Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 36

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
36

Buslijn in Dienst: 27-06-1966

Huidige status: Buslijn in dienst
Buslijn 36 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 27-06-1966
 
 
Ingesteld
 
 
Kometensingel – Meteorenweg - Plejadenplein – Kometensingel – Oostzanerdijk – Molenaarsweg -toerit/afrit Coentunnelcircuit -
Coentunnelweg (Coentunnel Rijksweg) – Transformatorweg – Kabelweg – Sloterdijkerweg - Velserweg - Molenwerf (Sloterdijkstation) –
Admiraal de Ruijterweg – Bos en Lommerweg – Bos en Lommerplein (bij de Tijl Uilenspiegelstraat) vv.
 09-12-1968 Verlegd Bos en Lommerplein - "bestaande route" - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) vv.
 16-02-1969
 
 
 
 
Verlengd
 
 
 
 
Bos en Lommerplein - "bestaande route" - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) - Stellingweg (zuidzijde) – Appelweg –
Pomonastraat – Stenendokweg - Klaprozenweg – Papaverweg/Kamperfoelieweg, Ribesstraat - Mosplein – Hagedoornweg –
Hagedoornplein - Kraaienplein - Havikslaan – Meeuwenlaan – Waddenweg – Waddendijk - Oude Leeuwarderweg – IJdoornlaan -
Hendrik Cleyndertweg – Jan Herman van Heekweg – Beemsterstraat – IJdoornlaan – Zuiderzeeweg - Flevoweg –
Insulindeweg (Station Muiderpoort) vv.
 09-05-1969 Verlegd verlegd via noordelijk deel Waddenweg naar Hendrik Cleijndertweg. (ipv. via Waddendijk - Oude Leeuwarderweg)
 19-05-1969 Verlegd Jan Herman van Heekweg - Jan Drijverweg - IJdoornlaan. (ipv. Beemsterstraat)

GVB 111, Lijn 36, Bos en Lommerplein, 7 mei 1970.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 12-10-1971
 
Verlegd
 
Klaprozenweg - verlengde Floraweg - Floraweg - Sneeuwbalweg - Sneeuwbalstraat - Kamperfoelieweg -
Ribesstraat, Papaverweg/Kamperfoelieweg - Mosplein.
 24-09-1972
 
 
Gewijzigd
 
 
Invoering van gesplitste exploitatie buiten de spitsuren met twee lijnen 36:
Insulindeweg - Stellingweg en Stellingweg - Bos en Lommerplein.
Versterkingsdiensten Insulindeweg - Jan Herman van Heekweg, uitgevoerd als lijn 31, werden nu ook als lijn 36 uitgevoerd.
 25-02-1973
 
Gewijzigd
 
weer doorgaande exploitatie op gehele traject Bos en Lommerplein - Insulindeweg vv.
      (vanwege verwarring voor passagiers weer teruggedraaid)
 28-05-1973
 
Gewijzigd
 
spitsuurdiensten Insulindeweg - Jan Herman van Heekweg weer uitgevoerd onder lijnnummer 31.
korte ritten Molenwijk - Insulindeweg vernummerd in lijn 38.
 06-10-1974
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlengd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoofddorpplein - Heemstedestraat - Delflandlaan - Schipluidenlaan - Nachtwachtlaan - Staalmeesterslaan - Admiraal Helfirchstraat -
Jan Evertsenstraat - Jan Tooropstraat - Jan van Galenstraat - Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg -
Admiraal de Ruijterweg - Molenwerf (Sloterdijkstation) - Velserweg - Sloterdijkerweg - Kabelweg - Transformatorweg - Coentunnelweg -
Coentunnel - toerit/afrit Coentunnelcircuit - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Appelweg -
Pomonastraat - Stenendokweg - Klaprozenweg - Floraweg - Kamperfoelieweg - Schepenlaan - Statenjachtstraat - Banne Buikslootlaan -
Kamperfoelieweg - Floraweg - Sneeuwbalweg - Sneeuwbalstraat - Kamperfoelieweg = Mosplein - Hagedoornweg - Hagedoornplein -
Kraaienplein - Havikslaan - Meeuwenlaan - Waddenweg - Hendrik Cleijndertweg - Jan Herman van Heekweg - Jan Drijverweg -
IJdoornlaan - Zuiderzeeweg - Flevoweg - Insulindeweg (Muiderpoortstation) vv.
(Hiermee werd lijn 36 de langste stadsbuslijn van Nederland en een rit van begin tot eindpunt duurde toen meer dan anderhalf uur, was
zo'n 34 km lang en telde 70 haltes. Door het toen nog bestaande eenheidstarief was het mogelijk de gehele rit voor de prijs van slechts ιιn rit
te rijden, en men daarmee even duur uit was indien men slechts ιιn halte mee ging. Door het toen ook nog bestaande uitrijdrecht was het zelfs
mogelijk om kort voor het verstrijken van de geldigheidsduur van 45 minuten overstaprecht bij het eindpunt in te stappen en dan de gehele rit
van anderhalf uur nog uit te zitten. Hierdoor kon de overstaptijd voor ιιn ritje oplopen tot bijna 2 uur en 15 minuten. Daar er langs de route
van de lijn vele bejaardentehuizen gevestigd waren was het voor de bewoners daarvan een geliefd en goedkoop ritje van anderhalfuur om
wat van de stad te zien.
 06-01-1975 Gewijzigd Versterkingsdiensten Insulindeweg - Jan Herman van Heekweg, uitgevoerd als lijn 31, werden nu wederom ook als lijn 36 uitgevoerd.
 16-10-1977 Verlegd Delflandlaan - Derkinderenstraat - Jan Voermanstraat - Jan Tooropstraat. (ipv. Nachtwachtlaan - Staalmeesterslaan)

GVB 504, Lijn 36, Hoofdweg/Bos en Lommerplein, 2 januari 1979.
Fotograaf: Jan Jaap Carels (verzameling Renι van Lier).

GVB 2, Lijn 36, Hoofddorpplein, 14 januari 1979.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 15-01-1982 Verlegd Sloterdijkerweg - Verbindingsweg - Contactweg - Transformatorweg.
 20-09-1982
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
Speciale lijn 36S ingesteld op maandag-vrijdag tussen de spitsuren :
Statenjachtstraat (Schepenlaan) – Oosterlengte – Noorderbreedte – Westerlengte – Banne Buikslootlaan – Kamperfoelieweg –
Mosplein – Johan van Hasseltweg – Nieuwe Leeuwarderweg – Nieuwe Purmerweg – Waddenweg – Buikslotermeerplein –
Werengouw – Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
 29-05-1983
 
 
 
Verlegd / Ingekort
 
 
 
Hoofddorpplein - "bestaande route" - Molenwerf (Station Sloterdijk Zuid) - Velserweg - Sloterdijkerweg - Spaarnwouderweg -
Station Sloterdijk Noord) - Radarweg - Basisweg - Coentunnelweg - "bestaande route" - Schepenlaan -
Statenjachtstraat (Schepenlaan) vv.
(het resterende traject naar Muiderpoortstation werd nu alleen door lijn 38 bediend)
 19-09-1983
 
 
Verlegd
 
 
Speciale lijn 36S verlegd :
Waddenweg (Buikslotermeerplein) - IJdoornlaan - Bannebrug - Oosterlengte - Noorderbreedte - "bestaande route" - Werengouw -
Beverwijkstraat (Waterlandplein) vv.
 26-09-1983 Opgeheven Speciale lijn 36S opgeheven.
 26-09-1983
 
Verlegd / Verlengd
 
Floraweg - Kamperfoelieweg - Banne Buikslootlaan - Westerlengte = Noorderbreedte - Oosterlengte - IJdoornlaan - Waddenweg -
Buikslotermeerplein vv. (niet meer naar Schepenlaan)
 11-03-1985 Verlegd de ritten naar en van Hoofddorpplein uitgebreid via traject Pomonastraat – Werktuigstraat – Cilinderstraat – Werktuigstraat – Pomonastraat.
 02-06-1985 Verlegd Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Einsteinweg - Haarlemmerweg - Molenwerf.
 07-07-1985 Verlegd Einsteinweg - Haarlemmerweg - Radarweg - Orlyplein (Station Sloterdijk) - Radarweg - Basisweg.
 01-06-1986
 
Ingekort
 
ingekort tot trajekt Buikslotermeerplein - Coentunnel - Einsteinweg - (heen: Nieuwe Hemweg) - Kabelweg - Transformatorweg -
Basisweg - Radarweg - Orlyplein (Stations Sloterdijk) vv.
 20-07-1987 Ingekort verlegd via Kabelweg, Vlothavenweg (terug: Centrale Hemweg, Nieuwe Hemweg, Kabelweg).
 21-09-1987 Verlegd Banne Buikslootlaan – Statenjachtstraat – Boven-IJ-Ziekenhuis – IJdoornlaan – Westerlengte.
 21-09-1987
 
 
Verlengd
 
 
Orlyplein (Station Sloterdijk) - Radarweg – Haarlemmerweg – Einsteinweg – Bos en Lommerplein – Hoofdweg – Mercatorplein -
Jan Evertsenstraat – Jan Tooropstraat – Jan Voermanstraat – Derkinderenstraat – Delflandlaan – Schipluidenlaan –
Willem Frogerplein (Station Lelylaan) vv. (alleen in de spitsuren, buiten de spits tot Sloterdijkstation)
 03-04-1989
 
Tijdelijk verlegd
 
richting Sloterdijk/Buikslotermeerplein tijdelijk via Jan Evertsenstraat – Admiraal Helfrichstraat – Jan van Galenstraat – Hoofdweg.
(ipv. Mercatorplein vanwege aanleg trambaan lijn 13; geldt alleen voor se spitsverlenging).
 03-06-1989 Terugverlegd richting Sloterdijk/Noord weer via Jan Evertsenstraat – Mercatorplein – Hoofdweg.
 11-06-1990 Verlegd Pomonastraat - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatόrk - Klaprozenweg.
 21-05-1991 Tijdelijk verlegd Jan Tooropstraat - Postjesweg - Derkinderenstraat. (werkzaamheden Derkinderenstraat tussen Postjesweg en Jan Voermanstraat)
half-09-1991 Terugverlegd Jan Tooropstraat - Jan Voermanstraat - Derkinderenstraat.
 23-09-1991 Ingekort spitsritten naar Lelylaan overgenomen door nieuwe lijn 49. Lijn 36 rijdt hele dag Buikslotermeerplein - Orlyplein vv.
 25-05-1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlegd / Verlengd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orlyplein (Sloterdijkstation) - "bestaande route" - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) - Zuideinde –
Adriaan Loosjesstraat – Stentorstraat – Vorticelliweg – IJdoornlaan – Waddenweg (Buikslotermeerplein) – Nieuwe Purmerweg –
Nieuwe Leeuwarderweg – IJtunnel – Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug – Stationsplein (Centraal Station) vv.
In de avonduren werd de route geheel gewijzigd (verving daarmee de buslijnen 32 en 39) :
Orlyplein (Sloterdijkstation) - "bestaande route" - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) - Zuideinde –
Adriaan Loosjesstraat – Stentorstraat – Vorticelliweg – IJdoornlaan – Waddenweg – Buikslotermeerplein – Werengouw –
Volendammerweg – Purmerweg – Purmerplein – Purmerweg – Nieuwe Purmerweg - Waddenweg – Meeuwenlaan – Valkenweg –
Spreeuwenpark – Sperwerlaan – Kraaienplein – Hagedoornplein - Meidoornweg – van der Pekplein – van der Pekstraat – Mosplein –
Johan van Hasseltweg – IJtunnel (Nieuwe Leeuwarderweg) – Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug –
Stationsplein (Centraal Station) vv.
 21-09-1992 Verlegd IJdoornlaan - Banne Buikslootlaan – Statenjachtstraat (Boven-IJ-Ziekenhuis) – IJdoonlaan.
 23-05-1993
 
Verlegd
 
Dagroute verlegd: Waddenweg (Buikslotermeerplein) - Waddenweg - Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg - Meeuwenei -
Nieuwe Leeuwardersweg - IJtunnel vv.
 13-09-1993
 
 
Verlegd
 
 
Buslijn 32 gaat ook weer in de avonduren rijden, waarmee de avondroute van lijn 36 kon verdwijnen.
Buslijn 36 rijdt nu de gehele dag de route van 21-09-1992 overdag(dus niet via Meeuwenlaan en Johan van Hasseltweg).
Standplaats Centraal Station verlegd van Stationsplein naar de Kamperbrug.
 11-10-1993 Verlegd Standplaats Centraal Station weer terugverlegd naar Stationsplein.
 20-12-1993
 
Verlegd
 
Waddenweg (Buikslotermeerplein) – Waddenweg - Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg - Meeuwenei - Nieuwe Leeuwarderweg -
IJtunnel vv.
 03-10-1994 Verlegd Coentunnelweg - Coentunnel - nieuwe busbaan Coentunnelcircuit - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) vv.
 13-09-2004
 
Verlegd
 
In de wijk Kadoelen verlegd naar nieuwe busbaan : Zuideinde - busbaan Lange Vonder - busbaan Gerardus van der Groeplaan -
busbaan Johannes J. Glasweg - Adrianus van Waertweg - Vorticellaweg. (ipv. Adriaan Loosjesstraat - Stentorstraat)
 28-05-2006
 
Verlegd / Ingekort
 
Sloterdijkstation - "bestaande route" - Vorticellaweg - IJdoornlaan - Westerlengte - Noorderbreedte - Oosterlengte - IJdoornlaan -
Waddenweg - Buikslotermeerplein vv.
 10-12-2006
 
Wijziging
 
In de ochtend- en middagspits rijden alle ritten vanaf Sloterdijkstation tot de Waddenweg en daarvandaan door en terug als lijn 336
via de Waddenweg naar de Meeuwenlaan (Scholengemeenschap) vv.
 09-12-2007 Wijziging In de middagspits vervallen de schoolritten van lijn 336 en is het Buikslotermeerplein weer het eindpunt.

GVB 005, Lijn 36, Orlyplein (Sloterdijkstation), 22 oktober 2009.
Fotograaf: Renι van Lier.

GVB 171, Lijn 36, Viaduct Waddenweg (Buikslotermeerplein), 26 maart 2010.
Fotograaf: Renι van Lier.
 12-12-2010
 
 
Verlegd
 
 
Carrascoplein (Nieuwe Busstation Sloterdijkstation) - Arlandaweg - Radarweg - Orlyplein - Radarweg - "bestaande route" - Oosterlengte -
Statenjachtstraat - Schepenlaan - Kamperfoelieweg - Floraweg - Sneeuwbalweg - Sneeuwbalstraat - Kamperfoelieweg - Mosplein -
Johan van Hasseltweg - Meeuwenlaan (Merelstraat) vv.      (hiermee vervielen tevens de ritten op lijn 336)

GVB 1112, Lijn 36, Sneeuwbalweg, 5 november 2011.
Fotograaf: Renι van Lier.
 01-01-2012 Ingekort ingekort tot trajekt Sloterdijkstation - Statenjachtstraat (Boven-IJ-Ziekenhuis) vv.
 15-12-2013 Wijziging Buslijn 36 reed op zaterdag, zon- en feestdagen niet meer na 20 uur, alsmede reed lijn 36 op zondagen pas vanaf 11 uur.
 14-12-2014 Wijziging Buslijn 36 reed alleen nog op maandag-zaterdag tot 20 uur. en reed op zondagen geheel niet meer.
 13-12-2015 Verlegd / Verlengd Noorderbreedte - Oosterlengte - IJdoornlaan - Waddenweg (Buikslotermeerplein) vv.
 04-04-2016
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Molenaarsweg - Busbaan Lange Vonder vv.
    (groot onderhoud Stellingweg, rondje via Stellingweg Westzijde, Zuidzijde en Oostzijde tijdelijk vervallen)
(Buslijn 35, 37 en 38 reden in die periode slechts kortstondige omleidingen, vanwege verschuiving van de werkplek op de Stellingweg)
 16-07-2016 Terugverlegd Molenaarsweg - Stellingweg (Westzijde) - Stellingweg (Zuidzijde) - Stellingweg (Oostzijde) - Zuideinde - Busbaan Lange Vonder vv.
 22-07-2018
 
 
 
 
 
 
Gewijzigde route
 
 
 
 
 
 
Carrascoplein (Station Sloterdijk) - Arlandaweg - Radarweg - Orlyplein - Radarweg - Basisweg - Transformatorweg - Kabelweg -
op/afrit Coentunnelweg - Coentunnel - Busbaan Coentunnelcircuit - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) -
Stellingweg (oostzijde) - (keren bij standplaats Molenwijk) - Stellingweg (oostzijde) - Appelweg - Pomonastraat - Werktuigstraat -
Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatόrk - Klaprozenweg - Kamperfoelieweg - Schepenlaan - Statenjachtstraat - IJdoornlaan -
IJdoornlaan (Metrostation Noord) - IJdoornlaan - Waddenweg - Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) vv.
      (Nieuw lijnennet door de ingebruikname van de NoordZuid-metrolijn 52, samenvoeging voormalige routes buslijnen 36, 37 en 38)
      (exploitatie op maandag t/m zondag van aanvang dienst tot 20 uur)
 07-04-2019
 
 
Verlegd
 
 
IJdoornlaan (Metrostation Noord) - IJdoornlaan - (en daarvandaan een lus :
IJdoornlaan (standplaats Buikslotermeerplein) - Jan Drijverweg - Jan Herman van Heekweg - Hendrik Cleyndertweg) vv.
      (buslijn reed weer tijdens de gehele exploitatie-uren, dus ook weer de gehele avond; route naar Olof Palmeplein vervallen)
 08-04-2019
 
 
 
Tijdelijke verlenging
 
 
 
IJdoornlaan (Metrostation Noord) - IJdoornlaan - Waddenweg - Buikslotermeerplein - Theodorus Weeversweg - IJdoornlaan -
Zuiderzeeweg - Schellingwouderbrug - Zuiderzeeweg (keren bij Eef Kamenbeekstraat) (standplaats IJburglaan) vv.
    (kruising IJburglaan/Zuiderzeeweg opgebroken vanwege reconstructie tramsporen;
      lijn 37 reed hierdoor tot Zuiderzeeweg, lijn 36 nam het traject naar Noord over)
 19-04-2019
 
Terug Ingekort
 
weer normale route van IJdoornlaan (Metrostation Noord) - IJdoornlaan - (en daarvandaan een lus :
IJdoornlaan (standplaats Buikslotermeerplein) - Jan Drijverweg - Jan Herman van Heekweg - Hendrik Cleyndertweg) vv.
 23-03-2020
 
 
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 30-03-2020 werd nog slechts een starre 30-minuten-dienst gereden met 3 standaardbussen.
Per 06-05-2020 werd de dienst opgeschaald naar een zomerdienstregeling met een 15-minutendienst in de ochtendspits en daarbuiten
  de starre 30-minuten-dienst. Vanaf 8 mei werd in principe op werkdagen met gelede bussen gereden.
Per 02-06-2020 werd weer de winterdienst terug ingevoerd, echter nog wel met enige beperkingen. Alleen op zaterdagen werd nog
  met gelede bussen gereden, daarbuiten met standaardbussen. Later in het jaar werd de bediening weer geheel met standaardbussen.
 12-12-2021
 
 
 
Verlegd
 
 
 
Orlyplein - Radarweg - Basisweg - op/afrit Coentunnelweg (Einsteinweg) - Coentunnel - Busbaan Coentunnelcircuit vv.
Tevens ingekort tot IJdoornlaan (Metrostation Noord) (lus via Jan Drijverweg vervallen).
      (traject via de Kabelweg vervallen, waardoor de inzet van elektrische bussen kon worden gestart:
        spooronderdoorgang Kabelweg was te laag)
 
Speciale buslijn 36F :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 04-10-1982
 
 
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
 
 
Surinameplein - Cornelis Lelylaan - Einsteinweg (Rijksweg A10) - Coentunnel (Rijksweg A10) - af/toerit Oostzanerwerf -
Verlengde Stellingweg - Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) vv.
(Deze dienst werd als spitslijn uitgevoerd door de ENHABO als speciale Fietspendelbuslijn)
In 1982 werden de 105, 106, 110, 114 en de 118 voorzien van trekhaken voor dienst op de nieuwe GVB-lijn 36F tussen Molenwijk en
Surinameplein. Vier fietsaanhangers waren gebouwd door de DAM te Appingedam, zelf ook een voormalig busbedrijf. De fietsbus werd
echter geen succes en binnen de kortste keren werd lijn 36F opgeheven.

GVB 118+Fietsaanhenger 17, Lijn 36F, Surinameplein, 11 oktober 1982.
Foto: Johan Waaijer.

GVB Fietsaanhanger 16+reeks 105-136, Lijn 36F, Sneeuwbalweg, 10 november 1982.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 03-01-1983 Opgeheven Laatste inzet was op 31-12-1982.
 Huidige route :
Carrascoplein (Station Sloterdijk) - Arlandaweg - Radarweg - Orlyplein - Radarweg - Basisweg - op/afrit Coentunnelweg - Coentunnel -
Busbaan Coentunnelcircuit - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) - (keren bij standplaats Molenwijk) -
Stellingweg (oostzijde) - Appelweg - Pomonastraat - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatόrk - Klaprozenweg - Kamperfoelieweg -
Schepenlaan - Statenjachtstraat - IJdoornlaan - IJdoornlaan (Metrostation Noord) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links