Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 34

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
34

Buslijn in Dienst: 27-03-1966

Huidige status: Buslijn in dienst
Buslijn 34 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 27-03-1966
 
Ingesteld
 
Buiksloterweg (Buiksloterweg IJveer) - Ranonkelkade - van der Pekplein - van der Pekstraat - Mosplein - Kamperfoelieweg - Floraweg -
tijdelijke verbindingsweg - Koopvaardersplantsoen - Statenjachtstraat(Schepenlaan) vv. (voormalige lijn A)
 04-06-1967 Verlegd Floraweg - Schepenlaan - Statenjachtstraat(Banne Buikslootlaan) vv.
 31-10-1968
 
Verlegd / Verlengd
 
Statenjachtstraat (Banne Buikslootlaan) - Schepenlaan - Floraweg - Kamperfoelieweg - Mosplein - Mosveld traverse - IJtunnel -
Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 14-01-1969 Verlegd richting Stationsplein verlegd vanaf Kamperfoelieweg via Ribesstraat - Klaprozenweg naar Mosplein.
 22-09-1969 Verlegd Kamperfoelieweg - verlengde Kamperfoelieweg - Banne Buikslootlaan - Statenjachtstraat (Schepenlaan) vv.
 22-11-1970
 
 
Verlegd
 
 
Kamperfoelieweg - verlengde Kamperfoelieweg - Schepenlaan - Statenjachtstraat - Banne Buikslootlaan vv.
(exploitatie uitbesteed aan de firma ENHABO in Landsmeer met inzet van eigen bussen(ex-GVB-reeks 200)
in de gele ENHABO-kleustelling)

ENHABO 222, GVB-Lijn 34, Prins Hendrikkade, 1971.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 16-05-1971 Verlegd Prins Hendrikkade - Kamperbrug/Westelijke Toegangsbrug, Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 17-10-1971 Gewijzigd (exploitatie weer uitgevoerd door het GVB zelf)

GVB 181, Lijn 34, Stationsplein, winter 1972/1973.
Fotograaf: Jos Mascini.
      -      -1973 Verlegd traject Kamperfoelieweg - Mosplein weer in beide richtingen. (niet meer via Ribesstraat)
 07-04-1975
 
Verlegd
 
Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - (richting Stationsplein : Kamperdam, Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug)
  - Stationsplein.
 30-05-1976
 
Verlegd / Verlengd
 
Kamperfoelieweg - verlengde Kamperfoelieweg - Banne Buikslootlaan - Westerlengte - Noorderbreedte - Oosterlengte -
Statenjachtstraat (Schepenlaan) vv.

GVB 257, Lijn 34, Banne Buikslootlaan, 197x/8x.
Fotograaf: Johan Waaijer.
 18-02-1980 Verlegd verlegd via Kamperbrug ipv. Kamperdam.
 13-03-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - Kamperbrug, Prins Hendrikkade/Stationsplein - Kamperdam (Centraal Station).
 16-04-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade/Stationsplein, Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Kamperdam (Centraal Station).
 14-07-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Stationsplein (Centraal Station).

GVB 253, Lijn 34, Kamperfoelieweg, 22 november 1981.
Foto: René van Lier.

GVB 258, Lijn 34, Kamperfoelieweg, 14 december 1981.
Foto: Johan Waaijer.

GVB 253, Lijn 34, Jan Thomeepad (standplaats Banne Buiksloot), 1982.
Fotograaf: Frans van Britsom.
 24-06-1983 Verlegd Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein.
 23-09-1991
 
Gewijzigd
 
dienstregeling in de spitsuren aangepast met dubbele frequentie in spitsrichting en leegritten in de tegenrichting.
In de ochtendspits leegritten richting Banne Buiksloot en in de middagspits leegritten richting Stationsplein.
 25-05-1992 Gewijzigd dienstregeling in de spitsuren terug aangepast, waarbij leegritten vervallen en weer als passagiersritten terugrijden.
 05-11-1992 Verlegd standplaats Centraal Station verlegd naar Kamperbrug ipv. Stationsplein.
 13-09-1993 Verlegd standplaats Centraal Station terugverlegd naar Stationsplein ipv. Kamperbrug.
 15-09-1994 Verlegd / Ingekort standplaats Banne Buiksloot terugverlegd naar Statenjachtstraat (Boven-IJ-Ziekenhuis) ipv. om de hoek bij Schepenlaan.
 15-05-2003
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
richting Banne Buiksloot: Mosplein - Kamperfoelieweg - Sneeuwbalstraat - Sneeuwbalweg - Floraweg - Kamperfoelieweg.
richting Centraal Station: Kamperfoelieweg - Floraweg - Klaprozenweg - Papaverweg - Mosplein.
      (aanleg van een diepriool op de Kamperfoelieweg tussen de Floraweg en de Ribesstraat)
 18-08-2003 Omleiding aangepast richting Banne Buiksloot: Mosplein - Kamperfoelieweg - Ribesstraat - Klaprozenweg - Floraweg - Kamperfoelieweg,
 13-12-2003 Terugverlegd richting Banne Buiksloot weer normale route van Mosplein via Kamperfoelieweg. Richting Stationsplein nog omleiding van kracht.
 29-03-2004 Terugverlegd in beide richtingen weer normale route van Mosplein via Kamperfoelieweg vv.
 17-03-2008 Verlegd verlegd via een verbindingsdam tegenover Sint Nicolaaskerk.   (definitieve afsluiting Middentoegangsbrug)

GVB 347, Lijn 34, Stationsplein, 26 maart 2010.
Fotograaf: René van Lier.
 12-12-2010
 
Verlegd / Verlengd
 
Noorderbreedte - Oosterlengte - IJdoornlaan - Waddenweg - Buikslotermeerplein - Olof Palmeplein (Buikslotermeerplein) vv.
(trajectdeel naar Statenjachtstraat (Boven-IJ-Ziekenhuis) vervalt)

GVB 454, Lijn 34, Banne Buikslootlaan, 29 maart 2014.
Fotograaf: René van Lier.

GVB 454, Lijn 34, Kamperfoelieweg, 29 maart 2014.
Fotograaf: René van Lier.
 14-08-2014
 
Gewijzigd
 
dienstregeling in de spitsuren aangepast met hogere frequentie in spitsrichting en enkele leegritten in de tegenrichting.
In de ochtendspits leegritten richting Banne Buiksloot en in de middagspits leegritten richting Stationsplein.
 14-12-2014
 
Verlegd
 
IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug, Stationsplein, Oostelijke Onderdoorgang/Oosterdokskade, Odebrug -
De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJZijde) vv.
 08-01-2018 Verlegd IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJZijde) vv.
 22-07-2018
 
 
 
Gewijzigde route
 
 
 
Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - Theodorus Weeversweg - IJdoornlaan - IJdoornlaan (Busstation Metrostation Noord) -
IJdoornlaan - Oosterlengte - Noorderbreedte - Westerlengte - Banne Buikslootlaan - Kamperfoelieweg - Mosplein -
Johan van Hasseltweg - Meeuwenei (Busstation Noorderpark) - Johan van Hasseltweg - (keren bij circuit Meeuwenlaan) vv.
      (Nieuw lijnennet door de ingebruikname van de NoordZuid-metrolijn 52)
 23-03-2020
 
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 30-03-2020 werd nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 4 gelede bussen
    (in het weekend in eerste instantie met standaardbussen).
Per 02-06-2020 werd weer de winterdienst terug ingevoerd, echter nog wel met enige beperkingen. Later verder de dienst uitgebreid.

GVB 1410, Lijn 34, Johan van Hasseltweg (standplaats Meeuwenlaan), 18 december 2020.
Fotograaf: René van Lier.
 
 03-01-2021 Ingekort Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - "bestaande route" - Meeuwenei (Busstation Noorderpark) vv.
 Huidige route :
Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - Theodorus Weeversweg - IJdoornlaan - IJdoornlaan (Busstation Metrostation Noord) -
IJdoornlaan - Oosterlengte - Noorderbreedte - Westerlengte - Banne Buikslootlaan - Kamperfoelieweg - Mosplein -
Johan van Hasseltweg - Meeuwenei (Busstation Noorderpark) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links