd in de jaren twintig bij wagen 880 de ventilatoren boven de balkons vervangen door exemplaren van een geheel ander type.

In 1925/26 bleek al spoedig dat de Eénmanswagens(EMW) te weinig capaciteit boden op sommige lijnen en dat het meevoeren van een bijwagen zeer gewenst was. Een groot voorbeeld was lijn 4, die bediend werd door losse EMW-motorwagens, afgewisseld door tramstellen die deels zelfs met 2 bijwagens reden. Hiertoe werden de bijwagens 821-830 en 864-880 aangepast voor de dienst achter de EMW-motorwagens. Deze bijwagens werden voorzien van een elektrisch bijwagensignaal, waarmee de bijwagenconducteur een groen lampje bij de bestuurder kon inschakelen, waarmee deze dan wist dat de bijwagen vertrekveilig was. De bijwagens, die ook met tweemans bediende motorwagens dienst konden doen, reden bij de EMW-bediening, uit veiligheidsoverwegingen, met een afgesloten deurenpartij op het voorbalkon.

In okotber 1927 werd de 708 verbouwd, waarbij op elk der balkons weer enkele, zij het wat bredere, deuren kreeg, zoals in de nieuwe te leveren blauwe wagens van toepassing werd. Tevens werd hij, tezamen met bijwagen 800, als proef voorzien van een nieuwe grijs/blauwe kleurstelling, die ook navolging vond in de in 1929/30 afgeleverde reeks 396 en 901, de blauwe wagens dus.

In de jaren 1931/38 werden alle bijwagens omgeschilderd in de nieuwe grijs/blauwe kleurstelling.

Na de ophef van het EMW-systeem in 1932 werd de bijwagensignaalinrichting buiten gebruik gesteld, m.u.v. de wagens 874 en 877-880. Deze wagens werden vanaf 17 maart 1932 op de steeds drukker wordende kringlijn 22 rond het Centraal Station ingezet achter de overgebleven EMW-motorwagens. Ook hier gold, vóór instappen, waar de conducteur de kaartjes controleerde of de cent als vrachtprijs innam. Om de wagens in de donkere viaducten(de onderdoorgangen aan westelijke en oostelijke zijden tussen het Stationsplein en de De Ruyterkade) beter te laten opvallen, werden in 1933/34 het voor- en achterbalkon van die bijwagens lichtcrème geschilderd.
Op 2 juni 1935 kwam een einde aan de bijwageninzet op lijn 22 en werden ook deze 5 bijwagens weer in het grijs/blauw teruggeschilderd en ontdaan van hun bijwagensignaalinrichting.

Op 19-10-1934(de eerste 36 stuks), 29-11-1935(de volgende 65 stuks) en in 1936/37(de resterende 25 stuks) werd door B & W de machtiging gegeven tot ombouw van het interieur van een groot deel(126 stuks) van de bijwagens. De langsbanken werden vervangen door dwarsbanken met korte langsbankjes bij de separatieschotten. De langsbankers, die inmiddels plaats boden aan 20 zittende passagiers, 6 staande reizigers in de wagen(van oorsprong mochten alleen staande passagiers zich op het balkon bevinden) en 24 staande passagiers op de balkons met een totaalcapaciteit van 50. Bij de dwarsbanken waren 18 zitplaatsen geformeerd, 14 staanplaatsen in de wagen en 24 op de balkons, dus totaal 18-38 ofwel een totale cpaciteit van 56 passagiers. De ombouw vond als volgt plaats:
      - In 1935: 701-704, 706, 709-716, 719-727 en 729-735.
      - In 1936: 705, 707, 708, 717, 718, 728, 736-742, 746, 748, 750, 752-757, 759, 762-764, 769 en 771.
      - In 1937: 743-745, 747, 749, 751, 758, 760, 761, 765-768 en 770.
      - In 1938: 773-777, 779-786, 788-790, 792, 793, 795 en 797-800.
      - In 1939: 772, 778, 787, 791, 794, 796, 801-803, 805, 806, 811, 814, 815, 818, 819, 821, 823, 824 en 826.
      - In 1940: 804, 807-810, 813, 816, 817 en 825.
      - In 1941 tenslotte de 812, 820 en 822, waarmee de hele reeks 701-826 was omgebouwd.
De reeks 827-880 behielden hun langsbanken.

De afvoer van 100 Union-motorwagens en de behoefte naar motorwagens had tot gevolg dat in 1936 besloten werd om een bijwagen uit deze grootbordes-reeks om te bouwen tot motorwagen. In juni 1936 werd, vooruitlopend op een besluit van B & W, bijwagen 701 in de Centrale Werkplaats verbouwd tot motorwagen 476.
De wagen kreeg een verstevigde truck en werd van twee AEG/USL253AD-motoren voorzien, die een uurvermogen hadden van 36,5 kW. Deze motoren waren vervaardigd in 1935. De radstand en wieldiameter bleven ongewijzigd. De tandwieloverbrenging bedroeg 11:63. Als schakelkasten werden twee Siemens-sleepringcontrollers geplaatst met 10 rijstanden en 7 remstellingen.
De vervoerscapaciteit bedroeg in totaal 56 personen, welk aantal verdeeld was over 18 zitplaatsen, 14 staanplaatsen in de wagen en op elk balkon 12 staanplaatsen. De wagen werd voorzien van twee zandstrooiers per bestuurdersstand. Deze proefwagen kwam in juni 1936 in dienst.
Op 7 april 1937 verzocht de directeur GTr de Wethouder Gemeente bedrijven, omdat de proef met motorwagen 476 was geslaagd, in totaal 15 bijwagens te mogen verbouwen tot motorwagen. Kosten: fl. 8.000,- per rijtuigombouw. Op 16 april 1937 ging B & W akkoord. De aldus te bouwen motorwagens 477-490 kregen echter SSW-nokkenschakelkasten met 11 rijstanden en 7 remstellingen, terwijl ook de weerstandskasten van een ander model waren. De 476 had een spiraalweerstand, terwijl de overigen een EMB-bandweerstand kregen. Naast bijwagen 701 kwamen de wagens 702-707 en 709-716 in aanmerking voor de verbouwing. Bijwagen 708 moest worden overgeslagen in verband met zijn verbouwde balkons. In 1937 kwamen gereed de motorrijtuigen 477-481. De nummers 482-490 volgden in 1938. In volgorde van opsomming werden de motorwagens 476-490 uit de volgende bijwagens gerekruteerd: 701, 702, 703, 704, 706, 705, 716, 707, 709, 715, 711, 712, 714, 710 en 713. Voor een verdere levensloop verwijzen wij naar het serieblad 476-490 bij de motorwagens.

Teneinde een opeenvolgende serie te verkijgen werd bijwagen 708 na de ombouw van de motorwagens 476-490 in 1938 vernummerd tot 716.

Op 01-10-1940 werd de 793 bij een aanrijding bij de Nieuwe Amstelbrug in de flank geraakt en kwam hierbij op zijn kant terecht. De 793 liep hierbij zware schade op en kon na herstel terugkeren in de dienst.

In 1943 werd, wegens houtgebrek, langzamerhand de zijbaanschuivers van de wagens verwijderd, welke na de oorlog niet meer werden teruggeplaatst.

Wegens elektriciteitsgebrek tijdens de tweede wereldoorlog werd op 09-10-1944 de tramdienst in Amsterdam geheel gestaakt. Om het vervoer in Duitsland bij de trambedrijven aldaar rijdende te houden besloot de Duitse bezettingsmacht dat o.a. Nederland volgens "das Reichsleistungsgesetz" 20% van haar rollend materieel moest afstaan aan die voornoemde in nood verkerende Duitse trambedrijven. Dit hield in, dat van de 165 wagens(reeks 716-880) er 33 moesten worden ingeleverd. De bijwagens 722, 723, 736, 738, 740, 744-746, 753, 755, 764, 768, 774, 779, 791, 810, 826, 831, 834, 843, 846, 851-853, 857, 859-861, 866, 867, 872, 876 en 877 werden gevorderd. Het opladen van de wagens begon op 11 december 1944. Aan de Plantage Doklaan, achter Dierentuin Artis, werden de wagens op spoorwagons geladen voor het transport naar Duitsland. Op 28 december werd de 861 als eerste opgeladen, gevolgd door de 746, 834, 851, 857 en 867 op 29 december én
de 736, 738 en 859 op 30 december.
De trein met de 38 tussen 11 en 30 decmber geladen tramwagens, waaronder de zojuist genoemde 9 boldakkers, is op 10 januari 1945 vertrokken naar Duitsland.
De trein was op 4 en 5 januari in 2 etappen overgebracht naar het rangeerterrein voor afvoer. In 1945 werd het op spoorwagons laden van tramwagens vervolgd.
Op 2 januari 1945 werden vervolgens de 740, 744, 779 en 810 op de spoorwagon geladen. Deze trein vertrok al op 4 januari. Op 8 januari werden de 722, 723, 843, 852 en 860 op spoorwagens geladen en op 9 januari de wagens 753, 768, 846, 852, 872. De trein met deze 10 wagens is op 11 januari richting de oosterburen vertrokken. Op 13, 15 en 16-01 werden de wagens 791, resp. 876, 755, 831, 745 en 826, resp. 764, 774, 866 en 877 opgeladen en in één trein vertrokken deze wagens op 17 januari richting Duitsland, waarmee in totaal 33 bijwagens vertrokken waren. Van de wagens is bekend dat de 834, 861 en 867 bestemd waren voor de Rheinische Bahngesellschaft A.G. te Düsseldorf, terwijl de 736, 738, 740, 744, 746, 779, 810, 851, 857 en 859 naar de Duisburger Strassenbahn A.G. te Duisburg moesten gaan. De 744, 810 en 834 ging echter naar Wesermünde en de andere wagens kwamen allen in Bremen terecht bij de Bremer Strassenbahn A.G. Geen van de Amsterdamse gevorderde trams heeft in Duitsland tijdens de oorlogsperiode gereden. Het merendeel kwam in zwaarbeschadigde Duitse tramremises terecht en enkele niet verder dan het spoorwegemplacement. Na de oorlog hebben echter wel meerdere Amsterdamse trams in Duitsland in de dienst gereden. De Amsterdamse trams in Bremen kregen een letter A voor het wagennummer geplaatst, maar of de wagens daadwerkelijk hebben dienstgedaan is onbekend. De 19 naar Wesermünde verzonden Amsterdamse tramwagens hebben daar allemaal dienst gedaan.

Na de oorlog werd de tramdienst in fases hervat en met behulp van de geallieerden werd een speurtocht op touw gezet om de gevorderde exemplaren terug te halen. In de periode 30-05 t/m 20-09-1946 kwamen vrijwel alle wagens terug, waarbij enkele fors beschadigd bleken te zijn geraakt bij de oorlogshandelingen in Duitsland. Van de 33 wagens keerden uiteindelijk 32 exemplaren terug, alleen de 746 keerde niet terug en werd in 1947 uit het bestand geschrapt. Van deze wagens kwamen slechts de wagens 723, 753, 768, 810, 834, 846, 852 en 872 terug in de dienst na herstel. Alle overige wagens werden zonder herstel in 1947/49 gesloopt. Van deze gesloopte wagens kwamen vanuit Duitsland van de 843 en 853 alleen de trucks terug, van de 740, 831 en 857 iets meer en de 736 en 779 kwamen zeer zwaar beschadigd terug. De overige wagens waren licht tot zwaar beschadigd. Van deze gesloopte 24 wagens(waarvan
9 zwaar beschadigd) werden 6 stuks in 1947 gesloopt, nogmaals 6 rijtuigen in 1948 en 12 rijtuigen in 1949, zodat eind 1949 er nog 140 grootbordesbijwagens aanwezig waren.

Op 26-11-1949 knalde op de kruising Wibautstraat/Ruyschstraat Utrechtenaar 8 van lijn 5 tegen de 856 van lijn 3, waarbij de 856 op zijn kant kwam te liggen en zeer zwaar beschadigd raakte. De 856 werd terzijde gesteld voor afvoer.

Tussen mei en september 1950 werden de 747, 734 resp. 729 opgelegd. De wagens zijn na die periode niet meer gesignaleerd in de dienst.

In 1951 werden de eerste bijwagens ingericht als éénrichtingrijtuigen, nl. de wagens 733, 766 en 783. Dit waren de bijwagens die van aardingsborstels waren voorzien en dienst deden achter de met rollageraspotten uitgeruste motorwagens 437 en 445.

In 1952 werd het plan opgevat om 80 motorwagens en 80 bijwagens grondig te moderniseren naar het voorbeeld van de drieassige stellen. Zo moest er o.a. elektrisch bedienbare vouwdeuren worden aangebracht, de trekfluit kwam geheel te vervallen en werd vervangen door een optische signaalinrichting met rode en groene lampjes, de conducteur kreeg een vaste zetel en het voorbalkon van de bijwagen ging als het ware één geheel uitmaken met de zitplaatsenafdeling. Verder kregen ze railremmen ingebouwd(bij de 737 werden de railremmen pas later ingebouwd, daarna gelijk met de ombouw). Als eerste werd de 737 overeenkomstig verbouwd en kwam op 1 juli 1952(na een proefrit op 30 juni voor notabelen van B & W) in dienst op lijn 9. Hierna volgde de 760(met motorwagen 418) en deze kwam in die stel-formatie op 02-11-1953 in dienst op lijn 9. Op 31 maart 1954 kwam het omgebouwde stel 421+724 in dienst. In 1953 was inmiddels als vierde stel de 406+758 in ombouw genomen. In 1954 haalde men een streep door de plannen en werden de werkzaamheden aan dat stel gestaakt en werd dit stel buiten dienst geplaatst.

In de zomer van 1952 werd de 765 opgelegd.

Op 04-01-1953 ontspoorde bijwagen 833 van lijn 13 op de hoek Mercatorplein/Hoofdweg en kwam daarbij tegen de gevel van het hoekpand tot stilstand. Na herstel kon de flink beschadigde bijwagen terugkeren in de dienst.

In de periode 1952/58 werden 123 wagens getransformeerd tot éénrichtingwagen, inclusief de geheel verbouwde exemplaren. Daarbij werd in vrijwel alle gevallen gelijktijdig een gereconstrueerde truck met railremmen aangebracht. Zo kregen 8 wagens eerst een nieuwe truck en enige tijd later pas railremmen: 719, 721, 730, 766, 776, 778, 808 en 816. In verband met de veiligheid voor de staande passagiers mochten alleen dwarsbankbijwagens van railremmen worden voorzien. Toch werden - per abuis - vier rijtuigen met langsbanken van vernieuwde onderstellen met railremmen voorzien: 828, 835, 839 en 854. Dit geschiedde in 1955; de fout werd pas in 1957 hersteld en de wagens kregen toen weer een oorspronkelijke truck terug. Ook kreeg in 1955 langsbanker 878 een vernieuwde truck(zonder railremmen) die later in dat jaar weer werd vervangen door een oude. In totaal zijn slechts 17 rijtuigen tweerichtingwagens gebleven, tw. de 716, 718, 723, 726, 729, 734, 747, 761, 765, 767, 768, 786, 788, 849, 856, 868 en 873.

Op 29-03-1953 botste in de Frederik Hendrikstraat het stel 456+864 van lijn 3 met flinke vaart achterin de aan de halte Frederik Hendrikplantsoen stilstaande 446+767 van lijn 3. De 767 en 456 werden daarbij zwaar beschadigd en de andere 2 wagens liepen flinke schade op. De 767 werd terzijde gesteld voor afvoer, terwijl de andere wagens weer in herstel werden genomen.

In 1953 werden de 718(medio zomer), 767(na bovengenoemde aanrijding op 29 maart) en 786(na een aanrijding in het voorjaar op lijn 7) terzijde gesteld.

In het voorjaar van 1954 stonden inmiddels in de remise Nieuwe Achtergracht een aantal boldakkers buiten dienst, tw.: de 729, 731, 734, 747, 754, 758, 765, 767, 772, 786-788, 812, 814, 827, 849 en de 875. In de remise Lekstraat stonden nog de 761(begin 1954 opgelegd) en 856 terzijde. Hiervan stonden 4 wagens met zware schade buiten dienst. De 767 en 856 na de bovengenoemde aanrijdingen in 1953 resp. 1949 en de 849 na een aanrijding op lijn 16 in het voorjaar van 1954 én de 786 na een aanrijding op lijn 7 in het voorjaar van 1953.

In het voorjaar van 1954 ging ook de 873 aan de kant en werd in de zomer van 1954 tezamen met de 726 terzijde gesteld.

Het uitdunningsproces van de serie grootbordessers startte in feite in 1955, toen 16 van de 17 tweerichtingwagens werden afgevoerd. De wagens werden in de periode 08 t/m 19-02-1955 afgevoerd naar de sloper. Dit betrof de wagen 716(proefwagen met slechts één ingangsdeur), 718(slecht onderstel), 723(ex-repatriant), 726(versleten wagenbak), 729, 734, 747, 761(versleten wagenbak), 765, 767(zware aanrijdingsschade), 768(versleten), 786(botsschade), 849(botsschade), 856(zware schade) en 873(ex-repatriant). Alleen tweerichtingwagen 868 bleef in de dienst doorrijden. Uit deze lijst valt ook op te maken, waarom juist deze wagens grotendeels dus niet in aanmerking kwamen om tot éénrichtingswagen te worden verbouwd. Van deze wagens bleef het onderstel van de 856 behouden, waarop een plaat werd gemonteerd en zo een platte wagen voor transportdoeleinden ontstond. De 716, 723 en 768 waren nog in ieder geval tot november 1954 in de dienst aan te treffen.

Door de afvoer kwamen in 1954 en 1955 de bijwagens 731, 754, 787, 792, 812, 814, 827, 839 en 875 weer terug in de dienst.

In 1955 startte ook de inbouw van railremmen. Bij een deel van de wagens werden in eerste instantie alleen de truck aangepast voor inbouw van de railremblokken, alhoewel deze nog niet werden geplaatst(vanaf heden aangeduid als "railremtruck"). Later werden dan alsnog de railremblokken aangebracht(aangeduid als "railremmen"). In alle andere gevallen kregen ze een verbouwde truck mét railremmen(aangeduid als "railremmen"). Op 23-01-1955 verschenen de 461+780 als eerste niet verbouwde trams(de 4 omgebouwde trams in ombouw in 1952/54) met railremmen in de dienst op lijn 10.

In 1955 vervolgde de ombouw zich als volgt,tw.:
      - In maart         : railremmen : 770                                        ; railremtruck: 725, 732, 751                  ; railremmen:   -  
      - In mei             : railremmen : 728, 784, 797, 828, 839      ; railremtruck: 719, 730, 808                 ; railremmen: 725, 732, 751
      - In juni             : railremmen :   -                                           ; railremtruck: 778, 816, 878(25 juni)   ; railremmen:   -  
      - In juli              : railremmen : 781, 854                                ; railremtruck: 721                                   ; railremmen: 719, 730
      - In augustus    : railremmen : 750, 802                               ; railremtruck:   -                                     ; railremmen:   -  
      - In september : railremmen : 769, 820(08-09 op lijn 3)  ; railremtruck: 766                                  ; railremmen: 721, 808, 816
      - In oktober      : railremmen : 717, 731, 763, 790               ; railremtruck:   -                                     ; railremmen:   -  
      - In november  : railremmen : 787, 803, 814                       ; railremtruck:   -                                     ; railremmen:   -  
      - In december  : railremmen :   -                                           ; railremtruck:   -                                     ; railremmen: 766, 778
Ook de 835 werd in dat jaar voorzien van railremmen, maar de juiste maand is onbekend. De 878 verloor in september 1955 zijn verbouwde truck en verruilde deze met de onverbouwde truck van de 731, die hierbij gelijk de railremmen kreeg ingebouwd. De reden, was hierboven al aangegeven. Deze wagen, een langsbanker, wilde men vanwege de veiligheid niet met railremmen uitrusten en de wagen was per abuis wel hiervan voorzien. Nog 4 wagens uit de langsbankers-reeks waren dat jaar voorzien, maar die fout werd pas later hersteld. De 878 kwam op 06-10-1955 op lijn 7 met zijn nieuwe oude truck weer in dienst.

Op 17-06-1955 werden in de remise Nieuwe Achtergracht de 757, 801, 772, 788, 812 en 855 opgeslagen. Op -08-1955 werd de bak van de 788 op lorries geplaatst en ging de truck naar de CW-Tollensstraat, alwaar een vloer op de truck werd geplaatst, waarop nu huisjes ten behoeve van de verkoop van tramkaartjes bij Stadionwedstrijden konden worden verplaatst. Deze transporten vonden plaats vanaf de remise Havenstraat naar het Stadionplein vv. Op 26-08-1955 kwam de nieuwe lorrie in dienst.

Op 06-09-1955 raakten bij een onderlinge aanrijding op de Burgemeester de Vlugtlaan op lijn 13 de 382 en de 822 zwaar beschadigd. Beide werden weer hersteld. De 822 kwam op 10-11-1955 terug in dienst op lijn 16.

Voor de dienst achter de van speciale lagers voorziene 434, 445, 470 en 475 werden in 1955 de aanhangrijtuigen 750 en 781 ook voorzien van aardingsborstels, zodat nu 5 bijwagens voor die diensten beschikbaar waren.

Op 14-10-1955 hadden de 400+720 en 408+809 een onderlinge aanrijding op lijn 16, waarbij de 720 en 408 zware schade opliepen. Beide werden weer hersteld.

Op 30-10-1955 werd de 805 van lijn 16 bij een aanrijding fors beschadigd. Ook dit aanhangrijtuig werd weer hersteld.

Op 03-11-1955 botste de 437+783 van lijn 3 op de Ceintuurbaan achterop de 438+807 van lijn 3. De 437 en de 807 liepen forse schade op en werden beide weer hersteld.

Op 13-11-1955 vond op de kruising van Baerlesstraat/Museumplein, bij het Concertgebouw, een ernstig ongeluk plaats. Het stel 456+795 van lijn 3 ramde het stel 409+813 van lijn 16 in de flank. De 409 kwam door de klap als een soort hoepel te staan en raakte derhalve zeer zwaar beschadigd, de overige wagens werden zwaar beschadigd. Alle wagens werden in herstel genomen en konden aansluitend terugkeren in de dienst.

In 1956 ging de railreminbouw, naar voorbeeld van 1955, verder bij de bijwagens, tw.:
      - In januari       : railremmen : 720, 743, 757, 771, 777, 798, 812          ; railremtruck:   -
      - In februari     : railremmen : 783, 810, 815                                           ; railremtruck:   -
      - In maart         : railremmen : 762                                                            ; railremtruck:   -
      - In april            : railremmen : 727, 739, 772(08-04 op lijn 10), 806   ; railremtruck:   -
      - In mei             : railremmen : 773, 825                                                    ; railremtruck:   -
      - In juni             : railremmen : 801(24 juni)                                             ; railremtruck: 795
      - In oktober      : railremmen : 793(20 oktober)                                      ; railremtruck:   -
      - In november  : railremmen :   -                                                               ; railremtruck: 756, 789, 817
      - In december  : railremmen :   -                                                                ; railremtruck: 749, 785, 794, 819

Begin februari 1956 stonden nog de 758, 772, 788 en 801 in de remise Nieuwe Achtergracht buiten dienst. De overige wagens waren weer terug in dienst gesteld. De 772 en 801 volgden resp. op 08-04-1956(lijn 10) en 24-06-1956. De bak van de 788 werd kort na 20-02-1956 gesloopt.

In maart 1956 raakten bij aanrijdingen de 863 en 878 beschadigd. Beide werden weer hersteld.

Eind februari 1955 werd met de 814(, welke als eerste in de week van 20-02-1955 in dienst kwam op lijn 13), 841, 808 en 863 een begin gemaakt met het ombouwen van de boldakkers tot éénrichtingtrams. Hiertoe werden aan de linkerzijde de trede's verwijderd.
Tot 10 januari 1957 waren inmiddels verbouwd: de 717, 719-721, 725, 727, 728, 730-733, 739, 741, 743, 749-751, 756, 757, 759, 762, 763, 769-773, 777, 778, 780-785, 787, 789, 790, 792-798, 801-803, 806, 808, 810-812, 814-817, 819, 820, 823-825, 827-829, 832-835, 837-839, 841, 844-846, 850, 854, 855, 858, 863-865, 869-872, 874 en 878-880.
De resterende wagens 735, 742, 748, 752, 753, 775, 776, 799, 800, 804, 805, 807, 809, 813, 818, 822, 830, 836, 840, 842, 847, 848, 852, 862 en 875 werden in de loop van 1957 behandeld. Alleen rijtuig 868 bleef als enige, tot zijn afvoer in 1959, tweerichting!

Na een ongeval in september 1956 werd het stel 341+807 van lijn 7 door de politie in beslag genomen. Doordat de dossiers bij justitie zoek geraakten was het stel op 27-12-1956 nog steeds niet vrijgegeven. Begin 1957 kwam het stel eindelijk weer beschikbaar voor de dienst.

Ook in 1957 ging de inbouw van railremmen en ombouw van trucks tot railremtrucks verder, tw.:
      - In januari         : railremmen :   -                                                 ; railremtruck: 776       ; railremmen:   -  
      - In februari       : railremmen : 809, 822                                     ; railremtruck:   -         ; railremmen:   -  
      - In maart           : railremmen : 748, 754, 800, 804, 807, 818 ; railremtruck:   -          ; railremmen:   -  
      - In april              : railremmen : 752, 775, 799                             ; railremtruck:   -         ; railremmen: 776
      - In mei               : railremmen : 742, 813, 821                             ; railremtruck:   -         ; railremmen: 795, 819
      - In juni               : railremmen :   -                                                 ; railremtruck:   -         ; railremmen: 749, 794
      - In juli                : railremmen : 733, 735, 759                              ; railremtruck:   -        ; railremmen:   -  
      - In augustus     : railremmen : 792                                               ; railremtruck:   -         ; railremmen: 741, 756, 785
      - In september  : railremmen :   -                                                 ; railremtruck:   -         ; railremmen: 789, 811, 817, 823
      - In november   : railremmen :   -                                                 ; railremtruck:   -         ; railremmen: 758(buiten dienst sinds 1953/54)

In 1957 verloren de 828, 835, 839 en 854 hun truck met railremmen in resp. april, juni, mei en augustus. Vermoedelijk werd er van truck geruild met één van de kandidaten van die maand. Vanaf deze periode gingen de railrem-loze bijwagens in principe standaard rijden met de grootbordes-motorwagens en de bijwagens met railremmen reden sindsdien overwegend met de blauwe wagens en de Utrechtenaren.

In 1957 werd de modernisering van het tramstel 406+758 alsnog, na ruim 3½ jaar, weer opgepakt en afgerond. Het stel kwam op 23-03-1958 in dienst op lijn 4.

Op 22-10-1957 reed het stel 308+757 van lijn 5 op het Damrak, bij het Beursplein, een foutieve wisselstand in(richting de Bijenkorf-lus), waardoor het stel geheel ontspoorde en dwars over de weg op het Beursplein kwam te staan. Door de snelheid kreeg de bijwagen zo'n zwaai, dat deze omkantelde en half schuin op een geparkeerde Renault-automobiel bleef hangen. De 757 liep hierbij fikse schade op. Na herstel kwam hij terug in de dienst.

Op 13-06-1958 botste het stel 380+862/kindertram in de Sarphatistraat/Weesperplein achterop het stel 1277+836/7, waarbij beiden zware schade opliepen. De 836 werd terzijde gesteld en medio 1958 opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht.

In 1958 werd een langzaam begin gemaakt met de buitendienst-stelling van de railremloze bijwagens uit de reeks 826-880.
Op 13-06-1958 was er nog een korte opleving, toen er 11 kindertrams(10 stellen en een losse motorwagen) moesten worden ingezet. Hierbij reden ook de bijwagens 832, 836, 844, 845, 862, 865, 868, 874, 879 en 880. Behalve voor de 844 en 879 was dit vermoedelijk de laatste inzet in de dienst(836 raakte die dag zwaar beschadigd en werd zeer zeker terzijde gesteld).

In 1958 werd een nieuw interieurkleurschema geïntroduceerd, die bij een groot deel van de bijwagens later werd toegepast. Het interieur, dat tot dan toe bruin was(balkondeuren, de panelen onder de ramen), werd grijs geschilderd. Alleen het echte hout was nog in de oude lakkleur, kortom geen fraai geheel.
In 1958 werden zo behandeld, tw.: in mei: 825, 811, 773; in juni: 780, 793, 795, 823; in juli: 817, 819; in september: 737, 776, 822; in oktober: 728, 752, 775, 799;
in november: 742, 796 en in december: 756, 789.

Op 01-01-1959 bezaten alle dienstvaardige wagens 716-825 railremmen, Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 741(kreeg truck in mei 1956), 753, 782, 796, 805 en 824 op een onbekend tijdstip in de periode 1955/58 waren voorzien van een verbouwde truck en railremmen. De 826-880 hadden geen railremmen en reden vrijwel alleen op lijn 7 en 13. Deze laatste reeks bestond nog uit 28 rijtuigen, tw.: 827-830, 833, 835, 838-842, 844, 846-848, 850, 852, 854, 855, 862-864, 869-872, 875 en 878. De 834 stond terzijde in de remise Havenstraat, de 839 in de remise Nieuwe Achtergracht en de 832, 837, 845, 858, 865, 874, 879 en 880 stonden terzijde in de remise Lekstraat. Van de 28 rijdende exemplaren reden de 844, 862 en 863 vanuit de remise Lekstraat.

Na een revisie van 4 maanden kwam op 16-01-1959 het stel 457+724 op lijn 4 weer in dienst. Hierbij werd de 724 voorzien van een spiegeltje naast de conducteurcabine aan het exterieur ten bate van beter zicht op de voordeur van de bijwagen. In maart 1959 werd ook het stel 418+760 hieraan aangepast.

Op 07-02-1959 botste 's avonds in de Jan Evertsenstraat, aan de halte Marco Polostraat(richting West) de 390 van lijn 7 achterop de stilstaande 794 van lijn 13. Beide werden zwaar beschadigd. Voor de 390 betekende dit sloop. De 794 werd weer hersteld.

In januari 1959 begon de instroom van de tweede reeks gelede tramrijtuigen, de reeks 576-587. Hierdoor kwamen tweeassige en drieassige tramstellen en motorwagens vrij, die weer op hun beurt de oude grootbordes-tramstellen op lijn 7 en 13 konden gaan vervangen. Eind februari 1959 konden de stellen van lijn 13 grotendeels worden vervangen en vanaf april 1959 begon de geleidelijke instroom op lijn 7. Medio zomer 1959 werd de geleidelijke uitstroom van de grootbordes-stellen echt in gang gezet, waardoor de railrem-loze bijwagens uit de dienst konden verdwijnen. In het eerste halfjaar van 1959 tot aan het eind van de zomer verdwenen uit de dienst de wagens 830, 834, 835, 839, 840, 844, 846, 847, 850, 852, 855, 863, 864, 869, 871, 872, 878 en 879.

Op 13-05-1959 werd de 846 particulier verkocht aan het Sanatorium Zonnestraal in Hilversum.

Eind april/begin mei 1959 werden de 837, 838, 858, 865, 868 en 872 terzijde gesteld. De 858 stond al geruime tijd(laatste inzet eind zomer 1958) in een hoekje op reserve. De 837 en 838 kwamen later toch weer terug in de dienst.

In het eerste halfjaar van 1959 kregen nieuwe interieurkleuren: 784, 785, 804, 809, 749, 800, 748, 785, 760, 770, 794, 732, 818, 781, 725 en 807.

Eind mei 1959 werd de 844 buiten dienst gesteld. In de zomer van 1959 werden ook de 830, 839, 847 en 871 terzijde gesteld.

Bij het begin van de winterdienst 1959/1960 waren van de railrem-loze bijwagens nog voor de dienst beschikbaar de wagens 827, 828, 829, 833, 841, 842, 848, 854, 870 en 875.

In de week van 14-09-1959 werd gestart met de sloop van een deel van de railremloze langsbankers uit de reeks 826-880. Bij het slopen werd aan één zijde het balkon verwijderd op het remiseterrein van de remise Nieuwe Achtergracht, waarna de rest op een vrachtauto naar een sloperij in Wessp ging. In die week senuvelde de 865. In de week van 21-09 werd de 836 gesloopt.
Op 05-10 volgden de 837, 838, 872; op 06-10 de 844, 858, 868; in de week van 26/28-10 de 839, 871 en t/m 03-11 de 847, 852, 878.
Vervolgens tussen 04 en 06-11 de 840, 880, op 07-11 de 830 en tenslotte op 10-11 de 828. Deze laatste reed op 01-10-1959 nog op lijn 7(met de 1245) en werd op 02-10-1959 zo uit de rijdende dienst geplukt en onttakeld voor sloop.
De tweede sloopactie begon op 21-10-1959, hierbij verdween de 869, die op 0?-11-1959 zonder truck werd verkocht.

Na deze sloopacties reden nog op lijn 7 de wagens 827, 829(reserve), 833, 841, 842(reserve), 848, 854, 870 en 875. De overtollige wagens 834, 835, 850, 855 en 864 waren op 16-10-1959 inmiddels buiten dienst geplaatst in de remise Lekstraat.

Op 07-11-1959 werd de bak van de 869 verkocht en kwam in dienst als keet op de Oostelijke Handelskade. De bak werd in het voorjaar van 1964 gesloopt.

Op 11-12-1959 werden de 827 en 841 in de remise Lekstraat terzijde gesteld, gevolgd door de 829 op 21-12-1959.

Op 27-12-1959 organiseerde de NVBS, een vereniging van railhobbyisten, een afscheidsexcursie, warbij de oude kringlus rond het Centraal Station via de
De Ruyterkade, van lijn 22, werd bereden. Dit spoor zou niet lang daarna worden opgebroken. De deelnemers aan die excursie waren de fonkelnieuwe dubbelgelede wagen 604, ingefilmd als lijn 6, en het als lijn 23 ingetuigde af te voeren tweeasserstel 1236+848.

In de tweede helft van 1959 werden wederom diverse wagens voorzien van de nieuwe interieurkleuren, tw.: in juli-september: 730, 751, 759, 797, 813, 816 en in het laatste kwartaal: 719, 733, 735, 753, 805, 821, 824.

In 1959 verdwenen in totaal 19 trams uit het bestand, tw.: de 828, 830, 836-840, 844, 846, 847, 852, 858, 865, 868, 869, 871, 872, 878 en 880.

Begin 1960 was het einde voor de laatste railremloze aanhangrijtuigen in de dienst. De 833, 842, 848, 854, 870 en 875 waren als enigen nog beschikbaar voor de dienst op lijn 7. Op 08-01-1960 reed voor het eerst dat jaar een railremloze aanhanger in de dienst, de 833 en 875. Op 15-01-1960 reden er zelfs nog 4, waarbij de 848 zelfs op lijn 13 reed. In februari/maart 1960 gingen ook deze 6 bijwagens terzijde. In ieder geval op 18-03-1960 reed de 875 nog op lijn 7.

Op 25-03-1960 startte een nieuwe sloopactie. Ook dit keer werd aan de remise Nieuwe Achtergracht weer één balkon van de wagenbak gescheiden, waarna het restant werd afgevoerd naar een sloperij. Op 01-04 vertrokken naar de sloper: 832, 845, 863. In de week tot 09-04 de 850, 879, 834, 835, 855 en 874, waarmee deze sloopsessie was beëindigd. In een tweede sloopreeks werden gesloopt: tussen 26 en 30-04: de 875, 829, 833 en tot 07-05 verdwenen nog de 827, 854, 862.
Ook de wagens 841, 842, 848 en 870 werden in één van deze twee perioden gesloopt.

Op 13-05-1960 werden de Ombouwers 724, 737, 758 en 760 buiten dienst gesteld. Reden van deze buitendienststelling was een aanrijding met een omgebouwde motorwagen, waarbij de bestuurder opgesloten kwam te zitten in de cabine. Hierdoor werd besloten deze motorwagens buiten dienst te stellen en daarmee automatisch dus ook de bijbehorende bijwagens.

Op 12-09-1960 botste om 18 uur de 474 van lijn 10 achterop de 720+463 van lijn 10, waarbij de 474 en 720 flinke botsschade opliepen. De 720 ging hierdoor terzijde voor sloop.

Op 09-10-1960 botste in de avond op de Insulindeweg in de boog naar de Toministraat het stel 444+725 van lijn 3 achterop de 438+732 van lijn 3, waarbij de 444 diep in de 732 schoof en beide zeer zware schade opliepen en ook terzijde werden gesteld voor sloop. Ook de andere twee wagens werden flink beschadigd en konden na herstel weer terugkeren in de dienst. De 732 werd op 13-10-1960 opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht.

In oktober 1960 werd de 769 terzijde gesteld.

In 1960 werden wederom een aantal wagens voorzien van nieuwe interieurkleuren, tw.: in juli/september: 763, 766(29 juli), 778 en in het laatste kwartaal de 731.

In het eerste kwartaal van 1961 werden de 782 en 803 buiten dienst gesteld. Tot in de zomer van 1961 gevolgd door de 719, 741, 762 en 782.

In oktober 1961 werd de 798 als eerste wagen voorzien van een nieuw cijfertype, dat de oude goudgele verving. De nieuwe vorm was geelgoud-kleurig en minder sierlijk.

Op 27-11-1961 werd weer een sloopactie gestart, waarbij enkele schadewagens en de Ombouwers sneuvelden. In principe(dit gold niet voor de 724) werd de wagen op de genoemde datum van één balkon ontdaan en ging dezelfde of de volgende dag naar de sloop.
De sloopdata aan de remise Nieuwe Achtergracht waren: 07-12: 737; 12-12: 732; 14-12: 760, 758; 15-12: 724; 18-12: 719, 762, 782; 22-12: 720; 27-12: 803 en
29-12: 769.

Begin januari 1962 werden vanuit de remise Lekstraat aan de Nieuwe Achtergracht voor sloop opgeslagen: 741, 773, 790, 793, 811 en 817. In 1962 werden eveneens voor sloop opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht: 743, 794, 795, 800 en 812.

Begin 1963 ging ook de 730 buiten dienst en werd aansluitend opgeslagen in de remise Nieuwe Achtergracht. De 793 kwam in mei/juni 1963 weer terug in dienst, daarentegen ging de 752 in mei/juni 1963 buiten dienst en werd in de remise Nieuwe Achtergracht geplaatst.

Op 7 oktober 1963 kwam een eind aan de inzet van de tweeassers in de reguliere dienst en gingen ze alleen nog aanvullende diensten rijden. Dit hield in, dat de tramstellen in principe alleen nog op dagdiensten en spitsdiensten gingen rijden en bij voldoende beschikbaarheid ook als extra diensten op de tramlijnen. De inzet in de winterdienst 1963/64 werd uitgevoerd op de lijnen 4, 7, 9, 10, 13, 13E, 16, 24, 25 en 27. Op lijn 3 kwamen ze alleen in dienst als extra's en op de lijnen 1 en 2 reden losse motorwagens als extra's, dus geen bijwagens en op lijn 17 reden geheel geen tweeassers.

Op 06-12-1963 botste in de keerlus aan het Bos en Lommerplein de 417 van lijn 13 achterop het stel 453+810 van lijn 13 door een verkeerde wisselstand. De 810 liep hierbij zware schade op en werd op 03-01-1964 terzijde gesteld in de remise Nieuwe Achtergracht. Hierdoor werd de 811 teruggehaald en weer in dienst gesteld.

Op 01-01-1964 waren nog 74 wagens in het bestand aanwezig, tw.: 717, 721, 725, 727, 728, 730, 731, 733, 735, 739, 741-743, 748-754, 756, 757, 759, 763, 766, 770-773, 775-778, 780, 781, 783-785, 787, 789, 790, 792-802, 804-825. Hiervan stonden de 730, 741, 742, 752, 773, 790, 794, 800, 811(03-01 geruild met schadewagen 810 en terug in dienst), 812 en 817 terzijde gesteld in de remise Nieuwe Achtergracht.

Op 24 maart 1964 ging de 743 voor herstel naar de CW, waar aansluitend de truck van de 797 werd geruild met de 743. De 743 werd hersteld voor de dienst en de 797 werd met de truck van de 743 later afgevoerd. Bij het herstel bleek echter dat dit te duur zou uitvallen, zodat op 07-04-1964 de 743 weer werd overgebracht naar de remise Nieuwe Achtergracht en de wagen dus wederom terzijde werd gesteld.

In de zomerdienst van 1964 reden de tweeassige bijwagens alleen op lijn 4, 7, 9(alleen als extra's), 10, 13, 13E, 24, 25 en 27. In de winterdienst 1964/65 keerden ze weer terug op de lijnen 3(alleen als extra's) en 16. Verder reed er één stel als wachtwagen.

In november 1964 werd de 728 in de remise Nieuwe Achtergracht terzijde gesteld, waardoor de 817 weer terug in dienst werd gesteld. De 802 werd al in de zomer van 1964 buiten dienst gesteld.

In 1965 kregen de 735, 739, 759, 784, 792 en de 820 het nieuwe rijtuigcijfertype. De 735 kreeg ze in september, de overige wagens tussen januari en mei.

In 1965 werden gesloopt op het terrein van de CW aan het Bellamyplein: 728, 730, 741, 743, 752, 773, 790, 794, 795, 800, 810 en 812. De onttakeling van de wagens begon in november 1964 in de CW met de wagens 728, 743 en 795.

In de zomer van 1965 ging de 742 buiten dienst.

In de zomerdienst van 1965 reduceerde de tweeasserinzet weer en reden de tramstellen alleen op lijn 4, 7, 10, 13, 13E, 16, 24 en 27.
De winterdienst 1965/66 betekende weer een terugkeer op de lijnen 3(als extra's, vanaf voorjaar 1966 ook als dienstwagen), 9 en 25.

Op 17-01-1966 werd bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een tramstel van lijn 10, op de kruising Frederik Hendrikplantsoen/Nassaukade, de 772 zwaar beschadigd en ging hierdoor terzijde voor sloop.

De zomerdienst van 1966 betekende een flinke uitdunning op de tweeasser-inzet. Die zomerdienst waren ze alleen aan te treffen op de lijnen 3, 7(alleen als extra's), 9(alleen bij voetbalwedstrijden), 10(alleen als extra's), 13E en 27. Door de ophef van lijn 5 in 1965 en de optimalisering kon de wagenindeling worden geherschikt, waardoor er in de winterdienst 1965/66 c.q. per zomerdienst 1966 meerdere wagens buiten dienst konden worden gesteld. Dit betrof eind 1965 wagen 733 en in 1966 de wagens 721, 766, 771, 772(door een aanrijding), 776, 781, 787, 789, 820 en 824. Medio zomer 1966 gingen verder buiten dienst: 717, 775, 778 en 783.

Na de zomerdienst kwamen vanaf 12 september 1966 met de start van de winterdienst veel tweeassers terug op de baan en waren weer te vinden op de lijnen 3, 4, 7, 9(alleen als extra's), 10, 13, 13E, 16, 24, 25 en 27.

In oktober 1966 kreeg de 721 het nieuwe rijtuigcijfertype en werd daarbij gelijk vernummerd tot 776, waarmee de wagen weer in dienst terugkwam. De echte 776 kreeg hierbij het nummer 779 en werd met dit nummer afgevoerd. De vernummering was noodzakelijk vanwege de toekomstige aflevering van een nieuwe 721. Tevens kreeg de 731 in 1966 nieuwe rijtuigcijfers.

Op 30-11-1966 ontspoorde bij het wissel op de Amstelveenseweg/Stadionstraat het uit de remise komende tramstel 446+793 van lijn 24, de laatste uitrukker van de middagspits, waarbij het tramstel geheel naast de rails kwam te staan en 4 geparkeerde auto's ramde. Waarschijnlijk door het hevig slingeren van de bijwagen kwam de conducteur hiervan op straat terecht en overleed korte tijd daarna. De bijwagen raakte zwaar beschadigd en ging terzijde voor sloop. De motorwagen liep nagenoeg geen schade op en werd na korte tijd weer in dienst gesteld.

In september 1966 werd gestart met de buiten dienststelling en aansluitende sloop van de tweeassers op het terrein aan het Bellamyplein van de Centrale Werkplaats Tollensstraat. Eind 1966 startte de aflevering van de 55 nieuwe dubbelgelede tramwagens 670-724(aflevering tot in 1968), waardoor de tweeassers nu eindelijk konden worden gemist. In 1966 verdwenen resp. de aanhangrijtuigen 742, 772, 776(als 779), 733, 717 en 793. Bij de sloop van de 717 werd de truck van de 788, die sinds 1955 als lorrie in gebruik was, gesloopt. De originele truck van de 717 nam de lorrie-plek van de 788 over als T2. Naast de truck van de 717 werd de truck van de 856, die eveneens als sinds 1955 in gebruik was als reclamewagen, in 1967 eveneens voorzien van een nummer, tw. T1.
De transportaanhangrijtuigen bestonden sindsdien uit de reeks T1-T2(ex-trucks 856 en 717).

In het najaar van 1966 begon door de instroom van de nieuwe gelede tramrijtuigen ook de geleidelijke buitendienststelling van de tweeassers. Nog in 1966 gingen de 798, 801 en 811 buiten dienst.

In januari 1967 kreeg de 777 de nieuwe rijtuigcijfers.

Per 20 februari 1967 verdwenen de tweeassers van de lijnen 7 en 24 en vanaf de zomerdienst 1967 ook van lijn 13. Door de komst van de nieuwe geledes ging de buiten dienst-stelling voort. In de periode t/m mei 1967 verdwenen de wagens 725, 727, 753(door een aanrijding, zie hieronder), 756, 757, 763, 770, 785, 796, 799, 804 en 805 uit de dienst, waarbij de onderstreepte wagens (vrijwel) rechtstreeks naar de sloperhamer vertrokken.

Als lokaliteit werd in maart 1967 in de remise Lekstraat voor het Werkspoor-personeel bijwagen 775 ingericht met TL-verlichting.

Op woensdagmorgen 29-03-1967 reed het stel 432+817 van lijn 17 op het remiseterrein Havenstraat tegen het stel 435+753. De 432 en 753 werden beschadigd en terzijde gesteld voor sloop.

Met de ingang van de zomerdienst 1967 gingen de tweeassers geheel buiten dienst en gingen alle nog resterende bijwagens, de 731, 735, 739, 748(lijn 13), 749(lijn 27), 750(lijn 3), 751, 754(lijn 27), 757, 759, 776(lijn 3), 777, 780, 784(lijn 27), 792(lijn 4), 797(lijn 27), 806(lijn 27), 807(lijn 27), 808, 809(lijn 27), 813, 814(lijn 13E), 815(lijn 3), 816, 817, 818(lijn 27), 819, 821(lijn 25), 822(lijn 27), 823(lijn 25) en 825 aan de kant. De onderstreepte exemplaren hadden op de laatste dag van de winterdienst(2 juni 1967) nog dienst gedaan(tussen haakjes staat het lijnnummer).

Na de zomerdienst van 1967 kwamen weer in dienst: 731, 750, 766, 776², 777, 792, 813-815, 821 en 823. In oktober werden voor wensextra's klaargezet: 735, 739, 757, 780, 808, 817 en 819. De wagens reden enkel nog op lijn 4, 10 en 13E(hoewel daar vaak ander materieel voor gesteld werd). Door de komst van de wensextra's kwamen ze ook weer te rijden op de lijnen 3, 9, 13 en 25, tevens sporadisch op lijn 16.

Op 26-10-1967 reed de 809 nog één keer, in stel met de 438, in de dienst op lijn 16. De wagen ging hierna definitief buiten dienst, gevolgd door de 813 eind van het jaar.

In oktober en november 1967 werden de aanhangrijtuigen 748, 754, 766, 778, 807, 816, 820 en 822 verkocht c.q. geschonken aan de Tramweg-Stichting. De wagens gingen naar de TS-locatie Bovenkarspel.

Per 20-11-1967 werd gestart met de inzet van wensextra's. Hiervoor kwamen weer in dienst, tw.: op lijn 3: 780, 821; op lijn 4: 731, 792; op lijn 9: 814, 819; op lijn 10: 750, 776, 777; op lijn 13: 825; op lijn 25: 815. De 823 stond op reserve voor lijn 25, maar werd nog niet ingezet. Deze 823 kwam op 23-11-1967 in dienst op lijn 9.

Na in de CW te zijn ontdaan van zijn railremmen werd de 784 op 04-12-1967 door de 453 naar de Havenstraat overgebracht en kwam daar in dienst als kantoortje voor de kleine revisie.

In 1967 ging de sloop van tweeassers gestaag voort, naast de bovengenoemde afvoer. In volgorde van sloop werden op het CW-terrein Bellamyplein gesloopt, resp.: de 771, 802, 801, 799, 770, 727, 783, 725, 796, 763, 753, 785, 756, 749, 751, 789, 797, 804, 805, 798, 811, 818 en de 806.

In 1968 werd voor het laatst tweeasser-materieel in de reguliere reizigersdienst ingezet. Op 01-01-1968 waren nog aanwezig in het bestand: 776²(ex-721), 731, 735, 739, 750, 757, 759, 775, 777, 780, 781, 784, 787, 792, 808, 809, 813, 814, 815, 817, 819, 821, 823, 824 en 825. De onderstreepte wagens werden nog ingezet in de reizigersdienst. De 824 en later ook de 739 en 787 stonden voor museale doeleinden buiten dienst, terwijl de 775 en 784 als kantoortjes ed. werden gebruikt.
Omdat 1968 het laatste jaar van inzet werd, volgt hieronder een overzicht van de inzet in die, nog slechts korte, periode:
      - In januari 1968:   Op 02 en 03-01-1968 reed de 1459+819 op lijn 9, op 05-1 de 475+750 op lijn 3 en op 09 en 10-01 de 1456+825
                                        in de ochtend op lijn 13. Op 16-01-1968 waren er nog 17 geledes af te leveren en reden er nog 17 tweeassers,
                                        waarvan 12 stellen. Hiervan reden op lijn 3: 739, 780, 821; op lijn 4: 731, 792; op lijn 9: 814, 823; op lijn 10:
                                        776, 777 en op lijn 25: 815. De 475+750 en 1459+819 reden vanwege de Landbouwbeurs in de RAI t/m
                                        19-01-1968 als RAI-extra op lijn 4.
                                        Op 17-01-1968 verving de 463+739 de 464+815 op lijn 25 en de 780 ging buiten dienst.
                                        Op 18-01-1968 werd het stel 473+792 vervangen door de 473+815. De 815 werd echter op 19-01 weer voor
                                        de 735 ingeruild.
                                        Op 22-01 kreeg de 463 op lijn 25 de 757 als bijwagen(i.p.v. de 815). De 464+792 verving op 9 het stel 1460+823.
      - In februari 1968: Op 05-02 kwam de 475+750 op lijn 9 en de 1460+739 op lijn 3 te rijden.
                                        Op 06-02 reed de 1424+825 in de ochtend 2 instruktieritten op lijn 16 en ging het stel 474+823 buiten dienst.
                                        Op 08-02 ging de 464+792 buiten dienst. Op 22-02 reed de 1424+825 's middags op lijn 16.
                                        Op 25-02 waren nog dienstgereed: op lijn 3: 821, 739(deze wagens reden t/m 11-03 om en om een dag in de
                                        dienst); op lijn 4: 731, 735; op lijn 9: 750, 814; op lijn 10: 776, 777; op lijn 16: 825 en op lijn 25: 757.
                                        Terzijde voor museale doeleinden stonden: 739, 787 en 824.
                                        Op 26-02-1968 kreeg de 473+735 van lijn 4 een aanrijding, waarbij de 735 met schade buiten dienst ging.
                                        De 464+792 nam de dienst over.
      - In maart 1968 :   Op 05-03 reed de 1424+825 weer op lijn 16. Op 07-03 reed de 1460+739 voor het laatst op lijn 3 en op 08-03
                                        de andere, het stel 474+821.
                                        Op 22-03 reed men op 10 voor het laatst, de 776 was de laatste.
                                        Op 24-03 reden nog de 464+792 en 467+731 op 4; de 464+814 en 475+750 op 9 én de 463+757 op lijn 25.
                                        Op 29-03 reden de wensextra's voor het laatst.
      - In april 1968 :      Op 02-04 reed de 1460+825 nog enkele uren als instruktie-extra op lijn 16.
      - In mei 1968 :        Op 02-05 en 29-05 reed wederom een instruktiestel, ditmaal het stel 465+825, als extra op lijn 16.
Op 29-05-1968 werden officieel de tweeassers terzijde gesteld voor de normale dienst, m.u.v. de 825 die later in de zomer volgde, doch niet meer werd ingezet.

In februari 1968 werd de 780 in de CW geschilderd en ingericht als kantoortje en hierbij voorzien van verwarmming, TL-verlichting etc. De wagen nam in de remise Havenstraat hierna de taak van de 784 over, die op zijn beurt terzijde ging voor sloop. Op 13-06-1968 werd de 780 aan één zijde dichtgemaakt, als nummerloze bijwagen in crème kleur door de R1 naar de Havenstraat gebracht, waarna de 784 ter onttakeling naar de CW ging.

Op 25-03-1968 vertrok om ca. 9.15 uur de 739 per trailer naar het Nederlands Tram Museum van dhr. Kuhne in Weert.

Wegens de aanschaf van nieuw busmaterieel werden officieel per 01-08-1968 de motorwagens vernummerd in de 800-reeks. Hieraan aansluitend werden de nog resterende 10 bijwagens vernummerd in de periode 08 t/m 25-07-1968 in de reeks 876-885. Dit waren resp. de 776², 777, 731, 759, 757, 781, 792, 821, 814 en 735. Deze werden sindsdien gebruikt als museumwagen voor bijzondere ritten.

In 1968 werden, op de 10 bijwagens 876-885 na, alle resterende bijwagens gesloopt op het CW-terrein aan het Bellamyplein. In volgorde werden gesloopt: de 809, 819, 815, 817, 784, 813, 808, 824, 823, 825, 750, 787 en 775. Die 775 was op 09-10-1968 naar de CW gegaan als kantoortje voor het Siemens-personeel en ging vrij vlot daarna naar de slopershanden. Van de 823 werden twee assen bewaard en die gingen in januari 1969 naar de Tramweg-Stcihting in Hoorn.

In hun gehele loopbaan hebben de "grootbordes-bijwagens" op vrijwel alle tramlijnen dienst gedaan. Hieronder volgt een overzicht van hun inzet met de bijbehorende periode en trajecten(in grote lijnen):
    - Lijn 1 (Stationsplein - Stadionstraat vv.):
                    Uitsluitend vanaf juli 1929 t/m januari 1931 reden de bijwagens achter de Union-motorwagens op lijn 1 in de basisdienst.
    - Lijn 3 (Mauritskade - Stationsplein vv.(tot 1925); Javaplein - Stationsplein vv.(1925-1929); Javaplein -
                    Frederik Hendrikplantsoen vv.(1929-1940); Van Swindenstraat - Frederik Hendrikplantsoen vv.(1940-1942);
                    Krugerplein - Frederik Hendrikplantsoen vv.(1942-1944); Station Muiderpoort - Frederik Hendrikplantsoen vv.
                    (1945-1951); Station Muiderpoort - Zoutkeetsgracht vv.(vanaf 1951):
                    Vanaf december 1914 kwamen de bijwagens, achter de grootbordes-motorwagens, op lijn 3 te rijden, waar ze tot december
                    1931 in de basisdienst reden. In december 1931 verschoven ze naar de aanvullende diensten, waarbij zowel de
                    grootbordessers en de blauwe wagens als trekkracht fungeerden. In september 1932 verdwenen ze geheel van lijn 3.
                    In november 1933 keerden ze met de blauwe wagens als trekkracht terug in de basisdienst. In april 1934 werden de
                    grootbordessers de trekkrachten en reden ze alleen nog aanvullende diensten, om in januari 1935 geheel weer van lijn 3 te
                    verdwijnen. In de periode juli 1936 t/m maart 1942 reden ze afwisselend met de reeks 396 en 476 als trekkracht afwisselend
                    in de basis- en afwisselende diensten. Tussen maart en juni 1942 was de reeks 476 de trekkracht in de basisdienst, waarna
                    tot 30-07-1942 ook aanvullende diensten werd gereden met grootbordessers als motorwagens. Tot december 1942 reden ze
                    geheel niet op lijn 3, waarna ze wederom in de dienst terugkeerden met de reeks 476 als trekkracht. T/m januari 1943 reden
                    ze tevens in de aanvullende diensten met 396-ers als trekkracht. In september 1943 keerden ze wederom terug in de
                    aanvullende diensten, ditmaal met de grootbordessers voorop. Het einde van de tramdienst op 09-10-1944 betekende het
                    einde van de inzet van de reeks 476+716 en 236/321+716. Op 30 juli 1945 werd lijn 3 weer in dienst gesteld, waarbij dezelfde
                    combinaties gingen rijden(476+716 in de basis en 236/321+716 in de aanvullende diensten). In juni 1946 namen de
                    Utrechtenaren de basisdienst met de boldakkers over en gingen de 476-ers met de boldakkers als vervanging naar de
                    aanvullende diensten. Vanaf november 1946 t/m juni 1963 reden afwisselend de reeksen 1, 476, 396 en 236 met de 
                    boldakkers in zowel de basisdiensten als de aanvullende diensten, waarna een einde kwam aan de reguliere inzet op deze lijn.
                    In de winterdienst van 1963/66 reden ze echter wel als extra diensten op lijn 3, waarna ze vanaf het voorjaar van 1966 ook
                    weer als dienstwagen op lijn 3 verschenen. In de zomerdienst van 1966 bleven ze zelfs op deze lijn doorrijden.
                    In de zomerdienst van 1967(4 juni tot 10 september) reden ze niet, om vervolgens weer terug te keren in de dienst, maar
                    vanaf oktober 1967 verdwenen ze in principe nu wel uit de dienst.
    - Lijn 4 (Amsteldijk - De Ruyterkade vv.(tot 1916); Trompenburgstraat - De Ruyterkade vv.(1916-1921); Trompenburgstraat -
                    Stationsplein vv.(1921-1925); verdeeld in een lijn 4A en 4W(die in Zuid de lus tegen elkaar in om en om bereden)
                    (1925-1930); Trompenburgstraat - Stationsplein vv.(weer als één lijn 4)(1930-1939); Rivierenlaan -
                    Stationsplein vv.(1939-1943); Westerscheldeplein (later Europaplein) - Stationsplein vv.(vanaf 1948):
                    In oktober 1914 startte de dienst op lijn 4 met grootbordesbijwagens, waarbij zowel Unions als grootbordeswagens als
                    motorwagens fungeerden. In 1918 verdwenen de Unions als trekkrachten. In 1925 werd de lijn een EMW-lijn met gemengde
                    exploitatie, waarbij zowel losse EMW-wagens reden en grootbordessers met soms zelfs 2 bijwagens als tegenhanger.
                    Deze onhoudbare dienstuitvoering werd in mei 1926 gewijzigd door de inzet van voor de dienst achter EMW-Unions
                    geschikte boldakkers, gecombineerd met de driemans-stellen met 236/321-ers als trekkracht. In februari 1928 eindigde de
                    EMW-dienst en werd de dienst weer volledig uitgevoerd met grootbordes-tramstellen. In november 1930 losten de blauwe
                    bijwagens reeks 901 de boldakkars af. Vanaf januari 1931 kwamen de boldakker-bijwagens terug op lijn 4, ditmaal achter de
                    Union-motorwagens en bleven daarmee rijden tot in oktober 1933, waarna de type-bijwagens de boldakkers aflosten.
                    Vanaf 1 juli 1936 kwamen de vertrouwde stellen, bestaande uit grootbordes-motor- en bijwagens weer in de basisdienst op
                    lijn 4 terug. Vanaf oktober 1939 stroomden de Utrechtenaren in en namen tot februari 1940 de gehele dienst over, met de
                    boldakkers als aanhangers. Tijdens de oorlogstijd werd de lijn per 27-01-1942 stilgelegd. Per 1 maart 1943 kwam lijn 4 terug,
                    wederom met de reeks 236/321 + 716. In oktober 1943 werden deze combinaties weer vervangen door de Unions en
                    Typewagens, waarna de lijn per 19-11-1943 wederom stilgelegd werd. Pas op 09-09-1948 kwam lijn 4 terug in dienst,
                    waarbij de grootbordessers in tramstel de dienst weer gingen uitvoeren. Per 28-05-1953 ging de lijn met losse motorwagens
                    rijden en was de inzet van de bijwagens voorbij. Per 12 mei 1955 kwam hier weer een eind aan en gingen de combinaties
                    396+716 de dienst uitvoeren. Per 24-10-1955 verschoven deze combinaties naar de aanvullende diensten en werden de
                    grootbordes stellen weer in de basis ingezet. Per 23 april 1956 vormden de 396+716 weer het gezicht van lijn 4. De komst
                    van de geledes in het najaar van 1960 deed de stellen langzaam verdwijnen. Vanaf september 1962 verschenen de stellen
                    weer in de aanvullende diensten, waar ze tot 08-04-1968 werden ingezet. Alleen in de zomer van 1966(6 juni tot
                    12 september) en 1967(8 juli tot 10 september) reden ze in principe niet.
    - Lijn 5 (Amstelstation - Oostzaanstraat vv.(tot 1944); Amstelstation - Centraal Station vv.(1945-1965):
                    Vanaf juli 1943 tot het einde van de exploitatie tijdens de Tweede Wereldoorlog op 09-10-1944 reden grootbordes-
                    tramstellen in de aanvullende dienst. Op 18 juni 1945 kwam lijn 5 terug in dienst en werd hiermee de basisdienst uitgevoerd.
                    In augustus 1945 namen de type-bijwagens de dienst van de boldakkers over. Pas in november 1949 keerden ze terug op
                    lijn 5, achter de Utrechtenaren in de basisdienst en de grootbordessers in de aanvullende diensten, om in februari 1950
                    wederom hier te verdwijnen. De buitendienststelling van de middeninstapbijwagens betekende vanaf april 1957 de
                    herintreding op lijn 5, achter de Utrechtenaren in de basisdienst en achter grootbordessers in de aanvullende diensten.
                    Vanaf september 1958 werden de grootbordessers als trekkracht vervangen door de serie 396. Vanaf februari 1961
                    verschoven de trekkracht dienst, door de gelijdelelijke buiten dienst stelling van de Utrechtenaren, waardoor de 396 nu in de
                    basisdienst terecht kwamen en nog enkele Utrechtenaren wat aanvullende diensten verrichtten als trekkracht.
                    Op 17-09-1961 werd lijn 5 opgeheven. Nadat op 11-12-1961 lijn 5 werd gereactiveerd als spitslijn, waarbij in eerste instantie
                    met losse motorwagens werd gereden, kwamen vanaf 12-11-1962 weer tramstellen hier te rijden, bestaande uit de
                    combinatie 396+716 en dit bleef zo tot de definitieve ophef van de lijn op 24 mei 1965.
    - Lijn 6 (Station Willemspark - Station M.P. vv.(1922-1929); Stadionplein - Station Muiderpoort vv.(1929-1942); Stadionplein -
                    Insulindeweg vv.(1947-1955), tevens als lijn 6E Stadionplein-Amstelstation vv.(1948-1949);
                    Stadionplein-Muiderpoortstation vv.(1956-1958):
                    Bij de indienststelling van de tweede lijn 6(feitelijk de hernummerde lijn 19) per 22 mei 1922 kwamen de grootbordes-
                    tramstellen op lijn 6 te rijden.
                    In december 1931 werden de grootbordesmotorwagens, serie 236 en 321, ingeruild als trekkracht voor de Union-
                    motorwagens van de reeks 15-229, die tot maart 1935 de dienst uitvoerden. Vanaf maart 1935 werden de boldakkers
                    ingeruild voor type-bijwagens. Per 4 januari 1937 keerden de boldakkers terug achter de reeks 236/321 en reed daar tot
                    november 1937. In november 1937 namen de blauwe wagens, reeks 396-475, de basisdienst met de boldakkers over en
                    fungeerden de grootbordesmotorwagens als trekkracht alleen nog de aanvullende diensten, welke per 9 mei 1938 geheel van
                    lijn 6 verdwenen. Van 28 augustus 1939 tot 27 augustus 1940 reden de grootbordes-motorwagens wederom mee in de
                    aanvullende dienst en vanaf 9 januari 1941 kwamen ze wederom terug in de aanvullende diensten, terwijl de 396+716-
                    combinatie continu de basisdienst hadden verzorgd. Op 28-01-1942, tijdens de tweede wereldoorlog, moest de lijn tijdelijk
                    worden stilgelegd. Op 16-02-1942 kwam de lijn terug in dienst, ditmaal uitsluitend met de combinatie 396+716, waarna de
                    lijn op 26-03-1942 wederom werd stilgelegd en ditmaal definitief. Na de oorlog, vanaf 1947, reed de lijn nog wel bij
                    evenementen in het Olympisch Stadion, maar reguliere diensten werden niet meer uitgevoerd. Er reed dan allerlei materieel,
                    waarbij ook menigmaal blauwe wagens werden ingezet. In 1958 werd de lijn definitief opgeheven.
    - Lijn 7 (Hoofdweg - Plantage Parklaan vv.(tot 1932); Mercatorplein - Plantage Parklaan vv.(1932-1936); Borgerstraat -
                    Plantage Parklaan(1936-1937); Mercatorplein - Plantage Parklaan vv.(1937-1961); Mercatorplein -
                    Amstelstation vv.(vanaf 1961):
                    Vanaf december 1931 kwamen de bijwagens ook terecht op lijn 7, waarbij de grootbordeswagens, reeks 236 en 321, de
                    trekkracht vormden. Ten gevolgevan de perikelen tijdens de Tweede Wereldoorlog was de dienst tussen 9 oktober 1944 en
                    18 juni 1945 stilgelegd, maar ook na die periode werd de dienstop lijn 7 met deze stellen gaande gehouden. Vanaf april 1950
                    kwamen ook stellen, bestaande uit de reeks 396+716, op lijn 7 terecht. Vanaf september 1952 tot juni 1953 werden
                    uitsluitend 396+716-setjes ingezet, waarna weer gemengd bedrijf plaatsvond met zowel de reeks 236/321+716 als 396+716.
                    Vanaf oktober 1955 verdwenen de blauwe motorwagens weer en vormden de reeks 236(inmiddels 1236)/321+716 weer het
                    gezicht van lijn 7. Door de geleidelijke buitendienststelling van de grootbordessers vanaf april 1959 betekende de herintreding
                    van de reeks 396 als trekkracht en de geleidelijke uittreding van de grootbordesmotorwagens uit de dienst. Deze reden vanaf
                    juli 1959 alleen nog in de aanvullende diensten. Per 28-02-1960 kwam aan de inzet van de grootbordessers een eind.
                    Vanaf 15 mei 1960 namen gelede trams en drieassers de dienst over en verdwenen de tweeassers van lijn 7.
                    Vanaf 10 juni 1963 tot 20 februari 1967(m.u.v. de zomerdienst van 6 juni tot 12 september 1966: ze reden wel bij
                    beschikbaarheid als extra dienst op lijn 7) werden de tweeassige stellen 396~716 weer ingezet op lijn 7 in de aanvullende
                    diensten en namen toen definitief afscheid van deze lijn.
    - Lijn 8 (Daniël Willinkplein - Stationsplein vv.(tot 1936); Westerscheldeplein - Stationsplein vv.(vanaf 1936):
                    Vanaf 19 april 1931 verschenen de grootbordesbijwagens achter de gelijksoortige motorwagens, reeks 236 en 321, in de
                    dienst. Tussen 23-09-1935 en 07-12-1936 reed de lijn met losse motorwagens, waarna de genoemde stellen weer
                    terugkeerden in de dienst. Ook tussen 23-02-1941 en 16-03-1941, toen de lijn naar het Koninklijk Instituut reed i.p.v. het
                    Stationsplein werd weer met losse motorwagens gereden. Vanaf 30 januari 1942 werd de dienst uitgevoerd met de
                    Utrechtenaren als trekkracht en de grootbordessers in de aanvullende diensten. De lijn liep door het Joodse Ghetto en toen
                    deze door de Duitse bezetters grotendeels was geruimd, werd de lijn overbodig en op 9 juli 1942 opgeheven.
    - Lijn 9 (Linneausstraat - Stationsplein vv.(tot 1915); Linneausstraat - De Ruyterkade vv.(1915-1921); Linneausstraat -
                    Stationsplein vv.(1921-1931); Molukkenstraat - Stationsplein vv.(1932-1940); Middenweg - Stationsplein vv.
                    (vanaf 1940):
                    Lijn 9 behoorde, samen met lijn 4, tot de eerste lijnen waar de grootbordesbijwagens, ofwel de boldakkers, hun diensten
                    aanvingen. In oktober 1914 startten zij hun diensten achter de Stoeltjeswagens, reeks 301. In januari 1922 namen de
                    Grootbordesmotorwagens de dienst als trekkracht over, welke weer per 16 februari 1928 werden afgelost door Union-
                    motorwagens. Per 9 januari 1930 werden de aanvullende diensten uitgevoerd met de reeks 230-235, de zgn. Glijers.
                    In januari 1931 werden alle diensten weer overgenomen door de grootbordes tramstellen, die echter per 19 april 1931 weer
                    werden vervangen door de Unions als trekkracht. Vanaf december 1931 werden toch weer de grootbordes tramstellen als
                    standaardcombinatie ingezet op lijn 9, die tot de tweede helft van 1949 het beeld bepaalden(tijdens de oorlog lag lijn 9 stil
                    tussen 09-10-1944 en 18-06-1945), toen geleidelijk de nieuwe drieassige tramstellen de tweeassers gingen vervangen.
                    Vanaf november 1952 kwamen de gerenoveerde tweeassige tramstellen op lijn 9 terecht als aanvulling, maar ook gewone
                    tweeassige stellen reeks 396+716 kon men af en toe aantreffen.. Per 19-11-1956 was het met de inzet op lijn 9 weer voorbij.
                    Vanaf 7 oktober 1963 t/m maart 1968 werden de tweeassige stellen 396+716 weer ingezet in de aanvullende diensten,
                    waarbij in de zomers van 1964(31 mei tot 23 augustus) en 1965(28 juni tot 18 oktober), tevens de periode maart 1966 tot
                    10 september 1967 de stellen weer niet reden, echter wel bij beschikbaarheid als extra dienst en bij voetbalwedstrijden van
                    Ajax in de Watergraafsmeer.
    - Lijn 10 (Zoutkeetsgracht - Station M.P. vv.(tot 1940); Zoutkeetsgracht - Molukkenstraat vv. (1940-1942); van Hallstraat -
                    Molukkenstraat vv.(vanaf 1942):
                    In december 1914 deden de boldakkers hun intrede op lijn 10, met de reeks 236/321 als trekkracht, waarbij zij op deze lijn
                    tot in 1923 zelfs regelmatig in driewagentramformatie met twee bijwagens dienst deden. Tot maart 1942 vormden deze
                    combinaties het beeld op lijn 10. Vanaf dat moment werden de blauwe wagens reeks 396 de nieuwe trekkracht, waarbij de
                    grootbordesmotorwagens tot in mei 1942 en vanaf mei 1944 tot het einde op 09-10-1944 wel als trekkracht fungeerden in de
                    aanvullende diensten. Na de oorlog kwam lijn 10 op 18-06-1945 weer in dienst, waarbij de bijwagens nu als trekkracht de
                    Utrechtenaren vonden in de basisdienst en de omgebouwde bijwagens, reeks 476, in de aanvullende diensten.
                    Al op 30 juni 1945 namen de grootbordessers de taak van de 476-ers over. In mei 1946 werden de 236+716 in de basisdienst
                    geplaatst en gingen de 476+716 de aanvullende diensten verrichten. Deze 476+716 verdwenen in september 1946 weer van
                    lijn 10, om in juni 1948 weer terug te keren. In september 1948 namen de 476+716 de basisdienst over en verschoven de
                    236/321+716 naar de aanvullende diensten. In oktober/november 1949 namen de 236/321+716 de basisdienst weer over en
                    werden de blauwe wagens, reeks 396, de trekkracht in de aanvullende diensten. Vanaf maart 1950 werd de dienst geheel
                    met de combinaties 396+716 verricht. Vanaf 7 oktober 1963, bij de instroom van de gelede wagens, verschoven de
                    tweeassers naar de aanvullende diensten, waar zij tot maart 1968 waren aan te treffen. Alleen in de zomers van 1966(6 juni
                    tot 12 september, wel bij beschikbaarheid als extra dienst) en 1967(4 juni tot 10 september) reden ze in principe niet.
    - Lijn 11 (Station M.P. - Stationsplein vv.(tot 1940); Insulindeweg - Stationsplein vv.(vanaf 1940):
                    Vanaf januari 1922 kwamen de boldakker-bijwagens ook op lijn 11 te rijden, achter de motorwagens uit de eerste reeks 1-10
                    en de Unions. Vanaf oktober 1922 werden de Unions de enige trekkracht. De zgn. Glijers, uit de serie 230-235, werden vanaf
                    medio 1924 als trekkracht ingezet in de aanvullende diensten tot 09-01-1930. Tot september 1933 waren de bijwagens nog
                    achter de Unions te vinden, waarna ze geheel uit de dienst verdwenen. Pas vanaf 14 juli 1940 keerden ze terug op lijn 11,
                    echter dit keer met de grootbordesmotorwagens als trekkracht. De voorlopige ophef van de lijn op 09-10-1944 betekende
                    het definitieve einde van de bijwageninzet op deze lijn.
    - Lijn 12 (3e lijn: Amstellaan - Mercatorplein vv.(1929-1932); 4e lijn: Oostzaanstraat - Stationsplein vv.(1945-1955):
                    Vanaf 26 januari 1930 tot 1 januari 1932 werd de combinatie 15(Union)+701 ingezet op de derde lijn 12.
                    Op de vierde lijn 12, werd vanaf september 1946 tot de ophef op 20 januari 1955 met grootbordes
                    tramstellen(236/321+716) de dienst uitgevoerd.
    - Lijn 13 (Czaar Peterstraat - Frederik Hendrikplantsoen vv.(tot 1927); Czaar Peterstraat - Hoofdweg vv.(1927-1929);
                    Czaar Peterstraat - Mercatorplein vv.(1929-1931); Mercatorplein - Stationsplein vv.(1932-1950); Bos en Lommerplein -
                    Stationsplein vv.(1950-1954); Slotermeer - Stationsplein vv.(vanaf 1954):
                    Vanaf augustus 1925 deden de boldakker-bijwagens hun intrede op lijn 13, waarbij de Union-motorwagens als trekkracht
                    fungeerden. Vanaf 1928 werd de trekkracht deels vervangen door Grootbordes-motorwagens, die vanaf juni 1929 de gehele
                    dienst overnamen en tot januari 1941 hier het alleenrecht hadden. Van januari 1941 tot juni 1942 werden enkele aanvullende
                    diensten uitgevoerd door de Stoeltjeswagens, reeks 301-320, waarna de grootbordes stellen weer het beeld bepaalden op
                    lijn 13(alleen in de oorlogsperiode tussen 09-10-1944 en 18 juni 1945 reden de trams op lijn 13 niet).
                    Per 18-11-1956 stroomden de blauwe wagens, 396+716, in de dienst in, waarbij de grootbordes motorwagens verschoven
                    naar de aanvullende diensten tot hun afvoer(09-03-1959). Per 07-02-1960 werden de tweeassers afgelost door de nieuwe
                    gelede trams. Vanaf 7 oktober 1963 keerden zij terug in de aanvullende diensten en reden hier tot 4 juni 1967, waarbij in de
                    zomer van 1966(6 juni tot 12 september) niet werd gereden met de tweeassige tramstellen.
    - Lijn 13S (Mercatorplein - CS vv):
                    Deze versterkingslijn van lijn 13 op het westelijke gedeelte van de lijn werd ingesteld op 08-12-1927 en werd bediend met de
                    tramstellen 236/321+701 én de 301+701. In 1928 werden de combinaties, bestaande uit de Stoeltjeswagens en boldakkers,
                    ofwel 301+701, de standaard. Vanaf 12 september 1929 werden de blauwe wagens, reeks 396, de trekkracht.
                    Op 12 februari 1931 werd de lijn vernummerd in lijn 19, maar deze bestond nog maar tot het eind van dat jaar.
    - Lijn 13E (Bos en Lommerplein - CS vv):
                    Deze spitslijn, die in eerste instantie vanaf 1956 alleen in de ochtendspits reed en vanaf 1959 in beide spitsen zag
                    per 7 februari 1960 de inzet van de stellen 396+716 hun intrede doen. Vanaf februari 1962 verdwenen de tweeassers
                    ten gunste van de drieassers en enkele gelede wagens. Per 9 september 1962 keerden de tweeassers weer terug op deze lijn,
                    om in december 1967 definitief te verdwijnen. In de zomer van 1967(24 juni tot 10 september) reden ze eveneens tijdelijk
                    niet. Vooral in het najaar van 1967 werden ze al vaak vervangen door ander materieel. De lijn werd begin 1968 opgeheven.
    - Lijn 14 (van Hallstraat - Javaplein vv.(tot 1928); van Hallstraat - Molukkkenstraat vv.(1928-1931); van Hallstraat -
                    Linneausstraat vv.(1932-1940):
                    In 1918 begonnen de boldakkers hun diensten in de grootbordes-tramstellen op deze lijn en hielden daar tot oktober 1930
                    het alleenrecht. In oktober 1930 kwamen de blauwe motorwagens als trekkracht in gebruik, terwijl de grootbordessers naar
                    de aanvullende diensten verschoven. Vanaf januari 1931 verschenen de blauwe stellen hier in de dienst, zodat de boldakkers
                    met zowel de reeks 236/321 als 396 alleen in de aanvullende diensten te vinden waren. In december 1931 verdwenen de
                    blauwe wagens weer en werden de grootbordes-stellen weer in de basisdienst ingezet. Alhoewel ze tussen juni 1932 en
                    september 1933 alleen in de aanvullende diensten reden, waren ze tot 14 juli 1940 op lijn 14 aan te treffen.
    - Lijn 15 (Station Willemspark - Mauritskade vv.(1927-1928); Station Willemspark - Molukkenstraat vv.(1928-1929);
                    Station Willemspark - Mauritskade vv.(1929-1931); Station Willemspark - Plantage Parklaan vv.(1931):
                    De inzet van losse Eénmanwagens op lijn 15 was niet toereikend, zodat vanaf 5 mei 1927 de dienst met speciaal aangepaste
                    boldakker-bijwagens achter de Union-EMW's van start ging. Vanaf 5 januari 1928 tot 28 februari 1929 reden tevens
                    boldakkers als bijwagen achter de tweemanswagens reeks 236/321 en 301 in de aanvullende diensten.
                    De ophef van de lijn per 01-01-1932 betekende tevens het einde van de inzet op deze lijn.
    - Lijn 16 (Cornelis Krusemanstraat - Beursplein vv.(vanaf 1919); Cornelis Krusemanstraat - Stationsplein vv.(1921-1923);
                    Station Willemspark(later Haarlemmermeerstation) - Stationsplein vv.(vanaf 1923):
                    In 1919 kwamen de boldakkers op lijn 16 te rijden achter de Unions. Vanaf november 1922 werden de aanvullende diensten
                    gereden met de Stoeltjeswagens, reeks 301, als trekkracht. Vanaf februari 1923 werd de dienst op lijn 16 onderhouden met
                    Unions en Grootbordessers als trekkracht in de basisdienst en de Stoeltjeswagens in de aanvullende diensten.
                    Vanaf mei 1923 waren de Unions als trekkracht verdwenen en in 1924/25 verdwenen de Stoeltjeswagens eveneens van deze
                    lijn. De komst van de blauwe wagens, reeks 396, betekende vanaf eind mei 1929 een tijdelijke inzet met de boldakkers in
                    uitsluitend de aanvullende diensten. In juli 1929 eindeigde de dienst met boldakker-bijwagens geheel. Van januari 1932 tot
                    februari/maart 1934 werden wederom boldakkers met de reeks 236/321 en 396 ingezet in de aanvullende diensten. De
                    ombouw van de blauwe bijwagens tot motorwagens, betekende vanaf augustus 1937 dat de boldakkers geleidelijk
                    terugkeerden als aanhangrijtuigen achter de blauwe motorwagens reeks 396. Vanaf februari 1942 tot april 1942 en vanaf
                    september 1943 tot de tijdelijke stillegging op 09-10-1944 reden in de aanvullende diensten ook grootbordes tramstellen.
                    Op 18 juni 1945 kwam, na de oorlog, lijn 16 terug in dienst en werd weer geheel met stellen 396+716 bediend. Vanaf
                    september 1945 tot mei 1946 reden in de aanvullende diensten weer grootbordes-tramstellen. De tweeassers bleven de lijn
                    trouw tot het einde in maart 1968, waarbij ze vanaf 7 oktober 1963, bij de instroom van de gelede tramrijtuigen, verschoven
                    naar de aanvullende diensten. Alleen in de zomers van 1964(13 juli tot 3 oktober) en 1966(6 juni tot 12 september), tevens
                    in de periode 18 maart tot 16 oktober 1967 reden ze niet op deze lijn.
    - Lijn 17 (Amstelveenscheweg - Stationsplein vv.(tot 1919); Station Willemspark - Stationsplein vv.(1919-1923); Kinkerstraat -
                    Stationsplein vv.(1923-1924); Witte de Withstraat - Stationsplein vv.(1924-1927); Mercatorplein -
                    Stationsplein vv.(1927); Surinameplein - Stationsplein vv.(vanaf 1927):
                    In 1919 kwamen de boldakkers hier in dienst achter de Union-motorwagens. Vanaf augustus 1919 werd de combinatie
                    236/321+701+649 op de lijn ngevoerd. Vanaf oktober 1920 wijzigde de inzet tot de combinatie 236/321+701+501. De inzet
                    van driewagen-tramstellen eindigde op 8 januari 1922, waarmee de inzet wijzigde en de boldakkers met de Stoeltjeswagens
                    de vaste combinatie op lijn 17 gingen vormen. Vanaf 21 juni 1923 ging lijn 17 met losse motorwagens rijden en eindigde de
                    inzet van de boldakker-bijwagens. Tot 1942 werd afwisselend enige tijd met losse motorwagens en met tramstellen, maar
                    daarin speelde de boldakker geen rol. Pas in juli 1942 kwamen de boldakker weer in beeld en gingen ze als grootbordes-
                    tramstel de basisdienst verzorgen. Vanaf oktober 1942 verschoven ze weer naar de aanvullende diensten, waarbij ook de
                    Stoeltjeswagens als trekkracht fungeerden, om vervolgens in maart 1943 wederom van de lijn te verdwijnen. Na de oorlog
                    werd de lijn pas op 23-01-1947 weer gereactiveerd en de grootbordes-tramstellen werd het gezicht van de lijn.
                    Tussen maart 1950 en september 1952 reden blauwe wagens als trekkracht, waarna deze combinatie 396+716 vanaf
                    november 1952 definitief de dienst hier ging uitvoeren. Toch werden vanaf januari 1953 de grootbordes-tramstellen weer in
                    de aanvullende diensten ingezet. Vanaf 4 juni 1953 tot de ophef in 1956 reed lijn 17 met losse motorwagens, zodat daarmee
                    een eind aan de inzet van de boldakker-bijwagens op deze lijn kwam. Op de nieuwe lijn 17 naar Osdorp, die op 09-09-1962
                    werd ingesteld hebben de tweeassers regulier nooit gereden, maar als extra dienst is het wel een enkele keer voorgekomen
                    dat het stel 453+816 hier dienst deed, tw. op 06-12-1966 en op 09-01-1967(vergezeld van de 459+759). Voor die tweede
                    keer waren zelfs koersborden voor de 453 gemaakt!
    - Lijn 19 (2e lijn: Station Willemspark - Station M.P.(1918-1922); 4e lijn: Mercatorplein - Stationsplein vv.(1931):
                    Op de tweede lijn 19, die reed vanaf 15 mei 1918, werd vanaf 27 juni 1918 de inzet van losse motorwagens vervangen door
                    tramstellen 15+701, die reed in april 1919 werden vervangen door grootbordes-tramstellen. Vanaf september 1919 t/m
                    maart 1920 werden tevens Stoeltjeswagens met de boldakkers in de aanvullende diensten ingezet.
                    De lijn werd op 22-05-1922 vernummerd in lijn 6.
                    Op de vierde lijn 19, de feitelijke vernummering van lijn 13E, werden vanaf haar bestaan op 12 februari 1931 grootbordes-
                    tramstellen ingezet. In december 1931 verschoven die stellen naar de aanvullende diensten en werd de basis uitgevoerd met
                    de zgn. Glijers, de reeks 230-235, uitgevoerd. Lang duurde dit niet, want de lijn werd op 01-01-1932 opgeheven.
    - Lijn 22 (Ringlijn C.S.):
                    Een unicum in Nederland was het centstrammetje dat sinds 1921 rondom het Centraal Station reed. De lijn werd bediend
                    met speciale Eénmanswagens. Toen in het kader van bezuiningingen in het voorjaar van 1932 de buslijnen naar Noord uit het
                    centrum waren verbannen, moesten tramreiziger daarheen voortaan met lijn 22 meerijden naar de pont en dan overvaren
                    naar het beginpunt van die buslijnen op de Buiksloterweg. Op lijn 22 mocht met een geldig overstapje gratis worden gereden.
                    De lijn werd zo druk, dat deze vanaf 17-03-1932 met bijwagens moest worden geëxploiteerd. Hierdoor keerden de Unions op
                    deze lijn terug en kregen de speciale EMW-boldakker-bijwagens aangehaakt. Vanaf 2 juni 1935 werd de bijwagendienst
                    afgeschaft. De tramlijn bleef bestaan tot de oorlogsstillegging op 09-10-1944. Na de oorlog keerde de lijn in 1950 terug als
                    buslijn, maar kon in 1968 worden opgeheven toen de passage door het station door de NS werd vrijgegeven.
    - Lijn 23 (Amstelveenscheweg - Zoutkeetsgracht vv.(1921-1928); Stadionplein - Zoutkeetsgracht vv.(1928-1930); Stadionplein -
                    Oostzaanstraat vv.(1930-1931); Stadionplein - Zoutkeetsgracht vv.(1931-1956); Stadionplein -
                    Frederik Hendrikplantsoen vv.(1956-1958):
                    Vanaf de instelling van de lijn op 4 augustus 1921 werden de boldakkers, achter de Unions, ingezet op deze lijn.
                    In oktober 1923 namen de Stoeltjeswagens de taak als trekkracht over en reden hier tot maart 1931, om vervolgens plaats te
                    maken voor de grootbordesmotorwagens tot december 1931 en daarna weer de Union-motorwagens. In november 1933
                    namen de typebijwagens de taak van de boldakkers over en verdween deze serie van de lijn. Pas per 26 mei 1942 keerden de
                    boldakkers terug op de lijn in de welbekende grootbordes-tramstelcombinaties. Vanaf juli 1942 werden de Utrechtenaren de
                    vaste trekkracht, waarbij vanaf september 1943 de grootbordessers als trekkracht terugkeerden in de aanvullende diensten.
                    Ten gevolge van de oorlog werd de lijn per 09-10-1944 stilgelegd.
                    Na de oorlog, vanaf 1947, reed de lijn nog wel bij evenementen in het Olympisch Stadion, maar reguliere diensten werden
                    niet meer uitgevoerd. Er reed dan allerlei materieel, waarbij ook menigmaal blauwe wagens werden ingezet.
                    In 1958 werd de lijn definitief opgeheven.
    - Lijn 24 (Olympiaweg - Stationsplein vv.):
                    Nadat de dienst eind 1929 met losse motorwagens was gestart op deze lijn, werden vanaf 10 juni 1930 grootbordes-
                    tramstellen ingezet. De ombouw van de blauwe bijwagens tot motorwagens, betekende vanaf november 1936 de geleidelijke
                    instroom en vervanging van de grootbordessers als trekkracht door de blauwe wagen reeks 396. De stellen 396+716
                    vervulden tot de komst van de drieassers(m.u.v. de oorlogsstillegging tussen 09-10-1944 en 18-06-1945),
                    in de periode maart/juni 1950, de basisdienst op deze lijn. In de perioden december 1945-april 1946, februari-mei 1947,
                    augustus-december 1947, mei-augustus 1948 en november-december 1948, verzorgden grootbordes-tramstellen
                    aanvullende diensten. Tussen februari en april 1954 vervulden de stellen 396+716 weer tijdelijk aanvullende diensten op
                    deze lijn, waarna ze vanaf 07-10-1963 weer in de aanvullende diensten terugkwamen en hier bleven rijden tot
                    6 februari 1967. Alleen in de zomerperiode van 1966(6 juni tot 12 september) reden ze niet. Daarnaast werden tweeassige
                    tramstellen in diverse samenstellingen, dus ook met boldakkers, bij voetbalwedstrijden in het Olympisch Stadion regelmatig
                    als extra's ingezet in de gehele periode van hun bestaan.
    - Lijn 24R (Olympiaweg - Rembrandtplein vv.):
                    Op deze op 20-12-1932 ingestelde spitslijn reden aanvankelijk grootbordes-tramstellen. Per 9 februari 1933 gingen hier
                    losse motorwagens rijden en kwam er een eind aan de inzet van bijwagens op deze lijn, die in 1944 door de oorlogsstillegging
                    sneuvelde en niet meer terugkwam.
    - Lijn 25 (Amstellaan - Stationsplein vv.(1930-1939); Amstelstation - Stationsplein vv.(1939-1944); Rivierenlaan(later
                    President Kennedylaan) - Stationsplein vv.(vanaf 1945)):
                    Met de indienststelling van de lijn op 3 april 1930 kwamen de boldakkers hier in grootbordes-tramstelformatie in de
                    basisdienst terecht. Vanaf juli 1930 namen de blauwe motorwagens de trekkrachtfunctie over, waarna deze combinaties in
                    oktober reeds naar de aanvullende diensten verschoven. Een maand later reeds, in november 1930, werden de 236-ers weer
                    de trekkracht van deze aanvullende diensten met boldakkers, om per 19-02-1931 geheel van lijn 25 te verdwijnen.
                    Tussen juli en eind december 1931 werden wederom grootbordes-stellen in de aanvullende diensten ingezet, om vervolgens
                    per 20-12-1932 hier wederom in terug te keren. Ditmaal hielden ze het vol tot juli 1937, toen de nieuwbakken blauwe
                    motorwagens de gelegenheid boden om de grootbordessers door blauwe wagens te vervangen. In maart 1939 verdwenen de
                    combinaties 396+716 geheel van de lijn. Van 15 oktober tot 13 november 1939 waren ze weer heel even terug in de
                    aanvullende diensten. In februari 1942 keerden ze wederom terug in de aanvullende diensten, waarbij ze vanaf september
                    1943 ook in de aanvullende diensten weer met grootbordesmotorwagens gingen rijden.
                    De stillegging van de lijn duurde van 09-10-1944 tot 18-06-1945, ten gevolge van de oorlog, waarna de boldakkers op de lijn
                    terugkeerden in de aanvullende diensten, echter dit keer met de reeksen 396 en 476 als trekkracht. In de zomer van 1945
                    namen de grootbordessers de taak van de reeks 476 over, die in september 1945 geheel verdwenen. Tussen februari en
                    april 1947 reden de grootbordessers weer tijdelijk mee in de aanvullende diensten. Per 9 september 1948 verdwenen de
                    boldakkers hier geheel uit de dienst Het duurde tot 07-10-1963 eer de bijwagens weer dienst gingen doen op lijn 25.
                    Ze reden hier tot hun einde(26-02-1968), maar tijdens de zomers van 1965(28 juni tot 18 oktober), 1966(6 juni tot
                    12 september) en 1967(4 juni tot 10 september) reden ze niet.
    - Lijn 25R (Amstellaan - Rembrandtplein vv.):
                    Op deze op 20-12-1932 ingestelde spitslijn reden aanvankelijk tramstellen, bestaande uit motorwagens reeks 396 en 236,
                    tevens bijwagens reeks 701 en 931 in alle mogelijke combinaties.. Per 9 februari 1933 gingen hier losse motorwagens rijden
                    en kwam er een eind aan de inzet van bijwagens op deze
                    lijn, die in 1944 door de oorlogsstillegging sneuvelde en niet meer terugkwam.
    - Lijn 27 (Surinameplein - Stationsplein vv.):
                    Op deze spitslijn verzorgde het tramstellen 396+716 tussen 10 september 1962 en 5 juni 1967 de dienst, waarna de
                    drieassers het overnamen tot de ophef in 1971.
    - Wachtwagen:
                    Het fenomeen "wachtwagen", een tram die op een strategisch punt staat opgesteld en invalt bij uitval ed., is met de
                    winterdienst 1964/65 ingesteld. De lijn reed met een vierkantje als lijncijfer in de sleepbeugel en had witte koersborden.
                    In eerste instantie reden losse tweeassers de dienst, maar al snel werden dit drieassers(zodat de lijnfilm kon worden
                    getoond) en later geledes hierin ingezet. In de eerste winterdienst t/m juni 1965 werd zelfs regelmatig een compleet
                    tweeassig tramstel ingezet, waarmee de boldakkers dus ook in deze dienst hebben dienstgedaan.
Op de lijnen 2, 18, 20, 21 en 26 vond in de regel geen inzet van (deze) bijwagens plaats, maar in de praktijk kan dit uitzonderlijk wel eens plaatsgevonden hebben.De inzet in de basisdienst betekende overwegend dat het materieel van aanvang dienst tot einde dienst was aan te treffen, terwijl de aanvullende diensten met name spitsversterking betrof en/of enkele dagdiensten. Buiten deze reguliere diensten werd het tweeassig materieel nog regelmatig op de diverse lijnen ingezet als extra's, waarbij dan ook op lijnen werd gereden, waar de inzet (tijdelijk) niet gebruikelijk was.

      Het verdere verloop bij de Museumvloot en Werkwagenvloot vanaf 1 augustus 1968:

Op 16-04-1969 verhuisden de 766 en 822 van Bovenkarspel naar de nieuwe TS-locatie op het emplacement in Hoorn.

Op 24-07-1969 werd de 877(ex-777) naar de CW overgebracht. De volgende dag werden pogingen ondernomen deze wagen van zijn truck te lichten, daar een dieplader voor de deur stond voor het transport. De pogingen mislukten, zodat de dieplader onverrichterzake kon vertrekken. Op 28-07 verscheen de tramtrailer van de firma van Dijk, die slechts de wagen mét truck wilde vervoern. Met de koper was overeengekomen, dat de in zeer goede staat verkerende truck tegen een schappelijke prijs kon worden overgenomen.
De wagen vertok vanuit de CW via Utrecht en kwam op 29-07 in Eindhoven aan. Na twee nachten op straat doorgebracht te hebben, werd het rijtuig op 31 juli in de Kruisstraat in de Tuf Tuf-bar naar binnen gebracht, waar het op zijn eigen wielen stond.
Om het naar binnen te krijgen, moesten de deur- en raamkozijnen gedeeltelijk afgebroken worden. De wagen werd als bar ingericht en de term Proost in 877! werd van toepassing.

In de periode 18 t/m 23-08-1969 werden de museumwagens 748, 754, 778, 807, 816 en 820 eveneens van Bovenkarspel naar Hoorn overgebracht.

Begin januari 1970 werd besloten het restant van de aanhangrijtuigen af te voeren. De 876 werd de officiële GVB-museumwagen en in augustus 1970 weer terugvernummerd in 721. De 878, 880 en 882(ex- 731, 757 en 792) werden op 08-01-1970 per spoorwagon vanaf het emplacement Haarlemmermeerstation per spoorwagon naar de TS-locatie Hoorn gebracht. Alle TS-wagens werden in Hoorn weer terugvernummerd naar hun oude oorspronkelijke wagenparknummers.
De 880 had op 03-01-1970 nog een excursierondrit gereden.
De overige wagens werden begin januari 1970 door de TS voor onderdelen geplukt. Aansluitend werden de resterende 5 wagens in de remise Havenstraat gesloopt, tw.: de 884, 879, 885, 881 resp. de 883(ex-814, 759, 735, 781 en 821).

Op 14-05-1971 kwam de 748 terug naar Amsterdam, gevolgd door de 757 op 07-09-1971, bestemd voor de NVBS-jubileumoptocht(nav. 40 jaar NVBS, een organistaie voor railfans in Nederland) op 11-09-1971. Beide wagens kwamen die dag als museumwagens op straat en stonden sindsdien opgeslagen in het TS-hoekje in de GVB-remise Lekstraat.

Op 15-10-1971 reed het tweeassige tramstel 464+721 in de middagspits op lijn 27(als 27-05), waarmee na 3½ jaar weer een tweeasser in de reizigersdienst reed. Dit stel reed tevens dé laatste rit van deze spitslijn, die werd opgeheven door de verlenging van lijn 1 per 17-10-1971. In latere jaren zouden bij jubilea nog veelvuldig tweeassers in de dienst rijden.

Op     -05-1972 werd de 721 vernummerd in H16. De nummers waren zo klein onderaan de wagenbak aangebracht, dat zij van een afstand niet te lezen waren.
Voor museumritten behield de wagen zijn grote goudgele cijfers 721.

Op 24-08-1972 ging de 757 naar de CW, gevolgd door de 748 op 25-08-1972. Hier volgde een truckwissel, waardoor de 748 nu een truck met railremmen bezat.
De 748 ging op 29-08-1972 naar de remise Lekstraat voor de dienst. Op 05-09-1972 werd ook de 757 overgebracht naar de remise Lekstraat.

In 1973 kwam reclamelorrie T2(truck ex-717) in dienst als pantografentransportwagen

In juni 1973 werd de 877, die in een Eindhovens café bardiensten verrichtte, bij een verbouwing aldaar gesloopt.

Op 19-02-1974 verhuisden per trailer van de firma Winder de 766 en 754 vanuit Hoorn naar de nieuwe TS-locatie Karperweg in Amsterdam. Op 20-02-1974 volgden in 2 zendingen resp. de bijwagens 731, 816, 822, 778 én 807, 820, 792.

Per 01-01-1975 werden de wagens voor materiaaltransporten officieel in een nieuwe M-serie vernummerd. De T1 en T2 werden hierbij vernummerd tot M3 en M4. De M3 kreeg echter abusievelijk het nummer T3 aangebracht.

Ten behoeve van de jubileumoptocht van het GVB, vanwege het 75-jarig bestaan van de elektrische tram in Amsterdam, op 20-09-1975 werd op platte wagen T3 een model van een pont nagebouwd, die na de optocht weer werd verwijderd.

In 1976 werden de T3 en M4 donkergrijs geschilderd.

Op 12-03-1976 verhuisde de 757 naar de TS-locatie Karperweg en kwam vrij vlot in dienst als boekenwagen voor "Tante Annie", en dit rijdende winkeltje stond achtereenvolgens aan het Jollenpad voor de Rijksweg A10, die nog in aanbouw was(tot 1979), vervolgens tot 1981 aan het Jollenpad/Bosplan, waarna motorwagen 465 zijn taak overnam.

In februari 1977 werd in een wilde bui aanhanger 846 door de TS gesloopt. De langsbanken bleven gespaard. De wagen was sinds 1973/74 bij het GVB terug, echter zonder truck.

In april 1980 ging de 748 naar de remise lekstraat terbate van de ombouw tot tweerichting wagen.

Op 20-09-1980 vierde de Museumtramlijn Amsterdam, de EMA, zijn 5-jarig jubileum met een rit door de stad. Hierbij knalde de 465 achterop de pas opgeknapte 721. Het hierbij gesneuvelde achterbalkon van de 721 werd in de CW hersteld in de periode 26-09 t/m 25-11-1980.

Op     -06-1982 werd de Kasselse bijwagen 511 van het Deutsche Strassenbahnmuseum in Sehnde-Wehmingen(nabij Hannover) geleend. In ruil hiervoor ging aanhanger 757 naar Wehmingen toe om dit museum verder op te fleuren. Later bij de overgang naar de nieuwe organisatie, het Hannoversche Strassenbahnmuseum, werd de ruil defintief en werd de 757 eigendom van het Duitse trammuseum.

Op     -    -1984 werd de 766 overgebracht naar de TS-locatie in Scheveningen. Deze namen de wagen in restauratie en transformeerde de aanhanger tot pseudo NZH-bijwagen B37. De NZH heeft ooit een reeks typewagens in de dienst gehad, die overgenomen waren van het GVB, maar boldakkers hebben nooit bij de NZH gereden. Voor de dienst achter de stadsmotorwagen A327 had de TS nu de beschikking over een bijpassende aanhanger, zodat het publiek een echt NZH-stadstramstel kon worden aangeboden bij bijzondere ritten, maar historisch verantwoord was het natuurlijk niet.

In juli/september 1984 kreeg de 721 VeTag-apparatuur ingebouwd, voor de wisselbediening op het Amsterdamse tramnet.

In de nacht van 20 op 21-07-1988 werd de 820 door de 236 naar de Linneausstraat gereden, waar de wagen op een trailer werd gereden, die de wagen naar de tot hulpremise ingerichte busgarage Oost, gelegen aan de Oranje Vrijstaatkade, transporteerde. Hier werd de wagen opgeslagen. De wagen had van 19     tot 1984, tezamen met de 754, 766 en 778, reeds enkele jaren opgeslagen gestaan bij een bedrijf in Egmond-Binnen.

Rond 06-05-1989 werd bijwagen H17(ontstaan uit aanhanger 780 op     -    -198  ) in de remise Havenstraat, waar vrijwel alles felgroen was geschilderd(zijnde de rayon-kleuren), ook groen geschilderd. Op de wagen ontbrak sindsdien wel het wagennummer.

In de nacht van 24 op 25-02-1989 werden wederom enkele wagens opgeslagen in de hulpremise Oost. Uit deze serie ging de 816 hierheen. De transporten vonden plaats door de 301, H9 en Graz-214 naar de Linneausstraat en daarvandaan met 2 trailers.

Op     -    -1989 werd de NZH-B37(de ex-GVB-766) in gebruik gesteld. De wagen vormde sindsdien een vaste combinatie met de NZH-stadsmotorwagen A327. In 1991 was hij enige tijd te gast op de EMA-museumlijn, nav. de tramoptocht op 05-05-1991 vanwege de 60-ste verjaardag van de NVBS, waarna de wagen nog een aantal weken bleefvoor dienst op de musemlijn naar Amstelveen. De wagen heeft sinds haar indienststelling als thuisbasis de TS-locatie Den Haag/Scheveningen.

Het verdere verloop bij de wagens vanaf 1989 tot heden is nog in behandeling en wordt in een later stadium bijgeplaatst!

In de onderstaande lijst is bij de buiten dienststelling gebruik gemaakt van netlijsten, die door hobbyisten destijds regelmatig werden gemaakt en daarbij als richtlijn gebruikt zijn. Het kan echter zijn dat een enkele wagen na die aangegeven richtdatum(veelal gespecificeerd als maand+jaartal) toch nog een enkele keer gereden heeft. Bij de melding van een reële datum is deze wel de laatste inzet.!

     DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT   Uit Duitsland Laatste Inzet
Wagennr. Afgeleverd op Vernummerd op     Tot       Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Vernummerd op     Tot Buiten Dienst     Op Lijn    Afvoer op Afvoer naar
      701  13-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1936                                           -     -1936 "verbouwd tot motorrijtuig 476"
      702  13-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1937                                           -     -1937 "verbouwd tot motorrijtuig 477"
      703  14-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1937                                           -     -1937 "verbouwd tot motorrijtuig 478"
      704  14-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1937                                           -     -1937 "verbouwd tot motorrijtuig 479"
      705  14-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1937                                           -     -1937 "verbouwd tot motorrijtuig 481"
      706  28-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1937                                           -     -1937 "verbouwd tot motorrijtuig 480"
      707  29-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 483"
      708  28-10-1914            -    -1938     716              ---               --            ---          ---             ---       --        -12-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      709  29-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 484"
      710  29-10-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 489"
      711  05-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 486"
      712  05-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 487"
      713  05-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 490"
      714  05-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 488"
      715  05-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 485"
      716  17-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -     -1938                                           -     -1938 "verbouwd tot motorrijtuig 482"
      717  17-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -08-1966                    30-11 en 01-12-1966 "in eigen beheer gesloopt op het CW-remiseterrein Bellamyplein"
      718  17-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -08-1953                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      719  17-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -05-1961                                      19-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      720  17-11-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   12-09-1960         10                           29-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      721  04-12-1914            -10-1966     776              ---               --            ---          ---            -07-1968     876   22-03-1968         10                                -12-1969 Museumrijtuig GVB, Amsterdam
      722  04-12-1914             ---       --             -     -1945           Bremen      27-06-1946          ---             ---       --     27-06-1946                                          -      -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      723  04-12-1914             ---       --             -     -1945           Bremen      27-06-1946         -     -1946/7             ---       --        -12-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      724  04-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   13-05-1960           4                           04-01-1962 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      725  04-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1967                                      15-03-1967 "in eigen beheer gesloopt op het CW-remiseterrein Bellamyplein"
      726  15-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      727  15-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -02-1967                                      22-02-1967 "in eigen beheer gesloopt op het CW-remiseterrein Bellamyplein"
      728  15-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -11-1964                                      10-03-1965 "in eigen beheer gesloopt op het CW-remiseterrein Bellamyplein"
      729  15-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -10-1950                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      730  15-12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1963                                      18-05-1965 "in eigen beheer gesloopt op het CW-remiseterrein Bellamyplein"
      731       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     878   29-03-1968           4                           08-01-1970 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      732       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   09-10-1960           3                           12-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      733       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -11-1965                       08 t/m 10-11-1966 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      734       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -08-1950                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      735       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     885   26-02-1968           4                           20-01-1970 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      736       -12-1914             ---       --        30-12-1944           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      737       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   13-05-1960           4                           08-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      738       -12-1914             ---       --        30-12-1944           Bremen      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      739       -12-1914             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   07-03-1968           3                           25-03-1968 Nederlands Tram Museum, Weert tbv. museale doeleinden
      740       -12-1914             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
     DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT   Uit Duitsland Laatste Inzet
Wagennr. Afgeleverd op Vernummerd op     Tot       Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Vernummerd op     Tot Buiten Dienst     Op Lijn    Afvoer op Afvoer naar
      741       -09-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -08-1961                          16 en 17-06-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      742       -09-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1965                          21 en 22-09-1966 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      743       -09-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -11-1962                                      16-03-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      744       -09-1916             ---       --             -     -1945      Wesermünde      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      745       -09-1916             ---       --             -     -1945           Bremen      02-07-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      746  20-10-1916             ---       --        29-12-1944           Bremen            ---          ---             ---       --         -     -1947                                            -     -1947 "niet gerepatrieerd uit Duitsland en uit het bestand geschrapt"
      747  20-10-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -06-1950                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      748  20-10-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         13                           31-10-1967 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      749  20-10-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27              03 en 04-07-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      750  20-10-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   29-03-1968           9              28 en 29-10-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      751  06-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967                       10 t/m 12-07-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      752  06-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1963                                      20-05-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      753  06-11-1916             ---       --             -     -1945      Wesermünde      02-07-1946         -     -1946/7             ---       --   29-03-1967         27                           10-05-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      754  06-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27                           01-11-1967 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      755  06-11-1916             ---       --             -     -1945           Bremen      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      756  09-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967                          30 en 31-05-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      757  09-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     880   29-03-1968         25                           08-01-1970 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      758  09-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   13-05-1960           4                           14-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      759  09-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     879   02-06-1967                                      16-01-1970 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      760  09-11-1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   20-02-1960           4                           13-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      761       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -02-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      762       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -06-1961                                      19-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      763       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -03-1967                       25 t/m 27-04-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      764       -1   -1916             ---       --             -     -1945      Wesermünde      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      765       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -06-1952                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      766       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --         -06-1966                                      30-10-1967 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      767       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --    29-03-1953           3                                -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      768       -1   -1916             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946         -     -1946/7             ---       --          -12-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      769       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --          -10-1960                                      29-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      770       -1   -1916             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --          -01-1967                          30 en 31-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
     DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT   Uit Duitsland Laatste Inzet
Wagennr. Afgeleverd op Vernummerd op     Tot       Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Vernummerd op     Tot Buiten Dienst     Op Lijn    Afvoer op Afvoer naar
      771  20-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1966                                      02-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      772  20-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   17-01-1966         10               30 en 31-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      773  20-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1962                          01 en 02-06-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      774  24-11-1917             ---       --             -     -1945           Bremen      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      775  20-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1966                          20 en 21-11-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      776  24-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---            -10-1966     779        -05-1966                          11 en 12-10-1966 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      777  24-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     877   22-03-1968         10                          28-07-1969 Tuf-Tuf-bar, Eindhoven
      778  24-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -08-1966                                      25-10-1967 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      779  28-11-1917             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1948 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      780  28-11-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   16-01-1968           3                           25-10-1968 Werkwagenvloot GVB, Amsterdam als kantoorruimte
      781  22-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     881        -03-1966                                      27-01-1970 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      782  22-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -02-1961                                      19-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      783  20-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -09-1966                         27 en 28-02-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      784  20-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27                          01-07-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      785  20-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1967                                     29-05-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      786  20-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -05-1953           7                                -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      787  15-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1966                          18 en 19-11-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      788  15-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1950                                           -02-1956 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      789  15-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -02-1966                         22 en 23-08-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      790  15-12-1917             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1962                        25 t/m 28-05-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      791  21-01-1918             ---       --             -     -1945           Bremen      19-07-1946          ---             ---       --     19-07-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      792  12-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     882   29-03-1968           4                           08-01-1970 Tramweg-Stichting tbv. museale doeleinden
      793  21-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   30-11-1966         24                           14-12-1966 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      794  12-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1962                                      27-04-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      795  21-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1962                                      16-02-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      796  12-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1967                          20 en 21-03-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      797  23-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27               29 en 30-08-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      798  12-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -11-1966                          19 en 20-09-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      799  23-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1967                          23 en 24-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      800  21-01-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -11-1962                                      22-04-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      801  26-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -12-1966                          09 en 10-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      802  30-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1964                          04 en 05-01-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      803  23-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -01-1961                                      27-12-1961 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      804  26-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1967                          12 en 13-09-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      805  23-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1967                          18 en 19-09-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      806  26-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27               07 en 08-11-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      807  23-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27                           30-10-1967 Tramweg Stichting (tbv. museale doeleinden)
      808  26-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967                          23 en 26-08-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      809  23-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   26-10-1967         16               22 en 23-01-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      810  30-04-1918             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946         -     -1946/7             ---       --   06-12-1963         13                           30-03-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      811  30-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -02-1967                          30 en 31-10-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      812  30-04-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1962                                      18-02-1965 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      813  02-05-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -11-1967                          13 en 14-08-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      814  02-05-1918             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     884   29-03-1968           9                           13-01-1970 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      815  02-05-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   18-01-1968           4               27 en 28-02-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      816  19-06-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967                                      03-11-1967 Tramweg Stichting (tbv. museale doeleinden)
      817  19-06-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967                                      06-06-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      818  19-06-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27          31-10 en 01-11-1967 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      819  02-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   19-01-1968           4               06 en 07-02-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      820  19-06-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1966                                      02-11-1967 Tramweg Stichting (tbv. museale doeleinden)
      821  31-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---            -07-1968     883   08-03-1968           3                           29-01-1970 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      822  31-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   02-06-1967         27                           31-10-1967 Tramweg Stichting (tbv. museale doeleinden)
      823  31-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   19-01-1968           9               08 en 09-10-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      824  31-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1966                                      07-10-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      825  31-07-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   29-05-1968         16               22 en 23-10-1968 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Centrale Werkplaats Tollensstraat/Bellamyplein"
      826  05-08-1918             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946          ---             ---       --     19-07-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      827  05-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   11-12-1959           7                                -05-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      828  05-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   01-10-1959           7                           10-11-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      829  05-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   21-12-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      830  05-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1959                                      07-11-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      831  10-08-1918             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      832  10-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -06-1958                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      833  10-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1960           7                                -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      834  10-08-1918             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946         -     -1946/7             ---       --        -10-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      835  10-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   16-10-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      836  17-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   13-06-1958       kvv                                -09-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      837  17-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -0   -1959                                      05-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      838  17-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -0   -1959                                      05-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      839  17-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -09-1959                                           -10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      840  17-08-1918             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1959                                           -11-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
     DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT   Uit Duitsland Laatste Inzet
Wagennr. Afgeleverd op Vernummerd op     Tot       Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Vernummerd op     Tot Buiten Dienst     Op Lijn    Afvoer op Afvoer naar
      841       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   11-12-1959                                           -     -1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      842       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1960           7                                -     -1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      843       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      844       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -05-1959                                      06-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      845       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                      01-04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      846       -0   -1921             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946         -     -1946/7             ---       --        -05-1959                                      13-05-1959 Sanatorium Zonnestraal, Hilversum
      847       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -05-1959                                           -     -1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      848       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1960           7                                -     -1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      849       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -04-1954         16                                -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      850       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   16-10-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      851       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      02-07-1946             ---             ---       --     02-07-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      852       -0   -1921             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946         -     -1946/7             ---       --        -07-1959                                           -     -1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      853       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      854       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1960           7                                -     -196   "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      855       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   16-10-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      856       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   26-11-1949           3                                -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      857       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      858       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -09-1959                                      06-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      859       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      20-09-1946          ---             ---       --     20-09-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      860       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      30-05-1946          ---             ---       --     30-05-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      861       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      30-05-1946          ---             ---       --     30-05-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      862       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                           -     -196   "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      863       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1959                                      01-04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      864       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --   05-10-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      865       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                      19-09-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      866       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      02-07-1946          ---             ---       --     02-07-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      867       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      30-05-1946          ---             ---       --     30-05-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      868       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                      06-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      869       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1959                                      07-11-1959 particulier, Amsterdam (als keet)
      870       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1960           7                                -     -1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      871       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1959                                           -10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      872       -0   -1921             ---       --             -     -1945      Wesermünde      19-07-1946         -     -1946/7             ---       --        -03-1959                                      05-10-1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      873       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1954                                           -02-1955 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      874       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      875       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --       -05-1960           7                               -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      876       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      27-06-1946          ---             ---       --     27-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      877       -0   -1921             ---       --             -     -1945           Bremen      28-06-1946          ---             ---       --     28-06-1946                                           -     -1947/9 "gesloopt tgv. opgelopen oorlogsschade"
      878       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --       - 07-1959                                           -     -1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      879       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -03-1959                                           -04-1960 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"
      880       -0   -1921             ---       --              ---               --            ---          ---             ---       --        -07-1958                                           -     -1959 "in eigen beheer gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht"

                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links