Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 7

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetTramlijn:
7

Eerste tramlijn in dienst: 16-06-1904

Huidige tramlijn in dienst: 01-04-1905

Huidige status: Tramlijn in dienst
Eerste Tramlijn 7 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 16-06-1904 Ingesteld Weesperzijde - Professor Tulpplein - Sarphatistraat - Roetersstraat - Plantage Middenlaan - Muiderstraat(Markenplein) vv.
 04-07-1904 Verlengd Muiderstraat - Markenplein - Jodenbreestraat(terug via Zwanenburgwal - Waterlooplein) - Sint Antoniesbreestraat(Zandstraat) vv.
 14-08-1904 Verlengd naar Sint Antoniesbreestraat(Hoogstraat) vv.
 26-08-1904 Verlengd Sint Antoniesbreestraat - Nieuwmarkt - Gelderschekade(Prins Hendrikkade) vv.
 31-08-1904 Verlengd Gelderschekade - Prins Hendrikkade(Kamperbrug) vv.
 18-10-1904 Verlegd Sarphatistraat - Weesperstraat - markenplein ipv. Roetersstraat - Plantage Middenlaan - Muiderstraat.
 19-01-1905 Verlengd Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Stationsplein(Centraal Station) vv.

GTr. 77 en 67, Lijn 7 en 6, Nieuwmarkt, 1905.
Prentbriefkaart.
 01-04-1905 Opgeheven "vernummerd in tramlijn 8"
Tweede Tramlijn 7:
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 01-04-1905
 
Ingesteld
 
Kinkerstraat - Marnixstraat - Kleine Gartmanplantsoen - Weteringschans - Frederiksplein - Sarphatistraat - Weesperstraat -
Jonas Daniël Meijerplein vv.
 21-08-1905 Verlengd Jonas Daniël Meijerplein - Markenplein vv.
 11-10-1905 Verlengd Markenplein - Rapenburgerstraat - Rapenburgerplein vv.
 15-11-1906 Verlengd Rapenburgerplein - Kadijksplein - Kattenburgerkade - Mariniersplein vv.

GTr. 105, Lijn 7, Kinkerstraat, 1908.
Foto: Kantoor- en boekhandel J. Vlieger (verzameling René van Lier).
 18-11-1913 Ingekort Ingekort tot traject Kinkerstraat - Rapenburgerplein vv. (traject naar Mariniersplein overgenomen door nieuwe lijn 18)

GTr. 37, Lijn 7, Kinkerstraat, jaren "10.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 20, Lijn 7, Jonas Daniël Meijerplein, ca. juni 1914.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 09-06-1922 Ingekort Ingekort tot Rapenburgerstraat.
 11-01-1923 Verlengd Rapenburgerstraat - Rapenburgerplein vv.

GTr. 64, lijn 7, Rapenburgerplein, 16 augustus 1924.
Foto: J. Quanjer (verzameling René van Lier).
 15-03-1923 Verlegd beginpunt Kinkerstraat verlegd naar Jan Pieter Heijestraat(Borgerstraat)
 05-06-1924 Verlengd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg(Witte de Withstraat) vv.

GTr. 33, lijn 7, Kleine Gartmanplantsoen, 1923 of 1924.
Foto: Atelier J. Merkelbach (verzameling René van Lier).
 01-07-1924
 
 
 
 
Wijziging
 
 
 
 
Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur.      (Dienst met de zgn. EMW's (Eénmanwagens).
      (01-07-1924 kwamen de eerste 7 EMW's in dienst en vanaf 17-10-1924 reed de lijn geheel met losse EMW-motorwagens;
        Vanaf 5 mei 1927 werd in de drukke uren een bijwagen met conducteursbediening toegevoegd aan de dienst met EMW's. ;
        Vanaf 5 januari 1928 tot 28 februari 1929 werden ook enkele grootbordesmotorwagens als TMW's (Tweemanwagens) ingezet en
        werd in de drukke uren ook deze TMW-dienst versterkt met bijwagens met een conducteur).

GTr. 61, Lijn 7, Weteringschans (Eerste Weteringplantsoen), 1926.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 28-10-1926 Verlegd Sarphatistraat - Roetersstraat - Plantage Kerklaan vv. ipv. Weesperstraat - Rapenburgerplein.
 14-07-1927 Verlengd Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein vv.

GTr. 632+ Union-emr., Lijn 7, Mercatorplein, circa 1927.
Foto: R.H. Herwig (verzameling René van Lier).
 13-06-1929 Gewijzigd Einde inzet EMW's, welke doorschoven naar de nieuwe lijn 12, nu weer bediening met TMW's (Tweemanwagens) met conducteur.

GTr. 180, Lijn 7, Mercatorplein, 1929.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 31-10-1929 Verlegd Postjesweg - Hoofdweg vv.
 28-05-1931 Verlengd Plantage Kerklaan - Plantage Kerklaan, Plantage Doklaan/Plantage Middenlaan - Plantage Parklaan vv.
 28-07-1932 Verlegd Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein vv.
 11-08-1936 Tijdelijk ingekort Kinkerstraat - kringspoor Jan Pieter Heijestraat, Borgerstraat, Lootsstraat, Kinkerstraat.
 24-09-1937 Weer verlengd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein vv.
 12-12-1943 Tijdelijke wijziging alle tramdiensten opgeheven op zondagen.
 09-10-1944 Tijdelijk opgeheven
 18-06-1945 Ingesteld weer ingesteld: Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - "bestaande route" - Kringspoor Plantage Parklaan vv.

GVB 375+ahr. reeks 716-880, Lijn 7, Weteringschans, 20 juni 1945.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 18-08-1946 Wijziging tramdienst weer ingesteld op zondagen.
 23-01-1947 Verlegd Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Witte de Withstraat - Oude Kinkerbrug.
 18-04-1955
 
Tijdelijk verlegd
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidseboschje - Stadhouderskade -
Museumbrug - Weteringschans.

GVB 330+ahr. reeks 716-880, Lijn 7, Eerste Constantijn Huygensstraat/Overtoom, 16 mei 1956.
Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening (verzameling René van Lier).
 26-05-1956 Terugverlegd Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Kleine Gartmanplantsoen - Weteringschans.
 17-09-1961 verlegd/Verlengd Sarphatistraat - Weesperplein - Rhijnspoorplein - Wibautstraat - Prins Bernhardplein - Julianaplein(Amstelstation) vv.
 20-02-1967 Tijdelijk verlegd Weteringschans - Frederiksplein - Westeinde - Van Woustraat - Ceintuurbaan - Nieuwe Amstelbrug - Ruyschstraat - Wibautstraat.
 12-03-1967 verlegd in oostwaartse richting rechtstreeks Weteringschans - Westeinde ipv. via Frederiksplein.
 31-08-1968 Terugverlegd Weteringschans - Frederiksplein - Sarphatistraat - Weesperplein - Rhijnspoorplein - Wibautstraat

GVB 714, Lijn 7, Julianaplein, 30 augustus 1969.
Foto: John F. Bromley (verzameling René van Lier).

GVB 913+ahr. reeks 951-1000, Lijn 7, Weteringschans, 1968-1970.
Foto: Jan van der Stelt.
 12-10-1970 Wijziging Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur
 13-07-1970
 
Verlegd
 
Weteringschans - Frederiksplein(alleen in westwaartse richting) - Westeinde - Van Woustraat - Ceintuurbaan - Nieuwe Amstelbrug -
Ruyschstraat - Wibautstraat.

GVB 683, Lijn 7, Julianaplein, januari/april 1971.
Eerste gelede tram in de gele huisstijlkleur. In mei 1971 werd het kleurschema nog weer aangepast.

Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 09-08-1971
 
Verlegd
 
Weteringschans - Westeinde - Van Woustraat - Rijnstraat - Vrijheidslaan - Berlagebrug - Mr. Treublaan - Prins Bernhardplein -
Julianaplein(Amstelstation) vv. (rondrijden Frederiksplein vervallen)
 17-06-1972
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Julianaplein (Amstelstation) - "bestaande route" - Marnixstraat - Marnixplein - Frederik Hendrikplantsoen vv.
      (werkzaamheden Oude Kinkerbrug met een tijdelijke pendelbuslijn 7/17 vanaf Elandsgracht (NZH-Busstation Marnixstraat) :
            NZH-Busstation Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat -
            Mercatorplein vv.; tramlijn 17 werd tijdelijk verlegd via route lijn 13 en Mercatorplein).

GVB 44, Pendelbuslijn 7/17, Jan Evertsenstraat, 17 of 18 juni 1972.
Foto: Jan van der Stelt.
 19-06-1972 Terugverlegd weer normale route van Julianaplein naar Mercatorplein vv.

GVB 659, Lijn 7, Mercatorplein, 8 juni 1977.
Foto: René van Lier.
 16-10-1977
 
Verlegd
 
Weteringschans - Frederiksplein - Sarphatistraat - Roetersstraat - Plantage Kerklaan - Plantage Kerklaan, Plantage Doklaan/
Plantage Middenlaan - Plantage Parklaan vv.

GVB 610, Lijn 7, Mrcatorplein, eind 1977.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).

GVB 614, Lijn 7, Weteringschans, 2 januari 1979.
Foto: verzameling Johan Waaijer.
 18-09-1989 Verlengd Jan Evertsenstraat(Mercatorplein) - Hoofdweg - Bos en Lommerplein vv.
 17-01-1994 Wijziging Herinvoering Conducteurbediening
 11-11-1996
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein -
Kleine Gartmanplantsoen vv.
      (vanwege het zoeken naar een niet ontplofte bom uit de tweede wereldoorlog, die gevonden moest worden wegens de
        op stapel staande nieuwe woningbouw tussen de Da Costastraat en de Da Costakade).
      (Na het verwijderen van de "kinkerbom" op zondag 15 december 1996 werd direct begonnen met het herstellen van de bestrating en de
        fundering van de trambaan).
 24-12-1996 Terugverlegd weer normale route van Plantage Parklaan naar Bos en Lommerplein vv.
 24-05-1998
 
 
Gewijzigd
 
 
Bos en Lommerplein - "bestaande route" - Sarphatistraat + lus: Korte 's Gravenzandestraat, 's Gravenzandestraat, Oosterpark,
Wijttenbachstraat, Insulindeweg, Molukkenstraat, Javaplein(standplaats), Borneostraat, Zeeburgerdijk, Mauritskade, Alexanderplein,
Sarphatistraat + Sarphatistraat - "bestaande route" - Bos en Lommerplein.
 08-01-2001
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein -
Kleine Gartmanplantsoen vv.
      (vanwege het herstel van het zgn. Gat van American bij het Leidseplein).
 25-01-2001 Terugverlegd weer normale route van Bos en Lommerplein naar Javaplein vv.
 23-11-2001
 
 
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
 
 
vanaf Bos en Lommerplein via normale route naar Sarphatistraat en verder via Sarphatistraat - Mauritskade (circuit Tropenmuseum) vv.
      (omleiding gold van 23 november 19 uur t/m 25 november 2001 met een vervangende pendelbusdienst op 24 en 25 november
        via de route Ceintuurbaan/van Woustraat - Ceintuurbaan- Nieuwe Amstelbrug - Ruyschstraat - 's Gravensandeplein -
        Oosterpark - (keren bij Eikenweg) - Oosterpark - 's Gravensandeplein - 's Gravensandestraat - Mauritskade -
        circuit Tropenmuseum vv.)
 12-05-2003
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
Elandsgracht - Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein -
Hoofdweg - Surinameplein(bollenveld) vv. (Gelijktijdige afsluiting Kinkerbrug en ombouw Bos en Lommerplein)
    Traject Postjesweg - Witte de Withstraat tijdelijk overgenomen door de hiertoe tijdelijk verlegde buslijn 15.
    Traject Kinkerstraat tijdelijk overgenomen door een ingelegde pendelbuslijn:
      Busstation Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - (lus via: Jan Pieter Heijestraat, Borgerstraat, Lootsstraat, Kinkerstraat) vv.
 18-08-2003
 
Tijdelijk verlegd
 
Elandsgracht - Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg -
Surinameplein(bollenveld) vv. (Einde afsluiting Kinkerbrug en verdere ombouw Bos en Lommerplein)
 03-05-2004
 
Verlegd/Verlengd
 
Surinameplein - Hoofdweg - Mercatorplein - "bestaande route" - Sarphatistraat - Korte 's Gravenzandestraat - 's Gravenzandestraat -
Oosterpark - Wijttenbachstraat - Insulindeweg - Flevoweg - Flevopark vv.
 24-05-2004
 
 
 
 
Tijdelijke wijziging
 
 
 
 
Vanwege werkzaamheden rond het Weteringcircuit werd de dienst hier tijdelijk enkelsporig uitgevoerd, met behulp van oplegwissels.
In de richting Stadionplein werd via oplegwissels vanaf de halte Weteringciruit via linkerspoor naar het vervolg van de Weteringschans
gereden.      In de richting Javaplein werd via het oplegwissel naar het Weteringcircuit gereden en vervolgens rond het circuit de route
vervolgd richting Javaplein.

      Per 17 juni 2004 weer dubbelsporig langs het Weteringcircuit.
 12-12-2004
 
Verlegd/Verlengd
 
Jan Evertsenstraat(Mercatorplein) - Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Burgemeester De Vlugtlaan -
Slotermeerlaan (Sloterparkbad - Slotermeer) vv.
 06-01-2006
 
 
 
 
 
 
Spoedomleiding
 
 
 
 
 
 
Jan Evertsenstraat - Admiraal De Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Bilderdijkstraat - Kinkerstraat vv.
      (Op 6 januari brak om 19.15 uur bij het open/dichtgaan van de Oude Kinkerbrug een portaal van de bovenleiding af, waardoor er acuut
        een omleiding werd ingesteld.
        Vanaf 9 januari reed er een vervangende pendelbuslijn van Busstation Marnixstraat via Elandsgracht - Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug -
        Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Elandsgracht naar
        Busstation Marnixstraat.
        Op 16 januari werd het nieuwe portaal geplaatst, waarna om 16 uur de tramroute weer werd vrijgegeven.)
 16-01-2006 Terugverlegd weer normale route van Slotermeer naar Flevopark vv.
 14-09-2009 Tijdelijk verlegd Tijdelijk via noodbrug Hoge Sluis in de Sarphatistraat. (11-09-2009 werd de dienst via de oude Hoge Sluis om 19 uur gestaakt)

GVB 786, Lijn 7, Insulindeweg, 22 oktober 2009.
Foto: René van Lier.
 22-08-2011 Tijdelijk verlegd richting Flevopark : Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug.
 26-09-2011 Tijdelijk verlegd omleiding Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug in twee richtingen.
 15-10-2011 Terugverlegd richting Sloterparkbad weer via Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Hoofdweg.
 24-12-2011 Terugverlegd in beide richtingen weer via Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Hoofdweg.
 16-01-2012 Tijdelijk verlegd richting Flevopark : Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug.
 26-03-2012 Tijdelijk verlegd omleiding Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug in twee richtingen.
 21-04-2012 Terugverlegd richting Sloterparkbad weer via Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Hoofdweg.
 26-05-2012
 
Terugverlegd
 
in beide richtingen weer via Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Hoofdweg.
(In de namiddag van 25-05-2012 uiteindelijk al weer via normale route!!!)
 16-07-2012 Terugverlegd via nieuwe brug Hoge Sluis in de Sarphatistraat.      (officiële opening met museumtrams op 15 juli 2012)
 03-10-2015
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
vanaf Kleine Gartmanplantsoen via Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Overtoomse Sluis - Surinamestraat -
Surinameplein - Hoofdweg - Mercatorplein naar Hoofdweg vv.
      (spoorvernieuwing kruising Bilderdijkstraat/Kinkerstraat)
 05-10-2015
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
vanaf Kleine Gartmanplantsoen via Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Eerste Constantijn Huygensstraat -
Bilderdijkstraat naar Kinkerstraat vv.
      (spoorvernieuwing kruising Bilderdijkstraat/Kinkerstraat)
 07-10-2015 Terugverlegd weer normale route van Flevopark naar Slotermeer vv.

GVB 2107, Lijn 7, Witte de Withplein, 16 november 2015.
Foto: René van Lier.
 03-06-2016
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein -
Kleine Gartmanplantsoen vv.
      (omleiding alleen richting Slotermeer, richting Flevopark normale route; reconstructiewerkzaamheden Kinkerstraat).
 20-06-2016 Tijdelijk verlegd Omleiding dd. 03-06-2016 nu in beide richtingen, vanwege onvoorziene spoorwerken, waarbij nu ook het onderbed moest worden vervangen.
 02-07-2016 Terugverlegd weer normale route van Bos en Lommerplein naar Javaplein vv.
 29-10-2016
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
tijdelijk ingekort tot traject Flevopark - Weteringschans (Weteringciruit) vv. en daar omlooptechnisch gekoppeld aan lijn 10 naar Azartplein.
      (vanwege spoorwerkzaamheden in de Leidsestraat bij de bruggen en op het Leidseplein, werken in de periode 03-10-2016 t/m 16-12-2016)
      (op vervallen gedeelte tussen Slotermeer en van Hallstraat(lijn 7/10 west) reed een tijdelijke vervangende tramlijn 20)
 05-11-2016 Terugverlegd weer normale route van Flevopark naar Slotermeer vv.
 13-10-2017 Verlegd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg.
 26-02-2018
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
Burgemeester De Vlugtlaan - Slotermeerlaan - via "tijdelijke bypass Burgemeester Röellcircuit" - Burgemeester Röellstraat -
Lambertus Zijlplein (Geuzenveld) vv.
(spoorvernieuwing en reconstructie door de aanleg van de Westtangent-Busbaan op de Slotermeerlaan en het Burgemeester Röellcircuit).
      (op 21-04-2018 kwam het spoor vanaf de Burgemeester Röellstraat richting Slotermeerlaan via het circuit weer in gebruik)
      (op 22-04-2018 kwam het spoor ook het spoor richting Burgemeester Röellstraat via het circuit weer in gebruik)
 23-04-2018
 
Tijdelijk verlegd
 
Oosterpark - Linneausstraat - Mauritskade (circuit Tropenmuseum) - Mauritskade - Zeeburgerdijk - Borneostraat - Javaplein -
Molukkenstraat - Insulindeweg vv.      (spoorvernieuwing Insulindeweg)
 13-05-2018 Terugverlegd weer normale route van Flevopark naar Slotermeer vv. (nog wel via de omleiding naar Geuzenveld ipv. Slotermeer)
 14-05-2018 Terugverlegd weer normale route van Flevopark naar Slotermeer vv.
 22-07-2018
 
 
Verlegd / Gewijzigd
 
 
Slotermeerlaan (Sloterparkbad - Slotermeer) - "bestaande route" - Hoge Sluis - Sarphatistraat - Dageraadbrug - Czaar Peterstraat -
Fred Petterbaan - Johannes Fredericus van Hengelstraat - Verbindingsdam - Azartplein vv.
      (lijnwijzigingen nav. ingebruikname Noord-Zuid-metrolijn 52)

GVB 2100, Lijn 7, Dageraadbrug (Sarphatistraat), 15 april 2019.
Foto: René van Lier.
 13-05-2019
 
Tijdelijk verlegd
 
Kleine Gartmanplantsoen - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Eerste Constantijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat -
Kinkerstraat vv.      (spoorvervanging kruising Marnixstraat/Elandsgracht)
 20-05-2019 Terugverlegd Kleine Gartmanplantsoen - leidseplein - Marrnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat vv.
 04-11-2019
 
Tijdelijk verlegd
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal De Ruijterweg - Bos en Lommerweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg vv.
      (spoorvernieuwing op de Hoofdweg tussen Mercatorplein en Jan van Galenstraat)
 10-11-2019 Terugverlegd weer normale route van Slotermeer naar Azartplein vv.
 25-11-2019
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
tijdelijk verlegd vanaf Weteringschans via Weteringciruit - Korte Vijzelstraat - Vijzelgracht - Vijzelstraat - Muntplein - Reguliersbreestraat -
Rembrandtplein - Utrechtsestraat naar Frederiksplein vv. (spoorvernieuwing Weteringschans tussen Frederiksplein en Weteringciruit)
      (vanwege probleem bij Waternet bij de aanleg op dit traject werd van 10-09-2019 12.30 uur t/m 12-09-2019 deze omleiding
        ook al gereden in de richting Muiderpoortstation)
 03-12-2019 Terugverlegd weer normale route van Slotermeer naar Azartplein vv.
 23-03-2020
 
 
 
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 24-03-2020 geen conducteurbediening meer.
Per 30-03-2020 wordt nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 7 wagens.
Per 04-05-2020 werd de dienst uitgebreid naar een 10-minutendienst met 11 wagens.
Per 11-05-2020 keerde de conducteur terug op de tram.
Per 25-05-2020 is de dienst weer geoptimaliseerd naar een vrijwel gewone dienstuitvoering. (koppeling met lijn 11 bleef vervallen)
Per 07-12-2020 is de conducteurinzet versoberd en rijdt de eerste ritten op de dag niet meer mee.
 15-08-2020
 
Tijdelijk verlegd
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Jan Tooropstraat - Jan van Galenstraat - Burgemeester Röellstraat - Slotermeerlaan -
Slotermeerlaan (Sloterparkbad / Slotermeer) vv.    (spoorvervanging bogen Slotermeerlaan/Burgemeester De Vlugtlaan)
 24-08-2020
 
Terugverlegd
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Burgemeester De Vlugtlaan - Slotermeerlaan -
Slotermeerlaan (Sloterparkbad/Slotermeer) vv.
 08-11-2021
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
Slotermeerlaan (Slotermeer) - "bestaande route" - Hoge Sluis - Sarphatistraat - Roetersstraat - Plantage Kerklaan - Plantage Middenlaan -
Alexanderplein - (keren via Mauritskade en circuit Tropenmuseum) vv.
      (railvernieuwing kruising Sarphatistraat/Korte 's-Gravensandestraat met aansluitende pendeltramlijn 29 naar Azartplein)
 24-11-2021 Weer verlengd weer normale route Slotermeerlaan (Slotermeer) - Azartplein vv.
 07-03-2022 Tijdelijk verlegd Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Surinameplein - Surinamestraat - Overtoomse Sluis - Overtoom -
Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein - Kleine Gartmanplantsoen vv.      (herinrichting Kinkerstraat)
 04-04-2022 Omleiding aangepast Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht -
Marnixstraat - Leidseplein - Kleine Gartmanplantsoen vv.      (herinrichting Kinkerstraat)
 11-04-2022
 
 
 
Extra omleiding
 
 
 
Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht -
Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Hobbemastraat - Paulus Potterstraat - Van Baerlesstraat - Roelof Hartplein -
Roelof Hartstraat - Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat - Weteringlaan(Weteringcircuit) - Weteringschans - Frederiksplein vv.
      (herinrichting en verleggen van de sporen op het Kleine Gartmanplantsoen)
 16-04-2022
 
 
Weer terugverlegd
 
 
Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht -
Marnixstraat - Leidseplein - Kleine Gartmanplantsoen - Weteringschans - Frederiksplein vv.
      (einde werkzaamheden Kleine Gartmanplantsoen, omleiding dd. 04-04-2022 nog van kracht)
 23-06-2022
 
 
Omleiding aangepast
 
 
Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Bilderdijkstraat -
Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Leidseplein - Kleine Gartmanplantsoen - Weteringschans - Frederiksplein vv.
      (einde werkzaamheden Kinkerstraat (eerste gedeelte), omleiding gepland t/m 28-02-2023)
 Huidige route :
Slotermeerlaan (Sloterparkbad - Slotermeer) - Slotermeerlaan - Burgemeester De Vlugtlaan - Bos en Lommerweg - Bos en Lommerplein - Hoofdweg -
Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Leidseplein - Kleine Gartmanplantsoen -
Weteringschans (via Weteringcircuit) - Frederiksplein - Sarphatistraat - Hoge Sluis - Sarphatistraat - Dageraadbrug - Czaar Peterstraat -
Fred Petterbaan - Johannes Fredericus van Hengelstraat - Verbindingsdam - Azartplein vv.
Tot 1 maart 2023 geldt hierop bovenstaande omleiding via De Clercqstraat(zie 23 juni 2022).


                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links