Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn DV

Amsterdamsche Omnibus Maatschappij -
TramlijnennetPaardentramlijn:
DV

Paardentramlijn in Dienst: 09-01-1877

Huidige status: Lijn niet meer in dienst
Paardentramlijn DV :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 09-01-1877 Ingesteld Spuistraat – Spui – Singel – Koningsplein – Leidschestraat – Leidscheplein vv.
 27-01-1877 Verlengd Leidscheplein - Leidsche Bosch – Vondelstraat (Vondelkerk) vv.
 15-05-1877 Verlengd Spuistraat - Paleisstraat - Dam vv.
 17-05-1877 Ingekort weer ingekort tot traject Vondelstraat - Spuistraat vv.
 25-05-1877 Weer verlengd Spuistraat - Paleisstraat - Dam vv.
 

GTr. 68 & 69, Lijn DV, Dam, circa 1883.
Fotograaf: onbekend (verzameling Tim Castricum).
 
 11-05-1883 Ingekort Ingekort tot traject Vondelstraat - Leidscheplein vv.
 16-06-1883 Weer verlengd Leidscheplein - Leidschestraat - Koningsplein - Singel - Spui - Spuistraat - Paleisstraat - Dam vv.
 22-06-1883 Weer verlengd Vondelstraat - Verlengde Vondelstraat (Anna Van Den Vondelstraat) vv.
 

GTr. 233, Lijn DV, Vondelstraat, 188x.
Standplaats nabij de Anna Van Den Vondelstraat met de Vondelkerk (voltooid in 1882) op de achtergrond.

Fotograaf: onbekend (verzameling Renι van Lier).
 

GTr. 244, Lijn DV, Spuistraat, 189x.
Prentbriefkaart.
 
 02-06-1903 Tijdelijk ingekort Ingekort tot traject Koningsplein - Verlengde Vondelstraat vv.
 27-07-1903 Opgeheven
 

                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links