Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 4

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetTramlijn:
4

Tramlijn in dienst: 07-05-1904

Huidige status: Tramlijn in dienst


Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 07-05-1904
 
 
Ingesteld
 
 
Amsteldijk(Rustenburgerstraat) - Ceintuurbaan - Sarphatipark - Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat - Vijzelgracht - Vijzelstraat(terug via
Reguliersbreestraat - Rembrandtplein - Reguliersdwarsstraat) - Sophiaplein - Rokin - Dam - Damrak - Middentoegangsbrug - Stationsplein -
Westelijk Viaduct/Oostelijk Viaduct - IJveer. vv.
 01-11-1904 Ingekort Ingekort tot Stationsplein(terug via Westelijke Toegangsbrug - Prins Hendrikkade).
 19-01-1905 Verlengd verlengd naar Prins Hendrikkade(Schippersgracht).
 18-03-1906 Verlegd vanaf Stationsplein via Oostelijk Viaduct/Westelijk Viaduct naar De Ruijterkade(IJveer).

GTr 116, lijn 1(links) en een tram van lijn 4(rechts), Dam (met op de voorgrond Monument 1830 ("Naatje") en
op de achtergrond het Commandantshuis, circa 1907.

Foto: Johannes Baptista Bickhoff (verzameling René van Lier).
 06-03-1907 Gewijzigd via Westelijk Viaduct/Oostelijk Viaduct naar De Ruijterkade(IJveer) ipv. andersom.
 17-05-1909 Verlegd in beide richtingen via Oostelijk Viaduct.
 01-06-1911 Gewijzigd via Westelijk Viaduct/Oostelijk Viaduct naar De Ruijterkade(IJveer).
 06-07-1911 Gewijzigd via Oostelijk Viaduct/Westelijk Viaduct naar De Ruijterkade(IJveer) ipv. andersom.
      -     -1911 Verlengd verlengd langs Amsteldijk naar Amsteldijk(Wiegelstraat).
 06-02-1916 Verlengd Amsteldijk - Trompenburgstraat vv.

GTr 289, Lijn 4, Trompenburgstraat, circa 1926.
Foto: onbekend (verzameling René van Lier).
 25-01-1918 Verlegd terug via Vijzelstraat ipv. omweg via Rembrandtplein.
 04-08-1921 Ingekort ingekort tot Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug - Prins Hendrikkade naar Stationsplein.
 22-10-1925
 
 
Gewijzigd
 
 
Lijn 4 gesplitst in lijn 4A en 4W:
      4A : heen via Rijnstraat, Van Woustraat naar Ceintuurbaan, terug via Ceintuurbaan, Amsteldijk.
      4W : heen via Amsteldijk naar Ceintuurbaan, terug via Van Woustraat, Rijnstraat.
 21-12-1925
 
 
 
 
Wijziging
 
 
 
 
Deels invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur.
(12 dienstwagens werden bediend met losse EMW's (Eénmanwagens) en de andere 12 dienstwagens met driewagentrams met een conducteur
  op elke wagen; Deze diensten werden om en om uitgevoerd, waarbij zo'n TMW-tramstel 4 personeelsleden had(1 bestuurder en 3 conducteurs)
  én de EMW 1 personeelslid(bestuurder);
      vanaf 27 mei 1926 werd de dienst gewijzigd waarbij er nu ook een bijwagen met conducteur werd meegevoerd achter de EMW's.).

GTr 238, Lijn 4A, Prins Hendrikkade, rond 1925/1930.
Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening (verzameling René van Lier).

GTr 177, Lijn 4A, Amsteldijk, 1926.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr 275, Lijn 4A, Vijzelstraat, 1926.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 16-02-1928 Gewijzigd Dienstuitvoering weer volledig met conducteurs. De EMW's schoven door naar lijn 21.
 03-04-1930
 
Gewijzigd
 
verenkelvoudigd en route aangepast : Trompenburgstraat(Gaaspstraat) - Rijnstraat - Van Woustraat - Ceintuurbaan - "bestaande route" -
Stationsplein vv.

GTr 271+ahr. reeks 701-880, Lijn 4, Vijzelstraat, 21 april 1932.
Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening (verzameling René van Lier).
 12-07-1932 Verlengd naar Trompenburgstraat(Amsteldijk).
 03-08-1939 Verlegd Rijnstraat - Rivierenlaan(heen via Uiterwaardenstraat - Hunzestraat) vv.

GTr 4+ahr. reeks 701-880, Lijn 4, President Kennedylaan, juni 1940.
Foto: L. Stigter (verzameling René van Lier).
 27-01-1942 Tijdelijk opgeheven
 01-03-1943 Weer ingesteld Rivierenlaan - "bestaande route" - Stationsplein vv.
 19-11-1943 Tijdelijk opgeheven
 09-09-1948
 
 
Ingesteld
 
 
Westerscheldeplein - Rooseveltlaan - Victorieplein - Rijnstraat - Van Woustraat - Westeinde - Frederiksplein - Utrechtschestraat - Rembrandtplein - Bakkerstraat, Amstel(terug via Reguliersbreestraat) - Muntplein - Rokin - Dam - Damrak - Middentoegangsbrug
(terug via Westelijke Toegangsbrug - Prins Hendrikkade) - Stationsplein vv.

GVB 263+750, Lijn 4, Amstel/Bakkerstraat, 6 september 1950.
Foto: NV. De Arbeiderspers (verzameling René van Lier).

GVB 263+750, Lijn 4, Amstel/Bakkerstraat, 6 september 1950.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GVB 253+897, Lijn 4, Damrak, jaren "50.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GVB 548+1000, Lijn 4, Muntplein/Amstel, 20 april 1963.
Foto: Cor van Mechelen.

GVB 617, Lijn 4, Prins Hendrikkade, jaren "60.
Foto: Johan Waaijer.
 23-06-1969 Wijziging Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur
 14-05-1972 Verlegd verlegd vanaf Damrak via Kamperbrug/Middentoegangsbrug naar Stationsplein(oostzijde - Centraal Station) vv.
 24-09-1972 Verlegd verlegd vanaf Damrak via Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug naar Stationsplein(westzijde - Centraal Station) vv.

GVB 854, Lijn 4, Rokin, 26 maart 1973.
Foto: verzameling René van Lier.
 02-10-1978 Tijdelijk ingekort tijdelijk ingekort : Stationsplein - Frederiksplein vv. (met aansluitende pendelbuslijn 4P)
 04-11-1978 Weer verlengd weer in gebruik op gehele traject Stationsplein - Europaplein vv.

GVB 787, Lijn 4, Amstel, 29 september 1979.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 01-09-1980 Verlegd vanaf Damrak - Prins Hendrikkade, Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Stationsplein vv.
 17-11-1980
 
Tijdelijk verlegd
 
Vanaf Rijnstraat via Vrijheidslaan - Berlagebrug - Mr. Treublaan - Prins Bernhardplein - Julianaplein(Amstelstation) vv.
     (met aansluitende pendelbuslijn 4P)
 25-11-1980 Terugverlegd Vanaf Rijnstraat via Victorieplein - Rooseveltlaan naar Europaplein vv.
 06-05-1981 Tijdelijk verlegd Westeinde - Weteringschans - Weteringcircuit - Vijzlegracht - Vijzelstraat - Muntplein (alleen op maandag-vrijdag overdag).
 31-05-1981 Verlengd Europaplein - Europaboulevard - Station RAI(Ringweg A10) vv.
 25-09-1981 Terugverlegd Westeinde - Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Bakkerstraat, Amstel/Reguliersbreestraat - Muntplein.
 11-02-1985 Tijdelijk verlegd zuidwaarts(richting Station RAI) vanaf Muntplein via Vijzelstraat - Reguliersdwarsstraat - Rembrandtplein(zuidzijde) naar Utrechtsestraat.
 09-05-1985 Verlegd in beide richtingen: Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Reguliersbreestraat - Muntplein.

GVB 642, Lijn 4, oprit naar standplaats Station RAI, jaren "80.
Foto: Johan Waaijer.

GVB 886 en 748, Lijn 4, standplaats Station RAI, 8 december 1988.
Standplaats in de middenberm van Ringweg A10 met cross-platform overstap naar de NS-Sprinter-trein richting Schiphol en Leiden.

Foto: René van Lier.
 15-12-1988 Verlegd beginpunt verlegd naar Europaboulevard ten zuiden van Station RAI.
 14-01-1991 Wijziging Herinvoering Conducteurbediening

GVB 694, Lijn 4, Europaplein (Halte RAI Congrescentrum), 17 april 1993.
Foto: Johan Waaijer.
 11-10-1996
 
 
 
 
 
 
Spoedomleiding
 
 
 
 
 
 
Europaboulevard (Station RAI) - bestaande route - Rembrandtplein - Reguliersbreestraat - Muntplein - Vijzelstraat - Vijzelgracht -
Nieuwe Vijzelstraat - Weteringlaan (Weteringcircuit) vv.
       (Nadat een schipper van een rondvaartboot van Lovers aan de onderzijde van de brug, die het Muntplein vormt, constateerde dat deze
         flinke schade had opgelopen bij spoorwerkzaamheden, waarbij de brugplaat bleek te zijn doorboord en grote brokstukken loslieten werd
         acuut het tramverkeer gestaakt over de brug vanaf 19 uur. Daarna volgden wisselende omleidingen waarna op 14 oktober 1996
         bovenstaande omleiding regulier werd. Vanaf maandag 14 oktober werd een pendeltramdienst met 2 11G-trams op 2 sporen ingesteld
         die heen en weer pendelden tussen het Rokin(halte Muntplein) en Damrak (nabij de Prins Hendrikkade)
 28-10-1996 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein naar Europaboulevard vv.
 1996/1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materieelinzet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege gebrek aan rijdend materieel en inzetbaar personeel huurde GVB regelmatig de Museumtramorganisatie A.O.M. in,
waarbij zowel museumtrams als personeel extra diensten op lijn 4 reden:
      - 19 t/m 23 augustus 1996.
      - 31 maart t/m 4 april 1998.
      - 30 en 31 mei 1998.
      - 7 t/m 11 juni 1998. (inzet van museummaterieel van origine uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Kassel)
      - 22 t/m 26 juni 1998.
      - 5 t/m 10 juli 1998. (in de vooravond)
      - 1 t/m 7 oktober 1998. (op 2 oktober reed er zelfs een tweeasserstel)
      - 4 en 11 februari 1999.

GVB 693, Lijn 4, "Kersttram", Utrechtsestraat, 16 december 1999.
Foto: René Gerhards.
 13-10-2001
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijn 4 reed lus : Stationsplein (Centraal Station oostzijde) - Middentoegangsbrug - Damrak - Dam - Rokin - Muntplein - Reguliersbreestraat -
Rembrandtplein - Utrechtsestraat - Frederiksplein - Westeinde - Van Woustraat - Ceintuurbaan - Sarphatipark - Ceintuurbaan -
Ferdinand Bolstraat - Weteringlaan (Weteringcircuit) - Nieuwe Vijzelstraat - Vijzelgracht - Vijzelstraat - Muntplein - Rokin- Dam - Damrak -
Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station oostzijde).
(aangepaste route op 13 en 14 oktober 2001 vanwege de vernieuwing van de tramkruising Victorieplein en omgeving;
lijn 25 reed de route in tegengestelde richting)
   Twee van de drie speciale pendelbuslijnen reden onder het lijnnummer 4 :
      - 4     : Ferdinand Bolstraat/Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat - Scheldestraat - Churchilllaan - Victorieplein - Rooseveltlaan -
                    Europaplein - Europaboulevard (Station RAI) vv.
              (op deze dienst reden op zaterdag 13-10-2001 midibusjes reeks 010-015 en op zondag 14-10-2001 standaarbussen van het type SB250)
      - 4 A : Van Woustraat/Ceintuurbaan - Van Woustraat - Rijnstraat - Rijnstraat/Victorieplein vv.
              (op deze dienst reed op zaterdag het Stadsmobielbusje 1039 (in de avond de 1043) en op zondag Stadsmobielbusje 1041)
Voor lijn 12/25 werd een pendelbuslijn ingericht :
Ferdinand Bolstraat/Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat - Scheldestraat - Churchilllaan - Victorieplein - Rooseveltlaan - Waalstraat -
President Kennedylaan - Rijnstraat - Uiterwaardenstraat - Hunzestraat - President Kennedylaan(standplaats lijn 25) -
President Kennedylaan - Amsteldijk - Berlagebrug - Mr. Treublaan - Prins Bernhardplein - Julianaplein (Amstelstation) vv.
(Deze dienst werd gereden met busjes uit de serie 010-015, maar ook met standaardbussen).

GVB 217, Lijn 4P, Europaboulevard (standplaats Station RAI), 14 oktober 2001.
Foto: Jan Jaap Carels.
 31-08-2009 Tijdelijk verlegd Westeinde - Weteringschans - Weteringcircuit - Vijzelgracht - Vijzelstraat - Muntplein.
 30-07-2012 Terugverlegd Westeinde - Frederiksplein - Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Reguliersbreestraat - Muntplein.
 22-10-2015
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Europaboulevard - normale route - Frederiksplein - Weesperplein - en daarvandaan verder als lijn 9 naar Diemen De Sniep.
Vanaf Diemen De Sniep als lijn 9 tot Waterlooplein en daarvandaan als lijn 4 via Waterlooplein - Blauwbrug - Amstelstraat -
Rembrandtplein - Utrechtsestraat - normale route - Europaboulevard.      (reconstructie en vervanging tramsporen Muntplein/Rokin)
 27-10-2015 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein naar Europaboulevard vv.
 01-10-2018
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Stationsplein (Centraal Station oostzijde) - normale route - Rijnstraat - Vrijheidslaan - Berlagebrug - Mr. Treublaan - Prins Bernhardplein -
Julianaplein (Amstelstation) vv.
      (reconstructie- en rioleringswerkzaamheden Rooseveltlaan met aanleg van een wateropvangbassin onder de kruisingen)

GVB 2058, Lijn 4, "Kersttram", Dam, 23 december 2018.
Foto: Mitchel van Lier.
 29-04-2019
 
 
Tweede tijdelijke verlegging
 
 
Stationsplein - normale route - Van Woustraat - Ceintuurbaan - Sarphatipark - Ceintuurbaan - Ferdinand Bolstraat - Scheldestraat -
Churchilllaan - Victorieplein - Vrijheidslaan - Berlagebrug - Mr. Treublaan = Prins Bernhardplein - Julianaplein (Amstelstation) vv.
      (spoorvernieuwing Rijnstraat)
 10-06-2019 Tijdelijk terugverlegd weer normale omleidingroute van Stationsplein naar Rijnstraat en verder naar Julianaplein vv.
 01-07-2019 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein naar Europaboulevard vv.
 02-03-2020
 
 
Terugverlegd
 
 
Europaboulevard - normale route - Rokin - Dam - Mozes & Aäronstraat/Paleisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station westzijde) vv.
      (vervanging sporen kruising Prins Hendrikkade/Middentoegangsbrug/Damrak en verlegging sporen naar Prins Hendrikkade)
 17-03-2020 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein naar Europaboulevard vv.
 23-03-2020
 
 
 
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 24-03-2020 geen conducteurbediening meer.
Per 30-03-2020 wordt nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 5 wagens.
Per 11-05-2020 is de dienst uitgebreid naar een 12-minutendienst met 5 wagens (in de ochtend naar 6 wagens).
    Tevens keerde de conducteur terug op de tram.
Per 25-05-2020 is de dienst weer geoptimaliseerd naar een vrijwel gewone dienstuitvoering.
Per 07-12-2020 is de conducteurinzet versoberd en rijdt de eerste ritten op de dag niet meer mee.
 03-05-2021 Tijdelijk verlegd Dam - Damrak - (Prins Hendrikkade, Westelijke Toegangsbrug / Middentoegangsbrug) - Stationsplein (Centraal Station Westzijde) vv.
      (reconstructie Stationsplein Oostzijde / Kamperbrug / Prins Hendrikkade)
 17-07-2021 Tijdelijk ingekort Rijnstraat - Vrijheidslaan - Berlagebrug - Mr. Treublaan - Prins Bernhardplein(richting CS) - Julianaplein (Amstelstation) vv.
      (spoorvernieuwing Europaboulevard)
 27-07-2021 Terugverlengd Rijnstraat - Vrijheidslaan - Victorieplein - Rooseveltlaan - Europaplein - Europaboulevard - Europaboulevard (Drentepark / Station RAI) vv.
 20-10-2021 Terugverlegd Dam - Damrak - (Prins Hendrikkade , Kamperbrug / Middentoegangsbrug) - Stationsplein (Centraal Station Oostzijde) vv.
 

GVB 2138, Lijn 4, Fredriksplein, 02-04-2016.
Foto: René van Lier.
Tijdelijke buslijn 4P:
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 02-10-1978
 
Ingesteld
 
Frederiksplein - Westeinde - Stadhouderskade - Amsteldijk - Tolstraat/Lutmastraat - Van Woustraat - Rijnstraat - Victorieplein - Rooseveltlaan - Europaplein vv.
 04-11-1978 Opgeheven
 17-11-1980 Ingesteld Europaplein - Rooseveltlaan - Victorieplein - Vrijheidslaan(Victorieplein). vv.

GVB 305, Lijn 4P, Julianaplein , 21 november 1980.
Foto: René van Lier.
 25-11-1980 Opgeheven


                 Huidige route :
Europaboulevard(Station RAI) - Europaboulevard - Europaplein - Rooseveltlaan - Victorieplein - Vrijheidslaan - Rijnstraat - Van Woustraat - Westeinde -
Frederiksplein - Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Reguliersbreestraat - Muntplein - Rokin - Dam - Damrak -
Prins Hendrikkade, Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Stationsplein (Centraal Station oostzijde) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links