Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 38

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
38

Buslijn in Dienst: 28-05-1973

Huidige status: Buslijn in dienst
Buslijn 38 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 28-05-1973
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) - Stellingweg (zuidzijde) – Appelweg – Pomonastraat – Stenendokweg - Klaprozenweg - Floraweg -
Sneeuwbalweg - Sneeuwbalstraat - Kamperfoelieweg - Mosplein – Hagedoornweg – Hagedoornplein - Kraaienplein - Havikslaan –
Meeuwenlaan – Waddenweg – Hendrik Cleyndertweg – Jan Herman van Heekweg – Jan Drijverweg – IJdoornlaan – Zuiderzeeweg -
Flevoweg – Insulindeweg (Station Muiderpoort) vv. (voormalige korte diensten lijn 36)

GVB 142, Lijn 38, Pomonastraat (halte Ananasplein), 1980.
Fotograaf: Frans van Britsom.
 20-09-1982
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
Speciale lijn 38S ingesteld op maandag-vrijdag tussen de spitsuren :
Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) - Molenaarsweg - Zuideinde - Stellingweg (oostzijde) – Appelweg – Pomonastraat – Stenendokweg -
Klaprozenweg - Papaverweg/Kamperfoelieweg, Ribesstraat - Mosplein – Johan van Hasseltweg - Nieuwe Leeuwarderweg -
Nieuwe Purmerweg - Waddenweg – Buikslotermeerplein - Werengouw - Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
 31-01-1983
 
Verlegd
 
Speciale lijn 38S verlegd vanaf Stellingweg (westzijde) via Molenaarsweg - Oostzanerdijk - Kometensingel - Meteorenweg
naar Stenendokweg.
 29-05-1983 Verlegd Klaprozenweg - Floraweg - Kamperfoelieweg – Banne Buikslootlaan – Statenjachtstraat – Schepenlaan – Kamperfoeliweg - Floraweg.
 19-09-1983
 
 
Verlegd
 
 
Speciale lijn 38S verlegd :
Klaprozenweg - Floraweg - Kamperfoelieweg – Banne Buikslootlaan – Statenjachtstraat - IJdoornlaan - Waddenweg -
Buikslotermeerplein - Werengouw - Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
 26-09-1983 Opgeheven Speciale lijn 38S opgeheven.
 26-09-1983
 
 
Gewijzigd
 
 
Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) – Molenaarsweg - Oostzanerdijk - Kometensingel – Meteorenweg – Stenendokweg - Klaprozenweg –
Floraweg – Kamperfoelieweg – Banne Buikslootlaan – IJdoornlaan -Hendrik Cleijndertweg - Jan Herman van Heekweg -
Jan Drijverweg - IJdoornlaan - Volendammerweg - Werengouw - Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
 11-01-1988 Verlengd Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) vv.
 11-06-1990 Verlegd Meteorenweg - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatürk - Klaprozenweg.
 02-06-1991 Tijdelijk verlegd Molenaarsweg - Zuideinde - Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) vv.
      -      -1991 Terugverlegd Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) vv.
 13-09-1993
 
 
 
 
 
 
Gewijzigd
 
 
 
 
 
 
Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (westzijde) - Molenaarsweg - Oostzanerdijk - Kometensingel -
Meteorenweg - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatürk - Klaprozenweg - Floraweg - Sneeuwbalweg -
Sneeuwbalstraat - Kamperfoelieweg - Mosplein - van der Pekstraat - van der Pekplein - Ranonkelkade - Buiksloterweg -
(keren bij de pont "Buiksloterwegveer") - Buiksloterweg - Ranonkelkade - van der Pekplein - Meidoornweg - Hagedoornplein -
Kraaienplein - Sperwerlaan - Spreeuwenpark - Valkenweg - Meeuwenlaan - Waddenweg - Hendrik Cleijndertweg -
Jan Herman van Heekweg - Jan Drijverweg - IJdoornlaan - Volendammerweg - Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
      (buslijn reed op zondagen nog slechts één keer per uur)
 19-09-1996 Dienstuitvoering Dienst op zon- en feestdagen weer uitgebreid naar een halfuursdienst.
 15-05-2003
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
richting Molenwijk: van der Pekstraat - Hagedoornweg - Wingerdweg - Sneeuwbalweg - Floraweg - Klaprozenweg.
richting Waterlandplein (Nieuwendam): Klaprozneweg - Papaverweg - Mosplein - van der Pekstraat.
      (aanleg van een diepriool op de Kamperfoelieweg tussen de Floraweg en de Ribesstraat)
 13-12-2003
 
Terugverlegd
 
richting Molenwijk normale route: van der Pekstraat - Mosplein - Kamperfoelieweg - Sneeuwbalstraat - Sneeuwbalweg - Floraweg -
Klaprozenweg.      Richting Nieuwendam bleef nog de omleiding van kracht.
 29-03-2004
 
Terugverlegd
 
in beide richtingen weer normale route: van der Pekstraat - Mosplein - Kamperfoelieweg - Sneeuwbalstraat - Sneeuwbalweg - Floraweg -
Klaprozenweg vv.

GVB 003, Lijn 38, Jan Drijverweg, 13 september 1994.
Foto: René van Lier.
 15-05-2006 Tijdelijk verlegd Mosplein - Hagedoornweg - Hagedoornplein - Meidoornweg - van der Pekplein vv. (vanwege werkzaamheden van der Pekstraat)
 28-05-2006
 
 
 
Ingekort / Verlegd
 
 
 
Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) - Appelweg - Pomonastraat - Werktuigstraat - Scheepsbouwstraat - "bestaande route" -
Meeuwenlaan - Waddenweg (Buikslotermeerplein) vv.
(na vertrek Waddenweg (Buikslotermeerplein) eerst een lus via IJdoornlaan - Theodorus Weeversweg - Jan Herman van Heekweg -
Hendrik Cleijndertweg naar Waddenweg).
 29-08-2006 Terugverlegd Mosplein - van der Pekstraat - van der Pekplein. (trajectdeel Molenwijk - Buiksloterwegveer)

GVB 227, Lijn 38, Waddenweg, 26 maart 2010.
Fotograaf: René van Lier.

GVB 226, Lijn 38, Buiksloterweg, 26 maart 2010.
Fotograaf: René van Lier.
 12-12-2010
 
Verlegd
 
Atatürk - Klaprozenweg - Ridderspoorweg - Distelweg - Mosplein - van der Pekstraat.
(route via Sneeuwbalstraat overgenomen door verlegde buslijn 36)

GVB 1115, Lijn 38, Pomonastraat/Werktuigstraat, 22 oktober 2011.
Fotograaf: René van Lier.
 15-12-2013 Gewijzigd Buslijn rijdt nog slechts tot 20 uur en op zondag pas vanaf 11 uur.
 03-03-2014
 
 
Verlegd
 
 
Mosplein - Hagedoornweg - Hagedoornplein - Meidoornweg - van der Pekplein - Ranonkelkade - Buiksloterweg -
(keren bij de pont "Buiksloterwegveer") - Buiksloterweg - Ranonkelkade - van der Pekplein - Meidoornweg - Hagedoornplein -
Kraaienplein vv. (definitieve afsluiting van der Pekstraat)
 18-08-2014
 
Verlengd
 
Meeuwenlaan - Waddenweg (Buikslotermeerplein) - IJdoornlaan/Jan Herman van Heekweg, Hendrik Cleijndertweg -
Elzenhagensingel (Eeuwige Jeugdlaan) vv. (lus vanaf Buikslotermeerplein bij vertrek vervallen)
 11-05-2016
 
Verlegd
 
Klaprozenweg - Ridderspoorweg - Distelweg - Asterweg - Docklandsweg - van der Pekbrug - Ranonkelkade - Buiksloterweg vv.
(route via Distelweg - Mosplein - Hagedoornweg verviel)
 10-12-2017 Dienstuitvoering Dienstuitvoering weer op de gehele dag, dus ook in de avonduren op alle dagen.
 16-03-2018
 
 
 
Wegaanpassing
 
 
 
Op Buiksloterweg werd de nieuwe ingekorte keerlus Buiksloterweg (Tolhuispont), pal na de Ranonkelkade in gebruik genomen.
    (Van 16-02-2018 t/m 15-03-2018 reed lijn 38 hiertoe tijdelijk vanaf Docklandsweg naar een tijdelijke halte Tolhuispont:
        Docklandsweg - Ceramiquelaan - (rondje éénrichting : Overhoeksplein - Bercylaan) - Ceramqiuelaan - Docklandsweg -
        van der Pekbrug - Ranonkelkade - van der Pekplein - Meidoornlaan vv.)
 22-07-2018
 
 
 
 
 
Gewijzigde route
 
 
 
 
 
Draaierweg (Buiksloterham) - Slijperweg/Vuurwerkerweg, Metaalbewerkerweg - Floraweg - Ridderspoorweg - Distelweg - Asterweg -
Docklandsweg - van der Pekbrug - Ranonkelkade - Buiksloterweg (keren bij halte Buiksloterwegveer) - Ranonkelkade - van der Pekplein -
Meidoornweg - Hagedoornplein - Kraaienplein - Sperwerlaan - Spreeuwenpark - Valkenweg - Meeuwenlaan - Waddenweg -
Buikslotermeerplein - Theodorus Weeversweg - IJdoornlaan - Jan Drijverweg - Jan Herman van Heekweg - Hendrik Cleijndertweg -
IJdoornlaan - IJdoornlaan (Metrostation Noord) vv.      (standplaatsrust Buiksloterham vond plaats in Garage Noord)
      (Nieuw lijnennet door de ingebruikname van de NoordZuid-metrolijn 52)
 21-10-2019
 
Tijdelijk verlegd
 
Ridderspoorweg - Distelweg - Grasweg - "tijdelijke speciale bouwweg" - Céramiquelaan - Docklandsweg - van der Pekbrug.
      (omleiding uitsluitend richting Station Noord, herinrichting Asterweg, werkzaamheden duren tot in 2021)
 23-03-2020
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 30-03-2020 werd nog slechts een starre 30-minuten-dienst gereden met 2 standaardbussen.
Per 04-05-2020 werd de dienst opgeschaald naar een zomerdienstregeling.
Per 02-06-2020 werd weer de winterdienst terug ingevoerd, echter in eerste instantie nog wel met enige beperkingen.
 27-07-2020
 
Omleiding aangepast
 
Ridderspoorweg - Distelweg - Grasweg - Bundlaan - Sausalitolaan - Spadinalaan - Docklandsweg - van der Pekbrug vv.
      (omleiding nu in beide richtingen, herinrichting Asterweg, omleiding gepland tot en met 31 maart 2021)
 07-06-2021 Terugverlegd Ridderspoorweg - Distelweg - Asterweg - Docklandsweg - van der Pekbrug vv.      (werken Asterweg voltooid)
 Huidige route :
Draaierweg (Buiksloterham) - Slijperweg/Vuurwerkerweg, Metaalbewerkerweg - Floraweg - Ridderspoorweg - Distelweg - Asterweg - Docklandsweg -
van der Pekbrug - Ranonkelkade - Buiksloterweg (keren bij halte Buiksloterwegveer) - Ranonkelkade - van der Pekplein - Meidoornweg -
Hagedoornplein - Kraaienplein - Sperwerlaan - Spreeuwenpark - Valkenweg - Meeuwenlaan - Waddenweg - Buikslotermeerplein -
Theodorus Weeversweg - IJdoornlaan - Jan Drijverweg - Jan Herman van Heekweg - Hendrik Cleijndertweg - IJdoornlaan -
IJdoornlaan (Metrostation Noord) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links