GVB 670, Lijn 7, Wibauatstraat, 196x
Foto: Verzameling Tim Castricum

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 21 (670-699)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 670-699

Serie:
670-699
Type: Geleed Elektrisch Motorrijtuig
GVB-Typenummer: 6G
Bouwjaar: 1966-1967
Fabrikant A- en C-bak: Werkspoor, Utrecht
Fabrikant B-bak: DüWag, Düsseldorf, Duitsland
Afbouw tram: Werkspoor, Utrecht
Elektrische uitrusting: SSW, Nürnberg, Duitsland
Aantal: 30 stuks
Uitvoering: éénrichtingtram
Truckstellen: 4 truckstellen
Wagenbakken:
3 stuks
Motoren:
4 x 50 kW in het voorste en achterste draaistel
Elektrische remmen:
op alle truckstellen telkens 2 stuks
Maximale snelheid:
50 km/uur
Breedte:
2350 mm
Totale Lengte:
23500 mm
Lengte A-bak:
9000 mm
Lengte B-bak:
9100 mm
Lengte C-bak:
5400 mm
Hoogte:
3100 mm
Radstand:
1750 mm
Wieldiameter:
668 mm
Breedte deuropening:
700 mm (deuren 1, 2, 3 en 5)
Breedte deuropening:
700 mm (deuren 4A en 4B)
Vloerhoogte:
885 mm
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5700 mm (voor- c.q. achterbak - torens)
Afstand Hart op Hart Draaistellen:
5400 mm (middenbak - torens)
Gewicht:
29.600 kg
Motorvermogen:
200 kW(4 x 50 kW)
Passagiersindeling:
56-153
Nieuwprijs:
fl. 450.000,-


Teneinde een groot deel van het resterende tweeassige materieel definitief te vervangen werden in juli 1965 dertig trams besteld bij Werkspoor. Dit werd de serie 670-699. Wegens personeelsgebrek moest Werkspoor de bouw van de achterste wagenbakken aan DüWag in Düsseldorf uitbesteden. Deze werden zonder draaistellen en banken naar Utrecht geleverd, maar ze waren wel geheel geschilderd. In de kredietaanvraag voor deze trams was sprake van een stuksprijs van 450.000 gulden, hetgeen een flinke verhoging was ten opzichte van de serie 635-652, die voor iets minder dan 350.000 gulden waren besteld. Aan de hand van de bij de 570 en 652 opgedane ervaringen werd besloten deze serie met een elektronische besturing, volgens het systeem "Simatic" van Siemens, uit te rusten. Deze schakeling werd door middel van 24 Volt bestuurd en bij uitval van deze zwakstroom was er een reserve rijknuppel voorhanden, die dan geplaatst kon worden op een nok aan de schakelkast, zodat met 600 Volt rechtstreeks geschakeld en geremd kon worden. Deze gangknuppel was dus in de reguliere dienstuitvoering vervangen door een veel kleiner pookje(ook wel "Simatic-knuppeltje" genoemd). Hiermee kon de bestuurder de gewenste aanzetversnelling of remvertraging kiezen en zonodig een noodstop maken met maximale remstroom en ingeschakelde railremmen. De installatie strooide automatisch zand en corrigeerde glijdende wielen bij het remmen. Verder zorgde de Simatic ervoor dat bij het remmen vanuit lagere snelheid de eerste remstanden werden overgeslagen. Als er dingen gebeurden waar de elektronica geen weg mee wist, dan werden automatisch de railremmen ingeschakeld. Het rijden met het pookje werd niet door alle bestuurders als prettig ervaren omdat ze kramp kregen in hun hand en arm door de beperkte bewegingen die ze moesten maken. Ook was bij het optrekken en remmen de elektronica bepalend voor het gedrag van de tram. Dit verschilde per wagen, zodat je na het vertrek uit de remise of het overnemen van de wagen bij de eerste paar haltes maar moest uitproberen hoe deze zich gedroeg.

Uiterlijk vielen de wagen op door hun wat spitsere neus, terwijl nu weer alle weerstanden op het voorste gedeelte waren geplaatst.
Bij aflevering waren de wagens gelijk voorzien van een regengoot achterop, een kleine handrem met pomp en deurbeveiliging, zodat de wagens alleen bij compleet vergrendelde deuren konden rijden. Alleen in gevallen van deurstoringen kon de tram dan met uitgeschakelde deurbeveiliging zonder passagiers toch rijden om de remise te kunnen bereiken. In tegenstelling tot de stuurstroomwagens 635-669 hadden deze "elektroontjes" weer een gewone nokkenschakelkast met motoraandrijving door die Simatic. De wagens werden uiteraard net als de voorgaande series afgeleverd per wagenbak, waarbij in de regel de achterbak als eerste kwam, gevolgd door de middenbak en vervolgens de voorbak. Aflevering vond plaats aan de Amsteldijk, bij de achteringang van de remise Lekstraat, waarna technisch personeel van Werkspoor en Siemens de tram in elkaar zette en vervolgens gereedmaakte voor de dienst en de keuring.

De wagens werden ingedeeld vanuit de remise Havenstraat, waar de wagens hun hele loopbaan zouden verblijven. Dit alles vanwege het onderhoud, zodat de monteurs er sneller mee konden leren omgaan en zich hierin konden specialiseren. In hun bestaan hebben de wagens ook wel vanuit de Lekstraat gereden, maar meestal was dit een kortstondig optreden vanwege materieeltekort en het onderhoud werd veelal dan toch in de Havenstraat uitgevoerd.

De wagens kwamen in eerste instantie in dienst op lijn 7. Later volgden de lijnen 17 en 13, waarna de wagens geleidelijk het gehele lijnennet veroverden.

Op 01-09-1967 woedde ten gevolge van kortsluiting op het Osdorpplein een brandje in het A-deel van de 683/17. Dit werd geblust en na herstel kon de wagen terugkeren in de dienst.

Op 04-11-1968 had de 687/13 op de kruising Burgemeester de Vlugtlaan/Slotermeerlaan een botsing met een vrachtauto, waardoor de tram ontspoorde. Op 05-11-1968 ging de flink beschadigde tram voor herstel naar de CW, waar de A-bak op het richtspoor moest worden geplaatst. Na herstel keerde de tram terug in dienst.

Op 29-05-1969 werd door remisepersoneel op de Cornelis Lelylaan de 693 getest op haar remvermogen, zonder dat er op de achterkant het bord hing met de tekst "AFSTAND BEWAREN REMPROEVEN". Tussen de Piet Wiedijkstraat en de Johan Huizingalaan, hield de 693 wederom een remproef, waarbij de pal achter de 693 rijdende 689/17(richting CS) hierbij met volle vaart achterin de 693 dook. Beide trams werden zeer zwaar beschadigd, waarbij zowel de kop van de 689 als de achterzijde van de 693 volledig vernield werden. Voorts raakte de kop van de 689 ontzet, was hij naar beneden geknikt en stond scheef. Zijn bestuurder kon nog net zijn benen opzij zwaaien. Beide trams werden gelijk naar de CW gebracht voor herstel. Op 30-05-1969 kreeg de 693 de B-bak van de 689 en kwam als 693 in de combinatie 693A693C689B weer in dienst. Op 02-06-1969 werd de 689, nu bestaande uit 689A689C693B, door tweeasser 869 naar de Lekstraat overgebracht, waar Werkspoorpersoneel begon met het herstel van de wagen. Op 15-07-1969 bracht die werkwagen 869 de 689 weer naar de CW voor verder herstel en op 14-11-1969 verliet hij de CW. De tram was hersteld, kreeg gelijk een kleine revisie(revisie-1), standaardcijfers type C4 en was tevens verbouwd tot éénmanswagen(EMW). Op 15-11-1969 kwam de 689 weer in dienst.

In 1969 werd begonnen met de ombouw tot Eénmanwagen(EMW). Hierbij werd de conducteurzetel werd verwijderd, waarbij 2 éénpersoonsbankjes op die plek werden geplaatst tegenover elkaar, waarvan de achterste achteruitrijdend was. Aan de blinde zijde werden 2 tweepersoonsbankjes geplaatst, waarvan de voorste achteruitrijdend was. Het dashboard werd geheel gewijzigd in de cabine. Tussen deur 4A en 4B werd aan de buitenzijde een knop geplaatst, waarmee de deuren geopend konden worden, nadat deze door de bestuurder waren ontgrendeld. Bij de deuren 2, 3 en 5 waren in de wagen eveneens deurknoppen geplaatst om de passagiers daar te kunnen laten uitstappen. De deuren 1 en 4 waren nu de instapdeuren geworden en ter herkenning voor de reizigers waren deze aan de buitenzijde voorzien van groene ballen(in stickervorm) en de uitstapdeuren 2, 5 en 3 hadden aan de buitenzijde rode kruizen.
De trams die al bij aflevering waren voorzien van deurbeveiliging kregen een buitenspiegel bij de bestuurderscabine voor de bestuurder. De houder van het dienstwagenbordje op het achterbalkon verdween en in de cabine verhuisde deze van linksvoor naar het midden. De wagenbestuurders beschikten over losse coupons, dagkaarten en correctiekaartjes, een stempel en een betaaltafeltje, waarin een aantal gaten voor de verschillende geldstukken zaten en bovendien een microfoon, waarmee de halten konden worden afgeroepen. Bij de bestuurder mocht men instappen met een abonnement of weekkaart, alsmede om een vervoerbewijs te kopen. De drukknop bij de voordeur(ten behoeve van de bestuurder) werd van een klepje voorzien, daar enkele passagiers meenden dat deze er ter hunner behoefte was aangebracht. Op het achterbalkon bevonden zich 2 gele ontwaarders, waar de passagiers hun kaartje konden afstempelen. Door de uitbreiding van zit/staanplaatsen wijzigde dit aantal zich in 62-90(volgens de nieuwe berekeningsmethode).
De wagens 670-681 en schadewagen 689 werden in 1969 omgebouwd en kwamen allen op lijn 16 in dienst. Uitzondering hierop vormde de 670, die te vroeg klaar was en daardoor in eerste instantie op lijn 25 reed. In 1970 werd de rest van de serie, de wagens 682-688 en 690-699 omgebouwd, waarbij dit bij de 696 geschiedde in combinatie met een kleine revisie(revisie-3).

In 1969 kreeg de 675 bij schadeherstel van een kleinere aanrijding de nieuwe witte standaardcijfers, type C4, op de kop aangebracht.

Sedert de invoering van de zelfbediening op lijn 13 op 15-06-1970 bleven 2 dienstwagens na de ochtendpsits op het zijspoor aan de eindlus Slotermeer staan om voor de middagspits weer in dienst te komen. Teneinde alle deuren van deze wagens te vergrendelen en daarmee voor onbevoegden ontoegankelijk te maken, had men bij de wagens 680-689 de drukknop rechts naast deur 1 zodanig gewijzigd, dat pas na gebruik van de driehoeksleutel de knop bereikbaar werd en ingedrukt kon worden. Later in 1970 werd gestart met de ombouw van de rest van het gelede wagenpark.

Op 12-08-1970 vond één der zwaarste ongevallen uit de tramgeschiedenis plaats. De chauffeur van nachtbus 423/72 viel op zijn laatste rit letterlijk in slaap en botste met zijn bus op de kruising Burgemeester de Vlugtlaan/Burgemeester Fockstraat frontaal tegen dagdiensttramrijtuig 683/13. De bus werd grotendeels verwoest en kreeg bij zijn fabrikant, Hainje BV. in Heerenveen, een compleet nieuwe carrosserie opgebouwd. De kop van de 683 werd eveneens zeer zwaar beschadigd en in feite compleet weggevaagd. De restanten van de 683 werden voor herstel overgebracht naar de CW.

Op 02-12-1970 was 7G-motorrijtuig 702 van lijn 17 de eerste wagen, die voorzien van een mobilofoon in dienst kwam. Om circa 16 uur die dag waren alle wagens van lijn 17 en enkele op lijn 13 ermee uitgerust. De wagens die in 1970 met een mobilofoon werden uitgerust waren de rijtuigen 689, 698 en 699.

Tijdens het herstel in het najaar van 1970 werden met de B- en C-bak van de 683(tezamen met bus 354) kleurproeven gehouden in de CW aan de Tollensstraat teneinde een nieuwe huisstijlkleur te vinden. Zo waren de bakken onder andere in het rood met wit geschilderd, alsmede in vele kleuren geel en oranje geschilderd en op 24-09-1970 als zodanig aan de pers getoond. Na herstel werden de B- en C-bak weer gecombineerd met de A-bak, waarna de herstelde 683 op 15-01-1971 een proefrit maakte. De wagen was bij het herstel in een nieuw kleurenschema geschilderd. Het vroegere grijs maakte plaats voor NS-geel. Rond de ramen bevond zich nog een strook geel. Het dak werd lichtgrijs en de schortplaten werden donkergrijs en verder werden de deuren geheel NS-geel. In zijn nieuwe jasje kwam de 683 op 19-01-1971 in dienst op lijn 17. Op de plek van de wagennummers aan de zijkanten verscheen een groot nieuw model GVB-wapen, dat hiermee geïntroduceerd werd. De wagennummers verhuisden naar de ruimte tussen de twee sierstrips pal na deur 1 en pal voor deur 4, terwijl aan de blinde zijde op dezelfde hoogte de nummers werden geplaatst. De stadswapens verdwenen van de zijkanten en werden vervangen door een gestileerd exemplaar achterop. Verder verdwenen alle ballen en kruizen(m.b.t. de EMW-bediening) van de wagen. Tevens werd de wagen voorzien van een mobilofooninstallatie.

In januari 1971 werd de rest van de serie voorzien van een mobilofoon, tw. de wagens 670-688 en 690-697.

Van 03 t/m 28-05-1971 bevond de 683 zich in de CW voor aanpassing van het kleurenschema. De kleur grijs rond de ramen werd vervangen door een lichtere variant, terwijl deze grijze strook nu over de gehele wagen werd doorgetrokken, waarmee de uitlopende punt verdween. De deuren werden nu dus ook half grijs, half geel evenals de neus van de tram. De wagen werd tevens voorzien van 5 kaartverkoopautomaten aan de blinde zijde op het achterbalkon.

In mei 1971 startte de omschildering van een deel van de reeks 6G/7G tot gele trams in de uitvoering geel/grijs. Op 17-09-1971 zou de nieuwe sneltramlijn 1 tussen Centraal Station en Osdorp in gebruik worden genomen, waarop de vernieuwde trams dan het alleenrecht moesten krijgen. Tot en met september 1971 werden de 724(reeks 7G) in nummervolgorde tot 696 achteruittellend allen vergeeld.
Bij de vergeling werden de wagens tevens voorzien van 5 kaartverkoopautomaten aan de blinde zijde op het achterbalkon.

In oktober 1971 werd bij alle gele wagens(de 683 en 696-699) de kaartverkoopautomaten op het achterbalkon meer naar voren geplaatst.

Eveneens in oktober 1971 werd de afscheidingsdeur tussen de bestuurderscabine en het passagiersgedeelte bij de 683 verwijderd. Later werd hij weer teruggeplaatst.

In december 1971 werden ook de 694 en 695, gevolgd door de 693 in januari 1972. De gele wagens hadden vanaf mei 1971 hun wagennummers op de kop rechtsvoor bij de ronding tussen de sierstrips. De 695 kreeg bij zijn vergeling als proef achterop het parknummer in de ronding geplaatst.

In 1971 kregen de 672, 677 en 692 witte standaardcijfers type C4.

Op 06-05-1972 vond één der zwaarste Amsterdamse tramongevallen plaats. Op de Weteringschans/Museumbrug reed de 674/7(richting Mercatorplein) door een foutieve wisselstand plotseling linksaf richting Museumbrug en botste daarbij frontaal in de 623/10(richting Molukkenstraat), waarbij de 623 met zijn eerste draaistel ontspoorde. De kop van de 674 werd zeer zwaar beschadigd, terwijl de kop van de 623 volledig verwoest werd. De zeer zwaar beschadigde 674 werd op 07-05-1972 naar de CW voor herstel overgebracht.

In augustus 1972 werd het nummer achterop de 695 weer op de gebruikelijke plek geplaatst, tw. tussen de sierstrips linksachter.

In september 1972 kreeg de 679 een tussenrevisie, waarbij de wagen het oude wagencijfertype behield. Hierbij werd de tram als proef voorzien van een speciale ventilatie boven de voorruit, welke ook bij regenachtig weer open kon blijven staan. Door de plaatsing onder de filmkast was een goed regelbare mogelijkheid voor frisse lucht geschapen, zodat de lekkende en tochtende cabineraampjes tezijnertijd wellicht konden vervallen. De proef zou echter geen doorgang vinden en de raampjes bleven!

Op 26 en 27-10-1972 reed drieasser 912 met de achterstevoren geplaatste herstelde glanzende gele A-bak van de 674. Op het dak van de 674A was een pantograaf met een afwijkend type sleepstuk geplaatst. Dit alles had de bedoeling een controle uit te voeren op het gehele bovenleidingnet. Om na te gaan of de bovenleiding niet te veel uit het midden van het spoor ging, was het sleepstuk gedeeltelijk geel en rood geschilderd. Op 06-12-1972 kwam de 674 na herstel van zijn schade in het nieuwe geel/grijze jasje uit de CW. De wagen was tevens voorzien van een ruitensproeier en een installatie voor het tellen van passagiers. Nog dezelfde dag kwam hij in dienst op lijn 1.

In 1972 werden dus nog de 674 en 691-693 vergeeld, waarmee er 36 wagens beschikbaar waren voor lijn 1. Het overschot werd dan ingezet op de andere lijnen. Om een indruk te geven volgt hier een overzicht van 29-02-1972.
De 683 en 693-724 waren toen geel(in onderstaand overzicht onderstreept). De rest was grijs.
De 670 was ingedeeld in de remise Lekstraat en stond buiten dienst.
De 671 bevond zich in de CW en de wagens 672, 681 en 712 verbleven in de remise.
De wagens 675, 692 en 703 reden alleen in de middagspits(ms) en stonden in de ochtendspits(os) in de remise.
Voor de rest werden ze als volgt ingezet:  Lijn    1: 683, 693-702, 704-707, 709-711, 716-720, 721(os) en 722-724.
                                                                         Lijn    7: 677, 678, 680, 682, 685, 688, 692(ms).
                                                                         Lijn  13: 673, 674, 679, 684(os), 686, 690.
                                                                         Lijn  16: 675(ms), 687, 703(ms vervangen door 622), 721(ochtend vervanger van 615).
                                                                         Lijn  24: 676, 684(ms), 689, 691, 708.
Verder reed de 716 tussen de os en ms als wachtwagen en was de 694 de avondwachtwagen.

In 1972 kreeg de 692 doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde, ofwel werden de klapraampjes verwijderd en de ruiten vervangen door grote ruiten uit één stuk. Verder kregen dat jaar de wagens 670, 671, 673-675, 678, 680-682, 684-688 en 690 witte standaardcijfers van het type C4 aangebracht.

In april 1973 werd gestart met het verplaatsen van de nummers op de kop bij de 36 gele trams van de ronding meer richting koplamp rechtsvoor op de kop.

Op 17-05-1973 maakte de 721/1 op de Cornelis Lelylaan, nabij het viaduct over de Louis Bouwmeesterstraat, een noodstop. De erachter rijdende inrukkende 691/1 dook hierbij achterop de 721. De B-bak van de 721 werd zwaar beschadigd en ontzet, terwijl ook de kop van de 691 eveneens zwaar beschadigd raakte. Op 22-05-1973 werden beide kneuzen naar de CW overgebracht. Op 23-05-1973 werden de 691B en 721 A en C gecombineerd tot één nieuwe 721, welke op 25-05-1973 uit de CW kwam en op lijn 1 in dienst werd gesteld. Ondanks dat het identieke wagens waren, was hierbij wel een bakwisseling ontstaan tussen twee series, tw. de 6G-reeks 670-699 en de 7G-reeks 700-724. De schadebakken en de C-bak van de 691 werden in herstel genomen.

Op 23-11-1973 verliet de 691 in zijn nieuwe samenstelling 691A691C721B de CW na hersteld te zijn. Hierbij was de wagen in oktober 1973 voorzien van twee lampen aan beide voorzijden, waarbij één als richtingaanwijzer fungeerde en één als extra koplampje.
Het wagennummer werd hierbij weer in het midden boven de koplamp teruggeplaatst. In november werd de nieuwe omtrekverlichting op de kop aangepast met een andere vormgeving. Achterop werden nu ook een verlichtingbak geplaatst, waar naast het rem- en achterlicht nu bovenin ook een extra unit voor de richtingaanwijzer werd aangebracht. De komst van twee extra witte kleine koplampjes had als voordeel, dat bij uitval de wagen niet meteen naar de remise hoefde en nog kon verder rijden met de overige twee exemplaren. De richtingaanwijzers voor- en achterop waren voorzien van oranje kapjes.
Verder werd als proef voor de af te leveren 725-reeks ook een witte achteruitrijlamp midden op de achterkant gemonteerd. Op 03-12-1973 kwam de wagen in dienst.

In december 1973 werd met de 688 proeven gehouden met de hiertoe ingebouwde VeTag-apparatuur. De proeven vonden plaats in het Haarlemmermeercircuit.

In verband met de oliecrisis werden bij 20 trams uit de reeks "elektronen" aan de deurzijde de enkele bankjes verwijderd en hiervoor in de plaats een lange stang langs de ramen geplaatst. Dit werd gedaan om een grotere capaciteit te creëeren.
Uit deze serie betrof dit een viertal wagens, die hiermee resp. in dienst kwamen op: 20-12-1973(de 683); 23-12-1973(de 688);
29-12-1973(de 693) en op 06-01-1974(de 690). Het aantal zitplaatsen was hiermee teruggebracht van 62 naar 49 stuks.
In principe zouden alle wagens met dubbele banken aan de blinde zijde uit de reeks 653-724 en 851-887 gedaan worden. Na de ombouw van 22 trams waren de stangen op en werd de ombouw even gestaakt. Wegens de gewijzigde belasting waren eerst proeven genomen met rijtuig 654 uit de 5G-reeks. Inmiddels kwamen vanuit Osdorp, waar de meeste wagens met stang reden, diverse verzoeken om de bankjes terug te plaatsen, zodat van verder ombouw werd afgezien. Naar aanleiding van de vele klachten werd medio 1974 de bankjes in de 22 hiervan ontdane wagens(1G-wagen 857, 5G-wagen 654 en de 20 wagens uit de reeks 6G/7G) weer teruggeplaatst. Met een normaal interieur kwamen ze dan weer in dienst.
Voor deze serie was dat resp. op: 11-04-1974: 690;     -05-1974: 693 en op 15-07-1974: 683 en 688.

Daar de kaartverkoopautomaten op straat, op de halten, veelal gestolen en bestolen werden, werd in februari 1974 begonnen met het verwijderen hiervan. Hiervoor in de plaats kwamen nu ook in de grijze wagens kaartverkoopautomaten op het achterbalkon.

In april 1974 kreeg de 676 als laatste witte standaardcijfers van het type C4. De 679 zou tot zijn vergeling het oude type C3 behouden. Ook de vergeelde wagens 683, 691 en 693-699 hebben eveneens het type C4 nooit gekend omdat deze als voor die tijd vergeeld waren. Uitzondering hierop was de 692, die wel nog net voor zijn vergeling hiervan was voorzien.

Op 18-03-1975 botste de 693/1(richting CS) op de halte Piet Wiedijkstraat, gelegen aan de Cornelis Lelylaan, achterop de stoppende leswagen 870. beide werden hierbij zwaar beschadigd. De 693 bevond zich van 20-08 t/m 03-10-1975 in de CW voor herstel en kwam op 08-10-1975 terug in dienst op lijn 10.

Medio 1975 verloor de 688 zijn proef-VeTag-apparatuur.

Op 14-10-1975 botste op de Westelijke Toegangsbrug naar het Centraal Station de 680/16 achterop de 748/4. De 748 liep zware schade op en een opgelopen vloer. De 680, die met het eerste draaistel ontspoorde, werd aan de kop zwaar beschadigd.
Op 17-10-1975 ging de 680 voor herstel naar de CW. Op 06-11-1975 kwam hij weer uit de CW en weer in dienst op lijn 1.

De in principe verboden inzetbaarheid van grijze trams op snellijn 1 werd na 1974 nog weleens vergeten, zodat er tot 1978 toch veelvuldig één of meerdere grijze exemplaren op lijn 1 te vinden waren.

Op 18-12-1975 reed de 674 tussen half vijf en half zes 's-middags, beplakt met grote rode harten aan de voor-, instap- en achterzijde rond voor filmopnamen voor een verfreclame met Willy Alberti. Achter de 674 hing de T3 met daarop een aggregaat voor de stroomvoorziening van de filmapparatuur. Gereden werd tussen het Haarlemmermeercircuit en de Stadionstraat.

Bij schadeherstel in oktober 1976 werd bij de 690 aan de deurzijde abusievelijk het nummer 609 opgeplakt. Van 25-10 t/m 04-11-1976 reed hij dus met twee nummers rond, waarna na het ontdekken van de vergissing de fout werd hersteld.

Op 09-11-1976 botste op het circuit aan de Burgemeester Roëlsstraat, in de boog naar de Slotermeerlaan, de 690/13 achterop een grote kraanwagen, waarbij de kraanarm de bestuurderscabine inschoof. De tram liep hierbij zware kop- en electrische schade op.
Van 11-11 t/m 01-12-1976 stond de wagen voor herstel in de CW, waarna hij op 02-12-1976 terug in dienst kwam op lijn 13.

In 1976 kreeg de 675 doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde.

In 1976 werd ook gestart met het vergelen van de nog grijze wagens uit deze reeks 6G. In de CW werden de 676(gelijk met revisie-3), 678 en 687 geel/bruin geschilderd. De 689 werd als enige bij uitzondering in de remise Lekstraat geel/bruin geschilderd. Zij kregen hierbij gelijk het nummer op de kop boven de koplamp geplaatst.

In de periode 1975-1980 kregen de 674, 683 en 692-699 in navolging van de 691 het nummer op de kop boven de koplamp geplaatst. De data betreffen de indienststelling met daarnaast de aanleiding, waarbij deze verplaatsing werd uitgevoerd:

Wagennummer In Dienst Op Lijn Aanleiding Wagennummer In Dienst Op Lijn Aanleiding
            674  ~ 06-04-1976      kop schilderen             695      30-01-1976     16 revisie-3
            683      30-01-1976     16 revisie-3             696      03-10-1978      schadeherstel
            692  ~ 25-03-1976      kop schilderen             697      16-09-1975        1 revisie-3
            693      06-10-1975     16 herstel zware schade             698      01-07-1980        1 revisie-4
            694  ~ 16-04-1975      botsing met wagen 714             699  ~ 23-06-1976        kop schilderen

In 1977 werd gestart met revisie-4, onder de titel revisie-2, bij deze serie. Hierbij werden de wagens geel/bruin geschilderd, kregen een elektrische dakbel, doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde en omtrekverlichting(extra richtingaanwijzers en koplampen) aan voorzijde, deurzijde en achterzijde.
In 1977 werden resp. behandeld: in maart: 677; in april: 672; in mei: 670; in juni/juli: 676(was reeds vergeeld); in augustus: 673; in september: 680;
in oktober: 675(had reeds doorgetrokken ruiten) en in november: 684.

Met de invoering van het zonetarief in oktober 1977 werden de kaartverkoopautomaten op het achterbalkon bij alle trams verwijderd.

In het laatste kwartaal van 1978 kregen 6 wagens kunststofbumpers aangebracht, bestaande uit 2 delen, zoals ook op de 725-ers in gebruik waren, ter vervanging van de polyester snel breekbare bumpers die tot nog toe in gebruik waren. Voorzien werden de motorrijtuigen 671, 677, 679, 682, 690 en 694(alleen voorop).

In 1978 kregen wederom 9 trams een revisie-4(annex revisie-2) met de eerder genoemde aanpassingen, tw.: in januari: 682; in februari: 671, 688; in maart: 697; in april: 694; in juni: 685; in juli: 695; in oktober: 679; in november: 690. Vanaf wagen 685 werden tevens de voorste richtingaanwijzers(dus bij de geleding) op de B-bak verwijderd. Deze richtingaanwijzers werden bij de reeds behandelde wagens 682, 684, 688, 694 en 697 alsnog in 1978-1979 verwijderd.

In 1978 werd een tijdperk afgesloten. De eerste grijze tram die vergeeld werd was de 683 in 1971 en eind 1978 verdween de laatste grijze tram van de baan. Dit betrof de 686 uit dezelfde serie 6G. In 1978 waren de 681 en 686 de laatste twee wagens die in het najaar nog grijs dienstdeden. De 686 reed zijn laatste ritten op 15-12-1978 op lijn 16. Naar aanleiding van dit verdwijnen werd de laatste
2 maanden een lijstje gemaakt van de inzet van die wagens, die hieronder vermeld staan. Enige opmerkingen hierbij aangegeven zijn:
    - De verboden inzet van grijze trams op lijn 1 scheen zelfs met 2 exemplaren moeite op te leveren.
    - De diensten worden weergegeven als bijvoorbeeld 01-25, waarbij lijn 1 met de 25-ste dienstwagen wordt bedoeld.
    - De toevoeging a betekent dat dit een ochtendspitsdienstje betrof én B een middagspitsdienstje, die doorliep in de avond.
    - De overige dienstwagens waren allen complete dagdiensten, die van 's morgens t/m de middagspits liepen en in een meerdere
       gevallen ook in de avonddienst.
Ten tijde van de aanvang van de lijst op 16-10-1978 reden er nog 2 grijze trams rond,tw.: de 681 en 686.
De inzet van dag tot dag was als volgt:

Datum Wagennummer Inzet op Diemst Wagennummer Inzet op Diemst
maandag 16-10-1978             681 01-11             686 10-??
dinsdag 17-10-1978             681 01-25             686 10-03B
woensdag 18-10-1978             681 01-08a + ww-001 "1)" + 01-26B             686 13-03
donderdag 19-10-1978             681 01-39             686 13-19
vrijdag 20-10-1978             681 01-03             686 13-05
zaterdag 21-10-1978             681     "niet ingezet"             686 13-10
zondag 22-10-1978             681     "niet ingezet"             686 13-??
maandag 23-10-1978             681 01-05             686 17-05
dinsdag 24-10-1978             681 01-39             686 17-04
woensdag 25-10-1978             681 01-29             686 17-08
donderdag 26-10-1978             681 01-45             686 17-08
vrijdag 27-10-1978             681 01-40a + 01-30B             686 17-06
zaterdag 28-10-1978             681 01-08             686 09-78 (stadionextra)
zondag 29-10-1978             681 16-06             686     "niet ingezet"
maandag 30-10-1978             681 01-39             686 13-04
dinsdag 31-10-1978             681 01-41             686 13-11
woensdag 01-11-1978             681 01-11             686 13-05
donderdag 02-11-1978             681 01-21             686 13-03
vrijdag 03-11-1978             681 01-29             686     "niet ingezet" (vermoedelijk tbv.. onderhoud)
zaterdag 04-11-1978             681 wachtwagen 001             686     "niet ingezet"
zondag 05-11-1978             681 01-11             686     "niet ingezet"
maandag 06-11-1978             681 01-11             686 10-??
dinsdag 07-11-1978             681 01-14             686 16-73 (stadionextra)
woensdag 08-11-1978             681 01-14             686 24-07
donderdag 09-11-1978             681 10-04             686 02-10
vrijdag 10-11-1978             681 instructiewagen + 01-30B             686 02-15
zaterdag 11-11-1978             681 01-02             686 wachtwagen 001
zondag 12-11-1978             681 instructiewagen             686 01-03
maandag 13-11-1978             681 13-11             686 01-11
dinsdag 14-11-1978             681 13-04             686 instructiewagen
woensdag 15-11-1978             681     "niet ingezet"             686 10-03
donderdag 16-11-1978             681 13-02 "2)"             686 10-11
vrijdag 17-11-1978             681 naar CW tbv. revisie-4             686 10-07
zaterdag 18-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-04
zondag 19-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-02
maandag 20-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-03
dinsdag 21-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-19
woensdag 22-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-08
donderdag 23-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-18
vrijdag 24-11-1978             681 01-08a + ww-001 "1)" + 01-26B             686 10-16
zaterdag 25-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
zondag 26-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
maandag 27-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-??
dinsdag 28-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-08
woensdag 29-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-11
donderdag 30-11-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-09
vrijdag 01-12-1978             681 01-08a + ww-001 "1)" + 01-26B             686 10-19
zaterdag 02-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-06
zondag 03-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 10-01 "3)"
maandag 04-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 02-06
dinsdag 05-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 01-01a + 24-06 (vervanger van defecte tram)
woensdag 06-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 24-11
donderdag 07-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 24-09
vrijdag 08-12-1978             681 01-08a + ww-001 "1)" + 01-26B             686 24-04
zaterdag 09-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
zondag 10-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
maandag 11-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
dinsdag 12-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
woensdag 13-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 16-13
donderdag 14-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 16-01
vrijdag 15-12-1978             681 01-08a + ww-001 "1)" + 01-26B             686 16-01
zaterdag 16-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
zondag 17-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "niet ingezet"
maandag 18-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686 Naar CW tbv. revisie-4
dinsdag 19-12-1978             681     "in CW tbv. grote revisie"             686     "in CW tbv. grote revisie"

                1):    In de middag vervangen door wagen 880.
                2):    In de ochtend vervangen door wagen 854.
                3):    In de middag vervangen door wagen 876.

Op 01-01-1979 raakte door kortsluiting in de verwarmingsinstallatie de B-bak van de 699/13 in brand aan het Lambertus Zijlplein.
Na 20 minuten had de brandweer het vuur geblust. Een deel van de B-bak, met name het interieur, brandde uit, terwijl het exterieur zwart geblakerd was. Van 15 t/m 19-01-1971 stond de wagen voor herstel in de CW en kwam op 20-01-1979 weer in dienst op lijn 1.

In 1979 werden weer verscheidene wagens voorzien van de nieuwe zachte tweedelige kunststof bumpers aan voor- en achterzijde, tw.: in januari: 681; in februari: 670, 680(alleen voorop), 684(alleen voorop), 686, 697; in maart: 683, 692; in juni: 674(alleen voorop), 678(alleen voorop), 685(alleen voorop), 693, 695, 696, 699(alleen voorop); in juli: 672, 673(alleen achterop), 675; in augustus:
676(alleen voorop); 678(alsnog achterop); in september: 674(alsnog achterop), 689, 699(alsnog achterop) en in december:
676(alsnog achterop). Verder kregen ook de 684(alsnog achterop), 685(alsnog achterop), 687 en 698 in 1979 de nieuwe bumpers, maar daarvan is de maand onbekend.

Op 05-08-1980 had de 691/24(richting CS) in het Weteringcircuit, in de boog naar de Vijzelgracht, een botsing met een Duitse toerbus. Door de klap ontspoorde hij met het eerste draaistel. De 691 liep rechtsvoor flinke schade op en stond van 07 t/m 18-09-1980 in de CW voor herstel. Op 18-09-1980 kwam hij weer in dienst op lijn 24.

In de periode t/m augustus 1980 werden de laatste Amsterdamse gelede trams voorzien van de nieuwe zachte tweedelige bumpers. Wat betreft deze serie waren dat resp.: in februari: 680(alsnog achterop); in april: 691(alleen achterop); in juni: 691(alsnog voorop), 694(alsnog achterop), 673(alsnog achterop), 675(alsnog achterop), 688(alleen achterop). Verder werd in de loop van 1980 ook de 688(alsnog voorop) behandeld, maar de maand van behandeling is onbekend.

In 1980 kregen 4 trams een revisie-4, waarbij omtrekverlichting voor- en achterop, alsmede bij deur 1 werd aangebracht, de voorste richtingaanwijzers op de B-bak werden verwijderd, de wagens werden voorzien van doorgetrokken ruiten aan de blinde zijde, alsmede de wagens geel/bruin werden geschilderd(678 en 689 waren dit al). Behandeld werden resp.:
in februari: 699; in juli: 698 en in september: 678, 689.

Op 19-03-1981 botste de zojuist gereviseerde 674/1 achterop de 815/1(richting Osdorp) op het Osdorpplein. beide werden flink beschadigd. Op 06-05-1981 ging de 674 voor herstel naar de CW en kwam op 19-06-1981 weer hersteld naar buiten. De wagen keerde op 21-06-1981 terug in de dienst op lijn 13.

Op 28-06-1981 botste aan het eindpunt Flevopark de 680/10 met een flinke vaart achterop de 748/3. beide werden hierbij flink beschadigd. De 680 verbleef voor herstel in de CW van 01-07-1981 t/m 07-09-1981 en kwam op 07-09-1981 als extra lijn 16 in dienst.

Van 28 t/m 30-07-1981 werden met de 697 filmopnamen gemaakt voor een kort TV-spel van de NOS. Dit drama speelde zich geheel in de tram af. De programmamakers wilden laten zien, hoe mensen zich in een tram gedragen en vooral wat er gebeurt als er zich een incident voordoet. De bestuurder was GVB-er Dick Wouters, die bij de GVB-toneelvereniging speelde en de passagiers waren amateurtoneelspelers. De film heette "Zakkenrollers".
Op 28-07-1981 werden opnamen gemaakt op de Amstelveenseweg en in de Leidsestraat, terwijl de wagen op 29 en 30-07-1981 op het dode spoor aan de Stadhouderskade stond opgesteld.

In 1981/1982 kregen de laatste wagens hun revisie-4 met de verbouwingen en aanpassingen, zoals in 1980 vernoemd. Behandeld werden resp.: in 1981: in maart: 674; in juni: 691; in juli: 693 en in februari 1982 als laatste de 683. De 691 verloor hierbij zijn achteruitrijlicht achterop en was al voorzien van omtrekverlichting aan voor- en achterzijde.

Op 23-03-1982 reed vanuit de Havenstraat de 675, gehuld in witte tule, op de route van lijn 1 tussen het Surinameplein en de Dam vanwege filmopnamen voor het TV-programma "The Young Messiah", dat rond Pasen in twee delen van 3 kwartier werd uitgezonden. Op de kop en bumper stond er een persoon in een wit gewaad, Jezus voorstellende, die het geheel accentueerde.

Op 06-10-1982 botste op de kruising Meer en Vaart/Cornelis Lelylaan de 884/1(richting CS) achterop de 677/1, waarbij één tram met één draaistel ontspoorde. Beide wagens werden hierbij zwaar beschadigd.
De 677 werd in de Havenstraat hersteld en kwam op 09-11-1982 weer in dienst op lijn 16.

Op 11-10-1982 vond aan het einde van de ochtend de ontruiming plaats van het kraakpand "de Lucky Luijk". Zoals gebruikelijk in die jaren ging dit gepaard met hevige rellen in het gebied rond de Jan Luijkenstraat en het Museumplein. Voor het GVB-net betekende dit de nodige omleidingen. Zo geraakte de 689/10(richting van Hallstraat) ook van zijn route en moest via het Stadionplein omrijden en derhalve reed hij om 14.15 uur vanaf de Willemsparkweg de boog naar de van Baerlesstraat in en ontspoorde daarbij in de boog met het eerste en tweede draaistel door rommel in de rails. Vrijwel direct daarna strooiden oproerkraaiers olie over de straat, die zij uit een tankautootje lieten weglopen en staken dat in brand. Helaas liep de olie ook de tramrails in met als gevolg dat in no-time de 689 als een fakkel brandde. Binnen 10 minuten was hij reddeloos verloren. Na 10 minuten arriveerde de brandweer voor wie slechts het nablussen overbleef. De restanten werden op het achterterrein van de remise Havenstraat geplaatst. De 689 werd daarmee terzijde gesteld voor sloop.

Op 19-10-1982 botste op de Westelijke Toegangsbrug de 688/2 met een flinke vaart achterop de 615/1. De 615 liep hierbij fikse schade op, terwijl de 688 zware kopschade opliep. Begin december 1982 werd de 688 in de remise Havenstraat in herstel genomen en verscheen op 23-12-1982 weer op straat op lijn 1.

Op 12-02-1983 ontspoorde om 22.40 uur op de kruising Sarphatistraat/Roetersstraat de 681/10 met het tweede, derde en vierde draaistel op het wissel. De ontsporing ontstond omdat de richting Flevopark rijdende 681 met te hoge snelheid over het wissel reed en dit alsnog automatisch bediende. De drie draaistellen gingen hierbij richting Plantage Parklaan en ontspoorden, waarbij de achterbak schaarde en midden over de linker weghelft kwam te staan, waarbij ook nog een verkeerszuil werd vernield. Na eerst zijdelings over de straat trekken van de achterbak kon het hersporen beginnen, hetgeen om 0.15 uur was voltooid, waarna hij een kwartier later op eigen kracht naar de Havenstraat kon vertrekken. Van 18 t/m 28-02-1983 stond hij voor herstel in de CW en kwam als vervanger in dienst op lijn 17.

Op 17-05-1983 reden de 685 en 705 overdag, van binnen versierd en met kindertekeningen op de ramen geplakt, rond ten behoeve van de Montessori-dag van de Montessorischool in de Kwakersstraat.

Op 08-10-1983 werden enkele bankjes in de B-bak van de 674/5 op het Leidseplein in brand gestoken, wat door de brandweer werd verholpen. Herstel vond plaats in de Havenstraat.

Op 14-12-1983 raakte aan de halte Surinameplein(richting eindpunt Bollenveld) een bank in de B-bak van de 675/17 in brand. Door een buschauffeur van lijn 15 werd dit geblust, waarna de brandweer voor nablussing zorgde. De busschauffeur moest met verstikkingsverschijnselen in het hospitaal worden opgenomen. Op 09-01-1984 ging de 675 voor herstel naar de CW, welke hij op 19-01-1984 verliet. Op 20-01-1984 kwam hij weer in dienst op lijn 17.

Van 15 t/m 20-02-1984 werden in de Havenstraat de restanten van de 689 gesloopt door een particuliere sloper, met behulp van Unimog-58.

In oktober 1984 kreeg de 693 onder de C-bak een draaistroom-omvormer als proef, welke na ongeveer 1½ jaar weer werd verwijderd. De tram was makkelijk te herkennen aan het enorme zoemen van die omvormer.

In 1984 werd naar aanleiding van de vele brandstichtingen gestart met de inbouw van een brandblusser(B) en de vervanging van de zachte zittingen door vandaalbestendige harde kunststof exemplaren(Z).
Behandeld werden resp.:
in mei: 681ZB, 698ZB; in juni: 677ZB, 687ZB; in juli: 678ZB, 699ZB; 686Z, 693Z; 686B, 691Z, 692ZB, 697ZB; 675Z; 679ZB, 684ZB, 694ZB, 696Z; in augustus: 671ZB, 675B; in september: 670ZB, 672ZB, 696B; 680ZB, 682ZB, 688ZB; 683Z, 690Z; in oktober: 674ZB; 685Z; 673Z; in november: 676Z, 695Z en in december: 673B, 683B, 690B. In maart 1985 kregen de 676, 691, 693 en 695 alsnog zijn brandblusser, waarna in april 1985 de 685 als laatste van zijn serie een brandblusser kreeg.

Op 12-01-1985 vertrok om 08.00 uur, zaterdagsmorgens, de 671/6 vanaf het eindpunt Stadionplein. Op de Amstelveenseweg, bij de Pieter Lastmankade, raakte de bestuurder onwel("een black-out"), waardoor de tram steeds meer versnelde en met volle vaart de halte Haarlemmermeerstation passeerde en de bocht naar rechts in het Haarlemmermeercircuit invloog. De hierop aansluitende boog naar links werd teveel en de 671 vloog met volle vaart de bocht uit, stak de rijweg over en kwam op het trottoir tussen de Bernhard Kochstraat en de Cornelis Krusemanstraat tot stilstand tegen een kolos van een boom, die hierbij compleet ontworteld werd en op 2 geparkeerde auto's terecht kwam. Door de snelheid zwiepten de C- en B-bak door, waarbij de geledingen verwrongen raakten tussen de wagenbakken. Voorts kantelde de A-bak linksom en bleef hangen tegen een grote ANWB-paal, die schuin kwam te staan, zodat de 671A nog net niet op zijn zijkant kon vallen. De bestuurder kwam bekneld te zitten in de cabine en moest door de brandweer worden uitgezaagd, waarna hij werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij gelukkig geheel herstelde. Het zwaarste tramongeval in de Amsterdamse geschiedenis tot nog toe heeft veel geluk gehad, daar zich op het vroege tijdstip weinig verkeer op het circuit bevond. De drie passagiers konden met enige builen en schrammen, maar verder ongedeerd en lijkbleek van de schrik uit de tram klauteren. De kop van de 671 werd zeer zwaar beschadigd en het dak, alsmede de bovenzijde van de A-bak, alsmede de wagenbakken C en B en de geledingen werden zwaar beschadigd. De C-bak brak van de A-bak af. Op 11-02-1985 werd de 671 overgebracht naar de CW voor herstel. De A-bak werd geplaatst op het richtspoor en de C- en B-bak werden op 12-02-1985 voorlopig opgeslagen in de remise Havenstraat.

Op 17-04-1985 botsten op het Spui de 687/1(richting Osdorp) achterop de 719/5(richting Station Zuid). De 719 liep lichte schade op en reed na herstel in de Havenstraat de volgende dag alweer op lijn 1. De kop van de 687 werd flink ingedrukt, zodat de wagen, die na meerdere aanrijdingen op een soort Frankenstein leek, op 22-04-1985 voor herstel naar de CW ging. Half mei 1985 ging de wagen aansluitend in revisie-2.

Op 09-05-1985 gingen de BC-bak van de 671 naar de CW voor verder herstel. Op 14-05-1985 werd hij gelijk in revisie-2 genomen.

Op 25-05-1985 zette de bestuurder van de 685/1(richting Osdorp) zijn tram op de Cornelis Lelylaan stil bij de Hemsterhuisstraat om de trambaan vrij te maken van door de jeugd aldaar neergelegde stenen. De opvolger, de 604/1, botste hier in volle vaart(~ 60 km/uur) achterin de 685. De bestuurder van de 604 verklaarde door de zon verblind te zijn en de 685 niet te hebben opgemerkt. De 604 ontspoorde met zijn voorste truckstel door de harde dreun. De kop van de 604 werd zwaar beschadigd, terwijl de 685 een zeer zwaar beschadigde achterkant opliep, terwijl door het doordrukken door de 604 van de op de handrem staande 685 ook de geledingen van de 685 werden beschadigd. Op 26-06-1985 ging de 685 voor herstel naar de CW.

Op 21-08-1985 kwam de 687 na herstel van zijn schade(s) en revisie-2 uit de CW en op 22-08-1985 weer in dienst op lijn 24.

Op 12-09-1985 kwam de 671 na herstel van zijn schade en revisie-2 uit de CW. De tram werd in ludieke kleuren geschilderd als nieuwe thematram. De "Pijp-Tram" vertegenwoordigde deze multirassiale woonwijk, waarbij hij 39 vlaggen kreeg opgeschilderd, gebaseerd op het aantal "geregistreerde" nationaliteiten in deze hoofdstedelijke volksbuurt. De dakreclame werd afgeplakt met bruin pakpapier en op 15-09-1985 werd om 15.00 uur in de Ferdinand Bolstraat op de halte Albert Cuypstraat de wagen onthuld door het pakpapier los te trekken, waarna de verborgen tekst DE PIJP-INTERNATIONALE WOONWIJK tevoorschijn kwam. Hierna reed de tram een paar rondjes door de pijp via Ferdinand Bolstraat-Weteringschans-van Woustraat-Ceintuurbaan naar de Ferdinand Bolstraat.
Op 16-09-1985 kwam de tram in dienst op lijn 3.


De Pijp, GVB 671, Lijn 5, Zuidplein, 24 november 1985.
Foto: René van Lier.

Met een compleet nieuw opgebouwde achterkant verliet de 685 op 18-10-1985 de CW om op 19-10-1985 op lijn 16 weer de dienst aan te vangen.

Eind november 1985 kreeg de 671 als proef een Bremshey-bestuurdersstoel, die later bij alle wagens zou worden ingeplaatst.

In 1985 werd gestart met een revisie-2-programma. Hierbij werd een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon geplaatst, kregen de wagens een nieuw type dashboard ingebouwd, waarin tevens een ingebouwde semi-automatische handrem zat verwerkt.
In tegenstelling tot de wagens uit de reeksen 1-5G bleken de dubbel uitgevoerde knopjes van het nieuwe dashboard overbodig en werden deze bij de elektroontjes enkel uitgevoerd, waarbij op het dashboard wel een knopje "lampentest" werd toegevoegd. Tevens is nu de mogelijkheid geboden om alle richtingaanwijzers als alarmlichten tegelijk te laten knipperen.
Behandeld werden in 1985 de volgende 6 wagens, tw.: in januari: 670; in juli: 672, 673; in augustus: 687(tevens schadeherstel);
in september: 671(tevens schadeherstel en thematram) en in november de 674. De 670-673 verloren hierbij alsnog hun nog aanwezige voorste richtingaanwijzers op de B-bak. De overige wagens waren hiervan al bij hun revisie-4 ontdaan.

In het najaar van 1985 werd gestart met totaal-zijwand-reclame bij de oudere geledes. Hierdoor kregen zij 4 extra emblemen, tw. linksvoor naast de bestuurder, aan de deurzijde van de A-bak juist na deur 2 en juist voor deur 3 op de B-bak, alsmede linksachter naast het achterbalkon. Ook uit de serie 6G werden enkele wagens overeenkomstig behandeld. In februari 1986 betrof dit de wagens 683, 684 en 686. In de laatste week van februari(21 t/m 27-02) volgden nog de wagens 688, 690, 691, 692, 694 en 699. Hierna staakte verder het aanbrengen van de extra emblemen. De behandelde wagens verloren ze in de loop der tijd allemaal weer.

Op 23-05-1986 kwam de 678 na revisie-2 als zevende thematram de CW uit. De wagen was binnengenomen op 10-03-1986.
Op 25-05-1986 werd de wagen (bijgestaan door tweeasserstel 467+721, drieasserstel 896+961 en de thematrams 671 en 776) op het Leidseplein onthuld als thematram "Leidseplein-Tram" door door een doek te rijden. Na de onthulling kwam hij als vervanger in dienst op lijn 1. Tevens werd op het Leidseplein een speciale abri, "de paraplu", in gebruik genomen, die openging als het regent.
Dit alles werd omlijst met een Leidsepleinfeest.


Leidseplein, GVB 678, Lijn 14, eindlus Flevopark, 19 juli 1991.
Foto: René van Lier.

In de nacht van 04 op 05-06-1986 werd de op 10-04-1986 binnengenomen 679 na revisie-2 overgebracht van de CW naar de remise Lekstraat, in afwachting van zijn onthulling als achtste thematram, "de Kunsttram". Net als bij de 678 vond de omschildering dus plaats bij zijn tussenrevisie. Op 12-06-1986 werd de wagen op het Stationsplein onthuld.
Op het dakreclamebord stond ONTWERPER: HANS PRUIJSSERS, doch dit werd dezelfde week weer wit geschilderd.
De onthulling vond plaats door wethouder Michael van der Vlis en 's middags kwam hij in dienst op lijn 2.


Kunsttram, GVB 679, Lijn 13, Bos en Lommerplein, 29 november 1986.
Foto: verzameling René van Lier.

Half september 1986 kreeg de 676 als eerste niet-LHB-wagen extra stempelautomaten buiten de twee reeds op het achterbalkon bevindende exemplaren toegevoegd. Bij deur 2, 5 en 3 werd elk één automaat geplaatst. De automaten waren afkomstig uit de GVB-bussen, die ze door het heringevoerde instapregime waren kwijt geraakt.

Op 12-12-1986 botste om 08.35 uur op de Vondelbrug de 666/3(richting Zoutkeetsgracht) achterop de 691/2(richting CS).

Bij deze aanrijding liepen een aantal passagiers verwondingen op. De kop van de 666 liep flinke schade op, terwijl ook de achterzijde van de 691 flinke schade opliep en een opgelopen vloer. Herstel van de 691 vond plaats in de CW van 05-01 t/m 26-02-1987, waarna hij op 27-02-1987 terug in dienst kwam op lijn 13.

In 1986 kregen 7 wagens een revisie-2(tussenrevisie) met de voornoemde aanpassingen,tw.: in februari: 675; in april: 676; in mei: 677, 678(tevens thematram); in juni: 679(tevens thematram); in juli: 680 en in augustus: 681. De 675-677 en 680 verloren hierbij tevens hun voorste richtingaanwijzers op de B-bak. De overigen verloren ze reeds met hun revisie-4.

Op 26-01-1987 vond in de ochtendspits op de Westermarkt een aanrijding plaats, waarbij de 670/13 achterop de 765/17 botste. beide werden hierbij flink beschadigd. De 670 was van 02-02 t/m 09-03-1987 in de CW voor herstel, waarna hij op 09-03-1987 als vervanger in dienst kwam op lijn 16.

Op 09-10-1987 botste op de Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Paleisstraat slijptram H55 op het wissel 52 tegen de juist richting CS passerende 696/1. De bestuurder van de H55 dacht, dat hij rechtdoor reed richting Spui, doch sloeg af richting de Dam en ramde de middenbak van de 696. De H55 werd door de klap teruggegooid en ontspoorde met zijn eerste truck naar rechts. De 696 ontspoorde met zijn tweede truckstel en de pantograaf raakte in de bovenleiding verward. De 696 ging voor herstel naar de CW en aansluitend in revisie-2. Na herstel en revisie kwam de 696 op 21-01-1988 weer in dienst op lijn 13.

Op 04-12-1987 werd in de CW de 691 officieel onthuld als thematram "Stromingen der Zee" . Deze "Golvende Zeeën" werd omgeschilderd tijdens zijn revisie-2. Na herstel van een hardnekkig defect kwam hij op 19-12-1987 in dienst op lijn 5.


Stromingen der Zee, GVB 691, Lijn 4, Victorieplein, 7 april 1990.
Foto: René van Lier.

Op 07-12-1987 reed, aan de halte Baden Powellweg, op het Tussenmeer de 670/1 met flinke vaart in op de stilstaande 688/1(richting Dijkgraafplein). De 688 liep fikse schade op aan de achterzijde, terwijl de 670 een flink ingedeukte kop overhield. De 688 werd in de Havenstraat hersteld, terwijl de 670 buiten dienst ging in afwachting van herstel.

In 1987 kregen 5 trams een revisie-2 met daarbij de voornoemde aanpassingen. Tevens werden ze voorzien van extra stempelautomaten bij deur 2, 5 en 3. Behandeld werden resp.: in januari: 699; in april: 693; in juni: 695; in oktober: 686 en in december: 691(tevens thematram).

Naast deze revisieklanten werden in 1987 nog 12 wagens voorzien van extra stempelautomaten bij deur 2, 5 en 3, tw.:
in augustus: 674, 675, 681, 670, 672, 673; in september: 671 en in oktober: 677-680 en 687.

Na herstel in de Havenstraat kwam de 688 met een nieuwe achterkant op 05-01-1988 in dienst op lijn 2. De 670 werd op 18-02-1988 voor herstel naar de CW overgebracht en verbleef daar t/m 04-05-1988, waarna hij op 09-05-1988 weer in dienst kwam op lijn 1.

Wegens een defect verbleef de 670 van 20 t/m 23-06-1988 in de CW. Hierbij werd hij als eerste oudere gelede voorzien van vandaalbestendige zachte zittingen en rugleuningen in de stoelframes ter vervanging van de harde plastic kunststof exemplaren.
De uitvoering was gelijk aan de Vorderegger-stoelen in een aantal blokkendozen(reeks 10G), maar dan in de bestaande stoelframematen uitgevoerd.

In 1988 kregen 5 wagens een revisie-2 met de daarbij behorende aanpassingen. Tevens werden alle wagens voorzien van de extra stempelautomaten bij de deuren 2, 5 en 3, alsmede werden de wagens voorzien van rode deuren om deze beter te accentueren, waardoor slechtzienden de deuren makkelijker konden traceren. Voorts werd de 685 voorzien van de zachte vandaalbestendige zittingen en rugleuningen van het type Vorderegger, zoals bij 670 was ingeplaatst. Behandeld werden resp.: in januari: 696(tevens schadeherstel); in februari: 684; in april: 683; in juli: 682 en in oktober: 685.

Op 30-05-1989 werd de wit/zwarte kunsttram 679 de CW binnengenomen en overheersend matgeel en groen geschilderd tot "Plantagebuurt-Tram". Deze "Groene Plantagetram" verliet op 23-06-1989 de CW, waarna hij op 26-06-1989 werd onthuld.
Die dag kwam hij als vervanger in dienst op lijn 17.


Groene Plantage, GVB 679, Lijn 9, Middenweg, 7 april 1990.
Foto: René van Lier.

In 1989 werden 2 wagens gereviseerd. Bij deze tussenrevisie(revisie-2) kregen ze de bekende aanpassingen,tw. een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon, een nieuw dashboard, 3 extra stempelautomaten en rode deuren. Behandeld werden de 692 in juli en de 688 in november.

Op 28-09-1990 werd de 685 de CW binnengenomen. Hier werd de wagen in een groenig jasje gestoken met daarop allerlei tekeningen, voorstellende de gebaren die de bij de bijbehorende tekening en tekst behoorden. Verder kreeg hij aan de blinde zijde op het achterbalkon een tekst aangebracht, die luidde:
            hallo! kom mee met de gebarentram
            en kijk naar kerken en huizen,
            grachten, bruggen en sluizen,
            straten en pleinen, dat is Amsterdam
Op 09-11-1990 werd de nieuwe thematram "Gebarentaaltram" om 16.00 uur op het Frederiksplein onthuld. Op 01-11-1990 had hij reeds de CW verlaten.
Aansluitend op de onthulling werdde nieuwe groen/baluwe tram met gele vlakken vrijgegeven voor vervoer.


Gebarentaal, GVB 685, Lijn 17, Marnixstraat, 21 november 1990.
Foto: René van Lier.

In 1990 kregen wederom 3 rijtuigen een tussenrevisie met daarbij de inbouw van een nieuw dashboard, de inbouw van een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon, rood geschilderde deuren en de inbouw van een extra stempelautomaat bij deur 2, 5 en 3. Verder kreeg de 694 de vandaalbestendige zittingen en rugleuningen van het model Vorderegger.
Behandeld werden resp.: in februari: 694; in juli: 698 en in december de 690.

Op 28-08-1991 botste in de ochtenduren op de Weteringschans, vlak voor de halte Spiegelgracht, de 881/6(richting Stadionplein) achterop de 685/10(richting van Hallstraat). De aanrijding ontstond doordat een auto op de vrije baan reed en plotseling moest stoppen voor de valkuilen in de vrije trambaan. Hierdoor moest de bestuurder van de 685 een noodstop maken, waarbij de 881 op de 685 dreunde. Beide werden flink beschadigd. De 881 werd terzijde gesteld en ging een tweede leven tegemoet bij het trambedrijf in het Poolse Poznań. De 685 ging op 05-09-1991 voor herstel naar de CW. Op 29-11-1991 verliet hij de CW weer en kwam op 30-11-1991 weer in dienst.

Op 07-10-1991 werd de 677 de CW binnengenomen, waar de wagen tot thematram werd omgeschilderd. Op 22-11-1991 verliet hij compleet in zwart folie verpakt de CW en werd om 13.15 uur op het Dijkgraafplein onthuld als thematram "Osdorp-Tram" door de bekende straat-theatergroep Tenden. Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de stadsdeelraad Osdorp was Amsterdam weer een thematram rijker. Ook deze wagen heeft aan beide zijden verschillende kleuren. Op 24-11-1991 kwam hij op lijn 1 in dienst.


Osdorp, GVB 677, Lijn 24, Minervaplein, 20 december 1991.
Foto: René van Lier.



Osdorp, GVB 677, Lijn 24, Olympiaweg, 20 december 1991.
Foto: René van Lier.

Op 25-11-1991 botste om 9.20 uur op de Nieuwe Zijds Voorburgwal bij de Paleisstraat de 830/2 met een fikse klap achterop de 678/2. beide werden hierbij flink beschadigd. Op 20-01-1992 werd de 678 de CW binnengenomen voor herstel.
Herstel duurde tot 05-06-1992. Die dag verliet de thematram de CW en kwam op 06-06-1992 terug in dienst op lijn 1.

In de week van 10 t/m 14-02-1992 werd de 673 voorzien van rode deuren.

Op 14-01-1992 werd de 690 de CW binnengenomen voor een defect en aansluitend half februari in ombouw genomen tot conducteurtram. Hierbij werden de 2 tweepersoonsbankjes én de 2 éénpersoonsbanken, de laatste in de B-bak, verwijderd en maakten plaats voor een conducteurcabine. De stempelautomaten werden verwijderd en bij deur 2, 5 en 3 werden klaphekjes geplaatst. De deurknoppen aan de buitenzijde werden verwijderd en de gaten met plaatjes afgedekt. Het klapraampje naast het conducteurhokje, de middelste tussen deur 3 en 4, werd geruild met een vast raam aan de blinde zijde en aan het exterieur werd bij dit vaste raam een spiegel bevestigd voor de conducteur. Verder werd er een intercom ingebouwd voor de conducteur en bestuurder ten behoeve van dienstgesprekken. In tegenstelling tot de lijn 4-wagens uit de reeks 4 en 5G konden zowel de bestuurder als de conducteur gebruik maken van de wagenomroep. Door deur 1 mocht men nu alleen nog instappen met abonnementen. De overige passagiers moesten via deur 4 bij de conducteur instappen. Uitstappen geschiedde in principe via deur 2, 5 en 3.
Op 10-03-1992 werd de ombouw tot conducteurtram aangevangen. Uit deze serie werden resp. in de CW in behandeling genomen: 681, 676, 672, 687, 694 en 698.
Na ombouw verlieten resp. de CW: 690 op 19-03-1992, 681 op 26-03-1992, 672 op 03-04-1992, 676 op 06-04-1992, 687 op 08-04-1992, 697 op 09-04-1992(gelijk met revisie-2), 698 op 22-04-1992 en de 694 op 07-05-1992.
De wagens 676, 681 en 687 kregen hierbij rode deuren, terwijl de andere wagens deze al bezaten. Uitzondering hierop was de 672, die als eenling met gewone geel/bruine deuren bleef doorrijden. Wegens een niet te repareren defect moest de 676 voorlopig buiten dienst blijven en stond zijn conducteurtaken af aan de 694. Op 11-04-1992 werden filmopnamen gemaakt op de Prins Hendrikkade met een op de filmkast zittende conducteur op de 697. Bij het opduwen van de wagen door een collega ten behoeve van de filmopnamen brak de koppeling waardoor die tram achterop de 697 botste. Er was slechts lichte schade.
Met de spreuk "Er zit weer een conducteur op lijn 13" werd reclame gemaakt op de mupi's en op AT5, waartoe de foto's en filmopnamen van 11-04-1992 werden gebruikt. Op 13-04-1992 startte de inzet van de conducteur op lijn 13. Er waren toen 10 van de 14 elektronen beschikbaar,tw. de 672, 682, 687, 690, 697 en de 7G-wagens 709, 717, 718 en 719 en deze kwamen alle in dienst op lijn 13. De tiende wagen, de 676, stond defect aan de kant. De dienst op lijn 13 werd aangevuld met 4 wagens van lijn 4.
De 694, 698 en de 7G-wagens 703, 705(na revisie-2) en 715 kwamen in april/mei 1992 alsnog in dienst. De 676 bleef dus voorlopig alsnog conducteurcabineloos.

Eind mei/begin juni 1992 kreeg de 686 bij een schilderbeurt rode deuren.

Omdat de rode uitstapdeuren nogal voor verwarring zorgden bij de conducteurtrams, werden 5G-rijtuig 650 en 7G-rijtuig 719 in de week van 01 t/m 07-08-1992 voorzien van compleet geel geschilderde deuren in een lichtere variant dan op de tram van toepassing was. Hierdoor waren de rode deuren ook daadwerkelijk weer instapdeuren. Daar in de conducteurloze trams de uitstapdeuren ook rood waren en deze ook als instapdeur in gebruik waren, wekte dit uiteraard nogal verwarring als een niet dagelijkse gebruiker met lijn 4 of 13 meewilde. In navolging van deze wagens werden ook de andere conducteurtrams behandeld. In de week van 08-08 werd de 690 voorzien van gele deuren, waarna in de week van 15-08 de 672, 681, 687, 697 en 698 werden behandeld. De 694 werd tenslotte in de week van 22-08 overeenkomstig aangepast. De 672 die tot dan toe met normale geel/bruine deuren reed, kreeg hierbij tevens rood geschilderde deuren 1, 4A en 4B.

Op 01-09-1992 moest de 694/13 om 17.15 uur op de kruising Prins Hendrikkade/Martelaarsgracht een noodstop maken. De vlak erachter rijdende 671/2(richting Slotervaart-Zuid) kon niet meer tijdig remmen en reed tegen de achterzijde van de 694. De 671 liep flinke kopschade op en de achterzijde van de 694 werd zwaar beschadigd. Op 11-09-1992 werd de 694 door Unimog-10 naar de CW gebracht voor herstel. De kop van de 671 werd in de Havenstraat hersteld en de tram kwam op 21-09-1992 in dienst met een egaal grijze voorzijde. Een week later werd pas de themabeschildering op de kop weer aangebracht. Op 23-09-1992 werden de A- en C-bak van de 694 door de H80 naar de Havenstraat gebracht ter opslag. Begin november bracht Unimog-10 de bakken weer naar de CW, waar ze samen met de B-bak weer tot één tram werden geformeerd.
Op 12-11-1990 verliet de wagen hersteld de CW en kwam op 16-11-1992 weer in dienst op lijn 13.

In 1992 werd de 697 gereviseerd(revisie-2), waarbij hij een kast om de hulpcontroller op het achterbalkon kreeg, rode deuren, een nieuw type dashboard. Tevens werd de wagen verbouwd tot conducteurtram. Voor de ombouwzaken hieromtrent(zie aldaar: begin 1992).
De wagen werd tevens in de schildershal van de CW ontasbest en wel, vrijwel meteen, na het binnennemen in de CW op 02-01-1992. Begin april kwam de wagen gereed voor de dienst.

In 1992 kregen diverse wagens rode deuren(onderstreept bij de ombouw tot conducteurtram in april 1992),tw.:
672(pas bij de gele deurenactie in augustus), 673(februari), 675(week 16-11-1992), 676, 680(week 24-10-1992), 681, 686(juni 1992), 687, 693(07-08-1992), 695(week 17-10-1992) en 697.

In de week van 17-05-1993 begon de ombouw van alle elektronen tot conducteurtram vanwege de komende herinvoering van de conducteur op de lijnen 3 en 12 (dit werd later gewijzigd in resp. eerst de lijnen 6, 10 en 7). De 670, 671 en 679 werden als eersten in behandeling genomen. De ombouw vond plaats door GVB- en KLM-personeel op de sporen 10 en 11 in de remise Lekstraat. De ombouw nam in principe een week in beslag(in eerste instantie 2 weken). Er werden elke week 3 wagens de Lekstraat binnengenomen, en weer 3 vrijgegeven voor vervoer. Eerst stonden er dus 6 wagens tegelijk binnen. Naarmate het werk vorderde werden dit 3 trams tegelijk en duurde de ombouw nog slechts een week en aan het eind stonden nog 2 wagens in de Lekstraat voor ombouw. De eerste wagens ondergingen een proefombouw en verbleven geruimere tijd in de Lekstraat. De wagens werden voorzien van een conducteurcabine, volgens het oude concept. Echter in tegenstelling tot de voorgaande wagens werden op het achterbalkon 2 stempelautomaten na ombouw weer ingeplaatst, bleven de deurknoppen bij deur 4 buiten gehandhaafd en werd het hokje tevens voorzien van een rolluik en kon de separatiedeur tussen cabine en passagiersverblijf worden afgesloten. In eerste instantie waren de rolluiken niet beschikbaar en moesten de wagens buiten dienst. Vier wagens reden toen tijdelijk op lijn 13. Na inbouw van de rolluiken kwamen ze beschikbaar voor de dienst. De wagens konden nu zowel met als zonder conducteur rijden. In het eerste geval waren de ontwaarders afgesloten, het rolluik geopend en kon de conducteur de klanten ontvangen. Bij het zonder conducteur rijden konden de reizigers alleen door deur 1 en 4 instappen, daar de overige deuren met een klaphekje waren afgeschermd en geen deurknoppen hadden. Vanaf 16-07-1993 gingen de wagens op de toekomstige conducteurlijnen 6 en 10 rijden. Dit geheel leverde dusdanige verwarringen en irritaties bij zowel publiek als personeel op, dat de wagens vanaf de week van 26-07-1993 werden omgebouwd. De hekjes verdwenen weer en de deurbediening werd zodanig aangepast, dat bij deurvrijgave alle deuren(behalve deur 1) gelijk open gingen en pas sloten nadat de bestuurder het knopje "oprijden" had ingedrukt en na 3 seconden de deurbeveiliging het commando veilig doorgaf. Hierna sloten de deuren en kon verder worden gereden. Hierdoor werd de inzet van de wagens naar het hele net verplaatst. De reeds eerder behandelde wagens werden alsnog aangepast en de rest gelijk overeenkomstig aan het nieuwe systeem aangepast. Mocht een wagen dan als conducteurtram gaan dienstdoen, dan werden de hekjes weer ingeschroefd en doorverbindende schakeling bij de deuren 2 t/m 5 uitgenomen, zodat de wagens weer alleen toegankelijk waren via de deuren 1 en 4 en uitstappen geschiedde middels de andere deuren. De uitruil van de wagens vond meestal aan het eind van de week plaats(vrijdag tot maandag). Behandeld werden resp.:

Wagennummer Datum naar de Lekstraat Datum terug naar de Havenstraat Datum weer in dienst
            670 17-05-1993 (week 20) 14-06-1993 (week 24)               10-07-1993 (lijn  24)
            671 17-05-1993 (week 20) 14-06-1993 (week 24)               02-07-1993 (lijn  13)
            679 17-05-1993 (week 20) 14-06-1993 (week 24)               16-07-1993 (lijn    6)
            673 14-06-1993 (week 24) 21-06-1993 (week 25)               29-06-1993 (lijn  13)
            674 14-06-1993 (week 24) 21-06-1993 (week 25)               26-07-1993 (week 30)
            675 14-06-1993 (week 24) 21-06-1993 (week 25)               17-06-1993 (lijn    6)
            676 21-06-1993 (week 25) 28-06-1993 (week 26)               03-07-1993 (lijn  13)
            680 21-06-1993 (week 25) 28-06-1993 (week 26)               01-07-1993 (lijn  13)
            693 26-06-1993 05-07-1993 (week 27)               16-07-1993 (lijn    6)
            677 12-07-1993 (week 28) 19-07-1993 (week 29)        19/26-07-1993 (week 29/30)
            691 02-08-1993 (week 31) 09-08-1993 (week 32)               13-08-1993 (lijn  10)
            696 02-08-1993 (week 31) 09-08-1993 (week 32)               13-08-1993 (lijn    6)
            685 09-08-1993 (week 32) 16-08-1993 (week 33)               19-08-1993   (lijn     6)
            692 09-08-1993 (week 32) 16-08-1993 (week 33)        16/23-08-1993 (week 33/34)
            688 16-08-1993 (week 33) 16-08-1993 (week 33) 30-08/05-09-1993 (week 35/36)
            699 16-08-1993 (week 33) 16-08-1993 (week 33)               26-08-1993   (lijn     6)
            678 05-09-1993 (week 36) 05-09-1993 (week 36)               15-09-1993   (lijn   ??)
            682 05-09-1993 (week 36) 15-09-1993               16-09-1993 (lijn  10)
            683 12-09-1993 (week 37) 12-09-1993 (week 37)               21-09-1993   (lijn     1)
            684 12-09-1993 (week 37) 12-09-1993 (week 37)               23-09-1993   (lijn     6)
            686 19-09-1993 (week 38) 19-09-1993 (week 38)               28-09-1993   (lijn   10)
            695 19-09-1993 (week 38) 04-10-1993 (week 40)        04/11-10-1993 (week 40/41)

Bij deze lijst zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. De data die onderstreept zijn, zijn de data van de maandag van die betreffende week. De dag dat de wagen naar de Lekstraat is dan op de vrijdag of het weekend ervoor geweest, dan wel de genoemde maandag. Hetzelfde geldt voor de vertrekdatum. Indien dit dezelfde week betrof is het meestal de woensdag t/m vrijdag van die betreffende week geweest. Uitzondering hierop zijn de 691 en 696, die pas aan het eind van de betreffende week aankwamen.
De schuin gedrukte data bij de indienststelling betreft de eerste waarneming.
Verder betekende de ombouw tot centrale deurbediening tevens de inbouw van een extra stempelautomaat bij deur 4(nu drie stuks) en één bij deur 5. De deuren 2 en 3 bleven automaatloos.
Na afsluiting van deze ombouw werden de conducteurtrams van lijn 13, die in 1992 waren omgebouwd, de wagens 672, 676, 681, 687, 690, 694, 697 en 698, overeenkomstig aangepast en gelijk gemaakt tot ½ conducteurtram, zoals de zojuist omgebouwde exemplaren. Zij bleven echter alle op lijn 13 rijden.

In de loop van 1993 kwamen een aantal wagens in dienst als conducteurtram, waarbij weer inbouw van conducteurhekjes plaatsvond. De 670 en 671 kwamen op 10-10 resp. 19-10-1993 in dienst op lijn 13.
De invoering van de conducteur op lijn 6 per maandag 01-11-1993 zorgde voor de ombouw in het weekeinde voorafgaand van de wagens 673-680 tot conducteurtram. Op 13-12-1993 kwam lijn 10 als conducteurlijn erbij, waardoor nu ook de wagens 682-684 en 688 het rolluik mochten openen. Op 31-12-1993 waren de wagens 670-684, 687, 688, 690, 694, 697 en 698 als conducteurtram in dienst.
De overige wagens zouden later volgen. Aangezien er in de loop van hun verdere bestaan regelmatig werd geschoven, waarbij wagens conducteurtram werden of juist weer af werden, wordt hierop in dit verhaal niet verder meer ingegaan.

Naast de 697 tijdens zijn revisie-2 reeds werd ontasbest, werd ook de rest van deze serie geheel ontasbest. Op 27-08-1992 werd de 670 als eerste wagen aan de Slotermeerlaan opgeladen voor een proefontasbesting. De wagen werd in zijn geheel getransporteerd door een trailer van Van der Vlist(De eerder behandelde wagens bij de firma Schotte gingen per wagenbak separaat en ook hier was Van der Vlist de transporteur). De bedoeling was dat de ontasbesting in enkele dagen geschiedde, waarna de trams weer direkt terug in de dienst konden terugkeren. De ontasbesting vond plaats bij de firma DDM (Donders Demontage Techniek) te Willeskop, nabij Montfoort. Deze firma was een sloopbedrijf, dat in het kader van het milieu ook asbest verwijderde. Achter op het zeer uitgebreide terrein in de gemeente Montfoort, gelegen tussen Utrecht en Gouda, was een loods gebouwd, waar precies een gelede wagen inpaste. Deze loods was geheel lucht- en stofvrij afgesloten en uiteraard bereikbaar via een zgn. luchtsluis. Voor de loods was een klein kantoortje neergezet waarin tekeningen te zien waren van de plekken waar het asbest in de wagen was verwerkt. De aanrijroute voor de trailer van de firma van der Vlist was via de A2 tot Nieuwegein en dan via de provinciale weg via Benschop naar de DDM. Op dit terrein werden tevens de HTM-PCC-rijtuigen gesloopt.
Er waren wat tegenvallers in het proces, daar op 21-09-1992, na een controle door het GVB, opnieuw enkele onderdelen van de 670 uitgenomen moesten worden, omdat daar ook nog delen van asbest in zaten. Op 22-09-1992 keerde de 670 terug op de Slotermeerlaan. Na deze wagen ging een andere tram, 5G-wagen 640, voor een proefontasbesting naar DDM. Hierna werd het definitieve besluit genomen met deze firma in zee te gaan. Naast de ontasbesting verzorgde dit bedrijf ook de aanbreng van nieuwe isolatie. De wagens werden in Amsterdam op- en afgeladen op het nieuwe laadspoor op de Burgemeester Roëllstraat, gelegen tussen de Burgemeester van Leeuwenlaan en de Dr. Henri Colijnstraat. Er werd volgens een vast patroon gereden, nl. op donderdagavond kwam een ontasbeste tram vanuit Willeskop aan. Deze overnachtte op de Burgemeester Roëllstraat op de trailer. Op vrijdagmorgen werd hij dan afgeladen en afgerangeerd. Vervolgens werd dan een volgende tram opgeladen en naar DDM gebracht. Die werd daar afgeladen en dan nam hij weer de andere ontasbeste tram mee naar Amsterdam, die vervolgens 's-avonds in Amsterdam aankwam en op de trailer overnachtte en op zaterdagmorgen werd afgeladen, waarna de tweede naar DDM ging. Op die manier werden telkens 2 wagens per week behandeld. De genoemde data zijn de echte transportdata. Vanaf 28-01-1993 werden de transporten overgenomen door een transportfirma genaamd F.I.R.S.T.. Overigens hoefde niet de wagen die als eerste was vertrokken naar DDM als eerste een week later terug te keren. De 1G-wagens 852 en 872 werden als laatste behandeld. In drie jaar tijd werden uit 132 trams uit de series 1G t/m 7G het wit en bruin asbest verwijderd. Het GVB beschikte op dat moment over 252 trams, die nu allen asbestloos waren of bijna waren, waarmee het trambedrijf het eerste railbedrijf in Nederland was dat alle asbest uit haar trams heeft laten verwijderen. De totale kosten bedroegen 5,7 miljoen gulden dat door het Minsterie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar was gesteld. Op 27 september 1990 werd aan de directie van het GVB door het bureau ESC(European Safety and Health Consultants) een rapport overhandigd over de door dit bureau verrichte metingen naar mogelijke blootstelling aan asbestvezels bij het personeel in de CW in de Tollensstraat. Het ging hierbij om wit en bruin asbest dat minder gevaarlijk was dan het zgn. blauwe asbest. Bij bepaalde werkzaamheden was wel een waarde gemeten boven het actieniveau, maar onder de grenswaarde, die ingevolg de het Asbestbesluit gold. De werkzaamheden waarbij de waarden boven het actieniveau, maar onder de grenswaarden waren gemeten, was het verwijderen van dakweerstanden en kachelisolatie.
Deze werkzaamheden, die tijdens een grote revisie aan een tram werd uitgevoerd, werden tijdelijk stilgelegd. In overleg met de Arbeidsinspectie werd een aantal maatregelen genomen. Er werd onder andere een asbestploeg samengesteld die een opleiding had gevolgd en de beschikking kregen over beschermende kleding in afwachting van uitbesteding van deze werkzaamheden aan een particuliere firma. Uit deze metingen bleek ook dat de reizigers tijdens een tramrit geen enkel gevaar liepen. De firma DDM had dus speciale hallen ingericht waarin tramrails was gelegd. Als een tram werd ontasbest werd de werkhal geheel luchtdicht afgesloten.
Er werd gewerkt bij onderdruk. Als het werk gereed was gingen de monteurs via een eveneens luchtdichte gang rechtstreeks naar een douche- en ontsmettingsruimte. Er werden twee trams per week behandeld, waarbij ter plaatse door speciaal opgeleide monteurs van het GVB toezicht werd gehouden op het verloop van de werkzaamheden. Alle trams kregen gelijkertijd een inspectiebeurt, waarbij onderdelen werden vervangen. Op vrijdag 11-02-1994 arriveerde 's-morgens als laatste de 852 terug uit Montfoort en werd nog dezelfde dag afgeladen. 's-Middags werd in de remise Havenstraat op bescheiden wijze de voltooiing van de ontasbesting gevierd.
De 872, die hiertoe was voorzien van een speciale zijreclame, werd ingezet voor de genodigden en reed sindsdien rond als 100-ste wagen die door DDM was ontasbest. Nog niet al het materieel was ontasbest. Het museum- en werkmaterieel moest nog worden behandeld en de momenteel op te knappen luchtwagen uit de 8G-reeks hadden nog een beetje asbest, waarvoor zij in 1994 werden behandeld in de CW aan de Tollensstraat.
In de periode 1992-1994 werden alle 28 nog aanwezige resterende 3G-wagens(de 689 verbrandde in 1982 en de 697 werd al elders behandeld) behandeld:

Wagennummer Naar DDM Retour van DDM Wagennummer Naar DDM Retour van DDM Wagennummer Naar DDM Retour van DDM
            670 27-08-1992 22-09-1992             680 19-03-1993 25-03-1993             685 10-07-1993 16-07-1993
            672 27-11-1992 12-12-1992             699 12-06-1993 18-06-1993             683 16-07-1993 12-08-1993
            671 28-11-1992 15-12-1992             677 18-06-1993 25-06-1993             684 17-07-1993 13-08-1993
            693 08-01-1993 14-01-1993             696 19-06-1993 26-06-1993             682 13-08-1993 20-08-1993
            674 22-01-1993 28-01-1993             695 25-06-1993 01-07-1993             678 14-08-1993 19-08-1993
            673 07-02-1993 12-02-1993             691 26-06-1993 02-07-1993             681 27-08-1993 02-09-1993
            679 19-02-1993 25-02-1993             692 02-07-1993 08-07-1993             690 28-08-1993 03-09-1993
            675 20-02-1993 26-02-1993             688 03-07-1993 09-07-1993             694 25-09-1993 01-10-1993
            687 05-03-1993 11-03-1993             686 09-07-1993 15-07-1993             698 01-10-1993 07-10-1993
            676 06-03-1993 12-03-1993

Hierbij waren de 672 en 671 de allereerste wagens die in serieproductie richting DDM gingen. De vakantieperiode had tot gevolg dat de 683 en 684 vier weken bij DDM verbleven.

Op 14-12-1993 had de 678/13 om 10.45 uur op de Burgemeester Roëllstraat bij de August Vermeylenstraat een aanrijding met een vrachtauto met bodymilk. De vrachtwagen drukte de A-bak uit het spoor, waardoor het eerste en tweede draaistel buiten de rails kwamen te staan. Naast flinke plaatschade liep de 678 hierbij zware schade aan de eerste geleding op, waarbij bij het hersporen met behulp van de kraanwagen en de Unimog de snijbrander er aan te pas moest komen om de geleding vrij te maken. Op 14-03-1994 ging de wagen voor herstel naar de CW, waar de wagen tot 04-05-1994 verbleef. Op 05-05-1994 kwam de 678 weer in dienst op lijn 6.

Op 07-12-1995 werd de 693 in dienst gesteld als "Kersttram". De wagen was geheel getooid in "echte" kersttakken en voorzien van plm. 6000 lichtjes. Voorts was de filmkast voorzien van een grote rood/witte muts. De wagen maakte reclame voor "Sky Radio". In het interieur was voorts kerstversieringen aangebracht, waren de TL-verlichting nu geel en waren op de ramen rode linten geplakt. Voor de extra verlichting was in de middenbak een extra omvormer aangebracht, die mooi kon worden aangesloten op de aansluiting van de proefomvormer die de wagen ooit had gehad, waardoor ook juist voor deze wagen gekozen was voor deze kerstwensuiting. In de wagen was tevens een Cd-speler aangebracht, die aangesloten was op de binnen omroep en waaruit kerstmuziek door de gehele wagen ten gehore werd gebracht. De wagen werd ingezet op een vaste dienstwagen van lijn 4, die 's morgens uitreed en tot halverwege de avond dienstdeed, omdat deze dan in de Lekstraat 's nachts boven een werkput kon worden gestald, zodat de verlichting dan gemakkelijk voor de nacht kon worden uitgeschakeld. De laatste inzet was op 26-12-1995. Op 27-12-1995 werd de wagen ontdaan van zijn reclameuitmonstering, die opgeplakt was en van 28 t/m 30-12-1995 verbleef hij aansluitend in de CW voor uitbouw van de externe omvormer. In 1997, 1999, 2000 en 2001 zou de wagen wederom tussen Sinterklaas en Oud en Nieuw in een vrijwel gelijke uitmonstering voor dezelfde Radiozender reclame maken op lijn 4, waarbij hij in 2001 twee dagen een uitstapje maakte naar lijn 25.


Kersttram, GVB 693, Lijn 4, Westeinde, 15 december 1995.
Foto: René van Lier.

Van 28-11 t/m 04-12-1996 kreeg diezelfde 693 wederom een bijzondere reclamefunctie toebedeeld. Hij reed die periode op lijn 25 als speciale reclametram voor Printerette. In de wagen waren tijdelijk in de middenbak de bankjes verwijderd en vervangen door een lange tafel met daarop een drietal computers, die waren aangesloten op het internet. De toegang tot deur 5 was tijdelijk afgesloten, waarbij de tredenbak in die middenbak was dichtgemaakt en dus een doorlopende vloer was gecreëerd. De wagen was aan de buitenzijde voorzien van blauwe zijreclame met een witte opdruk.

In oktober 1997 werden de elektroontjes voorzien van andere klaphekjes, die kunnen blijven staan als de wagens conducteurloos rijden. Hierbij konden de klapjes worden uitgenomen en dit betekent een veel snellere ombouw van CC-wagen tot EMW en omgekeerd.

In de tweede helft van september 1997 werd de 671, die defect buiten dienst stond, voor herstel naar de HWT(Hoofdwerkplaats Tram: de nieuwe CW in Diemen) overgebracht, waarbij de wagen gelijk zijn thema-uiterlijk verloor en in de standaard geel/bruine kleurstelling werd geschilderd met rode instap- en gele uitstapdeuren. De wagen kwam op 21-11-1997 weer in dienst en reed die dag als promotietram voor Radio 538 met Ad Visser en stond daarbij op de Dam.

Begin april 1998 ging de 691 met een defect naar de HWT en werd daarbij tevens ontdaan van zijn thema-uiterlijk. Net als de 671 kreeg hij de geel/bruine kleurstelling aangemeten met rode en gele deuren. Op 20-05-1998 verliet hij de HWT en kwam op 21-05-1998 in dienst.

Begin juni 1998 werd de 678 voor een defect de HWT binnengenomen, waarbij hij tevens zijn thema-uiterlijk kwijt raakte. De wagen werd geel/bruin geschilderd met rode en gele deuren. Op 12-06-1998 kwam de wagen weer in dienst. Lang bleef hij echter niet geel, want op 15-06-1998 werd de wagen weer uit de dienst genomen, waarna Normaal-zanger Benny Jolink de tram, na een weddenschap met Astrid Joosten, zelf mocht beschilderen. De kosten hiervoor werden bijeen gegaard in een benefietconcert in Paradiso. In de week van 15-06-1998 werd de wagen door Benny en de rijtuigschilders van het GVB in een landschap omgetoverd en op 19-06-1998 op de Dam onthuld als Høken-tram. De wagen kwam op 20-06-1998 in dienst op lijn 7.


Høken-tram, GVB 678, Lijn 7, Weteringschans, 1 augustus 1998.
Foto: René Gerhards, Amsterdam.

In juli 1999 startte de inbouw van videobewaking in de wagens 670-674. Hiertoe werden op een aantal punten in de wagen videobolletjes geplaatst, die door bestuurder en conducteur middels een monitor konden worden bekeken. De videobeelden werden voor de periode van 24 uur opgeslagen op een schijf, zodat deze banden bij calamiteiten direct konden worden gelicht. Aansluitend aan deze wagens werden de 675-679 overeenkomstig aangepast. De ombouw vond plaats in de remise Lekstraat.
De ombouw van de wagens 680-699 volgden pas in juni 2000.

In de week van 13-11-1999 ging de defecte 686 voor herstel naar de HWT en werd daar tevens omgespoten in de nieuwe wit/blauwe GVB-huisstijlkleuren, waarna hij op 02-12-1999 de Diemense werkplaats weer verliet en dezelfde dag kwam hij weer in dienst op lijn 16.

Het 100-jarig bestaan van het GVB in 2000 deed het bedrijf enkele publieksacties doen ontplooien. Eén van die acties was "de Week van de Tram" van 22 t/m 28 mei 2000. Hierbij werd door verschillende tramlijnen een eigen thema uitgevoerd, variërend van het uitdelen van culinaire hapjes tot het reclame maken/werven van nieuwe conducteurs. Lijn 2 en 5 hadden iets bijzonders bedacht. Op lijn 2 werd de 675 ingezet, die was behangen aan de buitenzijde met allemaal beertjes en werd geld ed. ingezameld als speelgoedactie voor de kinderafdeling van het Slotervaartziekenhuis. Net als de 85 jaar-actie op lijn 2 in 1989 stond ook dit jaar weer de bekende trambestuurder en hobbyist René Platjouw aan de wieg van dit lijngebonden project, waarbij hij samen met enkele collegae en zijn dochter Jody de tram in de remise compleet had behangen met allemaal speelgoedbeertjes.

In 2002 begon de aflevering en in dienst stelling van de nieuwe Combino-trams, waarmee dan systematisch de oudere geledes zouden worden afgevoerd, volgens een vast patroon. Echter vrijwel direct werd hiervan afgezien en werden wagens met grotere storingen en schades niet hersteld en afgevoerd, hetgeen een veel goedkopere en doeltreffendere uitvoering was. Hierbij werden ook irrationele beslissingen genomen zoals met de afvoer van de 693.

Op 17-04-2002 botste om 7.10 uur de 693/10-6, tijdens het uitrukken vanuit de remise naar de route van lijn 10, op de kruising Ferdinand Bolstraat/Stadhouderskade met een vrachtwagen. Hierbij liep de 693 flinke schade op. Aangezien de fout bij de tegenpartij lag, werd de schade betaald en werd de 693 dus hersteld van zijn schade in de HWT.
Na terugkomst in de Havenstraat in mei 2002 bleek de wagen een fors defect te hebben en werd zonder herindienststelling alsnog terzijde gesteld voor afvoer, waarmee de compleet van schade herstelde wagen dus zonder enige inzet werd afgevoerd!!!!!!!!

In 2002 werden afgevoerd uit het bestand: de wagens 673, 676, 678, 683, 693, 696, 697, 698 en 699.

Op 01-01-2003 ontspoorde na einde dienst om 0.30 uur(dus eigenlijk op 02-01-2003) op de kruising Overtoom/Eerste Constantijn Huygensstraat de 691/17, op weg naar de remise Havenstraat, op het wissel aan de zijde van de Stadhouderskade. Het ongeval ontstond doordat de in handbediening staande VETAG in de tramcabine nog op rechtsaf stond. De trambestuurster dacht dat de tram rechtdoor zou gaan, maar reed met haar tram in volle vaart plots rechtsaf de scherpe boog naar de Constantijn Huijgensstraat in en werd zo uit de rails geslingerd, waarbij de tram met de voorzijde in het hoekpand(een uitzendbureau) tot stilstand kwam. Omdat de tram met de kop in het pand stond, was het verwijderen slechts mogelijk nadat het pand gestut was. In de vroege ochtend van 02-01-2003 kon de wagen worden herspoord, waarna de 691 met zeer zware kopschade meteen naar de HWT werd overgebracht. Van de wagen werd de voorzijde, vooral de bovenbouw, volledig verwoest en de wagen ging terzijde voor afvoer.

Op 27-02-2003 raakte in de middag de 911 van lijn 5 defect, waardoor de wagen niet meer op eigen kracht kon rijden. Hierdoor werd hij aan Unimog-1070 gehaakt en naar de Havenstraat gesleept via de route van lijn 16. Bij een forse remming bij de Ruysdaelkade brak de koppeling tussen de Unimog en de 911, welke daardoor onberemd raakte en terugrolde de Albert Cuypstraat in, waarbij hij in de erachter rijdende 679/16 dook. Beide wagens liepen hierbij fikse schade op. Voor de 679 betekende dit het einde van zijn loopbaan en de wagen ging terzijde voor afvoer.

Na zijn buiten dienst stelling in oktober 2003 werd de 687 in de HWR(de nieuwe naam Hoofdwerkplaats Railvoertuigen voor de HWT) in Diemen gebruikt voor pantograafproeven. De wagen reed daarbij niet zelf, maar werd door een diesellocje geduwd. Het betrof hier een proef met een nieuw type pantograaf voor de Combino's. De proef mislukte echter omdat de pantograaf niet inklapte bij tegendruk. Men wilde met deze nieuwe techniek voorkomen dat in de toekomst de pantograaf een deel van de dakapparatuur van de Combini kon beschadigen.

In 2003 werden afgevoerd uit het bestand: de wagens 670-672, 674, 675, 677, 679, 681, 684, 685, 687, 691, 692 en 694.

In 2004 werden de laatste wagens 680, 682, 686, 688, 690 en 695 uit het bestand afgevoerd.

Om de Combini-crisis in Amsterdam en eventueel elders op te kunnen vangen, kreeg leverancier Siemens het lumineuze idee om
10 trams als noodreserve niet af te voeren maar op te slaan om eventueel later bij één van de trambedrijven te kunnen worden ingezet. Hiertoe werden vanaf half maart 2004 een tiental 6- en 7G-trams opgeslagen op het terrein van transporteur van der Vlist in het industriegebied Moerdijk. De wagens 700, 718 resp. 706 gingen zonder pantograaf hiernaartoe. De overige zeven trams, resp. 720, 711, 6G-wagen 695, 724, 717, 721 en 722, werden met pantograaf opgeslagen. Wat GVB-technici en ook vele hobbyisten al konden vertellen, werd bewaarheid, want het stilstaan van deze wagens deed de elektronica geen goed en betekende dat de wagens eerst compleet gereviseerd moesten worden. Eind december 2005 stonden de 10 elektronen inmiddels langzaam weg te roesten in de barre weersomstandigheden. Het GVB wilde de wagens niet meer in dienst nemen en ook Siemens, die formeel de eigenaar was wilde inmiddels van de trams af. De reserveonderdelen van de trams waren inmiddels naar Poznań in Polen gegaan voor de daar rijdende
3G-wagens, zodat in juli 2006 de 706 als eerste werd overgebracht naar de NedTrain-werkplaats in Tilburg (de voormalige hoofdwerkplaats van NS). Hier werd de wagen ontasbest en aansluitend gesloopt. Aansluitend werden de overige 9 wagens geleidelijk naar Tilburg overgebracht voor sloop.
Op 09-09-2006 waren inmiddels de wagens 706, 717 en 718 gesloopt en was de 700 zojuist(07-09-2006) in Tilburg hiertoe gearriveerd. Op 04-11-2006 was de Moerdijk inmiddels leeg en waren alleen nog de 711 en 722 in Tilburg aanwezig in half gesloopte toestand en stond de 720 als laatste wagen te wachten op dit lot, dat snel zou volgen.

Wegens problemen met zowel de sloopapparatuur als de afvoer van asbest en olie bij HKS-Metals(voorheen Hollandia Schroot) konden de wagens vanaf medio april 2003 voorlopig niet naar het westelijk havengebied gebracht worden en vanaf begin april werden de wagens dan ook voorlopig opgeslagen op het hermetisch afgesloten douaneterrein bij overslagbedrijf Ceres(de beruchte containeroverslag zonder klanten). De 692 werd op 25-04-2003 vanaf HKS alsnog naar Ceres
doorgestuurd. De transporten gingen nu in 4 delen,tw.:
    1): de trailer komt met een nieuwe Combino vanuit Krefeld(Duitsland) naar de Van der Vlist-locatie in Moerdijk(voor details zie het Combino-blad).
    2): de oudste Combino aan de Moerdijk wordt door de trailer vervolgens naar de GVB-locatie HWT in Diemen overgebracht.
    3): een af te voeren wagen wordt vervolgens per trailer van de HWT in Diemen naar de Ceres-lokatie overgebracht.
    4): een afvoertram van de Ceres-locatie wordt dan per trailer overgebracht naar de HKS-locatie.
Dit was voer van de fotografen, maar was een omslachtige manier van werken.
De wagens 684, 685, 692 en 694 hebben alle dus eerst enige tijd bij Ceres verbracht, alvorens alsnog de slopershamer bij HKS toesloeg. Begin augustus bevonden zich alle genoemde wagens(m.u.v. de 685, die inmiddels op 16-07-2003 bij HKS gesloopt was) nog op het Ceres-terrein. Door de Combino-crisis lag vanaf augustus 2003 de afvoer twee maanden stil omdat ook de aflevering van nieuwe Combino's was opgeschort, zodat nog dienstdoende wagens van de series 3G en 6/7G bij defecten toch werden hersteld en niet werden afgevoerd. Hierdoor kon het bestand aan 20 trams bij Ceres tot oktober 2003 kon worden weggewerkt en was bij latere afvoer van wagens uit andere series de Ceres-locatie niet meer nodig voor opslag.

Uit deze serie werden overigens vanaf eind jaren "90 nog een aantal wagens voorzien van totaalreclames, die telkens met behulp van bestickering was aangebracht.
Voor precieze data verwijzen wij naar de reclametramlijst op de wagenparklijst.
De wagens 670-676, 682, 688(nooit ermee in dienst!!!), 691 en 693 hebben in de periode 1995-2002 in één of meerdere beplakte totaalreclameuitmonsteringen rondgereden.

De wagens 673-698 werden in twee dagen afgeleverd, waarbij bij deze wagens vooralsnog onbekend is of de middenbak op de eerste of tweede dag is geleverd.

  Aflevering Aflevering Aflevering            Ombouw tot E.M.W.   In CW ten behoeve van omschilderen in de geel/grijze kleurstelling In CW ten behoeve van  omschilderen in de geel/bruine kleurstelling   Ombouw tot Concab-wagen       In HWT voor omschilderen in nieuwe wit/blauwe kleurstelling      
Wagennr.  A-bak  C-bak  B-bak  In Dienst Op Lijn C4-cijfertype   In Ombouw  In Dienst Op Lijn   In CW   Uit CW In Dienst Op Lijn   In CW   Uit CW In Dienst Op Lijn   In Ombouw   In Dienst Op Lijn        In HWT       Uit HWT In Dienst Op Lijn Laatste inzet Op Lijn Reden van buitendienststelling Afvoerdatum Afvoer naar
    670   11-11-1966   10-11-1966   09-11-1966   15-12-1966       7   26-03-1972   01-09-1969   25-09-1969     25         ---         ---         ---      --  04-04-1977  27-05-1977   27-05-1977       2 ~ 17-05-1993    10-07-1993     24           ---           ---           ---      --    15-11-2002     24 rij- en remklachten   03-02-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    671   25-11-1966   24-11-1966   23-11-1966   24-12-1966       7   03-02-1972   14-10-1969   10-11-1969     16         ---         ---         ---      --  02-01-1978  02-02-1978   02-02-1978       1 ~ 17-05-1993    02-07-1993     13           ---           ---           ---      --    12-11-2002     16 omvormer & diverse reparatie's   03-01-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    672   08-12-1966   08-12-1966   07-12-1966   03-01-1967       7   06-11-1971   22-10-1969   10-11-1969     16         ---         ---         ---      --  28-02-1977  31-03-1977   01-04-1977     24    30-03-1992    13-04-1992     13           ---           ---           ---      --    13-02-2003     13 simatic-problemen & ruimte in de draaikom   24-02-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    673   15-12-1966       -12-1966   14-12-1966   26-01-1967       7   14-06-1972   24-10-1969   14-11-1969     16         ---         ---         ---      --  17-06-1977  04-08-1977   06-08-1977     24 ~ 14-06-1993    29-06-1993     13           ---           ---           ---      --    25-10-2002       2 ruimte in bolkom   09-12-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    674   30-12-1966       -12-1966   29-12-1966   18-01-1967       7   26-04-1972   30-10-1969   19-11-1969     16   07-05-1972   06-12-1972   06-12-1972       1  02-02-1981  16-03-1981   16-03-1981       1 ~ 14-06-1993 ~ 26-07-1993                ---           ---           ---      --    14-11-2003       7 simatic blijft pendelen   09-12-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    675   09-01-1967       -01-1967   06-01-1967   04-02-1967       7   14-02-1972   03-11-1969   23-11-1969     16         ---         ---         ---      --  19-09-1977  19-10-1977   19-10-1977     24 ~ 14-06-1993    17-06-1993       6           ---           ---           ---      --    02-12-2003     17 simatic gooit zelf blokken   16-12-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    676   16-01-1967       -01-1967   13-01-1967   11-02-1967       7       -    -1974   10-11-1969   01-12-1969     16         ---         ---         ---      --  30-08-1976  09-09-1976   10-09-1976     13 ~ 21-06-1993    03-07-1993     13           ---           ---           ---      --    29-10-2002     16 half generator schakelkast defect   24-12-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    677   25-01-1967   24-01-1967   23-01-1967   14-02-1967       7   21-12-1971   14-11-1969   04-12-1969     16         ---         ---         ---      --  24-01-1977  01-03-1977   01-03-1977       2 ~ 21-06-1993    03-07-1993     13           ---           ---           ---      --    18-10-2002     17 sluiting in bedrading   29-01-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    678   06-02-1967       -02-1967   03-02-1967   23-02-1967       7   19-10-1972   18-11-1969   06-12-1969     16         ---         ---         ---      --  04-05-1976  13-05-1976   14-05-1976     10 ~ 05-09-1993    15-09-1993                ---           ---           ---      --    06-06-2002     24 schakelkast versleten   19-06-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    679   14-02-1967       -02-1967   13-02-1967   02-03-1967       7         ---   27-11-1969   18-12-1969     16         ---         ---         ---      --  08-09-1978  10-10-1978   10-10-1978     13 ~ 17-05-1993    16-07-1993       6           ---           ---           ---      --    27-02-2003     16 aanrijdingsschade(na breken koppeling sleep met 911)   18-03-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    680   23-02-1967       -02-1967   22-02-1967   09-03-1967     17   05-06-1972   30-11-1969   25-12-1969     16         ---         ---         ---      --  14-08-1977  22-09-1977         1)      1) ~ 21-06-1993    01-07-1993     13           ---           ---           ---      --    11-12-2003     17 rem/rijproblemen: remt niet,Hoofdautomaat slaat uit; MG2 wel handbedienbaar   06-01-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    681   03-03-1967       -03-1967   02-03-1967   18-03-1967       7   21-06-1972   02-12-1969   26-12-1969     16         ---         ---         ---      --  17-11-1978  10-01-1979   10-01-1979       1    17-03-1992    13-04-1992     13           ---           ---           ---      --    04-10-2003     17 diverse defecten;rookontwikkelingen   23-10-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    682   15-03-1967       -03-1967   14-03-1967   31-03-1967       7   24-05-1972       -01-1970   31-01-1970     16         ---         ---         ---      --  28-11-1977  06-01-1978   09-01-1978     24 ~ 05-09-1993    16-09-1993     10           ---           ---           ---      --    20-02-2004       7 21/2/04 onderhoud;zonder inzet 24/2/04 afvoer i.v.m. einde inzet 6G-reeks   26-02-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    683   22-03-1967       -03-1967   21-03-1967   04-04-1967       7         ---       -06-1970   02-07-1970     16   13-08-1970   15-01-1971   19-01-1971     17  04-01-1982  05-02-1982   06-02-1982 extra-4 ~ 12-09-1993 ~ 21-09-1993       1           ---           ---           ---      --    10-12-2001     17 kortsluiting kabels verbrand 2e toren A-zijde   30-05-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    684   29-03-1967       -03-1967   28-03-1967   11-04-1967       7   29-04-1972       -06-1970   03-07-1970     24         ---         ---         ---      --  17-10-1977  25-11-1977   27-11-1977     17 ~ 12-09-1993 ~ 23-09-1993       6           ---           ---           ---      --    24-04-2003     16 rij-remklachten: liggende wals te veel speling   28-05-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    685   07-04-1967       -04-1967   06-04-1967   20-04-1967       7   04-07-1972       -06-1970   10-07-1970     16         ---         ---         ---      --  17-04-1978  31-05-1978   01-06-1978       2 ~ 09-08-1993 ~ 19-08-1993       6           ---           ---           ---      --    26-05-2003       1 pulsgever schakelkast defect (27/5/03 bd)   17-06-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    686   14-04-1967       -04-1967   13-04-1967   28-04-1967     17   10-07-1972       -01-1970   06-02-1970     24         ---         ---         ---      --  18-12-1978  02-02-1979   02-02-1979       1 ~ 19-09-1993 ~ 28-09-1993     10  ~ 15-11-1999     01-12-1999     02-12-1999     16    22-01-2004 lestram vonken van het dak: Hoofdautomaat; 2/3 geleding vol met rook   12-02-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    687   21-04-1967       -04-1967   20-04-1967   10-05-1967     17   09-12-1972       -01-1970   24-01-1970     16         ---         ---         ---      --  04-11-1976  12-11-1976   15-11-1976     13    08-04-1992    13-04-1992     13           ---           ---           ---      --    16-10-2003     17 diverse storingen: Motorgroep ; in HWR gebruikt tbv. Combino-panto-proef   13-11-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    688   02-05-1967       -0  -1967   28-04-1967   20-05-1967       7   07-05-1972       -06-1970   10-07-1970     16         ---         ---         ---      --  02-01-1978  13-02-1978   14-02-1978       1 ~ 16-08-1993 ~ 31-08-1993                ---           ---           ---      --    24-01-2004     17 motorgroep 1   05-02-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    689   12-05-1967       -05-1967   11-05-1967   31-05-1967       7   12-11-1969   15-07-1969   15-11-1969     16         ---         ---         ---      --         2)         2)   24-09-1976       :2           ---           ---      --           ---           ---           ---      --    11-10-1982     10 uitgebrand         3)   "gesloopt in eigen beheer: Remise Havenstraat"
    690   24-05-1967       -05-1967   23-05-1967   03-06-1967       7   27-10-1972       -07-1970   22-07-1970     13         ---         ---         ---      --  06-10-1978  14-11-1978   15-11-1978       2    14-01-1992    13-04-1992     13           ---           ---           ---      --    18-10-2003     10 simatic valt steeds uit; rijdt wel op handbediening   29-01-2004 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    691   31-05-1967       -05-1967   30-05-1967   10-06-1967     13         ---       -07-1970   23-07-1970     13   17-07-1972   03-08-1972   03-08-1972 wachtwagen  10-04-1981  01-06-1981         4)      4) ~ 02-08-1993    13-08-1993     10           ---           ---           ---      --    01-01-2003     17 zware ontsporing- en aanrijdingschade   04-03-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    692   12-06-1967       -06-1967   09-06-1967   22-06-1967       7       -05-1971       -07-1970   29-07-1970     16   15-08-1972   01-09-1972   01-09-1972 wachtwagen  09-03-1979  10-04-1979   11-04-1979       1 ~ 02-08-1993    13-08-1993     10           ---           ---           ---      --    15-04-2003     16 omvormer start niet automatisch op (16/4/03 bd)   24-04-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    693   20-06-1967       -06-1967   19-06-1967   01-07-1967     17           ---       -07-1970   11-08-1970     13   02-01-1972   07-01-1972   07-01-1972       1  18-05-1981  07-07-1981   08-07-1981       5    26-06-1993    16-07-1993       6           ---           ---           ---      --    17-04-2002     10 remklachten door defecte magneetschijf schakelkast   02-07-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    694   27-06-1967       -06-1967   26-06-1967   12-07-1967       7           ---       -07-1970   18-08-1970     16   20-12-1971   24-12-1971   25-12-1971       1  15-03-1978  19-04-1978   20-04-1978     13    21-04-1992    08-05-1992     13           ---           ---           ---      --    29-06-2003       2 omvormer defect, dakisolatoren doorgeslagen (2/7/03 bd)   23-07-2003 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    695   05-07-1967       -07-1967   04-07-1967   19-07-1967       7           ---       -07-1970   12-08-1970     13   14-12-1971   17-12-1971   20-12-1971     13  26-05-1978  06-07-1978   07-07-1978       2 ~ 19-09-1993 ~ 04-10-1993                ---           ---           ---      --    26-03-2004     17   "leeftijd"   02-04-2004 Siemens : opslag Transportbedrijf Van der Vlist, Moerdijk
    696   12-07-1967       -07-1967   11-07-1967   29-07-1967       7           ---   08-12-1969   05-01-1970     24   15-09-1971   24-09-1971   24-09-1971       7  16-04-1979  30-05-1979   31-05-1979     16 ~ 02-08-1993    13-08-1993       6           ---           ---           ---      --    30-07-2002     17 magneetband schakelkast hal. gen. los; accubak ontzet   13-09-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    697   07-08-1967       -08-1967   04-08-1967   24-08-1967       7           ---       -08-1970   21-08-1970     13   14-09-1971   23-09-1971   24-09-1971     17  31-01-1978  15-03-1978   16-03-1978       2    02-01-1992    13-04-1992     13           ---           ---           ---      --    13-09-2001       1 schakelkast verbrand   22-05-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    698   16-08-1967       -08-1967   15-08-1967   05-09-1967       7           ---       -08-1970   21-08-1970     17   08-09-1971   17-09-1971   18-09-1971     16  27-05-1980  30-06-1980   01-07-1980       1    21-04-1992    23-04-1992     13           ---           ---           ---      --    21-06-2002     10 beide torens bol + kommen defect   04-07-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
    699   24-08-1967   24-08-1967   23-08-1967   15-09-1967     17           ---       -08-1970   31-08-1970     13   06-09-1971   16-09-1971   16-09-1971       7  18-12-1979  05-02-1980   06-02-1980       2 ~ 16-08-1993 ~ 26-08-1993       6           ---           ---           ---      --    24-10-2002       2 ruimte in bolkom   05-11-2002 sloperij HKS Metals, Amsterdam-Westhaven
                    1):  23-09-1977 als leswagen & 17-10-1977 op lijn 24.
                    2):  Wagen behandeld in de Lekstraat i.p.v. in de CW in de periode 10-09 t/m 23-09-1976.
                    3):  Gesloopt in de periode 15-02 t/m 20-02-1984.
                    4):  01-06-1981 als leswagen & 02-06-1981 op lijn 1.










                 






Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links