Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 32

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetBuslijn:
32

Buslijn in Dienst: 02-03-1964

Huidige status: Buslijn niet meer in dienst
Buslijn 32 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 02-03-1964
 
Ingesteld
 
Dijkmanshuizenstraat – IJdoornlaan – Volendammerweg – Monnikendammerweg – Nieuwendammerdijk vv.
(pendelbuslijn in aansluiting op lijn C)
 27-03-1966
 
 
Gewijzigd
 
 
IJdoornlaan (Dijkmanshuizenstraat) – Volendammerweg – Purmerweg - Purmerplein - Purmerweg- Waddendijk - Waddenweg -
Meeuwenlaan - Havikslaan - Kraaienplein - Hagedoornplein - Hagedoornweg - van der Pekstraat - van der Pekplein - Ranonkelkade -
Buiksloterweg (Buiksloterweg IJveer) vv.   (samenvoeging lijn C en 32 tot nieuwe lijn 32)

GVB 6 en 19, Lijn 35 en 32, Buiksloterweg (standplaats Tolhuispont), 27 mei 1967.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 31-10-1968
 
Verlegd/Verlengd
 
Jan Herman van Heekwweg - Beemsterstraat - IJdoornlaan - Volendammerweg – "bestaande route" - Meeuwenlaan -
Johan van Hasseltweg - IJtunnel - Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 19-05-1969 Verlegd Jan Herman van Heekwweg - Jan Drijverweg - IJdoornlaan. (ipv. Beemsterstraat)
 28-09-1969 Verlegd Stationsplein - "bestaande route" - Volendammerweg - Werengouw - Buikslotermeerplein.
 21-09-1970 Verlegd Purmerweg - Nieuwe Purmerweg - Waddenweg. (ipv. Waddendijk)
 04-01-1971
 
 
Ingesteld
 
 
Stationsplein (Centraal Station) - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - IJtunnel - Johan van Hasseltweg -
Meeuwenlaan - Hamerstraat.
(nieuwe spitsuurdienst als lijn 32E in één richting, in ochtendspits richting Hamerstraat, in middagspits richting Stationsplein)
 07-04-1975
 
Verlegd
 
Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - (richting Stationsplein : Kamperdam, Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug)
  - Stationsplein.
 18-02-1980 Verlegd verlegd via Kamperbrug ipv. Kamperdam.
 13-03-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - Kamperbrug, Prins Hendrikkade/Stationsplein - Kamperdam (Centraal Station).
 16-04-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade/Stationsplein, Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Kamperdam (Centraal Station).
 14-07-1980 Verlegd Prins Hendrikkade - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Stationsplein (Centraal Station).
 15-12-1980
 
Verlegd
 
Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - (richting Stationsplein : Kamperbrug, Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug)
  - Stationsplein.
 16-02-1981 Verlegd Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Oosterdokskade, Oosterdoksdam - Stationsplein.
 24-06-1983 Verlegd Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug - Stationsplein.
 11-01-1988 Verlegd Lijn 32E: standplaats verlegd naar Kamperbrug. (ipv. Stationsplein)
 11-03-1988 Verlegd Lijn 32E: standplaats terugverlegd naar Stationsplein.
 27-05-1990
 
Gewijzigd
 
Buslijn 31 rijdt nog slechts in één richting als spitsuurlijn.   De lege retourritten werden nu benut als lijn 32E(reed vaak als 31E):
In de ochtendspits richting Hamerstraat en in de middagspits richting Centraal Station.
 15-06-1990 Gewijzigd Buslijn 31/32E vanaf middagspits uitgebreid met lus Hamerstraat - Gedempte Hamerkanaal - Schaafstraat - Meeuwenlaan.
 25-05-1992 Gewijzigd Buslijn 32 beperkt tot daglijn op maandag-zondag. Standplaats Centraal Station verlegd naar Kamperbrug.
 05-11-1992 Gewijzigd Standplaats centraal Station terugverlegd naar Stationsplein (oostzijde).
 23-05-1993 Opgeheven Buslijn 31E/32E opgeheven vanwege bezuinigingen. Lijn 31E/32E reed op 21-05-1993 voor het laatst.
 13-09-1993 Gewijzigd Buslijn 32 weer een reguliere buslijn op maandag-zondag tijdens gehele exploitatietijd.
 19-09-1994
 
 
 
 
 
Verlengd / Nieuwe route
 
 
 
 
 
Buikslotermeerplein (Olof Palmeplein) - Werengouw - Volendammerweg - Purmerweg - Purmerplein - Purmerweg -
Nieuwe Purmerweg - Waddenweg - Meeuwenlaan - Johan van Hasseltweg - Meeuwenei - Nieuwe leeuwarderweg - IJtunnel -
Prins Hendrikkade - (Middentoegangsbrug, Stationsplein (Centraal Station)/Kamperbrug, Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug,
Stationsplein (Centraal Station), Kamperbrug) - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade - Piet Heinkade - Kattenburgerstraat -
Kattenburgerplein - Kattenburgergracht - Wittenburgergracht - Oostenburgergracht - Czaar Peterstraat - Parallelweg -
Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam - KNSM-Laan vv.      (samenvoeging lijn 32 en oostelijk deel lijn 28)
 16-08-1995
 
Tijdelijk verlegd
 
Oostelijke Handelskade - Panamaweg - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan - hulpweg - Verbindingsdam.
(wegwerkzaamheden Oostelijke Handelskade tussen Panamaweg en Verbindingsdam)
 30-11-1995 Terugverlegd Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam.
 01-07-1996 Tijdelijk verlegd Czaar Peterstraat - Parallelweg - Panamaweg - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan - Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam.
(definitieve afsluiting eerste deel Panamaweg en aanleg Piet Heintunnel)
 01-11-1996
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
Vanaf Buikslotermeerplein tijdelijk ingekort tot Oostelijke Handelskade vv.
(vanwege verkeerschaos in het voormalig Oostelijk Havengebied door werken aan de Panamaknoop)
      (vanaf 11 november 1996 werd een tijdelijk pendelbus ingelegd tussen Oostelijke Handelskade en de KNSM-Laan vv.
 16-04-1997
 
Terugverlegd en terugverlengd
 
Czaar Peterstraat - Parallelweg - Panamalaan - Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam - Azartplein - KNSM-Laan vv.
      (Piet Heintunnel gereedgekomen; tijdelijke pendelbuslijn weer vervallen)
 28-04-1997
 
Verlegd
 
Czaar Peterstraat - Parallelweg - Panamalaan - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan - Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam.
(op verzoek van de bewoners omleidingroute als definitieve route terug ingesteld)

GVB 337, Lijn 32, Stationsplein, 18 juni 1999.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 04-04-2000 Verlegd Nieuwe brug-busplatform Stationsplein in gebruik genomen met verplaatsing halte richting KNSM-Laan naar Kamperbrug.

GVB 428, Lijn 32, Oostelijke Handelskade, 27 augustus 2000.
Fotograaf: onbekend (verzameling Jos van der Klundert).
 05-11-2001
 
Tijdelijk verlegd
 
Olof Palmeplein (Buikslotermeerplein) - "bestaande route" - Czaar Peterstraat - Panamalaan - Oostelijke Handelskade - Piet Heinkade -
Jan Schaeferbrug - Sumatrakade (standplaats lijn 59) vv.      (werkzaamheden Verbindingsdam)
 19-11-2001
 
Tijdelijk verlegd
 
Olof Palmeplein (Buikslotermeerplein) - "bestaande route" - Czaar Peterstraat - Panamalaan - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan -
Oostelijke Handelskade - Piet Heinkade - Jan Schaeferbrug - Sumatrakade (standplaats lijn 59) vv.      (na klachten van omwonenden)
 28-01-2002 Tijdelijk verlegd Panamalaan - Cruquiusweg - Cornelis van Eesterenlaan. (alleen richting Sumatrakade/KNSM-Laan, ipv. Borneolaan)
 11-02-2002
 
 
Terugverlegd
 
 
Olof Palmeplein (Buikslotermeerplein) - "bestaande route" - Czaar Peterstraat - Panamalaan - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan -
Oostelijke Handelskade - Verbindingsdam - Azartplein - KNSM-Laan vv.
(richting KNSM-laan nog steeds tijdelijk via Cruquiusweg ipv. Borneolaan)
 02-04-2002
 
Tijdelijk verlegd
 
Stationsplein - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade - De Ruijterkade.
(aanleg trambaan tramlijn 26 onder de Oostelijke Onderdoorgang)
 25-05-2002 Terugverlegd weer in beide richtingen via Borneolaan ipv. Cruquiusweg in één richting.
 28-05-2002
 
Tijdelijk verlegd
 
Stationsplein - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade -
Oosterdokskade/Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade.   (aanleg trambaan tramlijn 26)
 25-06-2002
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Stationsplein - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Kadijksplein - Kattenburgerbrug - Kattenburgerplein - Kattenburgergracht. 
(aanleg trambaan tramlijn 26; traject Piet Heinkade - Kattenburgerstraat tijdelijk vervallen)
 12-07-2002
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Stationsplein - Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Oosterdoksdam - Oosterdokskade(langs Postkantoor)/
Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade - Piet Heinkade - Kattenburgerstraat - Kattenburgerplein - Kattenburgergracht.
(aanleg trambaan tramlijn 26)
 14-12-2002
 
Terugverlegd
 
Stationsplein - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade.
(Oostelijke Onderdoorgang weer vrijgegeven per 9 december, route pas per 14 december terugverlegd).
 20-01-2003
 
Verlegd
 
Czaar Peterstraat - "Borneoroute" - Panamalaan.
(afsluiting Parallelweg; Borneoroute had toen nog geen naam, tegenwoordig Frans de Wollantstraat)
 20-01-2003
 
Tijdelijk verlegd
 
Panamalaan - Piet Heinkade - Oostelijke Handelskade - Johannes Fredericus van Hengelstraat - Verbindingsdam.
(noordelijke rijbaan Cornelis van Eesterenlaan wegens werkzaamheden tijdelijk afgesloten)
 17-03-2003
 
Tijdelijk verlegd
 
Wittenburgergracht - Oostenburgergracht - Zeeburgerstraat, Zeeburgerdijk/Cruquiuskade - Panamalaan - Borneolaan.
(afsluiting Czaar Peterstraat ivm. aanleg trambaan tramlijn 10)
 19-05-2003 Terugverlegd Panamalaan - Borneolaan - Cornelis van Eesterenlaan - Johannes Fredericus van Hengelstraat - Verbindingsdam.
 23-02-2004
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Wittenburgergracht - Oostenburgergracht - Cruquiuskade - Panamalaan - Cruquiusweg - Cornelis van Eesterenlaan.
      (definitief niet meer via Czaar Peterstraat)
(van 23 februari t/m 29 april wegens rioleringswerkzaamheden op de Cruquiuskade tijdelijk via Oostenburgergracht - Dageraadsbrug -
  Zeeburgerstraat - Zeeburgerdijk - Panamalaan - Cruquiusweg vv.)
 14-12-2004
 
Ingekort
 
ingekort tot traject Olof Palmeplein (Buikslotermeerplein) - "bestaande route" - Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug -
Stationsplein (Centraal Station Oostzijde) vv.   (lijngedeelte naar KNSM-Laan overgenomen door nieuwe buslijnen 42 en 43)
 17-03-2008 Verlegd verlegd via een verbindingsdam tegenover Sint Nicolaaskerk.   (definitieve afsluiting Middentoegangsbrug)

GVB 349, Lijn 32, Werengouw, 26 maart 2010.
Fotograaf: René van Lier.

GVB 1418, Lijn 32, Meeuwenlaan, 25 april 2014.
Fotograaf: Rné van Lier.
 14-12-2014
 
Verlegd
 
IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug, Stationsplein, Oostelijke Onderdoorgang/Oosterdokskade, Odebrug -
De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJzijde) vv.

GVB 1414, Lijn 32, De Ruijterkade (Busplatform Centraal Station IJzijde), 2 januari 2015.
Fotograaf: Rné van Lier.
 08-01-2018 Verlegd IJtunnel - Prins Hendrikkade - Kamperbrug - Oostelijke Onderdoorgang - De Ruijterkade (Centraal Station Busstation IJZijde) vv.
 22-07-2018 Opgeheven (Nieuw lijnennet door de ingebruikname van de NoordZuid-metrolijn 52, route opgenomen in nieuwe lijnvoering lijn 35).
 


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links