GTr 41 als Lijn 3, Remise Tollensstraat, 1903

Foto: verzameling Piet Kiers

Home > Tram > Electrische tram > Serie > Serie 4 (15-229)

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam - Serie 15-229

Serie:
15-229
Type: Elektrisch Motorrijtuig
Bouwjaar: 1902-1905
Fabrikant wagenbak: 15-39 &   50-154:
        Ungarische Waggon- und Maschinen Fabrik AG.,
        Raab(Györ), Hongarije
Fabrikant wagenbak: 40-49 & 155-179:
        Werkspoor, Amsterdam
Fabrikant wagenbak:                  180-229:
        Charlier & von der Zypen, Köln, Duitsland
Elektrische uitrusting:
        Union Elektrizitäts Gesellschaft, Berlin, Duitsland
Motortype: 2x Union type GE52
Motorvermogen: 2x 19,3 pk(= 14,5 kW)
Lengte:
8568 mm(zonder stootbeugels)
Lengte:
8888 mm(met stootbeugels)
Lengte 15-38, 100-154 & 180-229:
8540 mm
Lengte 39-99 & 155-179                   :
8560 mm
Lengte Wagenbak Compartiment:
5200 mm
Lengte Balkons:
1480 mm
Breedte 15-28 & 100-154:
2020 mm
Breedte 39                            :
2080 mm
Breedte 40-44                     :
2050 mm
Breedte 45-99 & 155-179:
2060 mm
Breedte 180-229                 :
2075 mm
Hoogte 15-38, 100-154 & 180-229:
3250 mm
Hoogte 39                                               :
3166 mm
Hoogte 40-99 & 155-179                   :
3275 mm
Radstand:
1800 mm (wagens 39-44: 3000 mm)
Wieldiameter:
810 mm (wagens 39-44 : 860 mm)
Totaal gewicht 15-38, 155-179    :
10492 kg
Totaal gewicht 39-44                      :
10480 kg
Totaal gewicht 45-49                      :
10655 kg
Totaal gewicht 50-154                    :
10445 kg
Totaal gewicht 180-229                 :
   9913 kg
Nieuwprijs   15-  39 & 50-154:
fl. 5.759,-
Nieuwprijs   40-  49                   :
fl. 6,875,-
Nieuwprijs 155-179                  :
fl. 6.700,-
Nieuwprijs 180-229                  :
fl. 5.375,-
Passagiersindeling:
20-24 (staanplaatsen: 8 wagenbak, 7 voorbalkon & 9 achterbalkon)
Op 14 juni 1901 gaf de Gemeenteraad een rapport uit naar aanleiding van de proeven met de 2 elektrische tramlijnen, geopend in 1900. Deze geslaagde proef resulteerde in de toestemming tot elektrificatie van het tramnet. Dit resulteerde in een plan tot een elektrificatie van ruim 10 paardentramlijnen. Hiervoor waren elektrische tramrijtuigen nodig. In eerste instantie werden 140 motorwagens besteld in Hongarije(130 stuks) en bij Werkspoor(de 40-49). Het nieuwe materieel, dat al snel de bijnaam "de Union" kreeg, had een tweeassig onderstel met een radstand van 1800 mm. Verder had de tram aan beide zijden 2 grote zijruiten, die in tegenstelling tot zijn voorgangers van boven iets gebogen naar beneden liepen. Inmiddels werden bij Werkspoor en in het Duitse Köln nogmaals 75 gelijksoortige motorwagens besteld voor de elektrificatie van de overige lijnen, die aansluitend werden geleverd. Omdat de wagens op details na, welke beschreven zijn in de lengtematen in de staat bovenin cq. de tekst hieronder, gelijk zijn worden de 215 wagens in dit serieblad in één serie behandeld.

Als eerste kwamen ze in dienst op de lijnen Dam - Constantijn Huygensstraat en Dam - Haarlemmerplein. Deze lijnen reden nog, net als de eerste 2 elektrische lijnen, zonder lijnnummers.

Kort na de opening werd het stopverzoek afgeschaft en per 15-08-1902 werd alleen nog op halten gestopt, waartoe deze op strategische punten langs de route waren gecreëerd. Tot dat moment stopte de tram voor de passagier op elke willekeurige plaats, behalve bij de opritten van bruggen.

Bij de indienststelling van 2 nieuwe lijnen eind 1903 werd het lijnnummer-systeem ingevoerd. De nieuwe lijnen werden de 2 en 9 én de reeds bestaande lijnen werden resp. 10, 6, 3 en 5. Hiertoe werden boven op de voorzijde naast het richtingkoersbord 2 kastjes geplaatst. De éne, linksboven, vertoonde in een rond glaasje het lijnnummer en de rechtse was vierkant en vertoonde, speciaal voor de analfabeten, de lijnkleur. Dit lijnkleurensysteem had met kleuren, verticale, diagonale en horizontale scheidingen elk zijn eigen betekenis.

De wagens 39-44 hadden in tegenstelling tot de rest van de serie schuifassen, bedoeld om het slingeren van de wagens tegen te gaan. De assen hadden namelijk een radstand(dit is de hartafstand van de assen) van 3000 mm, doch de proef bleek toch niet aan alle eisen te voldoen, want de andere wagens werden er niet mee uitgerust. De overige tweeassers behielden in lengte van jaren vaste assen.

De wagens 180-229 waren voorzien van geperste in plaats van geconstrueerde trucks. Al snel kreeg deze deelserie de bijnaam "de Keulenaren".

In 1905 werden de wagens voorzien van balkonstangen en in 1907 werden gordijntjes geplaatst.

De trams waren voorzien van open balkons, waar het personeel in weer en wind zijn werkzaamheden moest verrichten. Door de vele klachten over de koude en ziekte onder het rijdend personeel werd in 1907 besloten de balkons te voorzien van een glaspui, die ietwat uitstak, vanwege de handrem. In een later stadium zouden ook deuren worden ingebouwd. Als eersten verschenen in augustus 1907 de 205 en 207 op straat met die glaspui om het balkon. De glaspui-inbouw werd in 1910 voltooid. De dienstwagenbordjes, die aan de dakrand boven de open balkons waren geplaatst, verhuisden naar beneden en werden nu geplaatst achter de linker voorruit en rechter achterruit. In 1907 werden 20 wagens voorzien van dichte balcons, waaronder de genoemde 205 en 207. In 1908 werden 2 wagens voorzien van dichte balkons bij Werkspoor. In 1909 werden 135 wagens voorzien van dichte balkons, waarbij de 40 en de 24 bij Werkspoor werden behandeld. De resterende 58 wagens werden in 1910 van dichte balkons voorzien.

In de jaren 1910/14 kregen alle wagens een schuine afronding op de balkonstootrand, zodat jeugdige verstekelingen terwille van hun eigen veiligheid voortaan legaal van de tram gebruik moesten maken.

In 1919 werd motorwagen 30 voorzien van inklapbare zijruiten, gevolgd door de 17, 33, 63, 94 en 126 in 1920.

Een aantal motorwagens deed in 1919-20 wegens een tekort aan aanhangrijtuigen tijdelijk als bijwagen dienst. Dit betroffen de motorrijtuigen 55, 82, 108, 111, 140, 211, 228 en 229.

Rond 1920 werd er een zadel geplaatst, zodat de bestuurder naar behoefte de rit op zittende wijze kon volbrengen.

In de periode 1920-1926 werden de motorwagens 1-6, 8-14, 15-229, 230-235 en 301-320 voorzien van balkondeuren. In 1920-1926 werden resp. 40, 46, 50, 29, 21, 37 en 31 wagens hiervan voorzien.

Op 04-08-1921 werd kringlijn 22 rond het centraal Station geïntroduceerd. Met de betaling van één cent in een bakje konden de passagiers rond het CS worden gereden naar de De Ruyterkade en het IJjveer. Hiermee kwam de dienst van de lijnen 2, 4 en 9 naar het IJveer te vervallen en kon deze worden ingekort tot het Stationsplein. Voor deze lijn 22 werden de wagens 15-22 provisorisch tijdelijk aangepast. Achter in de wagen plaatste men een in één richting draaiend tourniquet, dat er voor moest zorgen, dat de passagiers eerst betaalden voor zij de wagen verder in konden. Na de komst van de Bergmann-wagens 391-395 werden de wagens geleidelijk aan de dienst onttrokken en terugverbouwd.

In 1922 besloot men toch door het enorm verminderde passagiersaanbod en de verheerlijking van de fiets, dat er op de zwakkere lijnen met kleinere eenheden gereden moest gaan worden en ter kostenbesparing werd begonnen met de ombouw van 100 motorwagens tot EENMANSWAGEN. Hiertoe werden mechanisch bedienbare deuren geplaatst. De passagiers moesten dan voor bij de bestuurder instappen en aldaar hun kaartje laten knippen of kopen, waarna ze na het bereiken van de bestemming de tram achter door de elektromechanisch bedienbare deuren weer kon verlaten. In 1923 kwamen de eerste trams in dienst op de nieuwe EMW-lijn 15. later volgden nog de lijnen 4(4A en 4W), 7, 17, 18, 19, 20, 21 en op zondagen lijn 12. Lijn 22 laten we hier even buiten beschouwing. Al spoedig kon men het op een aantal lijnen met één motorwagen alleen niet af en werden 57 aanhangrijtuigen aangepast voor dit doel en aan de EMW's gehaakt. De bijwagens kregen hiertoe een bijwagensignaal. Dit elektrische signaal werd door de conducteur gegeven aan de bestuurder, alwaar dan een groen lampje ging branden. In de motorwagens werden stopknopjes aangebracht met rode lampjes, hetgeen een totaal nieuw fenomeen was in 1923.
In 1923 werden verbouwd: de 50, 51, 67, 73, 78, 79, 88, 97-99, 106, 112, 125 en 141.
In de jaren 1923/24: de 53, 71, 93, 94, 103, 104, 139 en 177. In 1924: de 37, 52, 55-57, 59-66, 68, 69, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 84, 86, 90-92, 95, 96, 100-102, 108-111, 113, 137, 138, 140, 150, 165 en 178.
In de jaren 1924/25 de 157 en 163. In de jaren 1923/26 de 38 en in 1925: de 39-44, 89, 105, 162, 166, 173 en 179, waarna tenslotte in 1926 nog de 45-48 werden verbouwd.
In totaal werden er van de Unions 89 wagens behandeld. De wagens kregen op de kop onder de pui een gele band, waarop voluit EENSMANWAGEN was gekonterfeit, hetgeen niet op de inhoud, maar op de bediening sloeg. De mechanische deuren waren voorzien van opklapbare treeplanken en de initialen EMW op de zijpanelen. De eerste 8 in eigen beheer omgebouwde EMW's kwamen op 24-09-1923 in dienst op lijn 15.
De 89 EMW's waren op nummervolgorde aldus: 37-48, 50-53, 55-57, 59-69, 71-74, 76-81, 84, 86, 88-106, 108-113, 125, 137-141, 148, 150, 157, 158, 160-163, 165, 166, 170, 173, 175 en 177-179. De Keulenaren deden niet mee. De capaciteitsindeling werd daarbij 33(20 zitplaatsen, 13 staanplaatsen(verdeeld in 9-4 voor wagenbak - balkon). In eerste instantie werden ook deze wagens voorzien van een tourniquet bij de achterdeur, hetgeen in de onderstaande foto duidelijk zichtbaar is. Na een ongeval met rijtuig 9, op 02-01-1924, toen deze motorwagen in het water terecht kwam, besloot men onmiddellijk de nog aanwezige tourniquets te verwijderen en de wagens die vanaf begin 1924 werden behandeld kregen uiteraard het tourniquet niet meer aangebracht. In 1926 werden 3 EMW's voorzien van ventilatie balkonraampjes. In 1927 gevolgd door nog eens 56 EMW's, waarbij de 55 draaibare raampjes kreeg. In 1928 werden nog eens 38 EMW's voorzien en de laatste 3 in 1929.


EMW-motorrijtuig 79 als lijn 15, Havenstraat, 1923.
Foto: verzameling Piet Kiers.

In 1931 bereikte het Amsterdamse tramnet haar grootste omvang en ging toen door de toenemende crisis voor het bedrijfsleven als wel het publiek genoodzaakt aansluitend drastisch inkrimpen. Dit had tot gevolg dat er minder wagens nodig waren en de zwakke lijnen met EMW's werden veelal slachtoffer van de opheffingsgolf. In 1932 werd het EMW-tijdperk, m.u.v. de lijnen 18 en 22, afgesloten.

Een groot deel van de EMW's werd in 1932 aansluitend buiten dienst gesteld. De 161 en 162 werden in 1932 beide van één balkon ontdaan. De balkonloze delen werden tegen elkaar gezet en verbonden door middel van een nieuw gebouwd zwevend balkon met algemene instap. Bij wijze van experiment ontstond een op zeer ingenieus bedachte wijze aan elkaar gebouwde rupstram, bestaande uit een motorwagen zonder achterbalkon en één zonder voorbalkon. Men kan zeggen dat Amsterdam met deze vernieuwde tram in feite de gelede tramwagen reeds had geïntroduceerd. Omdat de 2 motorwagens volkomen aan elkaar gelijk waren(ieder had een schakelkast en een beugel) kreeg deze lange tram al spoedig de bijnaam "tweelingwagen". De "harmonicatram", zoals de benaming ook wel luidde, had een vermogen van 4 x 32,5 pk, was 17,06 meter lang en bood plaats aan 67 passagiers, verdeeld over 28 zitplaatsen en 39 staanplaatsen. Al vrij vlot werd het aantal staanplaatsen tussen de dwarsbanken verhoogd van 6 naar 8 en het aantal staanplaatsen op het middenbalkon van 10 naar 20, waarmee het totale aantal plaatsen op 79 kwam. De wagen kreeg een schakelkast en motoren van English Electric & Co., London, Engeland. Door de dubbele beugel was omzwaaien niet meer nodig, zodat slechts de ene behoefde te worden neergelaten en de andere te worden omhoog gelaten. De boogramen maakten plaats voor 4 rechthoekige ruiten in elke wagenbak aan elke zijde. In eerste instantie kwam de wagen 161/162 in dienst op lijn 10. De wagen was per 07-07-1932 in de verzekering opgenomen. Het aantal passagiers van balkon via wagenbak-middenbak-wagenbak tot balkon was 3-20/3-20-20/3-8 plaatsen, ofwel 40 zitplaatsen en 37 staanplaatsen, later dus aangepast naar 28 zitplaatsen en 39 staanplaatsen, zoals boven aangegeven.


Tweelingstel 162/161 tijdens de eerste proefrit in 1932.
Foto: verzameling Piet Kiers.

In 1932 werden de 153 en 159 als proef voorzien van motoren van Electrotechnische Industrie(voorheen Willem Smit & Co.) te Slikkerveer.

Ten gevolge van de beëindiging van de E.M.W.-bediening kwamen dus een groot aantal EMW's in 1932 buiten dienst te staan. Van de EMW's werd een deel nog ingezet als EMW op de lijnen 18 en 22. Dit waren de wagens 44, 45, 59, 65, 66, 73, 74, 96, 137, 138, 139, 141, 150, 175 en 179. De vetgedrukte wagens kregen in 1934 ten bate van een beter zicht in de onderdoorgangen rond het Centraal Station op lijn 22 gedeeltelijk crème geschilderde kopwanden. In 1939/40 kregen die EMW's geheel crème geschilderde koppen.

Verder werd een aantal EMW's weer terugverbouwd tot tweemanwagen. In 1931 vond dit plaats met de wagens 101-106 en 108-113. In 1932 volgden de 161/162. In 1933 de wagens 69, 72, 81, 100 en 170 en in 1934 de 177/178.

De 177/178 werd de tweede harmonica-tram, die volledig gelijk werd aan de 161/162. Het enige verschil zat hem in de harmonica. De lengte van de tram was 18,76 meter en had daardoor een capaciteit van 91 personen(12 meer dan de 161/162). De middenbak was 4 meter lang(161/162: 2,5 meter) en de 2 vouwbalgen waren elk 0,5 meter(161/162: 0,4 meter). Deze wagen kwam gereed in 1934 en eveneens in dienst op lijn 10. De wagen had 4 motoren van 46 pk. Het aantal passagiers van balkon via wagenbak-middenbak-wagenbak tot balkon was 3-20/3-32-20/3-8 plaatsen, ofwel 40 zitplaatsen en 49 staanplaatsen.

In 1931-1937 werd een groot deel van het Union-wagenpark omgeschilderd in lichtblauw en grijs rond de ramen. Hiermee verdween de kleurencombinatie bruin-blauw-grijs met gouden biezen. Van de 215 Unions ondergingen 159 wagens de kleurverandering.
In 1931 werden omgeschilderd: de 17, 85 en 226.
In 1931/37 de 20.
In 1932: 15, 16, 118, 131, 161/162, 181, 183, 192 en 209.
In 1932/3: 153 en 156.
In 1933: 18, 29, 35, 73, 75, 107, 114, 122, 124, 132, 134-136, 145, 146, 164, 168, 171, 176, 180, 187-189, 191, 196-198, 202-204, 207, 208, 211, 212, 220, 221 en 227-229. In 1933/34 de 222.
In 1934: 19, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 58, 65, 66, 70, 81-83, 87, 100, 101, 103, 104, 109, 110, 113, 115, 116, 121, 127, 128, 133, 138, 142-144, 147, 149-152, 167, 170, 174, 177/178, 184, 186, 190, 195, 199-201, 205, 206, 213, 215-217 en 223-225.
In 1935: 21-23, 26, 30, 49, 54, 72, 102, 105, 106, 111, 112, 117, 119, 120, 126, 129, 130, 137, 154, 155, 157, 169, 172, 179, 182, 185, 193, 194 en 214.
In 1936: 32, 59, 96, 123, 139, 210, 218 en 219.
In 1937: 69, 74, 159 en 175.
De wagens 39, 44 en 108 bereikten 1938 in de oude kleur, maar werden niet meer in de reizigersdienst als zodanig gebruikt.

In 1935 werd een grootschalige afvoeractie uitgevoerd, waarbij met name de EMW's naar de sloper gingen. In totaal 46 Unions werden afgevoerd, tw.: de 37, 38, 46-48, 50-53, 55-57, 60-64, 67, 68, 71, 76-80, 84, 88-95, 97-99, 125, 140, 141, 148, 158, 163, 165, 166 en 173. Verder werden de wagens 39-43, 86 en 108 later in de werkwagenvloot opgenomen.

In december 1935 werd Union-motorwagen 86 in gebruik genomen als permanente reclamewagen, waarbij hij dichtgetimmerd met bebordingen samen met bijwagen 634 een vaste combinatie vormde en voor diverse commerciële reclamedoeleinden op de baan werd gebruikt, deels voor Gemeentetram-uitingen.

In de jaren "30 werden de wagens 15-22, 24-27, 29-33, 45, 49, 59, 65, 66, 69, 70, 72-75, 85, 87, 96, 101, 102, 104, 106, 107, 109-124, 126-139, 142-147, 149-157, 159, 161/162, 164, 167-172, 174-176, 177/178 en 179 voorzien van een verzwaarde truck en de 210-229 kregen een dubbel verzwaarde truck.

Eveneens in die tijd, o.a. in 1933, kregen 50 wagens versnelde motoren van 46 pk(= 34 kW), voorzien van hulppolen, tw.: de wagens 15-22, 24-27, 30, 31, 110-124, 126-136, 142-147, 149 en 151-153. De wagens 32, 107, 154-156, 167-170 en 174 kregen half versnelde motoren van 38 pk zonderhulppolen en de rest behield de onversnelde 19,3 pk motoren.

In 1934 kregen de 180-196 eveneens versterkte motoren.

In 19?? werd de 23 voorzien van dakventilatoren.

Nadat de 161/162 en 177/178 bij hun ombouw waren voorzien van dwarsbanken in plaats van de gebruikelijke langsbanken werden in 1935 de 107, 110-124 en 126-136 eveneens hiervan voorzien.

Op 26-11-1937 waren als EMW nog aanwezig de wagens 39-45, 59, 65, 66, 73, 74, 96, 137-139, 150, 175 en 179.

In 1937 werden de 40-43 verbouwd tot pekelmotorwagens, waarbij in het interieur de banken plaatsmaakten voor een grote pekeltank. De wagens werden in de grijze werkwagenkleur omgeschilderd en kregen de nummers 10, 11, 5 resp. 4 toebedeeld.

Eind 1938 stonden buiten dienst: 28, 33-36, 44, 54, 69, 75, 81, 83, 100, 103, 105, 108 en 109, alsmede de Uinons met schuifassen 39-43, reclametram 86 en de Keulenaren 197-200, 202-209 en 221.

In 1939 werden de 96, 137, 139 en 150 voorzien van compleet witte balkons. De overige(de 59, 65, 66 en 175) werden in 1940 aangepast. De rest van de EMW's(voor lijn 18) werden nooit aangepast.

Op 04-07-1939 werd door de Gemeentetram een sloopvoorstel gedaan voor 30 Keulenaren uit de reeks 180-229 en 20 onversnelde Unions uit de 28 daarvoor in aanmerking komende wagens, tw.: de 23, 28, 29, 33-36, 49, 54, 58, 69, 70, 75, 81-83, 85, 87, 100-106, 108-109 en EMW-wagen 86(reclamewagen). De 86 en 108 waren nog bruin/blauw en de 108 had linksvoor en rechtsachter ook nog de oude kleine ronde lijncijferdakglaasjes. Daarnaast waren de 69, 81, 100-106, 108 en 109 ex-EMW's. De 23, 28, 34-36, 49, 54, 58, 81-83, 86, 100, 103, 105 en 108 hadden nog onverzwaarde trucks. Uiteindelijk werd een sloopgoedkeuring gegeven voor 30 Keulenaren. Op 01-09-1939 werden de 180-209 uit de verzekering gehaald, zo ook de 40-43, die in 1937 pekelwagen waren geworden. In juli/augustus 1939 werden de Keulenaren 180-209 afgevoerd naar de sloper.

In 1940 kwam de 175/22 bij een ontsporing in onzachte aanraking met één van de steunpilaren van het NS-viaduct rond het Centraal Station, waardoor deze in 1940 naar de sloper ging. Hierdoor werd de 72 voor de tweede keer verbouwd tot EMW, waarbij hij tevens crèmewitte balkons kreeg.

Nadat de weerstanden van bijna 100 motorwagens in het ongerede waren geraakt door aantasting van het overvloedige (gemeentelijke) pekelwater bij het intreden van de plotselinge dooi op 05-02-1940 werden de weerstanden van alle motorwagens naar het dak van de wagens verhuisd om herhaling te voorkomen. Bij de Unions werd deze ombouw alleen uitgevoerd bij wagen 156.

Op 12-11-1940 werden de 218 en 221 door de Ijsselcentrale TCS(Twentsch Centraal Station voor elektrische stroomlevering NV.) te Hengelo overgenomen voor fl. 16.000,- per stuk. De GTA verbreedde de wielbanden van de trams tot 130 mm. Vervolgens reviseerde de firma Electrostroom in Rotterdam het elektrische gedeelte. Tenslotte hield de eveneens in Rotterdam gevestigde machinefabriek Hensen zich met de opbouw bezig. Hensen verving naar aanwijzingen van het TCS de oorspronkelijke wagenbakken door een veel kortere opbouw, waarbij wel zoveel mogelijk oude onderdelen opnieuw gebruikt werden. Op de ingekorte trucks kwam een balkenframe met wagonbuffers en koppelingen. Net als bij de NS-locomotoren 102-152 konden deze koppelingen vanuit de cabine worden bediend. Het "bedieningshuisje" bevond zich in het midden en bevatte verder onder andere de controller, een ampère- en een voltmeter, de handrem, zandstrooiers en pedalen voor het belsignaal. De ruiten werden uit die van de Unions gesneden en ook de ruitenwissers en verlichting werden opnieuw gebruikt. Aan beide zijden van de cabine kwamen 2 lage compartimenten voor accu's, namelijk één aan elke kant van de koppelingshefboom. Het geheel werd antracietgrijs geschilderd. Gezien de oorlog was het moeilijk aan de benodigde accu's te komen en zodoende werden de locjes pas op 15-05-1942 in gebruik genomen. De Union-GE 52 motoren waren gebouwd voor maximaal 550 Volt. De in totaal 40 accu's van elk 3 cellen leverden in opgeladen toestand 250 Volt en maximaal 150 ampère. De maximumsnelheid was 15 km/uur. Aan het einde van een werkdag was de spanning gedaald tot 160 á 180 Volt en de snelheid was dan nog 3 á 5 km/uur. De accu-locjes werden Hillie en Bennie genoemd naar de zoons van resp. de directeur ir. Ehrenburg en bedrijfsleider Laméris. Deze namen werden aanvankelijk ook op de locjes aangebracht, maar zijn later verdwenen. De locjes werden 's-nachts opgeladen en overdag samen door één machinist bediend. De eerste loc bracht de volle kolenwagens naar de weegbrug. Daar werden de wagons losgekoppeld en gewogen. Tenslotte duwde de loc de wagens op een draaischijf. Aan de andere kant van die schijf stond de tweede loc klaar om de wagons naar één van de ondergrondse bunkers of de kiepinrichting bij de put te brengen. Uit die put bracht een kraan de kolen naar het kolenpark. In 19 . . werden de locjes gesloopt.

In 1941 werd bij het buswagenpark door brandstoftekorten een deel omgebouwd voor het rijden op houtgas. Voor het vervoer van dit houtgas werden in 1941 de 102, 106 en de nog bruine 108 sindsdien ingezet als houtwagens. Even later gevolgd door de 87.

In 1941 werd de 39 verbouwd tot slijpmotorwagen 1.

In de loop van de tweede wereldoorlog(1940-1945) werden de voorbalkons bestemd voor de Wehrmacht van het Duitse bezettingsleger. De Nederlanders moesten in- en uitstappen via het achterbalkon, hetgeen voor groot oponthoud zorgde. Verder gingen de Unions met name hierdoor naar achteren hangen door de ongelijke verdeling van het passagiersaanbod in de tram, waardoor zelfs meerdere malen de wagen zo doorhing, dat de koppelingen over de grond sleepten.

In 1943 werden 5 wagens "verkocht" aan het Duitse vervoersbedrijf in Köln. De in Keulen gebouwde 211, 216, 217, 222 en 225 kwamen op 20-02-1943 aan in hun geboortestad. De wagens werden theoretisch vernummerd in 495, 496, 498, 499 resp. 497. De 211 kwam op 09-05-1943 daar in dienst als 495 op lijn 15 met een Keulse bijwagen aan de haak. De overige wagens waren te slecht en werden nooit aangepast en kwamen dus nooit in dienst. De wagens waren aangekocht voor fl. 10.200,- per stuk en getransporteerd naar Köln via Hollandia. Op 20-02-1943 liet Keulen(Bahnen der Hansestadt Köln) weten dat de vijf motorwagens waren gearriveerd.

Op 3 maart 1943 gaf het GVB na gesprekken met de vertegenwoordigers van het Duitse "Rijk" aan dat de motorwagens 210, 213-215, 219, 220, 224, 226, 227 en 229, allen buiten dienst staand met verbrande ankers, maar verder bedrijfsklaar, voor verkoop vrijgegeven waren voor fl. 10.200,- per wagen. Later werden ook de 212, 223 en 228, eveneens bedrijfsvaardig maar met verbrande spoelen in de ankers buiten dienst staand, voor dit doel beschikbaar gesteld door het GVB, tezamen met bedrijfsvaardige wagens 230-232 van de serie 230-235 van serieblad 105. In werkelijkheid hadden alleen de 221 en 228, alsmede de eerste 10 wagens ankerproblemen. De 223 deed nog vanuit de remise Lekstraat dienst t.b.v. personeelsritten en rangeerdiensten. De 12 defecte Keulenaars waren als volgt gehuisvest: 210, 213-215, 219, 226 en 227 in de hoofdremise Nieuwe Achtergracht, de 212, 220, 228 en 229 in de bijremise Linneausstraat en de 224 in de hoofdremise Kromme Mijdrechtstraat(Lekstraat). Op 10-09-1943 kwam het verzoek vanuit Breslau om aan het trambedrijf in Beuthen, gelegen in Oberschlesien(Duitsland), een zestal motorwagens te leveren(samen met 6 bijwagens, dit werden uiteindelijk 8 bijwagens). Hiervoor werden door het GVB aangewezen de motorwagens 210, 212-215 en de 230(uit de serie 230-235). Op 24-09-1943 verleende de Duitse bezettingsmacht het GVB toestemming om de 174, 176 en de 231 en 232(uit de serie 230-235) te verkopen aan de Reichspostdirektion Oppeln. Op 01-10-1943 werd door Oppeln meegedeeld dat de 174 en 176 niet meer gewenst waren(de wagens stonden met ankerschade buiten dienst en kennelijk was men dit in Oppeln te weten gekomen) en wilden daarvoor in de plaats Union 223 en motorwagen 230(serie 230-232). Uiteindelijk werd het lijstje te leveren wagens aan Beuthen gewijzigd in de wagens 157, 159, 164, 171, 172 en 176, waarbij de aankoop van de genoemde Keulenaren en de 230 verviel. Op 29-09-1943 werd uiteindelijk overeengekomen dat de laatst genoemde 6 Union-motorwagens voor fl. 12.000,- per stuk werden aangekocht tezamen met 8 bijwagens(Typewagens serie 619-700) voor fl. 6.000,- per stuk. In 1943 werden dus de 157, 159, 164, 171, 172 en 176 "verkocht" aan het Duitse trambedrijf in Beuthen. De wagens gingen op 27-11-1943(176), 07-12-1943(159,164), 21-12-1943(171) en 17-12-1943(157, 172) naar Silezië.

Ook de Schlesische Kleinbahn in Kattowitz toonde belangstelling om een aantal motorwagens van Amsterdam over te nemen, evenals de Wuppertaler Bahnen in Barmen. Aan het bedrijf in Barmen werden 7 wagens aangeboden, tw. de wagens 154-156 en 167-170 voor fl. 11.000.- per stuk. Op 21-01-1944 zag de Schlesische Kleinbahn middels een brief aan het GVB alsnog af van een aankoop. De verkoop naar Barmen ging uiteindelijk ook niet door, waardoor de wagens 155, 156 en 168-170 naar Sosnowiec zouden gaan. Ook dit ging uiteindelijk niet door, zodat de aan Köln en Beuthen geleverde trams de enige verkochte wagens zouden blijven.

In 1943 verloor een blauwe wagen zijn zijbaanschuiver door de weggezakte rails tussen de keien. Houtgebrek was de oorzaak dat deze niet opnieuw werd aangebracht, maar dat successievelijk al het materieel "zijbaanschuiver-loos" werd. Na de oorlog werd dit niet meer terug aangebracht.

In 1943 waren vrijwel alle hoge Keulenaren defect geraakt, waarbij veelal de ankers van de motoren verbrand waren. Dit betrof de wagens 210, 212-215, 219, 220, 224, 226-229, die allen buiten dienst gingen. Alleen de 223 reed in de remise Lekstraat t.b.v. personeelsritten en de rangeerdienst.

In 1944 was motorwagen 36 steeds onderweg als trekkracht voor werkwagen 1, later werd die taak overgenomen door de 106. De 108 reed dat jaar met werkwagen 2 aan de haak. Buiten de vaste etenswagens c.q. keukenwagens(zoals hieronder beschreven) waren dat jaar de Union-motorwagens 22, 27, 30, 54, 101, 107, 134, 152 en 155 ook regelmatig te zien voor werktramdoeleinden(eetwagens, trekkracht voor werkwagens etc.).

In de oorlogsperiode werd een scala aan Unions gebruikt voor werktramdoeleinden. Zo verzorgden een aantal motorwagens gedurende een periode van zwaar voedselgebrek het vervoer van warme maaltijden in grote gamellen. Hiertoe had men twee motorwagens tot keukenwagens gebombardeerd en een aantal andere wagens kreeg de benaming "etenswagen". Deze laatste categorie motorwagens kreeg aan de voor- en achterzijde in de koplantaarns de letters E en W. De keukenwagens kregen ten behoeve van de routeherkenning resp. de letters A en B toegewezen; deze werden aan de voor- en achterzijde in één koplantaarn aangebracht. De keukenwagens hadden aan de voorzijde een bord hangen met de aanduiding "KEUKENWAGEN A" cq. "KEUKENWAGEN B". De uitvoering was zwart en de daarop geschilderde tekst was wit. De A-dienst werd altijd gereden door motorwagen 70, die van verwarming was voorzien om het eten op temperatuur te houden. De B-dienst werd door verschillende motorwagens gereden (o.a. door de 170 of 174). In deze wagens was echter geen verwarming aanwezig en daarom moesten zij in het tramverkeer voorraang verkrijgen. Dit werd kenbaar gemaakt door het aanbrengen van de letter V in de beugel. De EW-wagens voerden een vierkant in de beugel en waren doorgaans niet van een puibord voorzien. Vanaf ongeveer 28 juni 1944 kregen alle A-, B- en EW-motorwagens een bord voorop met de tekst
            WERKWAGEN
         ARBEITSWAGEN
De keukenwagens werden aanvankelijk onderweg bevoorraad vanuit de Centrale Keuken aan de Haarlemmerweg. Na enige tijd was vanaf het spoor van lijn 18 op de Haarlemmerweg een aftakking daarheen aangelegd, even voorbij de Van Hallstraat, dus juist voorbij de gebouwen van de Gemeentewaterleidingen, zodat de wagens zelf naar de keuken konden rijden. Aanvankelijk reden de keukenwagens vanaf de centrale Werkplaatsen Tollensstraat, het laatste jaar reden ze vanuit de remise Havenstraat. Tegen 16.30 uur verliet een rij van 4 motorwagens(Unions, in het begin ook de 230-232) deze remise om over de Amstelveenseweg voedselgamellen op te gaan halen. In 1944 reden onder andere de volgende EW's: 22, 27, 30, 54, 85, 101, 107, 134, 152, 155 en 156. Deze verzorgden extra maaltijden voor het rijdend personeel. Helaas zijn over routes en tijden geen gegevens in archieven teruggevonden. Gedurende de dag kon men regelmatig de keukenwagens, die later A en B genoemd werden, op het tramnet ontmoeten. Hierbij werden naast de vaste wagen 70 de wagens 15, 223, 170 en 174 gezien. Deze beide keukenwagens verzorgden de bijvoeding van het personeel van de technische diensten, dat op straat of in de remises werkzaam was. Tevens moesten bij sneeuwval straatmakers van Publieke Werken(P.W.), die als arbeider in de sneeuwdienst van het GVB waren ingedeeld, van voedsel worden voorzien. Per man werd 3/4 liter verstrekt. Wagen I kreeg daartoe mee 110 liter soep of 120 liter vast eten(stamppot), wagen II 115 liter soep of 125 liter stamppot. Voor vast eten werd een grotere reserve meegegeven dan voor de soep wegens het "aankoeken" aan bodem en zijkanten van de gamellen. Met ingang van maandag 11 september 1944 werden de etensdiensten opgeheven. Op 12 april 1945 was de voedselvoorraad uitgeput, zodat de centrales hun vuur doofden en de gaarkeuken haar deuren sloot met als gevolg dat er nu in het geheel geen trams meer reden.

Wegens elektriciteitsgebrek tijdens de tweede wereldoorlog werd op 09-10-1944 de tramdienst in Amsterdam geheel gestaakt. Om het vervoer in Duitsland bij de trambedrijven aldaar rijdende te houden besloot de Duitse bezettingsmacht dat o.a. Nederland volgens "das Reichsleistungsgesetz" 20% van haar rollend materieel moest afstaan aan die voornoemde in nood verkerende Duitse trambedrijven.
Op dat moment waren er 117 Union-motorwagens, waarbij de 2 tweelingstellen buiten beschouwing werden gelaten, zodat van de overgebleven 115 stuks er dus 23 moesten worden afgestaan. Op dat moment was het wagenpark Unions als volgt verdeeld, tw.:
         - 50 stuks met versnelde motoren van 46 pk en voorzien van hulppolen.
         - 10 stuks met halfversnelde motoren van 38 pk zonder hulppolen.
         - 14 stuks EMW: de 44, 45, 59, 65, 66, 72-74, 96, 137-139, 150, 179(de 44 was buiten dienst en nog in de bruine kleurstelling).
         - 13 stuks halfversnelde Keulenaren met 38 pk motoren: 210, 212-215, 219, 220, 223, 224, 226-229.
         - 28 stuks werkwagens met allen onversnelde 19,3 pk motoren:
                  - 8 pekeltrekwagens : 23, 28, 29, 33, 34, 35, 69, 103.
                  - 8 eetwagens : 49, 54, 58, 75, 85, 101, 105, 109.
                  - 1 keukenwagen : 70 voor de A-dienst met verwarmingselementen.
                  - 1 trekwagen lijnwerk : 36.
                  - 4 houtwagens : 87, 102, 106, 108.
                  - 6 defecte wagens : 81, 82, 83, 86, 100, 104.
De vetgedrukte wagens hadden een onverzwaarde truck. De 86 was een ex-EMW, die sinds 1935(met ahr. 634) gebruikt was als reclamewagen, daarbij voorzien van grote houten omlijstingen. De 86 was ook nog bruin. Ook de 108 was nog bruin en had nog de kleine ronde koplantaarnglaasjes. Verder waren de 69, 81, 100-106, 108 en 109 ook ex-EMW. Van de 10 half versnelde motorwagens deden de 107 en 156 dienst als eetwagens en de 170, een ex-EMW, deed dienst als keukenwagen B. Verder waren de 110-113(46 pk) ook nog EMW.
Het vervoerbedrijf besloot dat de 50 46pk-trams ongemoeid moesten worden gelaten en stuurde de 10 half versnelde wagens 32, 107, 154-156, 167-170 en 174 naar Duitsland. De EMW's 45, 59 en 65 alsmede 5 wagens uit de werkwagenvloot, de 23, 28, 33, 34 en 49, werden eveneens hiervoor uitgekozen. Hiermee was het aantal 18 stuks. De overige 5 werden uit andere series gehaald.
Tengevolge van een sabotagedaad van de ondergrondse eind december 1944 werd de 65 bij de inscheping beschadigd, waarbij hij een vernield dak en ruiten opliep, zodat verplicht werd een andere af te geven. Dit werd EMW-wagen 66. De 65 zou hierdoor ook niet meer in Amsterdam gebruikt worden. De wagens gingen naar Bremen in Duitsland en Wien in Oostenrijk. Verder ging een tweetal naar een onbekend gebleven bestemming.
Vanaf 9 december 1944 begonnen aan de Plantage Doklaan de voorbereidingen voor de transporten per treinwagon naar Duitsland. Twee dagen later werd bijwagen 688 daar als schaftlokaal geplaatst en begon het opladen van de eerste trams. De oorspronkelijke lijst was anders dan de definitieve lijst. In eerste instantie zouden de motorwagens 23, 28, 49, 146, 156, 167-170, 174, 213, 215, 228 en de EMW's 45, 59, 65 en 66 gaan. De motorwagenlijst werd enkele malen gecorrigeerd. In eerste instantie werd no. 28 vervangen door de 29; de 146 kwam te vervallen, 213 werd vervangen door 215, 215 werd vervangen door 210 en die 210 werd weer geschrapt ten behoeve van de 107. No. 215, die de 213 had vervangen, verdween echter van de lijst. Motorwagen 228 werd vervangen door no. 32. Toegevoegd werden de nos. 58, 153, 154 en 155. Ten gevolge van deze wijzigingen werd het totaal aantal Unions van 13 op 15 gebracht.
De gehele lijst werd daarna opnieuw vervaardigd, waarbij wederom correcties werden aangebracht. Allereerst werden de Keulenaren door de Duitsers niet geaccepteerd, omdat ze op één na niet rijvaardig waren. No. 29 werd weer gewijzigd in 28. De op de eerste lijst toegevoegde nos. 58 en 153 kwamen te vervallen, terwijl de 33 en 34 werden toegevoegd. Uiteindelijk bleven de volgende 15 Unions op de lijst staan: 23, 28, 32, 33, 34, 49, 107, 154-156, 167-170 en 174. Daarnaast bleven de EMW's 45, 49 en 66 ook gehandhaafd. No. 65 EMW was echter doorgestreept. Van deze serie werden een aantal wagens in een schip geladen en de anderen gingen per spoorwagon.
Op 22-12-1944 werden de 59, 32 en 45 in de schuit geladen, gevolgd door de 65, 154, 167, 169 en 174 op 23-12-1944, waarna de 155 en 170 nog op 26 december werden ingeladen. Het opladen op spoorwagons ging op 11 december 1944 van start, waarbij de Unions 49 en 156 als eersten werden opgeladen. De volgende dag volgden de 23 en 168 en op 13 december rijtuig 66. Motorrijtuig 65 stond echter niet op de lijst en is dan ook onverklaarbaar waarom deze motorwagen toch in een boot werd geladen. En het was juist die EMW 65 die enkele dagen later ten gevolge van een sabotagehandeling werd beschadigd. Op 2 januari 1945 werd de beschadigde 65 derhalve weer uit het schip getakeld. Het schip met de 20 tramwagens(9 Union-motorwagens en 11 aanhangrijtuigen) is op 4 januari 1945 afgevaren richting Duitsland. Op de De Ruyterkade bij de ligplaats van de vrachtboot, genaamd "Celebes", is op 3 januari 1945 motorwagen 85 gesignaleerd, die kennelijk gereed stond de beschadigde EMW 65 naar de remise terug te slepen. Van de 9 per schip vertrokken Unions werden er 7 teruggevonden in Bremen bij de Bremer Strassenbahn A.G.(de 45, 154, 155, 167, 169, 170 en 174), terwijl de 32 en 59 geen eindbestemming meer vonden in verband met de oorlogshandelingen. Op 10 januari 1945 vertrok een trein met 38 tramrijtuigen richting Duitsland(op 4 januari was het treindeel met de Unions reeds vertrokken vanaf de Doklaan naar de Rietlanden), waarbij zich ook de Union-wagens 23, 49, 66, 156 en 168 bevonden. Deze waren alle bestemd voor de Duisburger Strassenbahn A.G. in Duisburg, maar kwamen uiteindelijk terecht bij de Bremer Strassenbahn A.G. in Bremen. De resterende 4 wagens, de 28, 33, 34 en 107 werden in 1945 opgeladen en afgevoerd naar het oosten. Op 20 januari werden de 28, 34 en 107 op een spoorwagon geladen en in de nacht van 22 op 23 januari vertrokken ze vanaf de Doklaan. Op 22 januari werd als laatste Union de 33 op de trein gezet en de volgende dag vastgezet, waarna hij in de nacht van 23 op 24 januari vertrok. Deze wagens gingen naar de Wiener Verkehrsbetriebe in het Oostenrijkse Wien. Geen van de Amsterdamse gevorderde trams heeft tijdens de oorlogsperiode in Duitsland gereden. Het merendeel kwam in zwaarbeschadigde Duitse tramremises terecht en enkele niet verder dan het spoorwegemplacement. Na de oorlog hebben wel meerdere Amsterdamse trams dienstgedaan bij de Duitse trambedrijven. Zo kregen de Amsterdammers in Bremen een A voor het nummer geplaatst.

Na de bevrijding werd vanaf 18 juni 1945 de tramdienst hervat. In eerste instantie reed men in de spitsuren en op zaterdag tussen 12 en 14 uur. Later kwam er een uur bij. Vanaf 26-02-1946 werd weer hele dagen gereden en tenslotte per 18-08-1946 ook weer op zondagen. Voor de dienst werden successievelijk de meeste nog aanwezige Unions weer gereactiveerd, waarbij ook de met ankerproblemen buiten dienst staande Keulenaren weer voor de dienst hersteld werden. De dienst met de Unions werd na de oorlog gestart op de lijnen 1 en 5, waarna later de wagens ook op de lijnen 12 en 26 aan te treffen waren.

Na de oorlog werd met behulp van de geallieerden een speurtocht op touw gezet om de gevorderde exemplaren terug te halen. In de periode 14-07-1945 t/m 31-10-1946 werden alle wagens teruggehaald. De 65 was nooit vertrokken en was er dus al.
De 6 wagens die naar Beuthen waren verkocht kwamen niet terug, omdat de Schlesische Kleinbahn in Beuthen inmiddels door de herverdeling van het voormalige Großreich Deutschland nu in Polen lag, waardoor het net nu toebehoorde aan het interlokale tramnet rond Katowice(voreger Kattowitz) en Bytom(vroeger Beuthen) en de Russische bezettingsmacht daar de scepter zwaaide en aan repatriëring niet meewerkte.
De gerepatrieerde wagens waren helaas alle zodanig beschadigd, dat deze als verloren moesten worden beschouwd.
Op 25 mei 1945 schreef de N.V. Scheepvaart Mij. "Archipel" te Rotterdam, dat hun Rijnschip "Celebes" in februari jl. geladen met stalen platen en tramwagens van Amsterdam vertrokken was, en zij bericht hadden ontvangen, dat genoemd schip in Emden lag. Het genoemde schip was destijds door de Kriegsmarine gevorderd om deze reis uit te voeren. Vanuit het schip waren in Emden 7 motorwagens en 9 bijwagens overgeladen in het schip Lehnkehring XIV, dat gelegen had bij Zweibrück in de Beneden Weser. Deze wagens waren dus alle in Bremen terecht gekomen. De wagens 32 en 59, alsmede de typebijwagens 655 en 677, waren in het schip Celebes achtergebleven en konden dus vrij snel worden teruggehaald naar Nederland. Op 14 juli 1945 kwamen die 4 wagens in Amsterdam terug en de hierbij horende 2 Union-motorwagens 32 en 59 konden na wat lichte herstelwerkzaamheden weer spoedig in dienst terugkeren en zouden daarmee tevens de enige zijn die na repatriëring terugkeerden in de dienst. Alle overige rijtuigen kwamen per treinwagon terug in Amsterdam en werden zonder herstel terzijde gesteld voor afvoer.
Ook de "onvrijwillig" in 1943 naar het Duitse Köln verkochte wagens kwamen terug naar Amsterdam en wel in maart 1946. Deze vijf wagens, de 211(als Köln-495), 216, 217, 222 en 225 werden aansluitend nog in 1946 in Nederland geplukt en afgevoerd naar de sloper, omdat herstel te kostbaar was.

In de eerste jaren na de oorlog werd door glasgebrek nog bij vele wagens de ruiten vervangen door bordpapieren(deels gedeeltelijk) ramen. Men was door enige aldus uitgeruste bijwagens, die zo vanuit de Heimat waren teruggekeerd, op dit idee gebracht. Bij voorkeur werden de beide middenruiten dichtgespijkerd, met een minuscuul kijkgaatje; de overige ramen dienden vrij te blijven om de conducteur uitzicht te geven op het in- en uitstappen. Zo uitgerust reden de ????.

Na de bevrijding kwamen de 2 harmonicatrams op lijn 9 te rijden. In eerste instantie als extra dienst, maar al snel ook als dienstwagen. Toen in mei 1946 er geen kopeindpunt meer was, behoefde lijn 9 geen gebruik meer te maken van hun diensten en gingen ze buiten dienst.

In 1946 werden de Keulse repatrianten 211, 216, 217, 222 en 225 vrijwel gelijk doorgestuurd naar een sloper in De Kwakel. In februari 1947 werd besloten de zwaar beschadigde repatrianten naar de sloper te sturen, aangevuld met enige buiten dienst staande werkwagens. In 1947 werden afgevoerd: de 23, 33, 34, 44, 45, 49, 65, 66, 81-83, 100, 104, 107, 109, 154 en 156. De 28 ging naar het Nederlands Trammuseum in Weert. In 1948 volgden de 35, 54, 86, 101, 155, 167-170 en 174 naar de sloper.

Op 28-04-1947 werd voor de tweelingstellen nieuw emplooi gevonden op de heropende lijn 18, waar zij op drukke tijden en op zondagen werden ingezet. Het tweelingstel 161/162 hield het slechts zeer kort uit en ging al in de zomer van 1947 buiten dienst.

Vanaf de zomerdienst van 1947 werd de dienst met de Unions beperkt tot de lijnen 1(niet EMW's) en 18(EMW's). Hierdoor kon veel van de nog aanwezige Unions buiten dienst worden gesteld. Op dat moment werden voor de dienst op lijn 1 nog gebruikt de wagens 15-19, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 110-115, 117, 119-124, 126-131, 133, 143, 144, 146, 147 en 151-153. Diverse van deze wagens werden echter aansluitend in etappen ook buiten dienst gesteld, maar meerdere zouden de eindstreep in 1949/50 halen. Voor de EMW-dienst op lijn 18 waren beschikbaar de wagens 59, 72-74, 96, 137-139, 150 en 179, alsmede het tweelingstel 177/178.

De laatste Keulenaren, de 210, 212-215, 219, 223, 226 en 229, die tot in juni 1947 op lijn 26 als losse motorwagens waren aan te treffen, gingen eveneens in de zomer van 1947 buiten dienst.
Van de gewone Unions zijn in de periode 1945-1950 nog de wagens 15-22, 24-27, 29-32, 35, 39, 54, 58, 59, 72-75, 85, 96, 103, 105, 110-115, 117, 119-124, 126-139, 143, 144, 146, 147, 150-153, 161/162, 177/178, 179, 210, 212-215, 219, 223, 226 & 229 in de lijndienst gebruikt.
De 36, 69, 70, 81-83, 86, 87, 100-102, 104, 106-109, 116, 118, 142, 145, 149, 220, 224, 227 en 228 hebben vermoedelijk na de oorlog niet meer in de reizigersdienst gereden.

In 1947 werd een aantal wagens officieel opgenomen in het werkwagenpark. Zo verscheen op 19-03-1947 de 105 als W14 als eerste op straat. In maart volgden nog de 70, 102 en 106 als W7, W12 en W15. In oktober verschenen de 75 en 103 als W8 en W13. November bracht de 58 als W5. In februari 1948 volgden de 36 en 85 als W3 en W9. De W6 ontstond tenslotte in maart 1948 uit de 69. Op deze manier ontstond een werkwagenreeks W1-W15, bestaande uit de 29, 35, 36, 54, 58, 69, 70, 75, 85, 87, 101-103, 105 en 106. Deze waren allen reeds als zodanig in gebruik. Door vroegtijdige afvoer hebben de W2, W4, W10 en W11 echter nooit de W-status bereikt.

In 1947 werden slijpwagen 1 én de pekelwagens 4, 5, 10 en 11(resp. ex-39, 43, 42, 40 en 41) vernummerd tot SL1 én P8, P7, P5 resp. P6.

In november 1948 kreeg de 17 vernieuwde tandraderen(kamraderen). Al snel was het duidelijk merkbaar dat de wagen meer geluid produceerde, terwijl de snelheid iets was verminderd. In 1949 werden nog 14 Unions op dezelfde wijze behandeld, tw.: de 16, 19, 22, 25, 111, 112, 114-116, 124, 127, 129, 130, 144 en 147. Hierbij werd de tandwieloverbrenging gewijzigd van 14 : 67 (1 : 4,78) in 17 : 97 (1 : 5,7). De laatste aldus gewijzigde Union kwam op 26 november 1949 in dienst(no. 130). De ongewijzigde Unions(EMW's buiten beschouwing gelaten) deden voor het laatst dienst op 30 november 1949; dit waren 117, 121 en 153. Op 22 april 1949 resp. 17 mei 1949 stonden voor sloop buiten dienst in de remise Nieuwe Achtergracht en de bijremise Linneausstraat de Union-motorwagens 19, 20, 22, 25, 26, 30, 110, 115, 116 zonder truck, 118, 122, 123, 124, 132, 134, 135, 136, 152, 161/162(tweelingwagen), 210, 212, 213, 214, 215, 219, 223, 226, 229 resp. 142, 145, 149, 220, 224 en 227. De Unions 19, 22, 25, 115 en 124 werden in de loop van dat jaar dus nog voorzien van een gewijzigde tandwieloverbrenging. Alle overige wagens wachtten op de slopershamer en werden dus in 1949/1950 afgevoerd.

In 1949 werd de 87 verbouwd tot pekelmotorwagen P9. De W12 en W15 volgden in 1950 en werden pekelmotorwagen P10 en P11.

Nadat na een stadionrit met de 117, 121 en 153 op 30-11-1949 aan de kant gingen stonden sinds 30-11-1949 de Unions in de mottenballenvloot. Al begin november 1949 waren ze vrijwel geheel verdwenen van de lijn. Sindsdien reden alleen de EMW's van lijn 18 nog in de reguliere dienst. Op lijn 1 werden de Unions sindsdien alleen nog in principe als stadionextra's ingezet. In de stadiondienst zijn in ieder geval tot begin mei 1950 nog ingezet de Unions 22, 112, 115, 124, 127, 129, 130 en 144 op lijn 1.
Bijzonder was de inzet van het stel 124+620 als extra dienstwagen op lijn 2 op 16-11-1949. Ook op 15-12-1949 en 19-12-1949 werden Union-stellen ingezet, tw. de 144+624 resp. 112+630 en 130+648. Tevens op 01-02-1950 deed nog éénmaal een Union-stel dienst op lijn 2 en wel het stel 112+638.

Op de Olympische Dag, 18 juni 1950, reden de gewone Unions voor het laatst in de dienst. De uit de mottenballenvloot gehaalde tramstellen 16+631, 115+627 en 127+629 reden die dag op lijn 1. 's-Avonds ontspoorde de 127 en werd vervangen door de inmiddels ingerukte 115, welke om 0.45 uur naar de remise ging, waarmee een 48-jarig Union-tijdperk werd afgesloten, op de EMW's van lijn 18 na.

Op 02-07-1950 reed het tweelingstel 177/178 voor het laatst op lijn 18. De wagen reed alleen op zon- en feestdagen in de dienst en werd nu buiten dienst gesteld.

In juli 1950 werd de 144 door de heren Reeskamp en Duparc aangekocht van het GVB voor 50 gulden, waarna de wagen op 14-09-1950 per spoorwagon werd overgebracht naar een locomotievenloods van de NS in Arnhem. In deze loods is een aantal malen bij rangeermanoeuvres een NS-rangeerdeel in onzachte aanraking geweest met de hier opgeslagen Union, zodat werd gezocht naar een oplossing en dus werd de wagen aangeboden aan het Nederlands Spoorwegmuseum in Utrecht, waar de wagen een plaatsje kreeg in dit museum, dat gevestigd was in het voormalige Maliebaanstation. In augustus 1956 werd de wagen overgebracht naar zijn nieuwe locatie.

Op 31-12-1950 reed lijn 18 naar Sloterdijk voor het laatst en werd op 01-01-1951 verbust. Die dag reden de 74 en 138(met gele EMW-band) en de 96, 137 en 150(met geheel gele balkons). De 150 was de allerlaatste Union en sloot het Union-tijdperk hiermee definitief af.

Vanaf april 1950 tot begin januari 1951 werd gestart met de grootscheepse afvoer van het Union-materieel. De 22 en 111 werden magazijn en verder werden 63 Unions gesloopt. De 108 werd als laatste van deze sloopgolf eind december/begin januari afgevoerd. In deze periode verdwenen: 15-21, 24, 26, 27, 30-32, 108, 110, 112-124, 126-136, 142, 143, 145-147, 149, 151-153, 161/162, 210, 212-215, 219, 220, 223, 224 en 226-229. Daarnaast verdwenen de werkwagens W1, W3, W5-W8, W13 en W14.
De verkoop van 22 motorwagens werd op 24 april 1950 gegund aan een slopersbedrijf te Amsterdam. De wagens 18, 20, 24, 27, 32, 110, 118, 122, 123, 131-135, 142, 145, 149, 152, 220, 224, 227 en 228 werden verkocht voor fl. 2593,60. Zij werden per 11 mei uit de brandverzekering gehaald.
Rijtuig 116 werd particulier verkocht en per 27 mei 1950 uit de brandverzekering gehaald.
Op 11 juli 1950 werden nogmaals 26 motorwagens verkocht aan een slopersbedrijf in Amsterdam voor de somma van fl. 9460,-. Het betrof de nummers 15, 21, 26, 30, 31, 113, 117, 119-121, 126, 128, 136, 143, 146, 151, 153, 210, 212-215, 219, 223, 226 en 229. Precies een week later werden deze rijtuigen uit de brandverzekering geannuleerd.
Op 4 oktober 1950 werden de 22 en 111 uit de verzekering gehaald. Deze Unions kregen een plaats in de hoofdremise Havenstraat resp. Lekstraat als opslagruimten voor materialen.
Op 16 oktober 1950 kocht het Amsterdamse slopersbedrijf, dat op 11 juli al 26 motorwagens had gekocht, nogmaals 27 rijtuigen, teweten 10 Unions, 2 tweelingwagens en 15 bijwagens. De Uinons betroffen de motorrijtuigen 17, 25, 112, 114, 115, 124, 127, 129, 130, 147, 161/162 en 177/178. Op 15-11-1950 werden zij uit de brandverzekering geannuleerd. Uiteindelijk werd bijwagen 627 achtergehouden en in zijn plaats ging Union 108, die als sinds ultimo 1946 buiten de officiële inventarisstaat was gehouden en op 18 februari 1950 uit de verzekering was gehaald afgevoerd. De motorrijtuigen 25 en 108 gingen uiteindelijk pas in 1951 naar de sloop.

In 1951 werden de 25, 72-74, 139 en 177/178 afgevoerd. In 1952 volgden de 59, 96, 137, 138, 150 en 179. Net als de in 1950 afgevoerde wagens werden deze wagens vrijwel alle als noodwoningen verkocht. Een aantal wagens zijn op een latere datum getraceerd en staat in onderstaande lijst als zodanig aangegeven bij de afvoerlocatie. Alle tien EMW's werden pas per 20 juni 1952 uit de brandverzekering gehaald.

In de week van 16-09-1957 werd materiaalwagen 111 gesloopt op het remiseterrein Nieuwe Achtergracht.

In de week van 13 t/m 23-01-1958 werd de 22 gesloopt. De SL1 volgde in de week van 26 september en de P5, P6 en P8 in de periode 4 t/m 13 oktober 1958.

Op 03-10-1958 werd de P7 vernummerd in P1. Op 7 oktober werd de P9 de P2 en spoedig daarna volgden de P10 en P11, die verder gingen onder hun nieuwe nummers P3 en P4.

Op 10-04-1959 werd de P4 onttakeld voor sloop. Op 22 mei werd de P2 ontdaan van zijn balkon om de pekeltank naar zijn opvolgende soortgenoot te kunnen overzetten. In de week van 20 mei werden de P2 en P3 gesloopt. De P4 volgde in de week van 27 september 1959.

In 1962 sneuvelde tenslotte ook de P1, alsmede de 28 in Weert, waarmee op de 144 in Utrecht na, er nu geen Union meer aanwezig was in normale staat.

In hun gehele loopbaan hebben de "Union's" op vrijwel alle lijnen dienst gedaan. Alleen de lijnen 24 en 25 hadden geen reguliere inzet met Union-motorwagens, maar wellicht zal ook op deze beide tramlijnen bij uitzondering wel eens een Union-wagen hebben gereden.
Hieronder volgt een overzicht van hun inzet met de bijbehorende periode en trajecten:
    - Lijn 1 (Overtoom(Sluis) - Dam v.v.(vanaf 20-02-1904); Overtoom(Sluis) - IJveer v.v.(vanaf 12-03-1904);
                     Amstelveenscheweg(Schinkelhaven) - Dam v.v.(vanaf 31-03-1904); Amstelveenscheweg - Ijveer v.v.(vanaf 23-07-1904);
                    Kringspoor Koninginneweg - Dam v.v.(vanaf 20-05-1906); Amstelveenscheweg - Stationsplein v.v.(vanaf 06-07-1911);
                    Hoofddorpplein - Stationsplein v.v.(vanaf 11-12-1939); Stadionplein - Centraal Station v.v.(per 13-08-1948)):
                    Vanaf de start van de tot elektrische tramlijn omgeturnde paardentramlijn tot hun afvoer bleven de Union-motorwagens lijn 1
                    trouw. Bij de introductie van de lijn op 20-02-1904 gingen de toen nieuwe Union-motorwagens de basisdienst op de lijn
                    uitvoeren met kleine voormalige paardentrambijwagens aan de haak. Vanaf 12-03-1904 reden de Unions los op lijn 1, om per
                    31-03-1904 weer met de kleine ex-paardentrambijwagens in de dienst te verschijnen.
                    Vanaf december 1910 reden de Unions zowel met kleine als grote ex-paardentrambijwagens. Per oktober 1911 werden de
                    kleine bijwagens eveneens vervangen door de grotere exemplaren. De instroom van de nieuwe bijwagens, reeks 421, de
                    typewagens, betekende vanaf juni 1912 dat een deel van de grote paardentrambijwagens hierdoor werd vervangen. In
                    1916 werden de typewagens vernummerd tot de reeks 619-700, maar de inzet bleef gelijk. In 1918 waren de laatste
                    paardentrambijwagens inmiddels verdreven door de typewagens en werd de dienst geheel gereden door de combinatie
                    15+619.
                    Vanaf april 1921 werd een deel van de bijwagendiensten vervangen door de nieuw ingestroomde middeninstapbijwagens,
                    reeks 881-900, maar in september 1922 verdwenen deze weer van de lijn.
                    Van juli 1929 t/m januari 1931 werd een deel van de bijwagens reeks 619 vervangen door boldakker-bijwagens reeks 701,
                    maar ook daarna was de combinatie 15+619 weer de vaste combinatie op lijn 1 tot aan de stillegging op 09-10-1944.
                    Na het einde van de tweede wereldoorlog ging op 18-06-1945 ging lijn 1 weer rijden en wederom kwam de combinatie
                    Union+Typewagen op de baan en tot de aflossing van de kortgekoppelde stellen in oktober/november 1949 bleven de Unions
                    lijn 1 trouw. Per 01-12-1949 waren de Unions in de mottenballenvloot geplaatst, maar werden tot 18-06-1950 bij
                    stadionvervoer nog wel als extra's ingezet.
    - Lijn 2 (Koninginneweg - Dam v.v.(vanaf 28-12-1903); Koninginneweg - IJveer v.v.(vanaf 12-03-1904);
                    Koninginneweg - Dam v.v.(vanaf 23-07-1904); Koninginneweg - Prins Hendrikkade(Schippersgracht) v.v.(vanaf
                    18-03-1906); Koninginneweg - Stationsplein v.v.(vanaf 25-11-1906); Koninginneweg - De Ruyterkade v.v.(vanaf
                    06-07-1911); Koninginneweg - Stationsplein v.v.(vanaf 04-08-1921)):
                    Vanaf de start van de tot elektrische tramlijn omgeturnde paardentramlijn kwamen de Union-wagens hier in de basisdienst
                    met kleine ex-paardentramwagens als bijwagen. Vanaf 02-01-1906 werd de dienst uitgevoerd met zowel grote als kleine
                    voormalige paardentramaanhangers. In april 1911 werd de dienst gesplitst waarbij de combinaties met de grote
                    paardentramaanhangers de basisdienst gingen uitvoeren en de combinaties met de kleinere bijwagens in de aanvullende
                    diensten gingen rijden.
                    Vanaf 1912 werd de gehele dienst uitgevoerd door de Unions met grote paardentramaanhangers en door de Unions met de
                    nieuwe typewagens reeks 421 als bijwagen, waarbij vanaf augustus 1914 de laatst genoemde combinatie, 15+421, de
                    basisdienst ging uitvoeren en de combinatie met de grote paardentrambijwagens in de aanvullende diensten terecht kwam.
                    In 1918 verdwenen de combinaties met de paardentrambijwagens en werd nu de dienst geheel uitgevoerd met de combinatie
                    15+619(de reeks 421 was in 1916 inmiddels vernummerd tot reeks 619). In april 1921 stroomden de nieuwe kleine
                    middeninstapbijwagens 881 in en namen een deel van de dienst over van de reeks 619.
                    Vanaf september 1922 werd de gehele dienst op lijn 2 uitgevoerd door de setjes 15+881. In maart/mei 1931 verdwenen de
                    Unions van lijn 2. In 1949 werd sporadisch als extra dienst nog wel eens een Union-stel met Typewagen ingezet.
    - Lijn 3 (1e Constantijn Huygensstraat(Vondelstraat) - Raadhuisstraat v.v.(vanaf 25-06-1902); 1e Constantijn
                    Huygensstraat(Vondelstraat) - Dam v.v.(per 08-08-1903); Overtoom - Dam v.v.(12-12-1903); Weesperplein - Dam v.v.
                    (30-01-1904); Station Weesperpoort - Dam v.v.(06-02-1904); Station Weesperpoort - IJveer(12-03-1904);
                    Station Weesperpoort - Ijveer(18-03-1906); Sarphatistraat(Muiderpoort) - Stationsplein(22-08-1906);
                    Mauritskade - Stationsplein(06-04-1907)):
                    Ook bij deze lijn gingen de Unions vanaf de instelling van de nieuwe tramlijn in 1902 rijden met de kleine ex-paardentram-
                    bijwagens. Vanaf 01-04-1905 startte een gemengde dienst met zowel kleine en grote ex-paardentrambijwagens.
                    In december 1905 namen de grote bijwagens de basisdienst op zich en de kleine exemplaren gingen in de aanvullende
                    diensten rijden. vanaf oktober 1908 werd weer gemengd in beide diensten gereden, tot in maart 1910 de kleine bijwagens
                    werden vervangen door de Stoeltjeswagens, de reeks 401-420. Per 01-11-1911 werd de dienst weer geheel uitgevoerd met
                    uitsluitend de grote ex-Paardentramaanhangers. De komst van de typewagens, reeks 421, betekende dat deze nieuwe
                    bijwagens een deel van de diensten overnamen.
                    Per 01-11-1912 werd de dienst wel zeer veelzijdig, waarbij de Unions gingen rijden met zowel de ex-grote
                    paardentrambijwagens, de Stoeltjeswagens reeks 401 én de Typewagens, reeks 421. Dit duurde tot juli/september 1913.
                    Vanaf dat moment werden de Unions uit de basisdienst verdreven door de nieuw geleverde motorwagens reeks 236.
                    Tot april 1914 reden de Unions met de grote paardentramaanhangers nog in de aanvullende dienst, waarna de Unions geheel
                    van lijn 3 verdwenen.
    - Lijn 4 (Amsteldijk(Rustenburgerstraat) - IJveer v.v.(vanaf 07-05-1904); Amsteldijk(Rustenburgerstraat) - Stationsplein
                    (01-11-1904); Amsteldijk(De Ruyterstraat) - Stationsplein(24-12-1904); Amsteldijk(De Ruyterstraat) -
                    Prins Hendrikkade(Schippersgracht)(19-01-1905); Amsteldijk(De Ruyterstraat) - De Ruyterkade(18-03-1906);
                    Trompenburgstraat - De Ruyterkade(06-02-1916); Trompenburgstraat - De Ruyterkade(04-08-1921);
                    lijn geplitst in een lijn 4A en 4W(die een lus in Zuid in twee richtingen reed)(22-10-1925); lijn weer samengevoegd tot één
                    lijn 4(03-04-1930); Rivierenlaan(tegenwoordig heet deze laan President Kennedylaan) - Centraal Station v.v.
                    (03-08-1939)):
                    Vanaf de start van lijn 4 reden losse Union-motorwagens de dienst op deze lijn. Al na 2 weken, per 22-05-1904, kregen ze
                    een kleine paardentramaanhanger aangehaakt. Per 01-11-1906 namen de grote paardentrambijwagens de basisdienst over
                    en reden de Unions met kleine paardentrambijwagens alleen nog in de aanvullende dienst. Per december 1910 verdwenen de
                    kleine bijwagentjes geheel uit de dienst. De instroom van de nieuwe typewagens, serie 421, betekende ook hier dat een deel
                    van de diensten van de grote bijwagens hierdoor werd overgenomen en wel per juli 1912. In november 1913 werd de dienst
                    geheel vervangen door de inzet van Union-motorwagens met de Stoeltjes-bijwagens reeks 301(eerder afgeleverd als reeks
                    401), maar de ombouw tot motorwagens van de Stoeltjeswagens betekende dat vanaf april 1914 de typewagens weer
                    terugkwamen en hun diensten weer overnamen. Vanaf oktober 1914 werd de dienst deels uitgevoerd door de setjes 15+421
                    als ook door de nieuw geleverde boldakker-bijwagens reeks 701 achter de Unions. Vanaf 1916 namen de setjes 15+701 de
                    gehele dienst over en bleven hier rijden t/m 1918, waarna de Unions van lijn 4 verdwenen.
                    In 1925 was de lijn tot EMW-lijn in dienst gekomen, waarbij de curieuze inzet van start ging, waarbij een deel van de diensten
                    werd gereden met losse Union-motorwagens(EMW's) en deels met tramstellen uit andere series, bestaande uit een
                    motorwagen met twee bijwagens(geen EMW's !!!). Vanaf mei 1926 gingen de EMW's rijden met een speciaal hiertoe
                    aangepaste boldakker-bijwagen en daarmee was deze lijn de eerste lijn, die met deze combinaties ging rijden.
                    In februari 1928 werd het EMW-principe op lijn 4 gestaakt en daarmee eindigde ook weer de Union-inzet op deze lijn.
                    In januari 1931 kwamen de setjes 15+701 weer terug op lijn 4, waarbij in oktober 1933 de bijwagens reeks 701 werden
                    ingeruild voor de typewagens, reeks 619. Per 01-07-1936 eindigde wederom de inzet van Unions op lijn 4.
                    In de oorlog keerden de setjes 15+619 in oktober 1943 weer terug op lijn 4, maar lang duurde dit niet, want op 19-11-1943
                    werd de lijn voorlopig stilgelegd en daarmee eindigde definitief de inzet van Unions op lijn 4.
    - Lijn 5 (Beursplein - Haarlemmerplein(vanaf 17-07-1902); Weesperzijde - Haarlemmerplein v.v.(12-03-1904); Weesperzijde -
                    (Spaarndammerplein v.v.(05-02-1906); Weesperzijde - Zoutkeetsgracht v.v.(16-02-1928); Weesperzijde -
                    (Spaarndammerstraat v.v.(24-08-1929); Weesperzijde - Oostzaanstraat v.v.(09-01-1930); Amstelstation -
                    Oostzaanstraat v.v.(15-10-1939 t/m 09-10-1944); Amstelstation - Centraal Station(per 18-06-1945 tot de opheffing in 1961)):
                    Bij de instelling van lijn 5 kwamen de Union-motorwagens uiteraard ook op lijn 5 te rijden. De trams reden tot 02-10-1908 los op
                    lijn 5, maar in korte periodes(05-02-1906 t/m 01-11-1906, 05-06 t/m 11-07-1908 & 25-07 t/m 09-09-1908) reden ze met
                    kleine ex-paardentrambijwagens aan de haak, waarmee ze vanaf 02-10-1908 standaard gingen rijden. In juni 1913 werden
                    de kleine exemplaren ingeruild voor de grotere paardentrambijwagens. Een maand later stroomde ook de typewagen,
                    reeks 421, in en nam een deel van de diensten voor haar rekening. Tot 1919 bleven beide combinaties het beeld van lijn 5
                    bepalen, maar vanaf dat moment gingen de paardentramaanhangers(inmiddels reeks 501) naar de aanvullende diensten en
                    reden de 619-ers de basisdienst achter de Uinons. In 1920 verdwenen de paardentrambijwagens van lijn 5, zodat de setjes
                    15+619 het beeld bepaalde van lijn 5 tot 26-01-1938, waarna de Unions van lijn 5 verdwenen.
                    Van april t/m mei 1942 kwamen enkele Unions los terug op lijn 5 in de aanvullende diensten. Op 28-05-1942 namen de
                    setjes 15+619 de dienst op lijn 5 weer op zich, maar verdwenen in februari 1943 weer.
                    Na de oorlog gingen de setjes 15+619 weer op lijn 5 rijden. In juni 1947 verdwenen de Unions definitief van lijn 5.
                    Daarnaast bestond er een supplementsdienst op lijn 5 tussen Stationsplein en Oostzaanstraat in de spits. Vanaf 05-10-1936
                    werd deze dienst uitgevoerd met losse Unions, die in januari 1938 weer verdwenen. Per 26-01-1938 kwamen ze echter weer
                    als setje 15+619 terug op deze supplementsdiensten en verdwenen wederom per 16-10-1939. Vervolgens kwamen ze als
                    losse motorwagen in januari 1940 wederom terug op deze supplementsdiensten en reden nu los tot de opheffing van deze
                    diensten op 23-01-1942.
    - Eerste Lijn 6 (Cruquiusweg - Mauritskade v.v.(per 16-11-1901); Cruquiusweg - Stationsplein v.v.(19-01-1905); Cruquiusweg -
                    Mauritskade v.v. (13-04-1916); opgeheven(22-01-1922)):
       Tweede Lijn 6 (Station Willemspark - Station Muiderpoort v.v.(per 22-05-1922); Amstelveenscheweg - Station Muiderpoort v.v.
                    (07-04-1927); Station Willemspark - Station Muiderpoort v.v.(09-06-1927); Stadionplein - Station Muiderpoort v.v.
                    (28-02-1929); opgeheven(26-05-1942)):
                    In augustus 1904 kwamen de Unions als losse motorwagen ook op lijn 6 te rijden en reden daar tot de opheffing van de eerste lijn
                    6 in 1922. In de periode van 09-03-1913 t/m 02-05-1915 reden ze zelfs met een kleine ex-paardentrambijwagen als
                    bijwagen.
                    Op de tweede lijn 6 kwamen ze vanaf december 1931 te rijden met een boldakker-bijwagen, reeks 701, als bijwagen.
                    In maart 1935 verruilden ze hun 701-bijwagen voor een typewagen, reeks 619. Per 04-01-1937 verdwenen de Unions weer
                    van lijn 6. Op 26-03-1942 kwamen ze weer terug, wederom als setje 15+619, op lijn 6 en reden daar tot de opheffing van de lijn
                    op 26-05-1942.
    - Eerste Lijn 7 (Weesperzijde - Muiderstraat v.v.(per 16-06-1904); Weesperzijde - Sint Antonibreestraat v.v.(04-07-1905);
                    Weesperzijde - Schreierstoren v.v.(26-08-1904); Weesperzijde - Stationsplein v.v.(19-01-1905); vernummerd in lijn 8
                    (01-04-1905)):
       Tweede Lijn 7 (Kinkerstraat - Jonas Daniël Meijerplein v.v.(per 01-04-1905); Kinkerstraat - Markenplein v.v.(21-08-1905);
                    Kinkerstraat - Rapenburgerplein v.v.(11-10-1905); Kinkerstraat - Markenplein v.v.(25-11-1906); Kinkerstraat -
                    Rapenburgerplein v.v.(18-11-1913); Witte de Withstraat - Rapenburgerplein v.v.(05-04-1924); Witte de Withstraat -
                    Plantage Kerklaan v.v.(28-10-1926); Mercatorplein - Plantage Kerklaan v.v.(04-07-1927); Hoofdweg - Plantage Kerklaan
                    v.v.(31-10-1929); Hoofdweg - Plantage Parklaan v.v.(28-05-1931)):
                    Op de eerste lijn 7 reden Union-motorwagens los de dienst tot de ophef van die lijn. Ook op de tweede lijn 7 begonnen de
                    Union-motorwagens los de dienst, maar kregen vanaf 21-09-1906 een kleine ex-paardentrambijwagen aangehangen.
                    In 1913 namen grote ex-paardentramaanhangers een deel van de diensten van de kleinere soortgenoten over. Vanaf 1918
                    waren de bijwagens inmiddels vernummerd in de reeks 501 nog steeds achter de Unions aan te treffen. In 1922 gingen de
                    bijwagens aan de kant en hun plaats werd overgenomen door de Typebijwagens, reeks 619.
                    Vanaf 11-01-1923 reed lijn 7 weer met losse Union-motorwagens. Tussen 1 juli en 27 oktober 1924 werden de
                    tweemanswagens geleidelijk ingeruild voor EMW's. Vanaf 13-10-1927 ging ook op lijn 7 de dienst met voor EMW-aangepaste
                    bijwagens, in dit geval de reeks 619, van start. Per 13-06-1929 verschoven de EMW's van lijn 7 naar de nieuw ingestelde lijn
                    12 en ging lijn 7 weer met tweemanwagens rijden, maar nog steeds met de setjes 15+619. In december 1931 eindigde de inzet
                    van Unions op lijn 7.
    - Lijn 8 (Weesperzijde - Stationsplein v.v.(01-04-1905); van Woustraat(Tolstraat) - Stationsplein v.v.(01-05-1908);
                    Rijnstraat(Amstellaan) - Stationsplein v.v.(13-12-1923); Trompenburgerstraat - Stationsplein v.v. - verdeeld in een lijn 8A
                    en 8W, die de lus door Zuid in twee richtingen bereed(22-10-1925); Lekstraat - Stationsplein v.v.(weer als één lijn)
                    (21-12-1925); Daniël Willinkplein - Stationsplein v.v.(13-06-1929)):
                    Op 1 april 1905 werd de eerste lijn 7 vernummerd in lijn 8 en op deze lijn startten de Unions hun dienst als losse
                    motorwagen. Nadat ze al tussen 06-12-1909 en 01-01-1911 én van 01-05-2011 t/m 02-08-2014 reeds met kleine
                    ex-paardentrambijwagens in de dienst hadden gereden, werd dit vanaf 18-11-1915 standaard. In 1918 hadden de
                    paardentrambijwagens inmiddels een vernummering in de reeks 501 gekregen. In 1924 gingen de laatste
                    paardentrambijwagens buiten dienst en op lijn 8 werden deze vervangen door de Typebijwagens reeks 619.
                    Per 19-04-1931 eindigde de inzet van Union-motorwagens op lijn 8.
    - Lijn 9 (Oosterpark(Beukenweg) - Dam v.v.(per 28-12-1903); Oosterpark(Beukenweg) - Ijveer v.v.(12-03-1904);
                    Oosterpark(Beukenweg) - Stationsplein v.v.(01-11-1904); Linneausstraat - Stationsplein v.v.(01-07-1906); Linneausstraat
                    - De Ruyterkade v.v.(01-03-1915); Linneausstraat - Stationsplein v.v.(04-08-1921)):
                    De dienst op de nieuwe lijn 9 ging eind 1903 gelijk van start met de inzet van Union-motorwagens met in de basisdienst grote
                    ex-paardentramaanhangers als bijwagen en de kleinere exemplaren in de aanvullende diensten. Vanaf september 1904
                    reden de Unions uitsluitend met de grote paardentrambijwagens. Per 01-04-1910 werden in de aanvullende diensten de
                    nieuwe Stoeltjeswagens reeks 401 als aanhangwagens ingezet. Op 01-11-1911 namen de combinaties 15+401 de basisdienst
                    over en verschoven de combinaties met de paardentramwagens naar de aanvullende diensten. Per 01-11-1912 werd de
                    situatie van voor 01-11-1911 weer ingevoerd. Per 05-04-1913 werd de dienst geheel uitgevoerd met de combinatie 15+421,
                    de nieuwe Typebijwagens. In oktober 1914 eindigde de inzet van Union-wagen op lijn 9.
                    Vanaf 16-02-1928 kwamen de Unions met boldakkers reeks 701 als bijwagen in de basisdienst terecht. In januari 1931
                    eindigde de inzet weer, maar van 19-04-1931 tot in december 1931 reden wederom de setjes 15+701 in de basisdienst,
                    waarna definitief de inzet van Unions op lijn 9 ten einde kwam.
    - Lijn 10 (Brouwersgracht - Leidsche Plein v.v.(vanaf 14-08-1900); Planciusstraat - Leidsche Plein v.v.(04-09-1900);
                    Planciusstraat - Station Muiderpoort v.v.(04-02-1904); kringspoor Zoutkeetsgracht - Station Muiderpoort v.v.
                    (16-03-1907)):
                    In juni 1902 kwamen de nieuwe Union-motorwagens ook op lijn 10 te rijden met kleine ex-paardentramaanhangers als
                    bijwagen. Vanaf april 1907 werden de grote paardentramaanhangers in de basisdienst gebruikt en de kleine exemplaren
                    reden in de aanvullende diensten achter de Union-motorwagens. Per 01-08-1910 namen de Stoeltjesbijwagens, reeks 401,
                    de aanvullende diensten van de kleine paardentrambijwagens over. In december 1911 werd de inzet geheel gewijzigd. De
                    basisdienst werd nu uitgevoerd door de stellen 15+421(Typewagens), terwijl de twee andere bestaande combinaties nu nog
                    uitsluitend in de aanvullende diensten werden ingezet. Per 01-11-1912 verdwenen de combinaties 15+401 van lijn 10,
                    waarna per 05-06-1913 de gehele dienst werd gereden met de setjes 15+421.
                    In januari 1914 eindigde definitief de inzet van Union-motorwagens op lijn 10.
    - Lijn 11 (Station Weesperpoort - Stationsplein v.v.(vanaf 12-03-1904); Station Muiderpoort - Stationsplein v.v.(01-07-1906)):
                    Bij de start van lijn 11 gingen losse Union-motorwagens de dienst uitvoeren. Vanaf 01-07-1906 kregen zij een grote
                    paardentrambijwagen aangehaakt. In april 1907 werd deze grote bijwagen ingeruild voor de kleine variant, waarna vanaf
                    01-11-1908 de Unions de dienst ging uitvoeren met zowel de kleine als de grote paardentramaanhangers. In juli 1912
                    verdwenen de kleine paardentramaanhangers weer. Vervolgens nam in juni 1913 de stellen 15+421(Typewagens) de
                    basisdienst op zich en de stellen met de grote paardentrambijwagens werden alleen nog in de aanvullende diensten
                    uitgevoerd. In 1918 werd de dienst geheel overgenomen door de setjes 15+619(sinds 1915 vernummerd uit de reeks 421).
                    Per januari 1922 namen de boldakkers reeks 701 de dienst van de Typewagens reeks 619 over, om per september 1933 hier
                    weer terug te keren. De inzet van Union-wagens op lijn 11 eindigde op 14-07-1940.
    - Eerste Lijn 12 (Nassauplein - Sloterdijk v.v.(07-08-1916); Beursplein - Sloterdijk v.v.(12-07-1919); Nassauplein - Sloterdijk v.v.
                    (01-10-1919); route opgenomen in verlengde lijn 18(28-09-1922)):
       Tweede Lijn 12 (Frederiksplein - Veelaan v.v.(per 02-01-1924); opgeheven(04-06-1925));
       Derde Lijn 12 (Amstellaan - Mercatorplein v.v.(per 13-06-1929); opgeheven(01-01-1932));
                    Alle drie de lijnen 12 van voor 1945 werden geheel door Unions gereden. Op de eerste lijn 12 reden z in eerste instantie met
                    de voormalige paardentrambijwagens reeks 501. Vanaf 12-07-1919 tot de ophef in 1922 werden tevens tramstellen
                    15+619(Typewagens) ingezet.
                    Op de tweede lijn, de stille Abottoir-lijn 12, die alleen op maandag en woensdag reed, werden losse Unions ingezet. Deze
                    dienst werd op een wat primitieve wijze uitgevoerd, niet ongelijk aan het systeem op de Bergmann-wagens 391-395. Hier
                    reden onverbouwde Unionwagens waarvan de achterdeuren eenvoudig waren afgesloten en zowel de in- als de uitgang bij de
                    bestuurder was. Het geringe verkeer op deze lijn maakte deze oplossing, ingevoerd op 28 april 1924, toelaatbaar. Toen lijn
                    3 naar de Indische Buurt werd verlengd in 1925, verdween de lijn uit het stadsbeeld.
                    De derde lijn begon wederom met losse Unions, maar dit waren de EMW's, die van lijn 7 waren overgenomen. Druk is deze
                    lijn nooit geweest, alleen op zondagen reed de lijn vanaf 26-01-1930 met bijwagens reeks 701 aan de haak. Bij de sanering
                    van het tramnet in 1932 legde ook deze lijn het loodje en eindigde de inzet van Unions op lijn 12.
    - Lijn 13 (Czaar Peterstraat - Stationsplein v.v.(per 25-11-1906); Czaar Peterstraat - Dam v.v.(01-11-1908); Czaar Peterstraat -
                    Bellamyplein v.v.(29-09-1921); Czaar Peterstraat - Frederik Hendrikplantsoen v.v.(05-10-1922); Czaar Peterstraat -
                    Hoofdweg v.v.(03-11-1927)):
                    De dienst op lijn 13 werd gestart met de inzet van de oudste motorwagens 1-10 uit 1900, waarbij Union-motorwagens in de
                    aanvullende diensten werden ingezet. Deze situatie bleef van kracht tot 26-05-1910, waarbij vanaf 28-11-1908 beide series
                    met kleine ex-paardentrambijwagens gingen rijden. Per 26-05-1910 gingen de stellen met de Union-motorwagens naar de
                    basisdienst en de oer-motorwagens naar de aanvullende diensten. Vanaf januari 1918 werd de dienst op lijn 13 geheel
                    uitgevoerd met de stellen 15+501(paardentrambijwagens). In januari 1923 kwamen ook stellen 15+619(Typewagens) op de
                    lijn te rijden, die vanaf 1924 de gehele dienst voor hun rekening namen. In augustus 1925 werden de typewagens reeks 619
                    vervangen door de boldakkers reeks 701. In juni 1929 eindigde de inzet van Union-motorwagens op lijn 13.
    - Lijn 14 (van Hallstraat - Dam v.v.(per 26-05-1910); van Hallstraat - Javaplein v.v.(01-05-1915); van Hallstraat - Molukkenstraat
                    v.v.(05-01-1928); van Hallstraat - Linneausstraat v.v.(01-01-1932); van Hallstraat - van Swindenstraat v.v.
                     (14-07-1940)):
                    Net als bij lijn 13 werd de dienst gestart met de inzet van de oudste motorwagens 1-10 uit 1900, waarbij de Union-
                    motorwagens los reden in de aanvullende diensten. Vanaf 05-10-1911 gingen beide met kleine
                    ex-paardentramaanhangwagens rijden. In de periode januari-april 1912 verdwenen de Unions van lijn 14.
                    Vanaf oktober-december 1912 kwamen de Union-stellen met de kleine paardentrambijwagens weer terug in de aanvullende
                    diensten. Vanaf 17-08-1914 reed de lijn zonder bijwagens en de Unions deden dit nog steeds in de aanvullende diensten.
                    Per 10-09-1914 keerden de kleine paardentrambijwagens weer terug achter de motorwagens. In februari 1915 eindigde de
                    inzet van Unions weer.
                    Per 01-05-1915 namen de Unions de gehele dienst op lijn 14 over, waarbij zij in de basisdienst reden met de bijwagens reeks
                    701 en de reeks 619 in de aanvullende diensten. In 1918 verdwenen de Unions weer geheel van lijn 14.
                    Het duurde tot 14-07-1940 eer de Unions met de Typewagens 619 aan de haak weer terugkeerden op lijn 14. Lang duurde
                    dit niet, want per 09-09-1940 werden ze weer afgelost door losse lage AEG-ers en daarmee was de inzet van Unions op lijn
                    14 definitief voorbij.
    - Eerste Lijn 15 (J.W.Brouwersplein - Plantage Kerklaan v.v.(per 16-07-1913); De Lairessestraat - Plantage Kerklaan v.v.
                    (30-11-1913); Valeriusplein - Plantage Kerklaan v.v.(07-10-1915); Cornelis Krusemanstraat - Plantage Kerklaan v.v.
                    (15-07-1919); Station Willemspark - Plantage Kerklaan v.v.(26-04-1924); Station Willemspark - Mauritskade v.v.
                    (05-05-1927); Station Willemspark - Molukkenstraat v.v.(05-01-1928); Station Willemspark - Mauritskade v.v.
                    (28-02-1929); Station Willemspark - Plantage Kerklaan v.v.(28-05-1931); opgeheven(01-01-1932):
       Tweede Lijn 15 (Theatertram Station Willemspark - Plantage Kerklaan v.v.(per 17-02-1932); opgeheven(13-06-1932));
       Derde Lijn 15 (Mercatorplein - Surinameplein v.v.(per 11-08-1936); opgeheven(24-09-1937));
                    Bij de start van lijn 15 gingen losse Unions-motorwagens de dienst op lijn 15 uitvoeren, maar in juli 1915 verdwenen de
                    Unions van lijn 15 om in december 1916 weer terug te keren. Op 24 september 1923 startte het EMW-projekt met de inzet
                    van zeven éénmanwagens op lijn 15, welk aantal wekelijks met één of twee wagens werd vermeerderd, totdat op 21-11-1913
                    de lijn er, afgezien van een enkele spitsuurwagen, geheel mee reed. Bij de verlenging naar de Mauritskade op 05-05-1927
                    startte tevens de inzet van Union-EMW's met een hiertoe aangepaste boldakker-bijwagen reeks 701. De komst van het
                    algemeen overstaptarief betekende de opheffing van lijn 15 en daarmee het einde van de inzet van Union's op 01-01-1932.
                    Een met veel aandrang door het publiek gedaan verzoek voor 's avonds de relatie Zuid - Plantagebuurt(met zijn
                    schouwburgen) werd beantwoord met een tweede lijn 15 met drie ritten v.v., waarvoor dan vrijgekomen materieel van lijn 1
                    werd gebruikt. In eerste instantie reden stellen 15+619(Typewagens) in die dienst, maar al per 26-02-1932 reduceerde dit
                    tot een losse Union-motorwagen. Natuurlijk was zo'n maatregel geen lang leven beschoren en al in het begin van de zomer
                    werd die lijn 15 weer opgeheven.
                    Tijdens de reparatie van de Kinkerbrug in 1936/"37 werden de afgesneden delen van de lijnen 7 en 17 verenigd tot een
                    tijdelijke lijn 15, die maar een matig vervoer te verwerken kreeg. Slechts tweemaal hebben op deze lijn bijwagens achter de
                    verder met losse Unions bediende lijn, en wel op Koninginnedag in beide jaren, voor het publiek dat het op het baanlichaam
                    van de nog onvoltooide ringspoorbaan af te steken vuurwerk wilde bekijken. In 1937 eindigde bij de stillegging van de derde
                    lijn 15 ook de inzet van Unions op deze lijn.
    - Lijn 16 (Gabriël Metsustraat - Thorbeckeplein v.v.(per 15-08-1913); J.W.Brouwersplein - Thorbeckeplein v.v.(30-11-1913);
                    De Lairessestraat - Thorbeckeplein v.v.(01-01-1914); Valeriusplein - Thorbeckeplein v.v.(07-10-1915); Valeriusplein -
                    Beursplein v.v.(30-05-1918); Cornelis Krusemanstraat - Beursplein v.v.(15-07-1919); Cornelise Krusemanstraat -
                    Stationsplein v.v.(29-09-1921); Station Willemspark - Stationspplein v.v.(15-03-1923):
                    De nieuwe lijn 16 startte haar dienst met losse Union-motorwagens in de basisdienst. In december 1916 werden ze
                    verdreven naar de aanvullende diensten. Per 29-09-1918 ging lijn 16 met bijwagens rijden en werd de basisdienst weer
                    verzorgd door de setjes 15+619(Typewagens). In 1919 verruilden ze de Typewagens als aanhangers voor de Boldakker-
                    bijwagens reeks 701. In februari 1923 stroomden geleidelijk de reeks 236 in in de dienst, waardoor in mei 1923 een definitief
                    einde kwam aan de inzet van Unions op deze lijn.
    - Lijn 17 (Amstelveenscheweg - Dam v.v.(per 16-06-1913); Amstelveenscheweg - Stationsplein v.v.(01-03-1915);
                    Station Willemspark - Stationsplein v.v.(16-07-1919); Kinkerstraat - Stationsplein v.v.(15-03-1923); Witte de Withstraat -
                    Stationsplein v.v.(05-06-1924); Mercatorplein - Stationsplein v.v.(14-07-1927); Surinameplein - Stationsplein v.v.
                    (03-11-1927); tijdelijk Borgerstraat - ENTOS-spoor v.v.(11-08-1936); Surinameplein - Stationsplein v.v.(24-09-1937):
                    Ook hier werd de lijn gestart met de inzet van losse Union-motorwagens. De lijn werd ingesteld om de zeer drukke lijn 1 te
                    ontlasten. Vanaf 19-10-1913 reeds kregen zij een kleine paardentrambijwagen aangehaakt. De nieuw ingestroomde
                    Typewagens reeks 421 namen vanaf oktober 1914 een deel van de bijwagendiensten over. Van 15 tot 22-11-1914 reed de lijn
                    tijdelijk even met losse Union-motorwagens, waarna de gemengde bijwageninzet weer werd gecontinueerd. Per 01-03-1915
                    namen grote paardentramaanhangers de dienst achter de Unions over van de kleine exemplaren, die daarmee naar de
                    aanvullende diensten verschoven. In 1916 verschoof de materieelinzet wederom. De Typewagens(inmiddels reeks 619)
                    namen de basisdienst achter de Unions over, terwijl de kleine en grote paardentramaaanhangers(inmiddels reeks 563 resp.
                    501) in de aanvullende diensten gingen rijden. De kleine exemplaren verdwenen in 1918 van lijn 17. In 1919 werd de
                    basisdienst nu gereden door de setjes 15+701(Boldakkers) en de aanvullende diensten door de setjes 15+619. In augustus
                    1919 werd de lijn dermate druk, dat zelfs met twee bijwagens gereden moest worden, waardoor de motorwagens reeks 236
                    de dienst overnam en de Unions van de lijn verdwenen.
                    Na de start van lijn 23 werd lijn 17 overbodig en verlegd naar een andere bestemming in Zuid-West Amsterdam. In eerste
                    instantie reden hier de losse Stoeltjeswagens reeks 301, maar al in oktober 1923 namen losse Unions de dienst over. Tussen
                    2 oktober en 23 december 1924 werd de lijn in etappen omgetoverd tot éénmanswagen-lijn en stroomden de EMW's op deze
                    lijn in. Omdat lijn 13 nog niet gereed was, werd het vervoer door de instelling van de nieuwe verlenging naar het
                    Mercatorplein dermate druk, dat men vanaf 14-07-1927 met Typewagens aan de haak de dienst moest gaan uitvoeren.
                    Daarna kreeg lijn 17 het eindpunt Surinameplein toebedeeld. Aanvankelijk was daar geen opstelruimte voor bijwagens en
                    werden losse motorwagens ingezet. Toen de drukte toch groter werd, werden vanaf 08-12-1927 in de spits toch tramstellen
                    15+619 ingezet, die dan rechtstreeks van of naar de remise reden. Per 22-08-1929 reed lijn 17 weer met losse Unions. Per
                    09-01-1930 kwamen toch de setjes 15+619 weer terug. Door het leggen van een verbindingsspoor op het
                    Surinameplein(zodat het kringspoor een volledige cirkel werd) kon lijn 17 daar sinds 1930 driehoeken in de tijd tussen de
                    spitsuren als de afgehaakte bijwagens op het kringspoor stonden te wachten. Het einde van het eenmanswagens-tijdperk
                    eind 1931 betekende dat lijn 17 weer met complete conducteursbezetting ging rijden en daartoe waren een aantal
                    éénmanswagens weer terugverbouwd tot tweemanswagen. In de crisisjaren ging lijn 17 al gauw(per 18-12-1933) volledig
                    zonder bijwagens rijden, voorlopig nog met Unionwagens, totdat, eerst alleen op zondag(1934) en later dagelijks(1935), beter
                    materieel beschikbaar kwam. Per 02-09-1935 eindigde de Union-inzet op deze lijn.
                    Toen in het najaar van 1940 lijn 14 tijdelijk een kopeindpunt kreeg bij de te herstellen brug over de Kattensloot werd het
                    materieel van de lijnen 14 en 17 omgewisseld, zodat de bijwagendienst op lijn 17 werd hervat en per 09-09-1940 de stellen
                    15+619 in de basisdienst op lijn 17 gingen rijden. Tussen juli en oktober 1942 reden ze in de aanvullende diensten, om daarna
                    weer terug te keren in de basisdienst. De oorlogsstillegging van de tramdiensten op 09-10-1944 betekende het definitieve
                    einde van de inzet van Unions op lijn 17.
    - Lijn 18 (Mariniersplein - Stationsplein v.v.(per 18-11-1913); Mariniersplein - Dam v.v.(16-08-1915);
                    Mariniersplein - Sloterdijk v.v.(28-09-1922); Nassauplein - Sloterdijk v.v.(01-01-1932); opgeheven(01-01-1951):
                    Daar het beter leek Kattenburg met het centrum te verbinden dan met de (later zo genoemde) Binnenring ontstond lijn 18
                    als een rechtstreekse verbinding van het Mariniersplein met het Stationsplein. Twee jaar later werd de lijn nog naar de Dam
                    doorgetrokken. Dit toch vrij bloedeloze lijntje meende men een nieuwe impuls te kunnen geven door combinatie met de
                    bestaande lijn 12 naar Sloterdijk(1922). Ook dat bleek niet zo succesvol dat het de bezuiningingen van 1932 overleefde. Voor
                    lijn 18 restte toen nog slechts het oude traject van lijn 12 naar Sloterdijk. Gedurende haar hele bestaan heeft lijn 18
                    grotendeels over enkelsporige trajecten gereden met alle gevolgen van dien voor de exploitatie. Bijwagens zag men nooit op
                    deze lijn. Incidentele versterking van de dienst, onder andere voor vervoer naar voetbalterreinen in Sloterdijk, werd
                    verzorgd door volgmotorwagens dan wel de beide tweelingwagens.
                    Lijn 18 ving de dienst aan met losse Union-motorwagens, die vanaf 19-08-1914 naar de aanvullende diensten werden
                    verdreven door de reeks 230. In juni 1918 keerden zij terug in de basisdienst, maar tussen oktober en november 1920,
                    alsmede tussen januari en mei 1921 reden ze wederom alleen in de aanvullende diensten. Tot in 1922 reed de lijn overigens
                    verschillende perioden geheel niet en wel van 15 tot 19-07-1914, 28-10 tot 26-11-1918, 18-12-1918 tot 16-03-1919 en
                    tenslotte van 22-01 tot 28-09-1922. In de periode maart 1923 tot in 1924 reden de Unions weer alleen in de aanvullende
                    diensten, om daarna weer terug te keren in de basisdienst. Tussen 19 maart en 1 juli 1925 werden de tweemanswagens op
                    lijn 18 geleidelijk ingeruild voor éénmanswagens, dus zonder conducteur. Lijn 18 bleef, ook na de bezuiningingen in 1932 met
                    EMW's rijden, vanaf maart 1933 aangevuld met de Bergmanwagens reeks 391. Vanaf 15-01-1939 kwamen ook de beide
                    tweelingwagens(Unions 161/162 & 177/178) op de lijn te rijden op de drukke momenten. Op 09-10-1944 kwam de lijn stil te
                    liggen door de algehele tramstillegging tijdens de tweede wereldoorlog.
                    Het duurde tot 28-04-1947 eer lijn 18 weer werd gereactiveerd en uiteraard werd de dienst weer aangevangen met de
                    Unions, de Bergmannwagens en de beide tweelingstellen(waarvan de 161/162 slechts korte tijd nog in de dienst zou rijden).
                    Op 01-01-1951 werd lijn 18 opgeheven, waarmee de dienst met Union-motorwagens(op dat moment de allerlaatsten)
                    definitief in Amsterdam werd beëindigd.
    - Tweede Lijn 19 (Station Willemspark - Station Muiderpoort v.v.(per 15-05-1918): opgeheven(22-05-1922)
       Derde Lijn 19 (Borgerstraat - Plantage Kerklaan v.v.(23-07-1925); Borgerstraat - Rapenburgerplein v.v.(28-10-1926);
                    opgeheven(15-01-1931)):
       Vijfde Lijn 19 (Czaar Peterstraat - Stationsplein v.v.(per 01-01-1932); opgeheven(01-06-1938)):
                    Op de eerste en derde lijn 19(eind 1916 resp. 1931) vond geen reguliere inzet van Union-motorwagens plaats.
                    Op de tweede lijn 19 reden de Unions met een boldakkerbijwagen reeks 701 tussen 17-06-1918 en april 1919.
                    De derde lijn 19 kende in haar gehele bestaan de inzet van Union-motorwagens. Deze lijn was van meet af aan een EMW-lijn
                    en werd dus bediend door de tot éénmanwagen verbouwde Union-motorwagens. In juli 1929 namen de oer-motorwagens
                    reeks 1-10(die ook deels tot EMW waren verbouwd) de basisdienst over en verdreven de Unions naar de aanvullende
                    diensten en deze situatie bleef van kracht tot de opheffing in januari 1931.
                    Ook op de vijfde lijn 19, uiteraard door de bezuininingsmaatregelen weer als tweemanwagens, waren de Unions heer en
                    meester. Bij de instelling gingen zij rijden met boldakker-bijwagens reeks 701. Tussen februari en mei 1932 werden enkele
                    aanvullende diensten gereden door de setjes 15+619(Typewagens). Vanaf 15-05-1933 ging de lijn met losse motorwagens
                    rijden tot de opheffing in 1938.
    - Lijn 20 (Cornelis Troostplein - Noordermarkt v.v.(per 07-11-1922); Amstellaan - Noordermarkt v.v.(04-07-1929);
                    Trompenburgstraat - Noordermarkt v.v.(03-04-1930); Trompenburgstraat - Frederiksplein v.v.(01-01-1932);
                    opgeheven(16-06-1932)):
                    De aanvankelijk vrij stille lijn 20 kreeg in 1929 de vuurdoop na de verlenging naar de Amstellaan. In hoog tempo volgden
                    diverse aanpassingen van de dienstuitvoering, zoals gebruik van andere motorwagens, de inzet van bijwagens en tenslotte de
                    invoering van een supplementdienst op het deeltrajct Amstellaan - Leidschebosje. Nadat in 1930 lijn 25 de taak van lijn 20 in
                    Zuid had overgenomen, werd lijn 20 weer een stille lijn die het dan ook niet lang meer heeft gemaakt.
                    Doordat lijn 20 op werkdagen 's-ochtends vroeg moest omrijden vanwege de Groentenmarkt in de Marnixstraat was de
                    omlooptijd in de ochtendspits langer dan in de avondspits. Ean andere routeafwijking vond op maandag tot ruim acht uur
                    's-avonds plaats omdat in de Westerstraat de zogenaamde lapjesmarkt werd gehouden. Men week dat uit naar de volgende
                    eindpunten: Marnixplein(per 07-11-1922), Frederik Hendrikplantsoen(per 16-04-1923); Zoutkeetsgracht(per 26-08-1929);
                    Frederik Hendrikplantsoen(per 19-01-1931). Na inkorting tot het Frederiksplein op 01-01-1932 vervielen uiteraard al deze
                    omleidingen. Voor de dienst naar de (oude) RAI aan de Ferdinand Bolstraat werd de dienst op lijn 20 geregeld versterkt.
                    Op 07-11-1922 ging de dienst van start met losse Union-wagens in de aanvullende diensten. Vanaf februari 1923 namen de
                    Unions de gehele dienst over. Vanaf 08-01-1925 tot 06-02-1925 werd de lijn omgeturnd tot éénmanswagenlijn met de
                    bijbehorende inzet van Union-EMW's. In februari 1926 werden ze weer verbannen naar de aanvullende diensten.
                    Van 06 t/m 11-07-1929 kregen de Unions een Typewagen reeks 619 aangehangen en per 11-07-1929 namen deze
                    stellen(EMW-Unions + Typewagens) de volledige dienst op lijn 20 over. Per 03-04-1930 verviel de bijwageninzet.
                    Bezuiningingen bij de Gemeentetram betekende per 01-01-1932 de ophef van diverse, veelal EMW-lijnen, onrendabele
                    tramlijnen en het einde van het EMW-tijdperk. Voor lijn 20 betekende dit ook het einde, maar de lijn, die inmiddels een stuk
                    was ingekort zag zijn leven nog even gerekt tot juni 1932 en de dienst werd ook toen nog verzorgd door een aantal
                    EMW-wagens.
    - Lijn 21 (Javaplein - Stationsplein v.v.(per 05-01-1928); Molukkenstraat - Stationsplein v.v.(28-02-1929);
                    opgeheven(01-01-1932)):
                    Het lijnnummer 21 werd sinds 1928 gebruikt voor een nieuwe directe verbinding van de inmiddels volgebouwde Indische
                    Buurt met het Stationsplein. Het vervoer op deze lijn, die het echte centrum niet aandeed(dat deed lijn 14 al) viel tegen, zodat
                    al snel werd overgegaan op eenmanswagenexploitatie met de eenmanwagens die juist op lijn 4 waren afgelost door
                    tweemanswagens. Noodzakelijke bezuiningingen leidden reeds in de loop van 1930 tot voorstellen voor de opheffing van deze
                    lijn in 1931. Het duurde echter tot 1 januari 1932 alvorens dat zijn beslag kreeg, waarna mettertijd andere lijnen de bedoelde
                    verbinding zijn gaan vervangen.
                    De inzet op deze lijn vond plaats in de vorm van losse Union-wagens. Al vanaf 16-01-1928 gingen tramstellen
                    15+619(Typewagens) de dienst uitvoeren. Op 16-02-1928 kreeg de lijn de EMW-stellen(uiteraard bijwagen wel met
                    conducteur) 15+619 van lijn 4 en bleef daarmee rijden tot de opheffing.                     
    - Lijn 22 (Kringlijn Stationsplein - De Ruyterkade/IJveer - Stationsplein(per 04-08-1921); opgeheven(09-10-1944);
                    Een unicum in Nederland was het centstrammetje dat sinds 1921 rondom het Centraal Station reed. Trankaartjes werden op
                    de lijn niet afgegeven, met het gevolg dat bij deze lijn, in tegenstelling tot wat toen gebruikelijk was, geen passagiers op
                    remiseritten werden vervoerd(daarvoor gold namelijk het normale tarief). Toen in het kader van bezuinigingen in het
                    voorjaar van 1932 de buslijnen naar Noord uit het centrum waren verbannen, moesten tramreizigers daarheen voortaan met
                    lijn 22 meerijden naar de pont en dan overvaren naar het beginpunt van die buslijnen op de Buiksloterweg. Op lijn 22 mocht
                    met een geldig overstapje gratis worden meegereden. De lijn werd nu zo druk, dat deze met bijwagens moest worden
                    geëxploiteerd. Daar waren de Bergmannwagens niet op berekend, zodat de Unions toen op lijn 22 terugkeerden. Na de
                    oorlogstop kwam deze lijn pas in 1950 terug, maar toen als autobuslijn. Aan de ringlijn om het Centraal Station was geen
                    behoefte meer sinds de passage door het station in 1968 door de NS werd vrijgegeven.
                    De Eénmanswagen-gedachte ontstond al begin jaren "20 en de eerste lijn was deze lijn 22. Vanaf de aanvang van deze dienst
                    behielp men zich voorlopig met de bestaande wagens 15-22, die tijdelijk als eenmanswagens dienst deden, zonder daartoe
                    speciaal te zijn verbouwd. Voor deze lijn werden speciale wagens gebouwd, de Bergmannwagens reeks 391, die vanaf
                    20-12-1922 de dienst van de Unions overnamen. Per 17-03-1932 kwamen de Unions terug op de lijn. EMW-motorwagens
                    reden in stelformatie met de speciaal hiervoor aangepaste boldakker-bijwagens 874 en 877-880. Per 02-06-1935 eindigde de
                    bijwageninzet op lijn 22, maar de dienst bleef bediend met de losse Union-EMW's tot de oorlogsopheffing op 09-10-1944.
    - Lijn 23 (Amstelveenscheweg - Zoutkeetsgracht v.v.(04-08-1921); Station Willemspark - Zoutkeetsgracht v.v.(07-04-1927);
                    Amstelveenscheweg - Zoutkeetsgracht v.v.(09-06-1927); Stadionplein - Zoutkeetsgracht v.v.(12-07-1928); Stadionplein -
                    Oostzaanstraat v.v.(09-01-1930); Stadionplein - Zoutkeetsgracht v.v.(15-01-1931)):
                    De dienst op lijn 23 werd gestart met de tramstellen 15+701(Boldakkers), die in oktober 1923 werden afgelost door nieuwer
                    materieel.
                    In december 1931 keerden de stellen 15+701 terug op lijn 23. In november 1933 verruilden zij hun Boldakker-bijwagens
                    voor Typewagens reeks 619 en vanaf 05-11-1934 ging de lijn met losse Union-motorwagens rijden. In d periode 09-05-1938
                    tot 28-08-1939 én vanaf 26-08-1940 reden de Unions alleen op zaterdagen met aanhangers reeks 619 aan de haak.
                    Per 26-05-1942 verdwenen ze definitief van lijn 23.
    - Lijn 24R (spitslijn Olympiaweg - Rembrandtplein v.v.(per 20-12-1932); opgeheven(09-10-1944);
                    Om de vervoersvraag te kunnen opvangen werd in 1932 in de spits een supplementdienst voor lijn 24 ingesteld onder het
                    lijnnummer 24R, die het tot de oorlogsstop heeft uitgehouden. Na de oorlog keerde deze dienst niet terug en werd besloten
                    de supplementdiensten te integreren in de normale lijn 24 op het gehele traject.
                    Alhoewel op lijn 24 zelf regulier geen Unions werden ingezet, kwamen in 1937 losse Union-motorwagens te rijden op deze
                    lijn 24R. In december 1938 verdwenen ze weer om in korte perioden tussen februari en april 1940 en september t/m
                    november 1940 tijdelijk weer op lijn 24R terug te keren. In januari 1941 gingen de losse Unions weer op lijn 24R rijden
                    en deden dit tot de opheffing van de lijn met de oorlogsstop op 09-10-1944. Van 11 mei tot 25 november 1942, alsmede van
                    29 juli tot 13 december 1943 reed lijn 24R overigens niet.
    - Lijn 25R (spitslijn Lekstraat - Rembrandtplein v.v.(per 20-12-1932); opgeheven(09-10-1944);
                    Om de vervoersvraag te kunnen opvangen werd in 1932 in de spits werd op Amsterdams drukste tramlijn 25 eveneens een
                    supplementdienst ingesteld onder het lijnnummer 25R, die het tot de oorlogsstop heeft uitgehouden. Na de oorlog keerde
                    deze dienst niet terug en werd besloten de supplementdiensten te integreren in de normale lijn 25 op het gehele traject.
                    Alhoewel op lijn 25 zelf regulier geen Unions werden ingezet, kwamen in februari 1940 losse Union-motorwagens te rijden
                    op deze lijn 25R. In april 1940 verdwenen ze weer om in korte periode tussen januari en maart 1941 tijdelijk weer op lijn 25R
                    terug te keren. Per 13-12-1943 gingen de losse Unions weer op lijn 25R rijden en deden dit tot de opheffing van de lijn met de
                    oorlogsstop op 09-10-1944. Van 16-10-1941 tot 20-01-1942, 01-06 tot 23-11-1942, 07-07 tot 13-12-1943, alsmede van
                    24 april tot 13 september 1944 reed lijn 25R overigens niet.
    - Lijn 26 (Eerste Van Swindenstraat - Centraal Station v.v.(per 03-12-1945); opgeheven(20-12-1948);
                    Bij de ongekende behoefte aan openbaar vervoer kort na de Tweede Wereldoorlog bleek het nodig de dienst van lijn 9 op het
                    centrale deel te versterken. Zo ontstond de nieuwe lijn 26, waarvoor men een geschikt eindpunt vond in de Eerste Van
                    Swindenstraat. Eind 1948 werd de lijn verlengd naar de Indische Buurt en kreeg het lijnnummer 11 toebedeeld,
                    waarmee lijn 26 als lijnnummer weer verdween. Lijn 26 reed alleen op werkdagen, maar toen de voorgestelde omzetting in
                    lijn 11 even moest worden uitgesteld, heeft lijn 26 een week in het ritme van lijn 11, en dus ook op zondag, gereden.
                    De inzet op de lijn startte met losse Union-motorwagens. Tussen oktober 1946 en fabruari 1947 namen 236-ers al de dienst
                    over en in juli 1947 vond dit voor de tweede maal plaats, waarmee definitief een einde kwam aan de reguliere inzet van
                    Unions op deze lijn.

Op de lijnen 24 en 25 vond in de regel geen inzet van Union-motorwagens plaats, maar in de praktijk kan dit uitzonderlijk wel eens plaatsgevonden hebben. Zeker in het Stadionvervoer op lijn 24 zullen ongetwijfeld ook wel eens tramstellen met Union-motorwagens zijn ingezet. De inzet in de basisdienst betekende overwegend dat het materieel van aanvang dienst tot einde dienst was aan te treffen, terwijl de aanvullende diensten met name spitsversterking betrof en/of enkele dagdiensten. Buiten deze reguliere diensten werd het tweeassig materieel nog regelmatig op de diverse lijnen ingezet als extra, waarbij dan ook op lijnen werd gereden waar de inzet (tijdelijk) niet gebruikelijk was.

Bij de laatste waarneming of inzet in de dienst staat de laatste waarneming genoteerd. Slechts in enkele gevallen is deze datum ook de daadwerkelijke laatste inzet geweest. Indien dit zeker is, dan staat deze datum onderstreept aangegeven. In alle andere gevallen hoeft dit niet de echte laatste inzet te zijn geweest, maar dit is niet meer te achterhalen.
De Union-inzet in de reguliere dienst eindigde per 01-12-1949, maar daarna hebben Union-stellen, die in de mottenballenvloot waren geplaatst, nog uitsluitend bij stadionevenementen dienst gedaan, hetgeen het verschil tussen buiten dienst en inzet verklaart.

Omgebouwd tot Terugverbouwd tot   DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT  Uit Duitsland      Definitief Laatste Waarneming/
Wagennr.    In Dienst    Glaspui EénManWagen TweeManWagen Lichtblauw    Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst      Inzet in de Dienst     op lijn    Afvoer op Afvoer naar
      15       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1932               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          26-07-1949           2       -     -1950 sloperij, De Kwakel (03-09-1950 aangetroffen)
      16       -06-1902       -     -19              ---          ---        -     -1932               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          18-06-1950           1       -     -1950 sloperij  (22-04-1967 nog als zomerhuisje aangetroffen nabij Kinselermeer in Amsterdam Landelijk Noord)
      17       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1931               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-08-1949           1       -     -1950 sloperij
      18       -06-1902       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          02-08-1949           2       -     -1950 sloperij
      19       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-10-1949           1       -     -1950 sloperij
      20       -06-1902       -     -19              ---          ---        -     -193                 ---               ---             ---             ---         -     -1947          12-06-1946           5       -     -1950 sloperij  (22-06-1950 doorverkocht en getransport naar Meppel als noodwoning)
      21       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          25-07-1949           1       -     -1950 sloperij
      22       -08-1902       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          08-02-1950           1       -01-1958 gesloopt in eigen beheer(restanten naar sloperij)
      23       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1935             -     -1944         Bremen      28-06-1946             ---    28-06-1946                            -11-1947 sloperij
      24       -06-1902       -     -1909          ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1947          20-11-1946           1       -     -1950 sloperij
      25       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          05-12-1948           1       -     -1951 sloperij
      26       -06-1902       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          16-08-1947           1       -     -1951 sloperij
      27       -09-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1947          13-03-1946           5       -     -1950 sloperij  (28-06-1950 aangetroffen als woonhuis in Meppel)
      28       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934             -     -1945         Linz      04-10-1946             ---    04-10-1946                       03-12-1947 Nederlands Tram Museum, Weert
      29       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-07-1946        26       -     -1947 "werd werkwagen W1"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      30       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          30-09-1947           1       -     -1950 sloperij
      31       -10-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          13-03-1949           1       -     -1950 sloperij
      32       -10-1902       -     -19              ---          ---        -     -1936             -     -1944         ???      14-07-1945           -09-1945         -     -1947          22-07-1946        26       -     -1950 sloperij
      33       -07-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934             -     -1945         Linz      04-10-1946             ---    04-10-1946                            -10-1947 sloperij
      34       -09-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934             -     -1945         Linz      31-10-1946             ---    31-10-1946                            -10-1947 sloperij
      35       -11-1902       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-07-1946        26       -     -1948 "werd werkwagen W2(nummer nooit aangebracht)"  (in 1948 afgevoerd naar sloperij)
      36       -08-1902       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1948                          -02-1948 "werd werkwagen W3"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      37       -09-1902       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      38       -08-1902       -     -19            -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      39       -05-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1941 "werd slijpmotorwagen 1(vanaf 1947: SL1)"  (eind september 1958 afgevoerd naar sloperij)
Omgebouwd tot Terugverbouwd tot   DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT  Uit Duitsland      Definitief Laatste Waarneming/
Wagennr.    In Dienst    Glaspui EénManWagen TweeManWagen Lichtblauw    Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst      Inzet in de Dienst     op lijn    Afvoer op Afvoer naar
      40       -07-1903       -     -1909        -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1937 "werd pekelmotorwagen 10(vanaf 1947: P7, per 03-10-1958: P1)"  (1962 afgevoerd naar sloperij)
      41       -03-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1937 "werd pekelmotorwagen 11(vanaf 1947: P8)"  (oktober 1958 afgevoerd naar sloperij)
      42       -08-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1937 "werd pekelmotorwagen 5(vanaf 1947: P6)"  (oktober 1958 afgevoerd naar sloperij)
      43       -06-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1937 "werd pekelmotorwagen 4(vanaf 1947: P5)"  (oktober 1958 afgevoerd naar sloperij)
      44       -07-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1947 sloperij, De Kwakel (26-05-1947 aangetroffen)
      45       -06-1903       -     -19            -     -1926          ---        -     -193               -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                          -10-1947 sloperij, De Kwakel (01-11-1947 aangetroffen)
      46       -06-1903       -     -19            -     -1926          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij  (22-06-1967 nog als woonhuis aangetroffen in Nootdorp)
      47       -06-1903       -     -19            -     -1926          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      48       -06-1903       -     -19            -     -1926          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      49       -06-1903       -     -19              ---          ---        -     -1935             -     -1944         Bremen      28-06-1946             ---    28-06-1946                          -11-1947 sloperij
Omgebouwd tot Terugverbouwd tot   DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT  Uit Duitsland      Definitief Laatste Waarneming/
Wagennr.    In Dienst    Glaspui EénManWagen TweeManWagen Lichtblauw    Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst      Inzet in de Dienst     op lijn    Afvoer op Afvoer naar
      50       -09-1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      51       -     -1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      52       -06-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      53       -09-1903       -     -19            -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      54       -10-1903       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -1947          12-06-1946        26       -     -1948 "werd werkwagen W4(nummer nooit aangebracht)"  (in 1948 afgevoerd naar sloperij)
      55       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      56       -09-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      57       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932               -06-1932        20       -     -1935 sloperij
      58       -10-1903       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1947          12-06-1946        26       -11-1947 "werd werkwagen W5"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      59       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---       -     -1936             -     -1944         ???      14-07-1945             -     -1945    01-01-1951          26-12-1950        18       -     -1952 sloperij
      60       -11-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      61       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      62       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      63       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      64       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      65       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---        -     -1934             -     -1944         "Amsterdam"             -     -1945          ---         -     -1945                          -     -1947 sloperij
      66       -10-1903       -     -19            -     -1924          ---        -     -1934             -     -1945         Bremen      28-06-1946          ---    28-06-1946                          -11-1947 sloperij
      67       -11-1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      68       -11-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      69       -11-1903       -     -19            -     -1924        -     -1933        -     -1937               ---               ---             ---             ---         -     -1947                         -03-1948 "werd werkwagen W6"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      70       -10-1903       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1941                         -03-1947 "werd werkwagen W7"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      71       -11-1903       -     -19            -     -1923/1924            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      72       -10-1903       -     -19            -     -1924(1e keer)
       -     -1940(2e keer)
       -     -1924(1e keer)
         ---            (2e keer)
       -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          26-12-1950        18       -     -1951 sloperij
      73       -10-1903       -     -19            -     -1923          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          26-09-1950        18       -     -1951 sloperij
      74       -11-1903       -     -19            -     -1924          ---        -     -1937               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          31-12-1950        18       -     -1951 sloperij
      75       -11-1903       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-07-1946        26       -10-1947 "werd werkwagen W8"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      76       -12-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      77       -11-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      78       -12-1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      79       -12-1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      80       -     -1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      81       -     -1903       -     -19            -     -1924        -     -1933        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -10-1944                          -10-1947 sloperij  (29-06-1947 aangetroffen als noodwoning in Sloterdijk, Ijpolder)
      82       -11-1903       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -10-1944                          -     -1947 sloperij
      83       -12-1903       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -10-1944                          -     -1947 sloperij, De Kwakel (26-05-1947 aangetroffen)
      84       -11-1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      85       -12-1903       -     -19              ---          ---        -     -1931               ---               ---             ---             ---         -     -1947          12-06-1946        26       -02-1948 "werd werkwagen W9"  (in 1950 afgevoerd naar sloperij)
      86       -     -1903       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -12-1935 "werd permanente reclamewagen(werkwagenvloot)"  (in 1948 afgevoerd naar sloperij)
      87       -     -1903       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1941                          -     -1941 "werd houtwagen(werkwagenvloot)(vanaf 1948: werkwagen W10(nummer nooit aangebracht), per 1949: pekelmotorwagen P9,
per 07-10-1958: P2)"
  (mei 1959 afgevoerd naar sloperij)
      88       -12-1903       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      89       -12-1903       -     -19            -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      90       -02-1904       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      91       -03-1904       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      92       -01-1904       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      93       -02-1904       -     -19            -     -1923/1924            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      94       -02-1904       -     -19            -     -1923/1924            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      95       -03-1904       -     -19            -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      96       -03-1904       -     -19            -     -1924          ---        -     -1936               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          31-12-1950         18       -     -1952 sloperij
      97       -02-1904       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      98       -02-1904       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
      99       -01-1904       -     -19            -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
    100       -03-1904       -     -19            -     -1924        -     -1933        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -10-1944                          -     -1947 sloperij, De Kwakel (26-05-1947 aangetroffen)
    101       -03-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                            -     -1948 "werd werkwagen W11(nummer nooit aangebracht)"  (1948 afgevoerd naar sloperij)
    102       -04-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -194                            -03-1947 "werd houtwagen(werkwagenvloot)(vanaf maart 1947: werkwagen W12, vanaf 1950: pekelwagen P10, per oktober 1958: P3)"
(mei 1959 afgevoerd naar sloperij)
    103       -03-1904       -     -19            -     -192          -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-07-1946         26       -10-1947 "werd werkwagen W13"  (1950 afgevoerd naar sloperij)
    104       -03-1904       -     -19            -     -192          -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -10-1944                          -     -1947 sloperij
    105       -03-1904       -     -19            -     -1925        -     -1931        -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-07-1946         26  19-03-1947 "werd werkwagen W14"  (1950 afgevoerd naar sloperij)
    106       -03-1904       -     -19            -     -1923        -     -1931        -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -1941                          -10-1947 "werd houtwagen(werkwagenvloot)(vanaf 1947: werkwagen W15(nummer nooit aangebracht), per 1950: pekelmotorwagen
P11, per oktober 1958: P4)"
  (september 1959 afgevoerd naar sloperij)
    107       -03-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933             -     -1945         Linz      04-10-1946             ---    04-10-1946                          -10-1947 sloperij
    108       -03-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931          ---               ---               ---             ---             ---         -     -193                            -     -1940 "werd houtwagen(werkwagenvloot)"  (januari 1951 afgevoerd naar sloperij)
    109       -03-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                            -     -1947 sloperij  (01-11-1947 aangetroffen als woonhuis in De Kwakel)
    110       -03-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          12-12-1948            1       -     -1950 sloperij  (30-10-1954 aangetroffen als noodwoning nabij Alkmaar)
    111       -04-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          26-06-1949            1       -09-1957 gesloopt op remiseterrein Nieuwe Achtergracht
    112       -03-1904       -     -19            -     -1923        -     -1931        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          29-09-1949            1       -     -1950 sloperij
    113       -04-1904       -     -19            -     -1924        -     -1931        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          29-09-1949            1       -     -1950 sloperij
    114       -07-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-10-1949            1       -     -1950 sloperij
    115       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          18-06-1950            1       -     -1950 sloperij  (19-12-1966 aangetroffen als noodwoning in Wanneperveen)
    116       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949                             -     -1950 sloperij
    117       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          30-11-1949            1       -     -1950 sloperij  (23-03-1951 aangetroffen als toekomstige noodwoning in Beverwijk)
    118       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1932               ---               ---             ---             ---    01-12-1949                             -     -1950 sloperij
    119       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          25-07-1949            1       -     -1950 sloperij
    120       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          22-10-1949            1       -     -1950 sloperij
    121       -06-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          30-11-1949            1       -     -1950 sloperij
    122       -04-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          06-09-1948            1       -     -1950 sloperij
    123       -07-1904       -     -19              ---          ---        -     -1936               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          24-07-1947            1       -     -1950 sloperij
    124       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          08-02-1950            1       -     -1950 sloperij
    125       -07-1904       -     -19           -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
    126       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          25-07-1949            1       -     -1950 sloperij
    127       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          18-06-1950            1       -     -1950 sloperij
    128       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-08-1949            1       -     -1950 sloperij
    129       -06-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          01-05-1950            1       -     -1950 sloperij
    130       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          08-02-1950            1       -     -1950 sloperij
    131       -07-1904       -     -19              ---          ---        -     -1932               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          26-06-1949            1       -     -1950 sloperij
    132       -06-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -06-1947          12-06-1946            5       -     -1950 sloperij  (22-06-1950 doorverkocht en getransport naar Meppel als noodwoning)
    133       -06-1904       -     -19              ---          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          12-12-1948            1       -     -1950 sloperij  (doorverkocht en getransport naar Friesland als noodwoning)
    134       -06-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -07-1947          04-12-1945         26       -     -1950 sloperij  (22-06-1950 doorverkocht en getransport naar Meppel als noodwoning)
    135       -07-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -06-1947          22-07-1946            5       -     -1950 sloperij  (22-06-1950 doorverkocht en getransport naar Meppel als noodwoning)
    136       -05-1904       -     -19              ---          ---        -     -1933               ---               ---             ---             ---         -06-1947          19-04-1947            5       -     -1950 sloperij
    137       -02-1904       -     -19           -     -1924          ---        -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          31-12-1950         18       -     -1952 sloperij  (07-08-1967 aangetroffen op sloperij Vijfhuizerstraat in Haarlem)
    138       -05-1904       -     -19           -     -1924          ---        -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          31-12-1950         18       -     -1952 sloperij
    139       -02-1904       -     -19           -     -192            ---        -     -1936               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          26-09-1950         18       -     -1951 sloperij
    140       -06-1904       -     -19           -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
    141       -08-1904       -     -19           -     -1923          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
    142       -06-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -     -1950 sloperij
    143       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          25-07-1948            1       -     -1950 sloperij
    144       -06-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          01-05-1950            1  14-09-1950 Nederlands Spoorweg Museum, Utrecht-Maliebaan
    145       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -     -1950 sloperij
    146       -06-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-10-1949            1       -     -1950 sloperij, De Kwakel (03-09-1950 aangetroffen)
    147       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          23-10-1949            1       -     -1950 sloperij
    148       -08-1904       -     -19           -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                          -     -1935 sloperij
    149       -08-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -     -1950 sloperij
    150       -06-1904       -     -19           -     -1924          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          31-12-1950         18       -     -1952 sloperij
    151       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          29-07-1949            2       -     -1950 sloperij
    152       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---    01-12-1949          02-08-1948            1       -     -1950 sloperij
    153       -08-1904       -     -19              ---          ---       -     -193                 ---               ---             ---             ---    01-12-1949          30-11-1949            1       -     -1950 sloperij
    154       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935             -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                             -11-1947 sloperij
Omgebouwd tot Terugverbouwd tot   DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT  Uit Duitsland      Definitief Laatste Waarneming/
Wagennr.    In Dienst    Glaspui EénManWagen TweeManWagen Lichtblauw    Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst      Inzet in de Dienst     op lijn    Afvoer op Afvoer naar
    155       -06-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935             -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                             -     -1948 sloperij
    156       -06-1904       -     -19              ---          ---       -     -193               -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                             -     -1947 sloperij
    157       -07-1904       -     -19           -     -192         -     -1934       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        27-12-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    158       -07-1904       -     -19           -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    159       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1937               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        07-12-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    160       -07-1904       -     -19           -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    161       -06-1904       -     -19           -     -192        "werd TMW bij
ombouw tot 161/162"
         ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1932 "werd verbouwd tot tweelingtram 161/162"
    162       -07-1904       -     -19           -     -1925      "werd TMW bij
ombouw tot 161/162"
         ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1932 "werd verbouwd tot tweelingtram 161/162"
161/162  "    -     -1932" "Reeds verbouwd
als motorwagen 161
én motrwagen 162"
"was EMW als
161 én 162"
      -     -1932 "bij ombouw
tot 161/162"
              ---               ---             ---             ---         -     -1947          22-05-1947            18       -     -1950 sloperij
    163       -07-1904       -     -19           -     -192            ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    164       -07-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        07-12-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    165       -10-1904       -     -19           -     -1924          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    166       -09-1904       -     -19           -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    167       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934             -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                             -     -1948 sloperij
    168       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933             -     -1944         Bremen      28-06-1946             ---    28-06-1946                             -     -1948 sloperij
    169       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935             -     -1944         Bremen      28-06-1946             ---    28-06-1946                             -     -1948 sloperij
    170       -12-1904       -     -19           -     -192         -     -1933       -     -1934             -     -1944         Bremen      27-06-1946             ---    27-06-1946                             -     -1948 sloperij
    171       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        21-12-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    172       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        27-12-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    173       -01-1905       -     -19           -     -1925          ---          ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1935 sloperij
    174       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934             -     -1944         Bremen      02-07-1946             ---    02-07-1946                             -     -1948 sloperij
    175       -12-1904       -     -19           -     -192            ---       -     -1937               ---               ---             ---             ---         -     -1940          -     -1940            22       -     -1940 sloperij
    176       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -1943                        27-11-1943 Stadtwerke Beuthen, Beuthen, Duitsland
    177       -12-1904       -     -19           -     -192        "werd TMW bij
ombouw tot 177/178"
         ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1934 "werd verbouwd tot tweelingtram 177/178"
    178       -12-1904       -     -19           -     -1924      "werd TMW bij
ombouw tot 177/178"
         ---               ---               ---             ---             ---         -     -1932                             -     -1934 "werd verbouwd tot tweelingtram 177/178"
177/178  "    -01-1935" "Reeds verbouwd
als motorwagen 177
én motrwagen 178"
"was EMW als
177 én 178"
      -01-1935 "bij ombouw
tot 177/178"
              ---               ---             ---             ---    03-07-1950          02-07-1950            18       -     -1951 sloperij
    179       -12-1904       -     -19           -     -1925          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---    01-01-1951          14-11-1950            18       -     -1952 sloperij
Omgebouwd tot Terugverbouwd tot   DOOR DE DUITSE BEZETTINGSMACHT  Uit Duitsland      Definitief Laatste Waarneming/
Wagennr.    In Dienst    Glaspui EénManWagen TweeManWagen Lichtblauw    Gevorderd op   Gevorderd naar  Gerepatrieerd Herindienst op Buiten Dienst      Inzet in de Dienst     op lijn    Afvoer op Afvoer naar
    180       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    181       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1932               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    182       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    183       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1932               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    184       -08-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    185       -08-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    186       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    187       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    188       -08-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    189       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    190       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    191       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    192       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1932               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    193       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    194       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    195       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    196       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    197       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    198       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    199       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    200       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    201       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    202       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    203       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    204       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    205       -01-1905       -     -1907          ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    206       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    207       -12-1904       -     -1907          ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    208       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    209       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1932               ---               ---             ---             ---         -     -193                               -     -1939 sloperij
    210       -09-1904       -     -19              ---          ---       -     -1936               ---               ---             ---             ---         -07-1947          07-04-1947            23       -     -1950 sloperij
    211       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -02-1943 Kölner Strassenbahn, Köln, Duitsland(nr. 495)  (maart 1946 gerepatrieerd en aansluitend naar sloperij in De Kwakel)
    212       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -07-1947          22-05-1947            26       -     -1950 sloperij
    213       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij
    214       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1935               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij
    215       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij
    216       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -02-1943 Kölner Strassenbahn, Köln, Duitsland(nr. 496,nooit id.)  (maart 1946 gerepatrieerd en aansluitend naar sloperij in De Kwakel)
    217       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -02-1943 Kölner Strassenbahn, Köln, Duitsland(nr. 498,nooit id.)  (maart 1946 gerepatrieerd en aansluitend naar sloperij in De Kwakel,
   21-06-1948 aangetroffen als noodwoning op het Haarlemmermmeerstation)
    218       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1936               ---               ---             ---             ---         -     -19                            12-11-1940 T.C.S.(Twentsch Centraal Station voor electrische stroomlevering N.V.), Hengelo
    219       -02-1905       -     -19              ---          ---       -     -1936               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij
    220       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -19                                 -     -1950 sloperij  (22-06-1950 doorverkocht en getransport naar Meppel als noodwoning)
    221       -01-1905       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -19                            12-11-1940 T.C.S.(Twentsch Centraal Station voor electrische stroomlevering N.V.), Hengelo
    222       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -193                 ---               ---             ---             ---         -     -194                               -02-1943 Kölner Strassenbahn, Köln, Duitsland(nr. 499,nooit id.)  (maart 1946 gerepatrieerd en aansluitend naar sloperij in De Kwakel)
    223       -02-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij, De Kwakel (03-09-1950 aangetroffen)
    224       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -19                                 -     -1950 sloperij
    225       -02-1905       -     -19              ---          ---       -     -1934               ---               ---             ---             ---         -     -194                               -02-1943 Kölner Strassenbahn, Köln, Duitsland(nr. 497,nooit id.)  (maart 1946 gerepatrieerd en aansluitend naar sloperij in De Kwakel)
    226       -11-1904       -     -19              ---          ---       -     -1931               ---               ---             ---             ---         -07-1947          21-06-1947            23       -     -1950 sloperij
    227       -02-1905       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -19                                 -     -1950 sloperij
    228       -10-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -     -19                                 -     -1950 sloperij, De Kwakel (03-09-1950 aangetroffen)
    229       -12-1904       -     -19              ---          ---       -     -1933               ---               ---             ---             ---         -07-1947          22-05-1947            23       -     -1950 sloperij

                 


Traminfo.nl © 2003-2015 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links