Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 18

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetTram- en Buslijn:
18

Tramlijn in dienst: 18-11-1913

Buslijn in Dienst: 10-07-1960

Huidige status: Buslijn in dienst
Eerste lijn 18 (tramlijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 18-11-1913
 
Ingesteld
 
Mariniersplein- Kattenburgerstraat - Kattenburgerplein - Kattenburgerbrug - Kadijksplein – Schippersgracht - Prins Hendrikkade –
Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 16-08-1915 Verlengd Stationsplein - Middentoegangsbrug - Damrak - Beursplein, Beursstraat/Damrak - Visschersdam vv.

GTr. Union-emr., Lijn 18, Visschersdam, 1915/1918.
Lijn 18 heeft net de lus rond de Bijenkorf bereden en staat nu vertrekgereed op de Visschersdam (de huidige Dam).

Prentbriefkaart.
 18-12-1918 Tijdelijk opgeheven
 16-03-1919 Weer ingesteld dienst hervat op het traject Mariniersplein - Visschersdam vv.
 22-01-1922 Tijdelijk opgeheven
 28-09-1922
 
 
Weer ingesteld
 
 
Mariniersplein- Kattenburgerstraat - Kattenburgerplein - Kattenburgerbrug - Kadijksplein – Schippersgracht - Prins Hendrikkade –
Kamperbrug - Stationsplein (Centraal Station) - Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade - Singel - Haarlemmerstraat -
Haarlemmerdijk - Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg (Sloterdijk) vv. (samenvoeging van lijn 12 en 18)

GTr. 235, Lijn 18, Mariniersplein, 1923.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 9, Lijn 18, Nassauplein, 2 januari 1924.
Door vastgevroren sneeuw in de rails ontspoord en over de gladde straat doorgegleden het water in.

Foto: verzameling René van Lier.

GTr. 9, Lijn 18, Nassauplein, 4 januari 1924.
Takelwerkzaamheden ten bate van het uit het water hijsen van de tramwagen.

Foto: verzameling René van Lier.

GTr. 9, Lijn 18, Nassauplein, 4 januari 1924.
Takelwerkzaamheden ten bate van het uit het water hijsen van de tramwagen.

Foto: verzameling René van Lier.

GTr. 9, Lijn 18, Nassauplein, 4 januari 1924.
Takelwerkzaamheden ten bate van het uit het water hijsen van de tramwagen.

Foto: verzameling René van Lier.
 19-03-1925
 
Wijziging
 
Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur.      (Dienst met de zgn. EMW's (Eénmanwagens).
      (19-03-1925 kwamen de eerste EMW's in dienst en vanaf 01-07-1925 reed de lijn geheel met EMW's).
 16-02-1928
 
Tijdelijk gesplitst
 
tijdelijk gesplitst in het traject Mariniersplein - Haarlemmerplein vv. & Nassauplein - Haarlemmerweg (Sloterdijk) vv.
(vanwege de bouw van de Willemsbrug)
 24-08-1929 Gewijzigd weer doorgaande dienst Mariniersplein - Haarlemmerweg (Sloterdijk) vv. (via nieuwe Willemsbrug)

GTr. 43, Lijn 18, Haarlemmerweg (standplaats Sloterdijk), 15 juni 1931
Foto: N.J. van Wijck Jurriaanse.

GTr. 10, Lijn 18, Haarlemmerplein, augustus 1931
Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening - Gemeente Amsterdam.
 01-01-1932
 
 
Ingekort
 
 
ingekort tot het traject Nassauplein - Haarlemmerweg (Sloterdijk) vv.
(gedeelte naar Haarlemmerplein - Mariniersplein grotendeels opgenomen in lijn 5 en 19)
      (Deze lijn bleef samen met lijn 20 en 22 als enige lijnen doorrijden met EMW's (Eénmanwagens)).

GTr. 74, Lijn 18, Nassauplein, 1932.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 395, Lijn 18, Haarlemmerweg (bij de van Hallstraat), 1939.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 161/162, Lijn 18, Haarlemmerweg (bij het Nassauplein), 24 september 1939.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 392, Lijn 18, Haarlemmerweg (bij de van Hallstraat), maart 1941.
Foto: Dienst Ruimtelijke Ordening - Gemeentetram Amsterdam.

GTr. 392, Lijn 18, Nassauplein, 23 maart 1941.
Bergmann-wagen met oorlogsverduisteringen.

Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 177/178, Lijn 18, Nassauplein, 1940/1944.
Tweeling-tramstel met zwevend middenbalkon.

Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 12-12-1943 Tijdelijke wijziging alle tramdiensten opgeheven op zondagen.

GVB 392, Lijn 18, Haarlemmerweg (standplaats Sloterdijk), 1 augustus 1944.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 09-10-1944 Tijdelijk opgeheven
 28-04-1947
 
Ingesteld
 
weer ingesteld: Nassauplein - Haarlemmerweg (Sloterdijk) vv. (tramdienst tevens weer ingesteld op zondagen)
      (Deze lijn werd als enige lijn pal na de tweede wereldoorlog bediend met EMW's (Eénmanwagens)).

GVB 161/162, Lijn 18, Haarlemmerweg (standplaats Sloterdijk), 10 mei 1947.
Tweeling-tramstel met de iets kortere zwevende middenbak.

Foto: Cor van Mechelen (verzameling René van Lier).

GVB 73, Lijn 18, Nassauplein, 1947/1950.
Foto: NV. De Arbeiderspers.

GVB 138, Lijn 18, Amstelveenseweg, 1950.
Inrukkende wagen naar de remise Havenstraat bij de voormalige Dubbele Buurt.

Foto: Dolf Kruger (verzameling René van Lier).
 01-01-1951 Opgeheven tramdienst vervangen door buslijn L.
Tweede lijn 18 (buslijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 10-07-1960
 
 
Ingesteld
 
 
Johan Huizingalaan(Plesmanlaan) – Robert Fruinlaan – Postjesweg – Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat – Elandsgracht - Marnixstraat -
Rozengracht – Westermarkt - Raadhuisstraat – Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug - Stationsplein (Centraal Station) vv.
 09-09-1962
 
Ingekort
 
ingekort tot traject Johan Huizingalaan(Plesmanlaan) - Robert Fruinlaan - Postjesweg - Hoofdweg vv.
(terug via Davisstraat, Hudsonstraat, Postjesweg)

GVB 32, Lijn 18, Johan Huizingalaan (standplaats Plesmanlaan), 10 april 1965.
Foto: verzameling Jos van der Klundert.
 05-09-1965
 
Verlengd
 
Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Admiraal de Ruijterweg -
Haarlemmerweg - Nassauplein vv. (samenvoeging routes van lijn 18 en lijn L)

GVB huurbus 5362, Lijn 18, Nassauplein, 1965/1968.
Gehuurde bus van de NZH reed in bruikleen tussen 29-12-1965 en 09-10-1968.

Foto: verzameling Arthur Akkermans.
 15-10-1966 Verlengd Robert Fruinlaan - Johan Huizingalaan - Plesmanlaan, Otto Heldringstraat/Johan Huizingalaan - Aletta Jacobslaan (Slotervaart) vv.
 18-03-1974
 
Verlegd
 
Haarlemmerweg - Van Hallstraat, Kostverlorenstraat, Frederik Hendrikplantsoen, Nassaukade/Nassauplein, Haarlemmerweg -
Nassaukade (Nassauplein) vv. (tijdelijke lus door/rond Staatsliedenbuurt)
 16-10-1974
 
 
Verlengd
 
 
Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat -
Haarlemmerplein - Kleine Houtstraat - Haarlemmer Houttuinen - Droogbak - Prins Hendrikkade (Centraal Station -
Prins Hendrikplantsoen) vv.

GVB 75, Lijn 18, Aletta Jacobslaan (standplaats Slotervaart), juni/september 1975.
"Ballenbus" 75 vanwege 75 jaar Elektrische tram in Amsterdam.

Foto: Jan van der Stelt.
 06-10-1975 Verle(n)gd Robert Fruinlaan - Johan Huizingalaan - Louwesweg (Slotervaart-Zuid) vv.

GVB 517, Lijn 18, Louwesweg, 1977.
Foto: Jan van der Stelt.
 14-10-1980
 
Verlegd
 
Haarlemmer Houttuinen - Droogbak - Droogbak, Singel, De Ruijterkade, Westelijke Onderdoorgang/Westelijke Toegangsbrug,
Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station - ENTOSSPOOR) vv.

ENHABO 315, GVB-Lijn 18, Mercatorplein, 9 december 1981.
Tijdelijke inzet van 4 ENHABO-bussen vanwege een landelijke proef met instappen door alle deuren.

Foto: Johan Waaijer.

GVB 301, Lijn 18, Admiraal de Ruijterweg, 1982/1983.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GVB 340, Lijn 18, Bullebakbrug, 12 december 1984.
Foto: René van Lier.

GVB 219, Lijn 18, Haarlemmer Houttuinen, jaren "80.
Foto: Johan Waaijer.
 04-03-1985 Tijdelijk verlegd Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein.
 05-08-1985 Terugverlegd Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
      -     -1985
 
 
Verlegd
 
 
Haarlemmerplein - Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat - Droogbak, Singel, De Ruijterkade,
Westelijke Onderdoorgang/Westelijke Toegangsbrug, Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station - ENTOSSPOOR) vv.
(ipv. via Kleine Houtstraat en Droogbak - zuidzijde)

GVB 553, Lijn 18, van Hallstraat, 4 oktober 1985.
Foto: René van Lier.
 01-06-1986 Verlegd Nieuwe Westerdokstraat - Prins Hendrikkade (Centraal Station - Prins Hendrikplantsoen) vv.
 21-09-1987
 
Verlengd
 
Nieuwe Westerdokstraat - Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug/Kamperbrug, Prins Hendrikkade -
Stationsplein (Centraal Station - oostzijde) vv.
 13-06-1988
 
 
Tijdelijk Verlegd
 
 
Hoofdweg - Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Einsteinweg (op/afrit) - Haarlemmerweg - van Hallstraat.
(omleiding werd alleen richting Centraal Station gereden, richting Slotervaart bleef de normale route gehandhaafd)
      (vanwege de aanleg van de trambaan over de Bos en Lommerweg en de kruising Bos en Lommerweg/Admiraal de Ruijterweg).
 03-11-1988
 
Terugverlegd
 
weer in beide richtingen vanaf Hoofdweg via Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Admiraal de Ruijterweg - Haarlemmerweg -
van Hallstraat vv.

GVB 5003, Lijn 18, van Hallstraat, 18 april 1989.
Foto: René van Lier.
 10-05-1999
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Admiraal de Ruijterweg - Haarlemmerweg - Nassauplein - Nassaukade - Marnixplein - Marnixstraat.
(omleiding werd alleen richting Centraal Station gereden, richting Slotervaart bleef de normale route gehandhaafd)
      (vanwege reconstructiewerkzaamheden in de van Hallstraat).
      -10-1999
 
Terugverlegd
 
weer in beide richtingen vanaf Admiraal de Ruijterweg - Haarlemmerweg - van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat vv.

GVB 534, Lijn 18, Admiraal de Ruijterweg, 3 februari 2001.
Foto: René van Lier.
 08-07-2002
 
 
Tijdelijk Verlegd
 
 
Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat - Tweede Hugo de Grootstraat -
Frederik Hendrikstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - van Hallstraat - Haarlemmerweg - Nassauplein -
Haarlemmerplein. (vanwege herprofilering westelijk deel Haarlemmerweg, traject Marnixstraat hierdoor tijdelijk niet bediend)
 20-12-2002
 
 
Terugverlegd
 
 
Bos en Lommerplein - Bos en Lommerweg - Admiraal de Ruijterweg - Haarlemmerweg - Van Hallstraat - Kostverlorenstraat -
Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
(traject om 16.00 uur vrijgegeven en eerdere tijdelijk omleiding beëindigd)
 03-02-2003
 
Tijdelijk verlegd
 
in westelijke richting(Slotervaart) vanaf Hoofdweg via Jan Evertsenstraat - Jan Tooropstraat - Jan Voermanstraat -
Der Kinderenstraat naar Postjesweg.
 02-05-2003
 
Terugverlegd
 
in westelijke richting(Slotervaart) vanaf Hoofdweg weer via Mercatorplein - Hoofdweg naar Postjesweg.
(tijdelijke omleiding in namiddag opgeheven)
 18-08-2003
 
Tijdelijk verlegd
 
in westelijke richting(Slotervaart) vanaf Haarlemmerweg via Einsteinweg (op/afrit Ringweg A10) - Bos en Lommerplein naar
Hoofdweg. (vanwege ombouw circuit Bos en Lommerplein naar een T-kruising).
 05-01-2004
 
Tijdelijk verlegd
 
stadinwaarts (richting Stationsplein) vanaf Bos en Lommerplein via Bos en Lommerweg naar Haarlemmerweg.
(niet meer via Admiraal de Ruijterweg)
 06-01-2004
 
Terugverlegd / Tijdelijk verlegd
 
in westelijke richting(Slotervaart) vanaf Haarlemmerweg weer via Bos en Lommerweg - Bos en Lommerplein naar Hoofdweg.
(tevens niet meer Admiraal de Ruijterweg)
 03-05-2004
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Frederik Hendrikstraat - Tweede Hugo de Grootstraat - Marnixstraat -
Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
      (vanwege vernieuwing Zaagpoortbrug bij het Marnixplein).
 09-07-2004
 
Omleiding aangepast
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein.
      (door teveel oponthoud in de Marnixstraat omleidingroute aangepast).
 09-08-2004
 
Omleiding terug aangepast
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Frederik Hendrikstraat - Tweede Hugo de Grootstraat - Marnixstraat -
Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
 11-09-2004 Omleiding wederom aangepast Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein.
 04-10-2004
 
Omleiding wederom terug aangepast
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Frederik Hendrikstraat - Tweede Hugo de Grootstraat - Marnixstraat -
Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.

GVB 599, Lijn 18, van Hallstraat, 28 oktober 2004.
Foto: René van Lier.
 12-12-2004 Verlegd definitief verlegd vanaf Bos en Lommerplein via Bos en Lommerweg naar Haarlemmerweg. (niet meer via Admiraal de Ruijterweg)
 17-05-2005
 
Terugverlegd
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
      (door vervuilde grond, dat eerst moest worden opgeruimd, liepen de werkzaamheden van 21-12-2004 uit naar mei 2005).
 12-09-2005
 
Tijdelijk verlegd
 
Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein.
      (wegwerkzaamheden Korte Marnixstraat).
 24-12-2005 Terugverlegd Kostverlorenstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein.
 13-02-2006 Tijdelijk verlegd Haarlemmerplein - Nassauplein - Haarlemmerweg - Bos en Lommerweg. (renovatie Van Hallstraat)
 28-05-2006
 
 
Verlegd
 
 
Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat -
Tweede Hugo de Grootstraat - Frederik Hendrikstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein.
      (routewisseling met buslijn 21; hiermee omleiding via Haarlemmerweg dd. 13-02-2006 niet meer van toepassing)
 12-02-2007
 
Tijdelijk verlegd
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg- Jan van Galenstraat - Tweede Hugo de Grootstraat vv.
      (kruising "De Krommert", Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsenstraat, wegens werkzaamheden afgesloten).
 12-03-2007
 
Omleiding aangepast
 
stadinwaarts (richting Stationsplein) vanaf Postjesweg via Postjeseweg - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat(De Krommert)
naar Admiraal de Ruijterweg. (werkzaamheden nu verplaatst naar de Jan Evertsenstraat zelf)
 28-05-2007
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
 
 
stadinwaarts (richting Stationsplein) : vanaf Postjesweg via Postjesweg - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat(De Krommert) -
                                                                             Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht - Marnixstraat
                                                                             naar Marnixstraat.
staduitwaarts (richting Slotervaart)   : vanaf Marnixstraat via Marnixstraat - Rozengracht - De Clercqstraat - Wiegbrug -
                                                                             Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg
                                                                             naar Postjesweg.
           (naast de werken in de Jan Evertsenstraat nu ook reconstructiewerkzaamheden Tweede Hugo de Grootstraat en oostelijk deel
             Jan van Galenstraat tot de Willem De Zwijgerlaan).
 02-07-2007
 
 
 
 
 
 
 
Omleiding aangepast
 
 
 
 
 
 
 
stadinwaarts (richting Stationsplein) : vanaf Postjesweg weer de normale route via Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat
                                                                             naar de Jan Evertsenstraat (De Krommert) en dan verder de omleidingsroute via
                                                                             Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht - Marnixstraat
                                                                             naar de Marnixstraat.
staduitwaarts (richting Slotervaart)   : vanaf Marnixstraat via de omleidingsroute : Marnixstraat - Rozengracht - De Clercqstraat -
                                                                             Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg naar de Jan Evertsenstraat(De Krommert) en dan
                                                                             de nieuwe omleidingsroute via de Witte de Withstraat - Postjesweg naar Postjesweg.
          (aanpassing van de werkzaamheden in de Jan Evertsenstraat.
 21-09-2007
 
Omleiding aangepast
 
staduitwaarts (richting Slotervaart) vanaf de kruising Admiraal de Ruijterweg/Jan Evertsemstraat (De Krommert) via
Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg naar Postjesweg. (ipv. via Witte de Withstraat)
 15-10-2007
 
 
 
 
Omleiding aangepast
 
 
 
 
stadinwaarts (richting Stationsplein) vanaf Jan Evertsenstraat via Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat -
Bilderdijkstraat - Frederik Hendrikstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein naar Marnixstraat.
staduitwaarts (richting Slotervaart) vanaf Marnixstraat via Marnixplein - Frederik Hendrikplantsoen - Frederik Hendrikstraat -
Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat - Hoofdweg - Mercatorplein - Hoofdweg
naar Postjesweg.
 27-10-2007
 
 
Omleiding aangepast
 
 
staduitwaarts (richting Slotervaart) vanaf Marnixstraat via Marnixplein - Frederik Hendrikplantsoen - Frederik Hendrikstraat -
Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg en dan weer normaal via Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg naar Postjesweg.
 05-11-2007
 
Terugverlegd
 
in beide richtingen weer normaal van Jan Evertsenstraat via Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat -
Tweede Hugo de Grootstraat naar Frederik Hendrikstraat.
 17-03-2008 Ingekort ingekort tot Prins Hendrikkade (Centraal Station - Prins Hendrikplantsoen) (ipv. Stationsplein).
 26-10-2009
 
Tijdelijk verlegd
 
Jan van Galenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Bos en Lommerweg - Bos en Lommerplein - Hoofdweg - Mercatorplein vv.
      (werkzaamheden Admiraal de Ruijterweg tussen "De Krommert" en Jan van Galenstraat).
 13-02-2010 Terugverlegd Jan van Galenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein vv.

GVB 327, Lijn 18, Marnixstraat (Bullebakbrug), 10 juli 2010.
Foto: René van Lier.
 09-03-2011 Tijdelijk verlegd Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein vv.      (werken Marnixstraat)
 30-07-2011 Terugverlegd Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein vv.
 22-02-2016
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Johan Huizingalaan - Plesmanlaan - Laan van Vlaanderen (Oostzijde) - Antwerpenbaan - Louwesweg (Slotervaart Zuid).
      (omleiding alleen in de richting Slotervaart; werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van een nieuwe verharding
        trambaan Johan Huizingalaan)
      (van 27 april t/m 7 mei 2016 werd wel de normale route gereden)
 21-05-2016 Terugverlegd Johan Huizingalaan - Louwesweg (Slotervaart-Zuid) vv.
 22-07-2018
 
Routewijziging
 
Louwesweg (Slotervaart) - "bestaande route" - Nieuwe Westerdokstraat - Droogbak -De Ruijterkade (Busplatform Centraal Station) vv.
      (nieuw lijnennet door ingebruikname NoordZuid-metrolijn 52; het buseindpunt Prins Hendrikplantsoen verviel hiermee)
 09-12-2018
 
Tijdelijk verlegd
 
Frederik Hendrikplantsoen - Nassaukade - Nassauplein - Haarlemmerplein vv.      (reconstructie en spoorvernieuwing Marnixplein)
      (Van 9 t/m 13 november 2018 reden de bussen ook al via deze omleidingsroute)
 23-04-2019 Terugverlegd Frederik Hendrikplantsoen - Marnixplein - Marnixstraat - Korte Marnixstraat - Haarlemmerplein vv.
 26-08-2019
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
Tweede Hugo de Grootstraat - Hugo de Grootplein - Tweede Hugo de Grootstraat - Marnixstraat - Marnixplein - Marnixstraat.
      (omleiding uitsluitend richting Centraal Station, vanwege werkzaamheden in de Frederik Hendrikstraat).
Vanwege een conflict tussen de gemeente Amsterdam en de aannemer werd het werk vrijwel meteen stilgelegd en was de
omleiding dus geheel onnodig. Vanaf 23-09-2019 reed buslijn 18 voorlopig weer de normale route.
Op 16 oktober 2019 werd het werk hervat en de omleiding weer van kracht.
 03-02-2020
 
Omleiding aangepast
 
Vanaf 1 februari 2020 is de omleiding richting Centraal Station voorbij en reed lijn 18 weer de normale route.
Vanaf 3 februari 2020 reed lijn 18 richting Slotervaart de bovengenoemde omleidingroute, dus in tegengestelde richting.
 23-03-2020
 
 
Tijdelijke Wijziging
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 30-03-2020 werd nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 5 gelede bussen.
Per 17-08-2020 werd de dienst uitgebreid naar een normale 10-minutendienst met 8 bussen.
 30-06-2020
 
Terugverlegd
 
weer normale route: Tweede Hugo de Grootstraat - Hugo de Grootplein - Frederik Hendrikstraat - Frederik Hendrikplantsoen -
Marnixplein - Marnixstraat vv.
 17-08-2020
 
 
Verlegd
 
 
Louwesweg (Slotervaart Zuid) - "bestaande route" - Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - van Hallstraat - Haarlemmerweg -
Nassauplein - Willemsbrug - Haarlemmerplein - "bestaande route" - De Ruijterkade (Busplatform Centraal Station) vv.
    (nieuwbouw Bullebak-brug)
 Huidige route :

Louwesweg (Slotervaartziekenhuis - Slotervaart-Zuid) - Johan Huizingalaan - Robert Fruinlaan - Postjesweg - Hoofdweg - Mercatorplein -
Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Jan van Galenstraat - Tweede Hugo de Grootstraat - Hugo de Grootplein -
Frederik Hendrikstraat - Frederik Hendrikplantsoen - Kostverlorenstraat - van Hallstraat - Haarlemmerweg - Nassauplein - Willemsbrug -
Haarlemmerplein - Haarlemmer Houttuinen - Nieuwe Westerdokstraat - Droogbak - De Ruijterkade (Busplatform Centraal Station) vv.


                 


Traminfo.nl © 2003-2021 | Contact  | Colofon | Disclaimer | Links