Lijnkleur t/m 1914.                                                  Lijnkleur vanaf 1914.

Home > Tram > Electrische tram > Lijnen > Lijn 17

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam -
Tram- en BuslijnennetTram- en Buslijn:
17

Eerste tramlijn in dienst: 16-06-1913

Buslijn in dienst: 18-11-1956

Huidige tramlijn in dienst: 09-09-1962

Huidige status: Tramlijn in dienst
      (vanwege spoorvernieuwing op de Cornelis Lelylaan)
Eerste lijn 17 (tramlijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 16-06-1913
 
 
Ingesteld
 
 
Amstelveenscheweg(Lomanstraat) – kringspoor Koninginneweg, Saxen Weimarlaan, Sophialaan/Amstelveenscheweg -
Amstelveenscheweg - Overtoom - Eerste Consatntijn Huygensstraat - Bilderdijkstraat - De Clerqstraat - Rozengracht - Westermarkt -
Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Paleisstraat/Mozes & Aäronstraat - Dam vv.
      -03-1914 Verlengd verlengd naar Amstelveenscheweg (Staion Willemspark) vv.
 11-04-1914 Verlegd Overtoom - Jan Pieter Heijestraat - Kinkerstraat - Bilderdijkstraat.
 15-08-1914 Gewijzigd in beide richtingen via Amstelveenscheweg ipv. kringspoor Saxen Weimarlaan.
 01-03-1915
 
Verle(n)gd
 
Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal – Martelaarsgracht - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/
Westelijke Toegangsbrug – Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
 25-09-1915 Verlegd Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht.

GTr. 120+ ahr. reeks 401-500 en ahr. 498, Lijn 17, Amstelveenseweg (standplaats Willemsparkstation), circa 1916.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 15-05-1918 Verlegd stadinwaarts(richting Stationsplein) verlegd van Amstelveenscheweg via Zocherstraat naar Overtoom.

GTr. 133+ ahr. reeks 401-500, Lijn 17, Amstelveenseweg, circa 1918.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 16-07-1919
 
Verlegd
 
verlegd van Amstelveenscheweg(Station Willemspark) naar Havenstraat(Station Willemspark) via kringspoor
Vaartstraat, Baarsstraat, Havenstraat.
 15-04-1922
 
Verlegd
 
verlegd via Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom
 15-03-1923 Ingekort ingekort tot traject Stationsplein - Kinkerstraat(beginpunt bij Lootsstraat) vv.
 05-06-1924 Verlengd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat vv.
 02-10-1924
 
 
 
Wijziging
 
 
 
Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur.      (Dienst met de zgn. EMW's (Eénmanwagens).
      (02-10-1924 kwamen de eerste EMW's in dienst en vanaf 23-12-1924 reed de lijn geheel met EMW's;
        vanaf 23-07-1925 ook weer enkele TMW's(Tweemanwagens) op lijn 17;
        vanaf 08-12-1927 op drukke tijden EMW-motorwagens met een bijwagen, bediend door een conducteur).

GTr. 89, Lijn 17, Stationsplein, circa 1924.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GTr. 101, Lijn 17, Kinkerstraat, 1924.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 15-01-1925
 
Verlegd
 
verlegd via Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom
 14-07-1927 Verlengd Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein vv.
 03-11-1927 Verle(n)gd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Surinameplein vv.
 12-09-1929
 
Verlegd
 
verlegd via Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom

GTr. 111, Lijn 17, Middentoegangsbrug/Stationsplein, circa 1930.
Foto: R.H. Herwig (verzameling René van Lier).

GTr. 89, Lijn 17, Rozengracht, april 1931.
Foto: Nico Swaager (verzameling René van Lier).
 01-01-1932
 
Verlegd
 
verlegd via Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom
 01-01-1932 Wijziging Afschaffing EMW-bediening met herinvoering Conducteursbediening op de motorwagens.

GTr. tramstellen, Lijn 17, Elandsgracht/Marnixstraat, 1934.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 11-08-1936
 
Tijdelijk ingekort
 
ingekort tot traject Stationsplein - Kinkerstraat(via kringspoor Jan Pieter Heijestraat, Borgerstraat(standplaats), Lootsstraat,
Kinkerstraat) vv. (met tijdelijke vervangende tramlijn 15 op traject Surinameplein - Postjesweg - Mercatorplein)
 11-08-1936 Tijdelijk verlegd Martelaarsgracht - Prins Hendrikkade - Middentoegangsbrug - Stationsplein (westzijde - Centraal Station) vv.
 24-09-1937 Weer verlengd Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Surinameplein vv.
 24-09-1937
 
Terugverlegd
 
terugverlegd via Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug naar Stationsplein
(Centraal Station - westzijde) vv. ipv. andersom
 12-12-1943 Tijdelijke wijziging alle tramdiensten opgeheven op zondagen.
 31-01-1944
 
Verlegd
 
verlegd via Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom
 09-10-1944 Tijdelijk opgeheven
 23-01-1947 Ingesteld weer ingesteld: Surinameplein - Stationsplein vv. (tramdienst ook weer ingesteld op zondagen)

GVB 421, Lijn 17, Nieuwe Zijds Voorburgwal, 7 februari 1952.
Verkeersagent met klapbord.

Foto: Ben van Meerendonk (Algemeen Hollands Fotopersbureau).

GVB 427, Lijn 17, Postjesweg, 26 mei 1954.
Foto: C.A. de Vree (verzameling René van Lier).
 30-03-1955
 
Verlegd
 
verlegd via Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug naar Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.
ipv. andersom
 18-04-1955 Tijdelijk verlegd Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Rozengracht.

GVB 396, Lijn 17, Westermarkt, 30 april 1955.
Foto: H.W.E. de Bock (verzameling René van Lier).

GVB 350, Lijn 17, Kinkerstraat, jaren "50.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GVB 312, Lijn 17, Prins Hendrikkade, 18 april 1956.
Foto: H.W.E. de Bock (verzameling René van Lier).
 26-05-1956 Terugverlegd Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht.
 18-11-1956 Opgeheven vervangen door buslijn 17.
Tweede lijn 17 (buslijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 18-11-1956
 
 
Ingesteld
 
 
Surinameplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht - Westermarkt -
Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht - Prins Hendrikkade, Middentoegangsbrug/Westelijke Toegangsbrug -
Stationsplein(Centraal Station) vv.

GVB 3, Lijn 17, Surinameplein, 24 maart 1962.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 06-05-1962 Wijziging buslijn rijdt nog slechts tijdens de spitsuren op maandag-vrijdag.

GVB 4, Lijn 17, Stationsplein, 12 juli 1962.
Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).

GVB 9, Lijn 17, Surinameplein, 7 september 1962.
De echte allerlaatste rit van buslijn 17.

Fotograaf: onbekend (verzameling René van Lier).
 09-09-1962 Opgeheven vervangen door nieuwe tramlijn 17 (De laatste rit werd op 07-09-1962 gereden).
Derde lijn 17 (tramlijn) :
Datum Wijziging Beschrijving route(wijziging)
 09-09-1962
 
 
 
 
 
 
Ingesteld
 
 
 
 
 
 
Dijkgraafplein(Osdorp) - Tussen Meer - Osdorpplein(west- en noordzijde) - Meer en Vaart - Cornelis Lelylaan - Surinameplein -
Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht - Westermarkt - Raadhuisstraat -
Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht - Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade -
Stationsplein(Centraal Station - westzijde) vv.
(tramlijn reed in de middagspits als sneltdienst, waarbij tot de halte Postjesweg/Hoofdweg passagiers alleen mochten instappen en
niet uistappen. Voor de tussengelegen halten kon men dan gebruik maken van de speciale spitstramlijn 27, die tussen
Centraal Station en Surinameplein dezelfde route reed).

GVB 641, Lijn 17, Tussen Meer, 8 september 1962.
Foto: J.C.T. van Engelen.
 17-08-1970 Wijziging Invoering Zelfbediening - Afschaffing Conducteur
 17-10-1971
 
Ingekort
 
ingekort tot traject Surinameplein - Stationsplein vv. (traject Surinameplein - Osdorp overgenomen door verlengde lijn 1)
      (tramlijn halteert nu weer op alle uren van de dag, dus ook in de spitsuren op alle halten)

GVB 898+996, Lijn 17, Surinameplein (standplaats Bolenveld Surinameplein), 1971/1972.
Foto: Jan van der Stelt.
 17-06-1972
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Rozengracht - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg vv.
      (werkzaamheden Oude Kinkerbrug met een tijdelijke pendelbuslijn 7/17 vanaf Elandsgracht (NZH-Busstation Marnixstraat) :
            NZH-Busstation Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat -
            Mercatorplein vv.; tramlijn 7 werd tijdelijk verlegd naar het Frederik Hendrikplantsoen).

GVB 452, Pendelbuslijn 7/17, Busstation Marnixstraat, 17 of 18 juni 1972.
met NZH-bus 4072 van NZH-buslijn 80 naar Zandvoort aan Zee.

Foto: Henk Graalman.

GVB 454, Pendelbuslijn 7/17, Kinkerstraat, 17 of 18 juni 1972.
Foto: Henk Graalman.
 19-06-1972 Terugverlegd weer normale route van Surinameplein naar Stationsplein vv.

GVB 746, Lijn 17, Surinameplein (standplaats Bollenveld Surinameplein), 11 september 1975.
Foto: Jan Jaap Carels (verzameling René van Lier).
 11-09-1988
 
 
Verlengd
 
 
Surinameplein - Cornelis Lelylaan - Meer en Vaart - Osdorpplein vv.
(heen via noordzijde naar westzijde Osdorpplein, terug via zuidzijde Osdorpplein)
      (verlenging gelijktijdig met viering 75 jaar lijn 17, na offciële opening om 13.00 uur werd verlenging ingesteld)

GVB 872, Lijn 17, Oude Kinkerbrug, jaren "80/"90.
Foto: Johan Waaijer.
 11-11-1996
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje - Leidseplein -
Marnixstraat vv.
      (vanwege het zoeken naar een niet ontplofte bom uit de tweede wereldoorlog, die gevonden moest worden wegens de
        op stapel staande nieuwe woningbouw tussen de Da Costastraat en de Da Costakade).
      (Na het verwijderen van de kinkerbom op zondag 15 december 1996 werd direct begonnen met het herstellen van de bestrating en
        de fundering van de trambaan).
 24-12-1996 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein (Centraal Station) naar Osdorpplein vv.

AOM-museumtram 869, Lijn 17, Raadhuisstraat, 23 mei 1998.
Vanwege acuut materieelgebrek werd een gelede museumtram teruggeleend en 2 dagen in de normale dienst ingezet.

Foto: René van Lier.
 30-11-2000 Gewijzigd eindlus Osdorpplein werd nu contra bereden. (heen via zuidzijde naar westzijde Osdorpplein, terug via noordzijde Osdorpplein)
 08-12-2001 Verlengd Meer en Vaart - Osdorpplein(noord- en westzijde) - Tussen Meer - Dijkgraafplein(Osdorp) vv.
 02-06-2002 Wijziging Herinvoering Conducteursbediening
 12-05-2003
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
Rozengracht - Marnixstraat - Leidseplein - Leidsebosje - Stadhouderskade - Overtoom - Overtoomse Sluis - Surinamestraat -
Surinameplein vv. (werkzaamheden met afsluiting Kinkerbrug)
    Traject Postjesweg - Witte de Withstraat tijdelijk overgenomen door de hiertoe tijdelijk verlegde buslijn 15.
    Traject Kinkerstraat tijdelijk overgenomen door een ingelegde pendelbuslijn:
      Busstation Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - (lus via: Jan Pieter Heijestraat, Borgerstraat, Lootsstraat, Kinkerstraat) vv.
 18-08-2003 Terugverlegd Rozengracht - Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - Oude Kinkerbrug - Postjesweg - Hoofdweg - Surinameplein vv.
 06-01-2006
 
 
 
 
 
 
Spoedomleiding
 
 
 
 
 
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht vv.
      (Op 6 januari brak om 19.15 uur bij het open/dichtgaan van de Oude Kinkerbrug een portaal van de bovenleiding af, waardoor er
        acuut een omleiding werd ingesteld.
        Vanaf 9 januari reed er een vervangende pendelbuslijn van Busstation Marnixstraat via Elandsgracht - Kinkerstraat -
        Oude Kinkerbrug - Witte de Withstraat - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg - Postjesweg - Oude Kinkerbrug -
        Kinkerstraat - Elandsgracht naar Busstation Marnixstraat.
        Op 16 januari werd het nieuwe portaal geplaatst, waarna om 16 uur de tramroute weer werd vrijgegeven.)
 16-01-2006 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein (Centraal Station westzijde) naar Dijkgraafplein (Osdorp) vv.
 03-09-2006
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal, Paleisstraat/Mozes & Aäronstraat, Nieuwe Zijds Voorburgwal - Dam -
Damrak - Prins Hendrikkade, Kamperbrug/Middentoegangsbrug - Stationsplein (Centraal Station oostzijde) vv.
(spoorwerkzaamheden op de Nieuwe Zijds Voorburgwal: In de avonduren werden de lijnen 1, 2 en 5 via bovenstaande route omgeleid;
  Om tramdrukte overdag bij de werken te beperken reden de lijnen 13 en 17 drie weken lang de gehele dag via deze omleidingroute).
 27-09-2006 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein (Centraal Station westzijde) naar Dijkgraafplein (Osdorp) vv.

GVB 2004, Lijn 17, Cornelis Lelylaan, 19 november 2010.
Tijdelijke bypass vanwege vervangende werkzaamheden brug over de Postjeswetering.

Foto: René van Lier.
 03-10-2015
 
Tijdelijk verlegd
 
vanaf Rozengracht via De Clercqstraat - Wiegbrug - Admirral De Ruyterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein naar Hoofdweg vv.
      (spoorvernieuwing kruising Bilderdijkstraat/Kinkerstraat)
 07-10-2015 Terugverlegd Rozengracht - Marnixstraat - Elandsgracht - Kinkerstraat - Postjesweg - Hoofdweg vv.

GVB 2020, Lijn 17, Oude Kinkerbrug, 6 januari 2016.
Foto: René van Lier.
 03-06-2016
 
Tijdelijk verlegd
 
Rozengracht - De Clercqstraat - Wiegbrug - Admiraal de Ruijterweg - Jan Evertsenstraat - Mercatorplein - Hoofdweg.
(omleiding alleen richting Dijkgraafplein, richting Stationsplein normale route; reconstructiewerkzaamheden Kinkerstraat).
 20-06-2016
 
Tijdelijk verlegd
 
Omleiding dd. 03-06-2016 nu in beide richtingen, vanwege onvoorziene spoorwerken, waarbij nu ook het onderbed moest
worden vervangen.
 02-07-2016 Terugverlegd weer normale route van Stationsplein (Centraal Station westzijde) naar Dijkgraafplein (Osdorp) vv.
 17-07-2016 
 
Tijdelijk ingekort 
 
tijdelijk ingekort tot traject Centraal Station - Surinameplein vv.
(met aansluitende pendelbuslijn 27 van Surinameplein naar Dijkgraafplein vv..)
 08-08-2016 Verlengd weer normale route van Stationsplein(Centraal Station) naar Dijkgraafplein(Osdorp) vv.
 28-09-2017
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
Dijkgraafplein (Osdorp) - "bestaande route" - Marnixstraat - Marnixplein - Frederik Hendrikplantsoen vv.
      (vanwege teveel oponthoud door werkzaamheden langs de route en de daardoor ontstane vertragingen werd lijn 17
        vanaf 12 uur op 28-09-2017 tijdelijk ingekort).
 04-10-2017 Terugverlengd weer normale route van Stationsplein(Centraal Station) naar Dijkgraafplein(Osdorp) vv.
 23-10-2017
 
Wijziging
 
inkortingslus (oude eindlus) Osdorpplein (zuidzijde) vervangen door een nieuwe inkortingslus Osdorpplein (noordzijde).
      (de oude inkortinglus, tot 08-12-2001 de eindlus van lijn 17, werd per 02-10-2017 reeds buiten gebruik gesteld)
 01-11-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoedomleiding
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijkgraafplein (Osdorp) - "bestaande route" - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat en dan een grote lus via:
Kinkerstraat, Elandsgracht, Marnixstraat, Leidseplein, Leidsebosje, Stadhouderskade, Overtoom, Eerste Constantijn Huygensstraat,
Bilderdijkstraat naar Kinkerstraat - en vervolgens weer terug via  "bestaande route"  naar Dijkgraafplein (Osdorp).
      (Op 1 november 2017 bleek er om 6 uur 's morgens een waterleiding gesprongen te zijn in de Marnixstraat tegenover de
        Lauriergracht, waarbij er een groot gat (een zgn. sinkhole (watergat) of verdwijngat) in de straat was ontstaan, waarin zelfs
        een bovenleidingmast aan de waterzijde deels wegzakte.
        Gevolg was een spoedomleiding via Leidsestraat(13/14/17), Overtoom en Eerste Constantijn Huygensstraat van de
        lijnen 7, 10, 17 en de daar door een omleiding rijdende 13 en 14, die later wederom gewijzigd werden.
        Vanaf de middag van 2 november 2017 werd bovengenoemde omleiding standaard ingevoerd).
 10-11-2017 Terugverlegd weer normale route van Dijkgraafplein naar Stationsplein vv.
 04-08-2018
 
 
Tijdelijk ingekort
 
 
tijdelijk ingekort tot traject Stationsplein - Surinameplein vv. met aansluitende pendelbuslijn 27 van Surinameplein naar
Dijkgraafplein vv.
      (vanwege werkzaamheden voor de aanleg van de Westtangent-busbaan)
 18-08-2018 Verlengd weer normale route van Muiderpoortstation naar Matterhorn(De Aker) vv.
 10-09-2018
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje -
Leidseplein - Leidsestraat - Koningsplein - Singel - Spui - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
Westelijke Toegangsbrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station west) vv.
(wegens spoorvernieuwing op de Rozengracht omleiding via Leidsestraat, waardoor lijn 11 tijdelijk niet reed).
(op het vervallen traject reed een pendelbuslijn 74 als ringlijn).
 06-10-2018 Terugverlegd weer normale route van Dijkgraafplein naar Stationsplein vv.
 13-05-2019
 
Tijdelijk verlegd
 
Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal De Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht vv.
      (spoorvervanging kruising Marnixstraat/Elandsgracht)
 20-05-2019 Terugverlegd Hoofdweg - Postjesweg - Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht vv.
 21-10-2019
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
vanaf Raadhuisstraat via Nieuwe Zijds Voorburgwel - (Paleisstraat / Mozes & Aäronstraat) - Dam - Damrak -
(Prins Hendrikkade - Kamperbrug / Middentoegangsbrug) naar Stationsplein (Centraal Station Oostzijde) vv.
      (spoorvernieuwing kruising Martelaarsgracht/Prins Hendrikkade)
 31-10-2019
 
Terugverlegd
 
Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht - (Westelijke Toegangsbrug / Middentoegangsbrug - Prins Hendrikkade) -
Stationsplein (Centraal Station Westzijde) vv.
 23-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijke Wijziging 
 
 
 
 
 
 
 
Vanwege wereldwijde problemen door het Corona-virus Covid-19 is de dienst beperkt tot de zomerdienst.
Per 24-03-2020 nog slechts beperkte conducteursbediening, uitsluitend tussen 07.00 en 19.00 uur
Per 30-03-2020 wordt nog slechts een starre 15-minuten-dienst gereden met 6 wagens.
Per 28-04-2020 is de dienst overdag en in de beide spitsen, alsmede op zaterdagen uitgebreid naar een 7½-minutendienst met 12 wagens én in de avonduren een 10-minutendienst(overdag met 8 wagens).
Per 11-05-2020 keerde de conducteur terug op de tram tijdens de gehele exploitatietijd.
Per 25-05-2020 is de dienst weer geoptimaliseerd naar een vrijwel gewone dienstuitvoering.
Per 07-12-2020 is de conducteurinzet versoberd en rijdt de eerste ritten op de dag niet meer mee.
 30-03-2020
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
Richting Centraal Station via Raadhuisstraat, Nieuwe Zijds Voorburgwal, Martelaarsgracht naar Prins Hendrikkade (Centraal Station).
Vanaf Prins Hendrikkade (Centraal Station zuidzijde) via Damrak - Dam - Mozes & Aäronstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal naar
Raashuisstraat en eigen route terug naar Osdorp).
      (reconstructie Stationsplein westzijde en westelijk deel Middentoegangabrug, deze werken duren tot augustus 2020)
 06-05-2020
 
 
 
 
 
 
Tijdelijk verlegd
 
 
 
 
 
 
Kinkerstraat - Bilderdijkstraat - Eerste Constantijn Huygensstraat - Overtoom - Stadhouderskade - Leidsebosje -
Leidseplein - Leidsestraat - Koningsplein - Singel - Spui - Nieuwe Zijds Voorburgwal -
en dan de tijdelijke omleidingslus van de omleiding dd. 30 maart 2020:
      Nieuwe Zijds Voorburgwal, Martelaarsgracht naar Prins Hendrikkade (Centraal Station).
      Vanaf Prins Hendrikkade (Centraal Station zuidzijde) via Damrak - Dam - Mozes & Aäronstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal en
      dan weer terug richting Spui en verder via Leidseplein en Overtoom naar de Kinkerstraat en verder naar Osdorp.
            (onderhoudswerkzaamheden brug Rozengracht/Lijnbaansgracht)
 11-05-2020 Terugverlegd normale route Prins Hendrikkade (Centraal Station) - Osdorp vv. (wel nog steeds via de omleidingroute dd. 30 maart 2020)
 01-09-2020
 
Terugverlegd
 
Vanaf Nieuwe Zijds Voorburgwal weer normale route via Nieuwe Zijds Voorburgwal - Martelaarsgracht -
(Westelijke Toegangsbrug / Middentoegangsbrug + Prins Hendrikkade) naar Stationsplein (Centraal Station Westzijde) vv.
 07-08-2021
 
Tijdelijk ingekort
 
Stationsplein (Centraal Station) - Osdorpplein (Tussenlus Osdorpplein Noordzijde) vv.
      (spoorvernieuwing Osdorpplein met vervangende pendelbuslijn 77 in Osdorp)
 10-08-2021 Terugverlengd weer normale route Stationsplein (Centraal Station) - Dijkgraafplein (Osdorp) vv.
 18-10-2021
 
Tijdelijk ingekort
 
Stationsplein (Centraal Station) - Osdorpplein (Tussenlus Osdorpplein Noordzijde) vv.
      (spoorvernieuwing Tussen Meer en Dijkgraafplein met vervangende pendelbuslijn 77 in Osdorp)
 14-11-2021 Terugverlengd weer normale route Stationsplein (Centraal Station) - Dijkgraafplein (Osdorp) vv.
 07-03-2022
 
Tijdelijk verlegd
 
Surinameplein - Hoofdweg - Mercatorplein - Jan Evertsenstraat - Admiraal de Ruijterweg - Wiegbrug - De Clercqstraat - Rozengracht -
Westermarkt vv.      (herprofilering Kinkerstraat en spoorvervanging in de Bilderdijkstraat)
 04-04-2022
 
Omleiding aangepast
 
Surinameplein - Surinamestraat - Overtoomse Sluis - Overtoom - Eerte Constantijn Huijgensstraat - Bilderdijkstraat - De Clercqstraat - Rozengracht - Westermarkt vv.       (herprofilering uitsluitend in de Kinkerstraat)
 23-06-2022 (naar planning) Terugverlegd weer normale route Stationsplein (Centraal Station) - Dijkgraafplein (Osdorp) vv.
 Huidige route :

Dijkgraafplein (Osdorp) - Tussen Meer - Osdorpplein(westzijde) - Osdorpplein(noordzijde) - Meer en Vaart - Cornelis Lelylaan - Surinameplein - Hoofdweg -
Postjesweg - Oude Kinkerbrug - Kinkerstraat - Elandsgracht - Marnixstraat - Rozengracht - Westermarkt - Raadhuisstraat - Nieuwe Zijds Voorburgwal -
Martelaarsgracht - Westelijke Toegangebrug/Middentoegangsbrug, Prins Hendrikkade - Stationsplein (Centraal Station - westzijde) vv.

Tot 23 juni 2022 geldt hierop bovenstaande omleiding via Overtoom(zie 4 april 2022).


                 


Traminfo.nl © 2003-2022| Contact  | Colofon | Disclaimer | Links