Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 35

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
35

Buslijn in Dienst: 27-03-1966

Huidige status: Buslijn in dienst
Buslijn 35 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 27-03-1966
 
Ingesteld
 
Buiksloterweg (Buiksloterweg IJveer) - Ranonkelkade - van der Pekplein - van der Pekstraat - Mosplein - Klaprozenweg -
Meteorenweg (Kometensingel) vv. (voormalige lijn B)

GVB 2, Lijn 35, van der Pekstraat, 27 mei 1967.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 30-03-1968 Verlengd Meteorenweg - Kometensingel - Oostzanerdijk - Molenaarsweg - Stellingweg (Molenwijk) vv.
 31-10-1968
 
Verlegd / Verlengd
 
Stellingweg (Molenwijk) - "bestaande route" - Mosplein - Mosveld traverse - IJtunnel - Prins Hendrikkade -
Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 09-12-1968 Verlengd verlengd naar Stellingweg (westzijde) (Molenwijk) vv.
 14-01-1969 Verlegd richting Molenwijk verlegd vanaf Mosplein via Kamperfoelieweg - Ribesstraat naar Klaprozenweg.
 12-10-1971 Verlegd richting Molenwijk verlegd vanaf Mosplein via Kamperfoelieweg - verlengde Floraweg naar Klaprozenweg.
 18-05-1973 Verlegd richting Stationsplein ook verlegd vanaf Klaprozenweg via Floraweg - Kamperfoelieweg naar Mosplein.
 07-04-1975
 
Verlegd
 
Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - (richting Stationsplein : Kamperdam, Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug)
  - Stationsplein.
 18-02-1980 Verlegd verlegd via Kamperbrug ipv. Kamperdam.
 13-03-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - Kamperbrug, Prins Hendrikkade/Stationsplein - Kamperdam (Centraal Station).
 16-04-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade/Stationsplein, Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Kamperdam (Centraal Station).
 14-07-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Stationsplein (Centraal Station).
 15-12-1980
 
Verlegd
 
Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - (richting Stationsplein via Kamperbrug, Prins Hendrikkade,
Middentoegangsbrug) - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 16-02-1981 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 24-06-1983 Verlegd Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein.

GVB 53, Lijn 35, Stationsplein, 1986.
Fotograaf: Frans van Britsom.
 11-01-1988 Verlengd Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde) (nieuwe standplaats Molenwijk) vv.
 11-06-1990 Verlegd Meteorenweg - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatürk - Klaprozenweg.

GVB 285, Lijn 35, Oostzanerdijk, 22 oktober 1990.
Fotograaf: Johan Waaijer.
 19-09-1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlengd / Nieuwe route
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stellingweg (oostzijde) (Molenwijk) - Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg )westzijde) - Molenaarsweg - Oostzanerdijk - Kometensingel -
Meteorenweg - Werktuigstraat - Scheepsbouwweg - Strekkerweg - Atatürk - Klaprozenweg - Floraweg - Kamperfoelieweg - Mosplein -
Johan van Hasseltweg - Meeuwenei - Nieuwe Leeuwarderweg - IJtunnel - Prins Hendrikkade - (Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug,
Stationsplein(Centraal Station), Kamperbrug, Prins Hendrikkade/Middentoegangsbrug, Stationsplein(Centraal Station), Kamperbrug) -
Prins Hendrikkade - Droogbak - De Ruijterkade - Westerdoksdijk - Barentzplein - Van Diemenstraat - Tasmanstraat -
Spaarndammerdijk - "variant 1 of variant 2" vv.
"Variant 1 :"
Oostzaanstraat - Hembrugstraat/Oostzaanstraat - Zaanstraat vv. (korte dienst in de spitsuren, avonduren en het weekend)
"Variant 2 :"
Spaarndammerdijk - Transformatorweg - Basisweg - Radarweg - Orlyplein (Station Sloterdijk) vv. (op maandag-vrijdag overdag)
(in de spitsuren, avonduren en weekend werd om en om gereden naar de Zaanstraat of door naar het Orlyplein)
(samenvoeging lijn 35 en westelijk deel lijn 28, in de spits werden ook extra korte ritten tussen Stationsplein en Orlyplein gereden)
 19-09-1994
 
Ingesteld
 
Speciale pendellijn als lijn 35E ingesteld tussen Orlyplein (Station Sloterdijk) en de Contactweg (Grafische School).
      (deze lijn reed alleen op werkdagen en niet in de schoolvakanties)
 02-01-1995 Opgeheven Speciale pendellijn 35E werd vernummerd tot lijn 46.
 28-05-1995
 
 
Gewijzigd / Verlegd
 
 
In de spitsuren reden nu alle ritten door naar Sloterdijkstation. Alleen in de avonduren en weekend nog om en om tot de Zaanstraat.
Tevens route verlegd:
      Transformatorweg - Contactweg - Sloterdijkerweg - Changiweg - Kingsfordweg - Arlandaweg - Radarweg - Orlyplein vv.
 07-08-1995
 
Terugverlegd
 
Transformatorweg - Basisweg - Radarweg - Orlyplein vv.
      (verzoek van reizigers en tevens veel oponthoud op nieuwe traject door structurele werkzaamheden)
 10-03-2000
 
Tijdelijk verlegd
 
richting Sloterdijkstation tijdelijk vanaf Prins Hendrikkade via Middentoegangsbrug, Stationsplein, Oostelijke Onderdoorgang,
De Ruijterkade naar Westerdoksdijk.
 04-04-2000 Gewijzigd Halte richting Sloterdijkstation verplaatst van Stationsplein naar Kamperbrug.
 24-07-2000
 
Terugverlegd
 
richting Sloterdijkstation vanaf Prins Hendrikkade weer via Middentoegangsbrug, Stationsplein, Kamperbrug, Prins Hendrikkade,
Droogbak, De Ruijterkade naar Westerdoksdijk.
 13-02-2001
 
Tijdelijk verlegd
 
richting Molenwijk tijdelijk verlegd vanaf Westerdoksdijk via De Ruijterkade, Oostelijke Onderdoorgang, Stationsplein,
Kamperbrug (Centraal Station) naar Prins Hendrikkade.
 26-03-2001
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
in beide richtingen tijdelijk verlegd vanaf Westerdoksdijk via De Ruijterkade - Oostelijke Onderdoorgang - Stationsplein -
(Kamperbrug (Centraal Station)/Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug, Stationsplein (Centraal Station) ) naar Prins Hendrikkade.
(afsluiting Westelijke Onderdoorgang bij Droogbak)
 07-07-2001
 
Terugverlegd
 
Westerdoksdijk - De Ruijterkade - Droogbak - Prins Hendrikkade - (Middentoegangsbrug, Stationsplein, Kamperbrug/
Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug, Stationsplein, Kamperbrug, Prins Hendrikkade) - Prins Hendrikkade vv.
 17-09-2001
 
Ingekort
 
ingekort tot traject Molenwijk - Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
(lijngedeelte naar Sloterdijkstation overgenomen door nieuwe lijn 48, lijngedeelte naar Zaanstraat overgenomen door nieuwe lijn 49)
 15-05-2003
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
richting Molenwijk: Mosplein - Kamperfoelieweg - Sneeuwbalstraat - Sneeuwbalweg - Floraweg - Klaprozenweg.
richting Centraal Station: Klaprozenweg - Papaverweg - Mosplein.
      (aanleg van een diepriool op de Kamperfoelieweg tussen de Floraweg en de Ribesstraat)
 18-08-2003 Omleiding aangepast richting Molenwijk: Mosplein - Kamperfoelieweg - Ribesstraat - Klaprozenweg,
 13-12-2003 Terugverlegd richting Molenwijk normale route: Mosplein - Kamperfoelieweg - Floraweg - Klaprozenweg. Richting Stationsplein nog de omleiding.
 29-03-2004 Terugverlegd in beide richtingen weer normale route van Mosplein - Kamperfoelieweg - Floraweg - Klaprozenweg vv.
 17-03-2008 Verlegd verlegd via een verbindingsdam tegenover Sint Nicolaaskerk.   (definitieve afsluiting Middentoegangsbrug)

GVB 314, Lijn 35, Meteorenweg, 17 april 2009.
Fotograaf: René van Lier.
 06-09-2010
 
Tijdelijk verlegd
 
Molenaarsweg - Coentunnelcircuit - Cornelis Douwesweg - Kometensingel - Meteorenweg vv.
      (werkzaamheden Molenaarsweg en Coentunnelcircuit en daarmee afsluiting van de aansluiting naar de Oostzanerdijk)
 30-04-2011 Terugverlegd Molenaarsweg - Oostzanerdijk - Kometensingel - Meteorenweg vv.

GVB 1410, Lijn 35, Atatürk, 29 maart 2014.
Fotograaf: René van Lier.
 14-12-2014
 
Verlegd
 
IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug, Stationsplein, Oostelijke Onderdoorgang/Oosterdokskade, Odebrug -
De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJZijde) vv.

GVB 318, Lijn 35, Meteorenweg, 2 januari 2015
Fotograaf: René van Lier.
 08-01-2018 Verlegd IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJZijde) vv.
 22-07-2018
 
 
 
 
 
Gewijzigde route
 
 
 
 
 
Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - Werengouw - Volendammerweg - Purmerweg - Purmerplein - Purmerweg -
Nieuwe Purmerweg - Waddenweg - Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg - Meeuwenei (Metrostation Noord) -
Johan van Hasseltweg - Mosplein - Kamperfoelieweg - Floraweg - Klaprozenweg - Atatürk - Strekkerweg - Scheepsbouwweg - Werktuigstraat - Meteorenweg - Kometensingel - Oostzanerdijk - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) - Stellingweg (zuidzijde) -
Stellingweg (oostzijde; standplaats Molenwijk) vv.
      (Nieuw lijnennet door de ingebruikname van de NoordZuid-metrolijn 52, samenvoeging routes buslijnen 32 en 35)
 23-03-2020
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 30-03-2020 werd nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 5 gelede bussen.
Per 04-05-2020 werd de dienst opgeschaald naar een zomerdienstregeling.
Per 02-06-2020 werd weer de winterdienst terug ingevoerd.
 

GVB 301, Lijn 35, Mosplein / Kamperfoelieweg, 18 december 2020.
Fotograaf: René van Lier.
 
 03-01-2021 Verlegd Johan van Hasseltweg - Mosplein - Klaprozenweg - Atatürk vv.
 Huidige route :
Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - Werengouw - Volendammerweg - Purmerweg - Purmerplein - Purmerweg - Nieuwe Purmerweg - Waddenweg -
Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg - Meeuwenei (Metrostation Noord) - Johan van Hasseltweg - Mosplein - Klaprozenweg - Atatürk -
Strekkerweg - Scheepsbouwweg - Werktuigstraat - Meteorenweg - Kometensingel - Oostzanerdijk - Molenaarsweg - Stellingweg (westzijde) -
Stellingweg (zuidzijde) - Stellingweg (oostzijde; standplaats Molenwijk) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2022 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links