Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 288

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
TramlijnennetBuslijn:
288

Nachtbuslijn in Dienst: 22-07-2018

Huidige status: Buslijn niet meer in dienst
Nachtbuslijn 288 / N88 :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 22-07-2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ruijterkade (Busstation IJzijde - Centraal Station) - Droogbak - Prins Hendrikkade - Martelaarsgracht -
Nieuwe Zijds Vooburgwal - Raadhuisstraat - Westermarkt - Rozengracht - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade -
Hobbemastraat - Paulus Potterstraat - Van Baerlesstraat - Roelof Hartplein - Johannes M. Coenenstraat - Beethovenstraat - Stadionweg -
Minervaplein - Stadionweg - Olympiaplein - Stadionweg - Amstelveenseweg - Zeilstraat - Zeilbrug - Hoofddorpweg - Hoofddorpplein -
Heemstedestraat - Plesmanlaan - Johan Huizingalaan - Louwesweg - Antwerpenbaan - Laan van Vlaanderen (oostzijde) -
Laan van Vlaanderen (zuidzijde) - Laan van Vlaanderen (westzijde) - Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen (oostzijde) - Antwerpenbaan -
Louwesweg - Johan Huizingalaan - Plesmanlaan - Heemstedestraat - Hoofddorpplein - Hoofddorpweg - Zeilbrug - Zeilstraat -
Amstelveenseweg - Stadionweg - Olympiaplein - Stadionweg - Minervaplein - Stadionweg - Beethovenstraat -
Johannes M. Coenenstraat - Roelof Hartplein - Van Baerlesstraat - Paulus Potterstraat - Hobbemastraat - Stadhouderskade - Leidsebosje -
Leidseplein - Marnixstraat - Rozengracht - Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
Prins Hendrikkade - Droogbak - De Ruijterkade (Busstation IJzijde - Centraal Station).
    (semi-ringlijn, nachtbuslijn)
Vanwege werkzaamheden aanleg West-Tangent-busbaan op de Meer en Vaart, die op 9 juli 2018 van start waren gegaan,
reed lijn 283 vanaf de indienststelling een omleidingsroute (die vanwege uitloop werken de hele bestaansperiode bleef):
    Willem Frogerplein (Station Lelylaan) - (keren) - Pieter Calandlaan - Koos Vorrinkweg - Wolbrandtskerkweg -
    Tussen Meer - Dijkgraafplein - Ingelandenweg - Osdorper Ban - Ookmeerweg - Verlengde Ookmeerweg -
    De Alpen (standplaats La Meye - Osdorp De Aker) - Ecuplein - Pieter Calandlaan - (rechtdoor) - Pieter Calandlaan -
    Johan Huizingalaan.

(voormalige nachtbuslijn 758, vernummerd vanwege het feit dat de 7xx-lijnnummers niet konden communiceren met het
  verkeerslichtbeïnvloedingsysteem).
 15-04-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde) - Oosterdokskade - Odebrug - Prins Hendrikkade - Nieuwe Westerdokstraat -
Haarlemmer Houttuinen - Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Rozengracht - Mrnixstraat - Elandsgracht - Nassaukade - Stadhouderksade (Halte Leidseplein) - Hobbemastraat.
    (Buslijn 288 nam de route van lijn 283 over via de Staatsliedenbuurt en reed deze route richting Nieuw-Sloten)
Hobbemastraat - Stadhouderskade (Halte Leidseplein) - Nassaukade - Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - van Hallstraat - Haarlemmerweg - Nassauplein (Willemsbrug) - Haarlemmerplein - Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat - Droogbak - De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde).
    (Buslijn 288 nam ook op de terugweg naar het centraal Station de route via de Staatsliedenbuurt over van buslijn 283)
(spoor- en wegwerkzaamheden kruising Marnixstraat/Elandsgracht)
 19-07-2019
 
 
 
Terugverlegd / Routewijziging
 
 
 
Spoorwerkzaamheden Elandsgracht afgerond.
Wegens de slechte staat van de brug in de Marnixstraat(Raampoort) bleef echter de omleidingroute via de Sttasliedenbuurt van kracht.
Wel reed lijn 288 nu: Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Tweede Hugo de Grootstraat(Brug Raampoort) -
Nassaukade - Rozengracht - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Hobbemastraat vv.
 29-07-2019 Terugverlegd Marnixplein - Marnixstraat - Leidseplein vv.
 

GVB 1404, Lijn 288, Busstation Centraal Station IJzijde, 24 november 2019.
Foto: René van Lier.
 
 15-12-2019 Wijziging Buslijn vernummerd in lijn N88. (in het systeem reed de lijn verder als lijn 288 en in de lijnaanuiding ook veelal gewoon als lijn 288)
 03-01-2021
 
Dienstuitvoering
 
Door de COVID-19-problematiek dienstuitvoering beperkt door bezuinigingsmaatregelen.
Buslijn 288 reed alleen nog in de nachten donderdag/vrijdag, vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag.
 23-07-2020 Tijdelijk verlegd
 
Hoofddorpplein - Aalsmeerweg - Aalsmeerplein - Vlaardingenlaan - Aletta Jacobslaan - Louwesweg vv.
    (railwerkzaamheden en herprofilering Heemstedestraat)
 19-03-2021 Terugverlegd Hoofddorpplein - Heemstedestraat - Plesmanlaan - Johan Huizingalaan - Louwesweg vv.
 28-06-2021 Tijdelijk verlegd Leidseplein - Stadhouderskade - Hobbemastraat - Roelof Hartstraat - Roelof Hartplein - Johannes M. Coenenstraat vv.
      (reconstructie Paulus Potterstraat - Hobbemastraat; omleiding om 5 uur van kracht gegaan)
 21-10-2021
 
Terugverlegd
 
Leidseplein - Stadhouderskade - Hobbemastraat - Paulus Potterstraat - van Baerlesstraat - Roelof Hartplein -
Johannes M. Coenenstraat vv.      (reconstructie Paulus Potterstraat - Hobbemastraat voltooid)
 


                 Huidige route :
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde) - Oosterdokskade - Odebrug - Prins Hendrikkade - Nieuwe Westerdokstraat -
Haarlemmer Houttuinen - Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Hobbemastraat  -
Paulus Potterstraat - Van Baerlesstraat - Roelof Hartplein - Johannes M. Coenenstraat - Beethovenstraat - Stadionweg -
Minervaplein - Stadionweg - Olympiaplein - Stadionweg - Amstelveenseweg - Zeilstraat - Zeilbrug - Hoofddorpweg - Hoofddorpplein -
Heemstedestraat - Plesmanlaan - Johan Huizingalaan - Louwesweg - Antwerpenbaan - Laan van Vlaanderen (oostzijde) -
Laan van Vlaanderen (zuidzijde) - Laan van Vlaanderen (westzijde) - Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen (oostzijde) - Antwerpenbaan -
Louwesweg - Johan Huizingalaan - Plesmanlaan - Heemstedestraat - Hoofddorpplein - Hoofddorpweg - Zeilbrug - Zeilstraat -
Amstelveenseweg - Stadionweg - Olympiaplein - Stadionweg - Minervaplein - Stadionweg - Beethovenstraat -
Johannes M. Coenenstraat - Roelof Hartplein - Van Baerlesstraat - Paulus Potterstraat - Hobbemastraat - Stadhouderskade - Leidsebosje -
Leidseplein - Marnixstraat - Marnixplein - Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - van Hallstraat - Haarlemmerweg -
Nassauplein (Willemsbrug) - Haarlemmerplein - Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat - Droogbak -
De Ruijterkade (Busstation Centraal Station IJzijde).
    (Buslijn rijdt alleen in de nachten donderdag/vrijdag, vrijdag/zaterdag en zaterdag/zondag).


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links